Jak nenaletět moderním podvodníkům, aneb 5 důležitých faktů, než pořídíte solární panely

Usedli byste do automobilu, u kterého hrozí, že mu každou chvíli selžou brzdy?
Předpokládám že nikoliv. Jen blázen by usedl do podobného vozu.

Nemáte ovšem pocit, že se občas někteří lidé chovají jako blázni a kvůli úspoře pár tisíc riskují mnohem víc?

Velkým trendem současnosti je instalace solárních panelů na střechy rodinných domů, veřejných institucí nebo výrobních podniků. Někteří lidé se o toto téma zajímají čistě z důvodů energetické soběstačnosti a nezávislosti, někoho jiného k tomu přiměly rostoucí ceny energií. Fotovoltaické systémy se stávají stále populárnější volbou pro výrobu čisté energie a rostoucí poptávka otevřela bohužel nové příležitosti také novodobým šmejdům, kteří jen využívají situace. Někteří lidé tak snadno naletí a nechají si na dům nainstalovat nekvalitní systémy, které se časem mohou změnit v časovanou bombu.

Ostatně fakta mluví jasně. Před třemi lety bylo na českém trhu okolo čtyřiceti firem zabývajících se realizací solárních elektráren. Dnes je jich na trhu více než osm set. Podle čeho vybrat spolehlivého dodavatele a nenaletět novodobým šmejdům? Nejen o tom jsme si povídali v rozhovoru pro podcast Myšlením na vrchol s Davidem Škaroupkou z rodinné firmy ILIOS. Společnost David založil se svým otcem a doslova z garáže vybudovali firmu o šedesáti zaměstnancích. Rodinnou společnost budují od začátku na zdravých hodnotách. Pokud Vám rozhovor unikl a chcete se o rodinné firmě dozvědět víc, poslechněte si rozhovor zde.

Pokud také přemýšlíte nad pořízením fotovoltaických panelů, je důležité mít na paměti několik klíčových faktorů. I když může být lákavé ušetřit a investice do udržitelného zdroje energie může dávat smysl, je stále důležité si uvědomit potenciální výzvy a omezení, která může fotovoltaika přinést. Proto jsme ve spolupráci s Davidem Škaroupkou z firmy ILIOS sestavili pět důležitých faktů, na které byste si měli dát pozor před pořízením fotovoltaického systému.

1. Správná orientace, umístění a typ panelů

Před instalací fotovoltaického systému je nezbytné zvážit správnou orientaci a umístění panelů. Sluneční energie je klíčovým faktorem pro účinnost solárních panelů, a proto je důležité zajistit, aby byly panely co nejvíce vystaveny slunečnímu záření během dne. Nevhodné umístění může vést k nižší výkonnosti a snížení výroby elektřiny.

Existuje několik různých typů fotovoltaických panelů, které se liší ve svých vlastnostech a použité technologii. V dnešní době se na trhu setkáte převážně s monokrystalickými panely, ale i mezi nimi najdete obrovské rozdíly. První důležitý fakt je velikost křemíkových buněk, která zvyšuje účinnost panelu. V dnešní době se nejčastěji setkáte s velikostí M10 nebo G12. Nižší velikosti nedoporučujeme, jelikož výroba těchto panelů končí a v budoucnu by mohl nastat problém s případným rozšířením fotovoltaické elektrárny.

2. Stav střechy a nosná kapacita

Než se vůbec rozhodnete, zda si necháte na střechu instalovat solární panely, nezapomeňte si nechat posoudit stav střechy, na kterou budou umístěny. Ne každá střecha je svou konstrukcí vhodná, a proto je důležité zjistit, jak je na tom ta Vaše. Spousta firem Vám bude doporučovat co možná největší plochu, ale jen opravdoví profíci nejprve důkladně prověří stav a konstrukci střechy. Pokud není střecha dostatečně stabilní, mohou být nutné dodatečné úpravy nebo posílení konstrukce, což logicky zvyšuje náklady na instalaci.

Pokud vám na stole přistane nabídka na fotovoltaiku, aniž by se realizační firma nejprve zajímala o stav a konstrukci střechy, je dobré zpozornět. Než podepíšete smlouvu o realizaci, nejprve se ptejte a vyžádejte si kompletní projektovou dokumentaci, ze které bude patrné zatížení střechy. Řiďte se starým dobrým heslem dvakrát měř a jednou řež.

3. Potřebná povolení a regulace

Před pořízením fotovoltaického systému je nutné se seznámit s místními povoleními a regulacemi. Některé oblasti mohou vyžadovat specifická povolení pro instalaci solárních panelů. Je důležité získat veškerá potřebná povolení před zahájením instalace, aby se předešlo případným právním problémům. Trh se neustále mění a s ním také podmínky pro instalaci fotovoltaiky. To, co před rokem platilo u Vašeho souseda, už dnes může být úplně jinak.

Například od 24. ledna 2023 vstoupila v platnost novela energetického zákona zvaná LEX OZE I., kde dochází ke změně hodnoty instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů, pro které je vyžadována licence pro výrobu elektřiny. Dosavadní hodnota 10 kWp se zvyšuje na 50 kWp, což odpovídá přibližnému výkonu fotovoltaické elektrárny na větším bytovém domě. Současně s tím novela zvyšuje hranici, od které je požadována odborná způsobilost, opět na 50 kWp. Kromě změn v energetickém zákoně došlo také k úpravě stavebního zákona. Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kWp v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nyní spadají do kategorie staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

4. Celkové náklady a návratnost investice

Před pořízením fotovoltaiky je vhodné zhodnotit celkové náklady a očekávanou návratnost investice. Zahrňte do své investice náklady na pořízení a instalaci systému, údržbu a opravy, a také úsporu nákladů na elektrickou energii v průběhu času. Diskutujte s odborníky a poraďte se s více dodavateli, abyste měli realistickou představu o celkovém finančním dopadu.

Návratnost investice logicky ovlivňuje výkon celého systému a ten se v různých klimatických podmínkách liší. Je důležité získat informace o předpokládaném výkonu solárních panelů ve vašem konkrétním regionu. Například oblasti s méně slunečním zářením mohou mít nižší výrobu energie než oblasti s intenzivnějším slunečním zářením. Naštěstí dnes již máme k dispozici spoustu dat, díky kterým lze odhadnout výkon fotovoltaiky ve Vaší oblasti. Zkušený dodavatel je schopen předem spočítat návratnost investice.

5. Údržba a záruky

Solární systémy nejsou na údržbu nijak zvlášť náročné. Přesto ale nějakou péči vyžadují, abyste dosahovali optimálního výkonu a bezpečnosti. Základem údržby je čištění a kontrola výkonu systému. Proto doporučujeme před samotnou instalací systému zjistit záruční podmínky a ověřit servisní smlouvu s dodavatelem. Zjistěte, jaké druhy údržby jsou potřebné a jaké je pokrytí záruky na solární panely a další součásti systému.

Stejně jako na údržbu a servis systému je důležité se zaměřit na vhodnou volbu technologie. Jednou z nejcitlivějších součástí solárních systémů jsou fotovoltaické střídače. Právě střídač je nejcitlivější částí celého fotovoltaického systému, a proto je potřeba vybírat pečlivě. Měnič by měl jednoznačně podporovat asymetrii. Tato funkce umožní posílat do každé fáze rozdílné množství energie. Tato vlastnost je důležitá, jelikož v ČR se energie účtuje po fázích, a nikoliv součtově. Dalším velkým tématem je správná volba baterií. Zkušený dodavatel je schopen vysvětlit a doporučit vhodné a bezpečné baterie pro Vaši budoucí realizaci. 

Doporučení na závěr

Před pořízením fotovoltaického systému je důležité zvážit různé faktory a promyslet si možnosti a omezení. Správná orientace panelů, stav střechy, povolení, finanční náklady, údržba a výkon ve vašem regionu, to jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit. Konzultace s odborníky v oboru vám pomůže při rozhodování a zajištění úspěšného a efektivního fotovoltaického systému pro vaši domácnost či firmu. Pro snížení rizika doporučujeme v první fázi požádat o připojení k distribuční síti. Než se však definitivně rozhodnete a možná pod nátlakem lákavé nabídky podepíšete smlouvu s dodavatelem fotovoltaiky, nechte si zpracovat studii proveditelnosti. Profesionálně zpracovaná studie Vám zodpoví všechny důležité otázky. Tento obsáhlý dokument vyžaduje práci několika zkušených odborníků a cena zpracování od společnosti ILIOS je šedesát tisíc korun. Pro naše čtenáře jsme dohodli slevu 60 % na zpracování studie proveditelnosti. Více informací získáte zde.

Tento článek byl připraven ve spolupráci se společností  ILIOS. Portál www.firstclass.cz není jeho autorem a neručí za jeho obsah.

O autorovi
FC Partner
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart