3 stupně ZDRAVÉ manipulace

Co cítíte, když se řekne MANIPULACE?

Většina lidí pojem manipulace vnímá v negativním slova smyslu. Možná se sami stali oběťmi manipulace, která v jejich nitru nechala hlubokou ránu, a tak se jim při pomyšlení na toto slovo vybavují nepříjemné vzpomínky. Manipulace je sama o sobě velmi široké a pro naše životy důležité téma. Ostatně i z toho důvodu jsme s Petrem Casanovou zpracovali tištěný Kurz řešení manipulace. Dvě tištěné FC publikace, kde nejprve v FC Kurzu Petr vysvětluje celou problematiku a následně ji v FC Workshopu aplikujeme do PRAXE.

Jak vnímat zdravou manipulaci 

“Ať už vnímáte slovo manipulace jakýmkoliv způsobem, pojďme se nyní zkusit na ni podívat tak, že nemá dobrý ani špatný, správný ani nesprávný, pozitivní ani negativní způsob výkladu.” To jsou slova psychologa Dr. Petra Pachera, jednoho z autorů, který pravidelně přispívá do FC Workshopu. Petr Pacher ve svém článku vysvětluje, že v případě nakládání s manipulací je to podobné, jako když člověk ovládá zbraň – například nůž. Je to nástroj. A záleží jen na tom, jakým způsobem s tímto nástrojem nakládáme. Až to, jak zbraň uchopíme, a záměr, se kterým ji použijeme, jí dává skutečný význam. 

Do dnešního podcastu Myšlením na vrchol jsem vybral tři stupně zdravé manipulace ze článku Petra Pachera. Než se ale na ně podíváme, dovolte mi nejprve citovat pár slov z Petrova článku. Vnímám tato slova jako důležitá, abychom nejprve pochopili, co to znamená ZDRAVÁ manipulace, proč není nutné vždy toto slovo vnímat jen negativně. Petr Pacher k tomuto tématu píše:

Principiálně můžeme říct, že ten, kdo manipulovat umí, má jistou výhodu nad těmi, kteří to neumí. Bez ohledu na to, za jakým účelem ji dotyčný použije, řada nevědomých lidí se může stát adresátem manipulativních technik, aniž by si to sami uvědomili. Já mám tento pojem spojený s nezbytnou dovedností. Například když jsem manipulant ve skladu, tak používám manipulaci k tomu, abych zajistil, že mám zboží pro vychystání klientovi co nejvíce dostupné. Proto manipuluji.

Další příklad manipulace spatřuji už v základu vedení lidí tím, že vedoucí je zodpovědný za to, že vede lidi tam, kam by mohli chtít. Jistě by teď leckterý podněcovatel svobodného přístupu k životu a zastánce spirituality mohl nesouhlasit s tím, že by hájil svobodu souslovím ‚lidé mají mít právo si vybrat‘. Ano, souhlasím. Naprosto a zcela. Právě tím, že si vybrali tu či onu organizaci, pro niž pracují, jsou ve jménu základních pilířů organizace (smysl, poslání, vize, hodnoty organizace a její kultura) směřováni a podněcováni, aby v její prospěch pracovali, dýchali a žili. Pokud je tohle manipulace, pak jsem hrdý manipulátor.

Psycholog Petr Pacher si uvědomuje, že také on ve své profesi manipuluje druhými lidmi. Jako hlavním představitelem univerzity Essential College se již 15 let věnuje zážitkovému a především praktickému rozvoji lidí, tak, aby ihned vše, co trénovali v bezpečném prostředí, obratem zavedli do praktického života. Na univerzitě jsou neúprosní. Všechny účastníky rozvoje stimulují k praktikování v reálném životě. Tak moc, tak často, jak je to jen možné. Je důležité, aby praktikovali vědomě. Protože až potom se stávají kompetentnějšími. A právě i tohle můžeme vnímat jako manipulaci. A svým způsobem to manipulace je, jedná se ovšem o zdravou manipulaci, protože se lidé pro životní změnu rozhodli vědomě a dobrovolně. Proto je v naprostém pořádku, pokud nás někdo vede a využívá u toho principů zdravé manipulace. A jaké že ty principy zdravé manipulace jsou? Petr Pacher je v FC Workshopu Jak čelit manipulaci v PRAXI rozdělil na tři stupně. Pojďme se na ně podívat.

1.     Dotyčný je v souladu se smyslem, alternativně i cílem

Když znáte záměr, tak je snadné i vcelku příjemné se někdy nechat manipulovat a někým směrovat. Vůbec to nemusí být spojené s obavami. Je potřeba zajistit, aby manipulovaný byl v souladu se smyslem. Pokud je tento mantinel překročen, stále se jedná o manipulaci, ale ne vždy zdravou. S cílem však nemusí být v souladu vždy, neboť cíl někdy ani pro nás nemusí být zcela známý, klidně se může jednat o pouhou představu, chcete-li vizi. A až usilovným konáním se z toho stane konkrétní cíl s parametrizací SMART či SMARTER.

2.     Místo tlaku uplatňujete metody tahu a pobídky; sami jdete příkladem

Pobízení, výzvy a to, že jdete sami příkladem, je dostatečně silný a inspirativní způsob chování. Pokud je ve vás dostatečně silný žár touhy a motivace, jste kvalitní vzor. Už to samo je manipulací. Kdybyste tam nebyli, tak dotyčný zůstává na místě. Stagnuje. Nekoná, prokrastinuje a možná se i vrací do regrese jak z hlediska výsledků, tak i emocí. Když se objevíte, tak ho inspirativním způsobem ovlivňujete. Začne vás napodobovat a následovat. Ani nemusíte promluvit jediné slovo, pouze jdete příkladem. Dejte si pozor na to, abyste byli zdravým příkladem.

3.     Jste zodpovědní za vaši zdravou a silnou identitu

To je klíčem, který zapříčiní, jak budete schopni manipulovat. Pokud je vaše identita silná a zdravá, tak je vysoký předpoklad, že manipulace druhých bude i ve prospěch jejich smyslu. Bude směřovat tam, kam by oni sami chtěli.

„Nezdravá manipulace je aktivita směrující ostatní k tomu, abychom dosáhli svého cíle, zatímco ta zdravá je o směrování všech, abychom dosáhli skupinového cíle.“

To píše psycholog Petr Pacher ve svém článku. Z jeho slov si můžeme uvědomit, že z manipulace nemusíme mít strach a že ji není nutné vnímat jen s negativní konotací. Klíčem ke zdravé manipulaci je péče o naši identitu, chcete-li osobnost. Protože jen silná a zdravá osobnost je schopna ustát jakýkoliv pokus o nezdravou manipulaci. Stejně tak si můžeme uvědomit, že manipulátoři, kteří se rozhodli využívat tento nástroj jako zbraň hromadného ničení, si nikdy netroufnou na silné osobnosti. Vybírají si slabé jedince, se kterými je snadné manipulovat. I to je jeden z mnoha důvodů, proč bychom měli pečovat o svou identitu. Ptáte se jak? Zajímá vás, jaké jsou konkrétní techniky zdravé a nezdravé manipulace? I tomu se věnuje Petr Pacher v FC Workshopu Jak čelit manipulaci v PRAXI. Svůj výtisk můžete získat jen zde.

Když Petr Pacher k tématu manipulace připravil otevřený webinář nejen pro studenty Essential college, ale také pro širokou veřejnost, dostal na toto téma mnoho otázek. Do aktuálního vydání FC Workshopu jsme vybrali sedm nejzajímavější otázek a odpovědí:

  • Jak se zachovat, když na nás někdo křičí argumenty a ignoruje ty naše?
  • Jak může vědomý člověk pomoci nevědomým ohledně manipulace?
  • Jak jednat s manipulátorem? Co dělat a nedělat?
  • Jak může být pro někoho tak těžké říci NE?
  • Jak vypadá zdravé naslouchání?
  • Je manipulace vrozená?
  • Jak se vypořádat s neustálou a drsnou manipulací?

Na těchto sedm otázek odpovídá psycholog Petr Pacher. Pokud i vás zajímají jeho odpovědi, můžete si je přečíst v ukázce zde.

Jak vám můžeme dál pomoci

  1. Je pro vás manipulace aktuální téma? Trápíte se tím, proč si vás druzí lidé neváží? Proč neustále lžou a nedrží své slovo? Celé téma manipulace jsme zpracovali v Kurzu řešení manipulace. Dvě stě stran pomoci, inspirace a zkušeností ve dvou publikacích získáte zde
  2. Líbí se vám myšlenky z podcastu Myšlením na vrchol a přemýšlíte, jak je aplikovat do života? Proto vznikl FC Workshop. Unikátní tištěná publikace, kde vám pracovní listy pomohou najít cestu k lepšímu životu. Staňte se předplatitelem a každé dva měsíce získáte 100 stran osobního růstu s poštovným zdarma. Předplatné je k dispozici zde.
  3. Líbí se vám myšlenky Petra Pachera a chcete udělat další krok ve svém profesním či osobním růstu? Na univerzitě Essential College vám s tím rádi pomohou. Více info zde.
Top
Shopping Cart