Jednoduchý princip, který pomůže říkat NE bez výčitek

Dokážete říkat NE?
Odmítnout kohokoliv bez výčitek a špatných pocitů?
Můžeme to slyšet z úst snad každé úspěšné osobnosti. „Nauč se říkat NE. Na první pohled tak jednoduchá rada, které se tolik lidí není schopno držet. 

Moc dobře ten pocit znám. Občas není snadné odmítnout své blízké, kolegu nebo šéfa v práci. Nosíme v sobě jakýsi pocit závazku, o kterém si myslíme, že jej musíme plnit. A tak ze sebe děláme „yes-many“. Souhlasíme se vším a ignorujeme vlastní pocity. Rezignujeme tím na své potřeby a priority, čímž jen dovolujeme druhým lidem překračovat naše osobní hranice. Proč je pro nás tak těžké hranici chránit a odmítnout druhé bez výčitek? Proč raději investujeme vlastní energii do věcí, které vlastně vůbec nechceme dělat?

Síla argumentů

Umění zdravého odmítnutí je dovednost, které se učíme v nejnovějším FC Workshopu. Když se lidí zeptáte, proč dělají něco, co vlastně dělat nechtějí, a dovolují tím druhým lidem překračovat zdravou a únosnou mez, můžete slyšet argumenty, kterými jen omlouvají svou slabost. 

 • „Nemůžu ho odmítnout, je to přece můj šéf…“
 • „Vždyť je to moje dítě, musím se o něj starat a dělat jej šťastné…“
 • „Copak si mohu dovolit odmítnout vlastní rodiče?“
 • „Nechci mu ublížit, vím, že mě miluje. Ještě jednou to přetrpím…“
 • „Už jsme toho spolu tolik prožili. Je to můj nejlepší přítel a vždy mu vyjdu vstříc…“
 • „Je to skvělá příležitost, která se už nemusí opakovat. To nemohu odmítnout…“

Podobných výmluv můžeme najít stovky. Je Vám některá z nich povědomá? Zkusme se nyní nad podobnými větami zamyslet. Co nám tyto věty prozrazují o hranicích lidí, kteří je používají? Jednoduše můžeme říct, že identita těchto lidí buď není dost silná na to, aby ochránila vlastní hranice, anebo si osobní hranice není schopna vůbec uvědomit. Ostatně i proto kladu v FC Workshopu důraz na toto téma a zmiňuji, že osobní hranici nestačí jen znát a stanovit. Mnohem důležitější je dokázat hranici chránit a neumožňovat druhým lidem její neustálé překračování.

Argumenty, kterými omlouváme neschopnost kohokoliv zdravě odmítnout, vyslovíme nahlas jen zřídka. Mnohem častěji se odehrávají uvnitř, v naší mysli. O to víc jsou nebezpečné. Otevírají před druhými lidmi naši osobní hranici a umožňují druhým lidem překračovat únosnou mez, aniž by o tom měli druzí lidé nějaké tušení. Lidé, kteří však pravidelně a dostatečně pečují o svůj vnitřní svět, nejenže si jsou osobní hranice dobře vědomi, ale současně je jejich osobnost natolik silná, že je schopna hranici ochránit a sama si vybírá, komu a proč umožní hranici překročit. Lidé s opečovávanou a silnou identitou potom používají trochu jiné argumenty:

 • „Je v pořádku ho odmítnout, jako šéf si nemůže nárokovat všechen můj čas…“
 • „Miluji své dítě, proto mu musím dát prostor a nechat jej udělat vlastní chyby…“
 • „Moji rodiče jsou zdraví a silní, jistě to zvládnou i beze mě…“
 • „Vím, že mě miluje, ale potřebuji, aby mě přijal a respektoval takovou, jaká jsem…“
 • „Vážím si společného času. Jako nejlepší přítel jistě pochopí, že mám i jiné priority…“
 • „Zní to jako skvělá příležitost? Mohu tomu dát všechno? Co když přijde ještě lepší?“

Umění se rozhodnout

Vidíte ten rozdíl? Vždy je to celé jen o úhlu pohledu. Pokud chceme udržet kvalitu našeho vnitřního světa a mít sami sebe na zdravém prvním místě, nemůžeme donekonečna na všechno jen kývat a upřednostňovat životy druhých lidí před životem vlastním. Nezáleží na tom, zda se jedná o naše děti, rodiče, nejlepší přátele nebo nadřízené. V zájmu dobrého šéfa by mělo být, abychom podali co nejlepší výkon. Proto by měl chtít udržet naši vnitřní kvalitu. Naši rodiče nás jistě milují stejně, jako my sami milujeme naše děti. Proto by si také nepřáli, abychom dělali něco, co nás okrádá o lásku a pocit štěstí. Pokud máme po svém boku milujícího partnera nebo opravdového přítele, jistě pochopí, že každý potřebuje prostor pro sebe. 

Ovládnout umění zdravého odmítnutí někdy nemusí být snadné. O to víc, pokud se jedná o lidi, kteří nám jsou blízcí. V takovém případě může být těžké říct ne, aniž bychom neublížili buď sami sobě, nebo našemu okolí. Můžeme to vnímat jako dovednost. Je to dovednost, kterou si potřebujeme osvojit, abychom ubránili vlastní hranice a udrželi si zdravé vztahy s nejbližším okolím. Jenže jak se to naučit? Jak dokázat odmítnout a nikomu neubližovat? Tedy ani sami sobě?

Musím se přiznat, že pro mě samotného je to stále aktuální a náročné téma. Vlastně se to pořád učím. Umět říct NE pro mě samotného nikdy nebylo snadné. O to víc, když se jedná o někoho blízkého. Už tolikrát jsem v životě došel do stavu, kdy jsem doslova padal na hubu a obětoval vlastní energii pro někoho jiného. Člověk pak končí unavený a možná čeká, až se někdo jiný bude obětovat pro něj. Pokud přesně víte, o čem mluvím, tak jistě také víte, že většinou čeká úplně zbytečně. Ostatně i z toho důvodu se neustále učím zdravě odmítnout druhé a tím chránit vlastní hranici. Netvrdím, že se mi to daří na sto procent, mám však radost, že se v tom stále zlepšuji. Pomáhá mi k tomu takový jednoduchý princip, nazval jsem si ho Trojúhelník rozhodnosti. Jedná se o jednoduchý princip, který jsem se naučil používat vždy, než řeknu ano. V rámci tohoto jednoduchého principu se vždy zaměřuji na tři základní body. Zajímají mě Priority, Energie a Hodnota. Pokud Vás zajímá, jak s těmito body pracuji detailněji, věnuji se tomu v FC Workshopu Jak si nastavit osobní hranice V PRAXI. Celý článek z tohoto vydání, včetně pracovního listu, si můžete přečíst zde.

Nástroje, které pomáhají pečovat o vlastní identitu

 1. FC diář – Jak často bychom se měli věnovat duševní hygieně? Odpověď je prostá, ideálně každý den alespoň pár minut. Dnešní doba to již vyžaduje, ale ne každý je natolik disciplinovaný. Ostatně proto jsme FC diář koncipovali spíše jako každodenní nástroj, který pomáhá s péčí o kvalitu vnitřního světa. Ukázku získáte zde.
 2. Předplatné FC Workshopu – Pravidelnost a vytrvalost jsou klíčové aspekty pro udržování vnitřní kvality a neustálé sebezlepšování. Jenže kde pořád brát nová témata a inspiraci pro lepší život? Proto vydáváme každé dva měsíce tištěný magazín FC Workshop. Zdroj inspirace a motivace pro lepší život a pracovní listy, které pomáhají získané informace aplikovat do praxe. 
O autorovi
Lukáš Eder
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart