Nepřehlížejte drobnosti, které mají radikální vliv na život. Vyzkoušejte jednoduché cvičení pro nové začátky.

Co vyroste z dítěte, které vyrůstá v rodině, kde je běžné mluvit sprostě a projevovat násilí?
Co naopak získá dítě z prostředí plného vzájemného respektu, úcty a podpory?

To, jaký vliv má prostředí na lidský život, už nemusím fanouškům podcastu Myšlením na vrchol vysvětlovat. I nepatrné změny v našem prostředí mohou mít za následek veliké změny v našem životě. Ostatně i proto jsme pro naše fanoušky připravili velkou motivační FC soutěž, kde se naučíte z vlastního prostředí čerpat lepší energii do života. Do soutěže, ve které vítězí každý, se můžete zapojit zde.

Síla prostředí

Ne každý měl to štěstí a narodil se do prostředí plného harmonie a lásky. Někteří lidé si už od dětství nesou šrámy na duši, které jim možná nevědomky brání prožívat naplněný život ve všech směrech. Často od čtenářů slyším, jak jim ublížili ti nejbližší nebo jak se zklamali v lidech, které milovali. Někdy nemusí být snadné odpustit všechny křivdy a začít znovu s čistým štítem. Nezáleží na tom, jestli si neseme životem křivdu z dětství, z práce nebo ze vztahu. Každá taková křivda, která se člověku usadí na duši, je jako rakovina, která snižuje kvalitu celého našeho života. Jenže jak se vyrovnat s minulostí, přijmout vše, co člověk prožil a odpustit sami sobě i druhým lidem?

Pojďme si nejprve uvědomit, že naše subjektivní světy neustále reagují na podněty z okolí. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, tak na naši mysl neustále působí různé prvky, které ovlivňují způsob našeho myšlení. Jakmile na tyto prvky nereagujeme a necháme v naší mysli vyrůst toxické prostředí, má to zcela logicky dopad jak na samotné myšlení každého z nás, tak i na naše chování. Jedním ze způsobů, jak reagovat na všechny jedy z našeho okolí, je pravidelná duševní hygiena.

Když si člověk uvědomí, pod jak velkým tlakem se může jeho osobnost v dnešním světě nacházet, kolik informaci plyne do jeho mysli a na kolik podnětů je nucen reagovat, můžeme se potom divit, že stále roste spotřeba antidepresiv nebo že je na trhu nedostatek terapeutů, kteří by lidem pomohli se vnitřně uzdravit? Proto si myslím, že jakýkoliv rituál, který by nám pomáhal pečovat o vnitřní svět, je v současném světě již nutností.

Jedna z technik, která Vám pomůže nastavit a udržovat vnitřní harmonii, je technika vnitřního dialogu. Měl by to být pravidelný rituál, který člověku pomůže vyčistit hlavu a měli bychom jej opakovat tak často, jak je to jen možné. Ne každý si ale na něco podobného vzpomene, anebo neví, jakým způsobem do vnitřního dialogu vstoupit. Proto jsme vytvořili nedatovaný FC diář, který se stane Vaším průvodcem na cestě životem a pomůže Vám se životní změnou (nahlédnout můžete zde).

Pracuj s jedem

Člověk už nezmění, kolik trápení prožil v minulosti, a možná ani neovlivní, kolik jedu na něj plivnou druzí lidé. Když už zmiňuji jedy, ať už v podobě negativních informací nebo negativní situací a událostí, které neustále ovlivňují náš život, vybavuji si myšlenku, kterou řekl již v 16. století švýcarský alchymista, astrolog a lékař Paracelsus:


„Jed od léku odlišuje pouze podávané množství.“


Znamená to, že není až takový problém, pokud máme ve svém okolí někoho toxického nebo zda jsme prožili v minulosti nějaké trápení. Záleží jen na tom, kolik jedu necháme do svého života neustále proudit. Množství negativních podnětů působících na naši mysl může být v současné době enormní. Stejně tak, když někdo ve své minulosti vidí jen to špatné, tak jen přilévá olej do ohně a ještě víc rozdmýchává žár plný záště, lítosti a smutku. To je pak těžké přestat vidět život v černých barvách, a v takovém případě nás může stát až příliš mnoho energie udržovat subjektivní svět v harmonii, ať už skrze vnitřní dialog, nebo jakoukoliv jinou techniku duševní hygieny.

Velkou výhodou současného světa, kterou si možná ne vždy plně uvědomujeme, je možnost vědomého výběru informací. Samozřejmě že je prakticky nemožné neustále bránit svou mysl před nežádoucími podněty, a tím i zcela omezit množství jedů, jež na nás působí. Co však ovlivnit můžeme, jsou zdroje, z jakých pravidelně čerpáme informace, a prostředí, jaké pravidelně navštěvujeme. Chci tím říct, že pokud budeme zcela nekontrolovaně konzumovat všechny informace z našeho okolí, můžeme tím zcela nekontrolovaně zaplavit náš subjektivní svět toxickým prostředím. V takovém případě přebírá prostředí vládu nad naším jednáním.

V FC Workshopech najdete za každým článkem pracovní listy, které pomáhají trénovat různé techniky práce s vnitřním světem a kde si položíte důležité otázky. Pojďme si nyní vyzkoušet jednoduché cvičení z vydání Emoce + Rozum = Osud. Zamyslete se nad prostředím, které každý den ovlivňuje Váš subjektivní svět. Zaměřte se na svůj všední den a prostředí, ve kterém trávíte nejvíce času. Vezměte si tužku a papír a načrtněte si jednoduchou tabulku podle obrázku níže. Následně postupujte podle následujících kroků:

  1. Napište do tabulky níže čtyři místa, která nejčastěji navštěvujete.
  2. Do dalšího sloupce napište jména lidí, se kterými v daném místě trávíte nejvíce času.
  3. Napište, jaké názory mají tito lidé na okolní svět.
  4. Napište, jakých výsledků tito lidé ve svém životě dosahují.
  5. Napište, proč se s daným člověkem potřebujete, chcete nebo musíte pravidelně potkávat.

Možná nad tím teď jen v rychlosti přemýšlíte. Jenže to nestačí. Zkuste tomu věnovat více času, napište si to a pořádně se zamyslete nad prostředím a lidmi, kterými se obklopujete. Ne nadarmo se říká, že člověk se stává průměrem pěti osobností, se kterými tráví nejvíce času. Zkuste si ve vyplněné tabulce zvýraznit jména pěti osob, se kterými během svého současného života trávíte nejvíce svého času. Pak se zamyslete nad názory těchto lidí a výsledky, kterých dosahují. Následně to porovnejte s vlastními výsledky a názory. Vidíte něco společného? Chcete na svém životě něco změnit? Co konkrétně by to mělo být? S jakými lidmi se začnete potkávat a jakou osobností se díky tomu stanete? Pokud jsem Vás dnešním podcastem inspiroval, mělo to smysl, a doufám, že i dnes budete mít úspěšný a krásný den.

Užitečné odkazy na závěr

Zapojte se do FC soutěže a čerpejte z minulosti jen to dobré. Připravili jsme pro naše fanoušky velkou motivační soutěž, kde se naučíte čerpat lepší energii z minulosti. Stačí splnit 5 jednoduchých kroků a jste vítězem. Více zjistíte zde.

Získejte parťáka do života, který je Vám vždy nablízku. Nedatovaný FC diář pomáhá nejen plánovat čas a udržovat pozornost na své priority. Rozvíjí pozitivní myšlení zdravým způsobem a stává se efektivním nástrojem pro duševní hygienu. Více zjistíte zde.

Učte se z příběhů a zkušeností druhých lidí. V tištěném FC Workshopu najdete příběhy lidí, se kterými se život nemazlil, a zkušenosti, díky kterým změnili svůj osud. Sto stran zkušeností, inspirace s pracovními listy, které Vás nenechají články jen číst. Stačí si jen vybrat vhodné téma zde.

O autorovi
Lukáš Eder
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart