Trápí vás lhaní druhých lidí? Dnes zjistíte jak s tím přestat

Proč nám lidé lžou?

Napadlo vás to někdy?

Proč lidé používají nástroj, který způsobuje tolik bolesti? 

Nad těmito otázkami jsem se také zamýšlel v FC Workshopu Jak čelit manipulaci v PRAXI. Nehledám ale jen otázky, pro které je náročné najít odpověď. Hledám hlavně řešení, abychom si podobné otázky nemuseli už příště pokládat. Již v tomto podcastu jsme si vysvětlili, že manipulace je pouhý nástroj a je na rozhodnutí každého, jak s tímto nástrojem bude manipulovat. Snadno se člověku stane, že ho začnou ovládat zbytečné obavy či strachy a začne využívat lež jako jeden z prostředků nezdravé manipulace. 

Lež = bolest

Když potkám v životě lháře, naučil jsem se je nesoudit za jejich lži. Naopak si pokládám otázku: Z čeho má ten člověk strach, že má potřebu mi lhát? Proč mi nechce říct pravdu? Proč má potřebu se mnou nezdravě manipulovat? Naučil jsem se vnímat lež jako jednu z forem projevování strachu. Chápu lež jako prostředek, kterým se druzí snaží někam manipulovat. Nezáleží na tom, jaké jsou jejich záměry. Zda nám nechtějí ublížit, nebo se bojí podívat pravdě do očí. I milosrdná lež zůstane lží, a jak jsem zmínil v tomto FC Workshopu, každá lež přináší do budoucna jen bolest do našeho vnitřního světa.

Asi každý už potkal v životě nějakého lháře, a tak si je také s velkou pravděpodobností schopen představit, jakou bolest tito lidé mohou způsobit. Samozřejmě že jakmile lháře prohlédneme, spouští se náš přirozený obranný mechanismus a nedovolíme si jej pustit blíže k tělu. Jenže co když je náš lhář opravdový profík a přesně ví, za jaké nitky tahat, aby využil naší důvěry a manipuloval s námi přesně tak, jak si přeje?

Osobně jsem velmi důvěřivý člověk a nevěřím, že lidé vstupují do jakéhokoliv vztahu s cílem někomu ubližovat nebo druhého využít. Věřím v čisté úmysly a v dobré mravní zásady druhých lidí. Možná i díky tomuto přesvědčení mám štěstí na lidi a potkávám převážně poctivé a čestné jedince. I tak se ale občas najde někdo, kdo do mé představy o druhých lidech nezapadá. Ani v ten moment ale neztrácím důvěru ve druhé. Ani v ten moment je žádným způsobem neodsuzuji. A jak bych také jen mohl? Copak mohu tušit, jakým prostředím jsou jejich mravní zásady ovlivněny? Co když můj budoucí obchodní partner pochází z prostředí, kde je normální nedržet stanovené termíny a podanou ruku? Je to snad důvodem k tomu, abych přestal věřit druhým lidem a viděl hned v každém podvodníka a lháře? Opravdu je nutné nechat se špatnou zkušeností tak snadno zmanipulovat a otrávit si vlastní subjektivní svět zlobou a záští?

Jsem přesvědčený, že nikoliv a že i přes spoustu špatných zkušeností může být člověk schopný druhým lidem odpustit a neztrácet kvůli nim důvěru ve druhé. Jako příklad mohu uvést myšlenky z rozhovoru s Martinem Kachlířem. Podnikatel z Havlíčkova Brodu během našeho povídání zmiňoval, že je velmi důvěřivý a že i přesto, že se mu to už párkrát v životě nevyplatilo, tak nepřestal věřit druhým lidem. Důvěru ve druhé pokládá za základ svého úspěchu. Ne nadarmo se říká, že pokud má člověk problém důvěřovat druhým lidem, tak pravděpodobně není schopen důvěřovat ani sám sobě. Pokud sami sobě cokoliv nalháváme a snažíme se uvěřit lži, odráží se to na sebedůvěře. A nízká sebedůvěra je už jen jakýmsi základem neschopnosti důvěřovat druhým lidem.

Důvěřuj, ale prověřuj

Jak podrobně vysvětluje Kurz řešení manipulace, tak nejprve potřebujeme přestat lhát sami sobě, abychom všude kolem neviděli a nepotkávali jen samé lháře. To bych si dovolil označit jako první krok k vypořádání se se lží. Jak jsem ale již zmínil, není možné znát minulost, motivy a jakoukoliv jinou osvojenou manipulaci všech lidí, které v životě potkáváme. I proto se řídím starým dobrým rčením: Důvěřuj, ale prověřuj. Je však důležité naučit se chápat prověřování nikoliv jako známku nedůvěry, nýbrž jako formu zvídavosti. Za prověřováním vidím spíš touhu dozvědět se více o motivech druhé strany, nevnímám to jako projev nedůvěry. Jednodušeji řečeno cílem je zjistit o druhých lidech, jež mají mít určitý vliv na náš život, co možná nejvíce informací.

Když byl někdo obětí nezdravé manipulace, dlouhá léta mu bylo skrze lež způsobeno již mnoho bolesti, pak rozumím, že nemusí být snadné získat zpět sebedůvěru v sebe sama i ve své okolí. Toto téma jsme již podrobně rozebrali v Kurzu vnitřního zesílení, který vám pomůže vyrovnat se s minulostí, bez ohledu a rány z minulosti. Když to člověk dokáže a vyrovná se s minulostí, přestane odsuzovat druhé lidi za jejich lži či nekalé úmysly. A díky tomu přestane také sám sebe obviňovat z naivity a důvěřivosti, což nikomu na vnitřní síle nepřidá.

Věřím, že se mi již podařilo dostatečně ukázat, že jakákoliv lež, co manipuluje našimi životy a způsobuje bolest, nemusí být záminkou pro zbytečné soudy, které nikomu nic nepřinesou. Nezáleží na tom, zda se jednalo o lež s dobrým, či špatným úmyslem. Ve výsledku každá lež způsobí bolest. Lidé se silnou identitou, kteří ovládají zásady zdravé komunikace, se dokážou podívat pravdě do tváře a nepotřebují lhát. Proto pokud patříte mezi ty, kteří se vnitřně trápí všemi lháři, jež jste během života potkali, dovolte si odpustit těmto lidem za jejich lži. Přestaňte se jimi trápit. Možná ti lidé jen vyrostli v prostředí, kde je podobné chování běžné. Možná ani nechtěli nikomu ublížit. Je možné, že na začátku za jejich lží stál dobrý úmysl, ale časem se do spleti nepravd tak zamotali, až nenašli cestu ven. Ať byl důvod jejich lží jakýkoliv, pro nás nemusí být zdrojem bolesti, okrádající nás o další vnitřní sílu. Zkuste si například říct, že příště potřebujete více naslouchat a dozvědět se širší informace. Jen tak člověk nenaletí na špek žádnému lháři a manipulátorovi. 

Naneštěstí člověk většinou neovlivní chování a reakce druhých lidí. Není v našich silách ovlivnit záměry druhých lidí. Můžeme jen ovlivnit vlastní reakci, a to jak moc si necháme druhými lidmi ubližovat. Proto je důležité pečovat o svůj vnitřní svět, k čemuž vedu skrze pracovní listy v každém čísle tištěného FC Workshopu. Napadla vás během dnešního podcastu například otázka: Jak co nejsnadněji odhalit každého lháře? Představte si, jak by byl svět jednoduchý, kdyby se každý lhář prozradil podobně jako dřevěný panáček Pinocchio. Nebyl by svět potom jednodušší? A co když to tak ve skutečnosti je? Co když můžeme lháře snadno odhalit? V aktuálním FC Workshopu ukazuji tři pravidla, díky kterým rozeznáte každého lháře. Pokud vás tato pravidla zajímají, najdete je v této ukázce.

Jak vám pomůžeme vnitřně posílit?

  1. Trápí vás lži a křivdy z minulosti? Přestaňte se trápit událostmi, které už nezměníte. V tištěném Kurzu vnitřního zesílení vám ukážeme jak na to. Dvě stě stran pomoci ve dvou publikacích získáte jen zde.
  2. Cítíte se jako loutka? Chcete se vymanit z nezdravé manipulace? Manipulace je nástroj a ten, kdo se naučí s tímto nástrojem zacházet, se nestává jeho obětí. Naučíme vás to v tištěném Kurzu řešení manipulace. Další dvě FC publikace, které vám ukážou jak na to, získáte jen zde.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart