4 pilíře pro stabilní život bez zbytečných vrásek

Z čeho jste v životě nervózní?
Co Vám zaručeně způsobí vrásky na čele?

Emoce – klíč úspěchu

Bývalý kapitán basketbalové reprezentace hned v úvodu našeho povídání zmiňuje, že klíčem k úspěchu je schopnost nastavit si a udržet osobní hranice. Tímto tématem se velmi podrobně zabýváme v FC Workshopu Jak si nastavit osobní hranice v PRAXI. Jenomže abychom dokázali hranici udržet, nestačí ji jen znát. Mnohem důležitější je schopnost hranici včas rozpoznat. Jen tak budeme schopni druhé lidi upozornit na to, že už dělají něco, co nám není příjemné. Abychom něčeho podobného byli schopni, abychom si včas uvědomili, že už se někdo přiblížil k naší osobní hranici, potřebujeme se naučit včas rozpoznat své emoce. Právě proto s tématem osobních hranic velmi úzce souvisí rozvoj emoční inteligence. 

Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že velikost našeho IQ rozhoduje o kvalitě našich životů. Což je velký omyl. Kdo již četl podrobné Kahnemanovo dílo Myšlení rychlé a pomalé, tak už jistě rozumí vztahu mezi emoční a rozumovou částí mozku. Pokud nemáte náladu číst více jak pětisetstránkovou knihu, tak několik výpisků a zásadních informací z knihy najdete v tištěném FC Workshopu Emoce + Rozum = Osud.

Emoční inteligence (EQ) sama o sobě vyjadřuje naši schopnost rozpoznat a ovládat, ale také vyjádřit své emoce. Samotnému mi pomohlo uvědomění, že na EQ a IQ bychom určitě neměli pohlížet jako na dva znepřátelené tábory. Jsou to jen odlišné schopnosti, které se vzájemně ovlivňují a doplňují. Pojďme si uvědomit, že každý z nás jsme jedinečným mixem intelektu a emocí. Lidé s vysokým IQ, ale velmi nízkým EQ se vyskytují velmi vzácně. Nejnovější studie však naznačují, že kvocient emoční inteligence má na úspěch v životě výraznější vliv. Proto dává smysl zaměřit se na zlepšování schopnosti práce s vlastními emocemi. Emoční inteligenci totiž lze posilovat a v rámci jejího posilování bychom se měli zaměřit na čtyři základní pilíře. Pojďme si každý z nich představit a vysvětlit. 

1. Sebeuvědomění

První krokem k posílení EQ je schopnost být si vědom sebe sama. Tato dovednost nám umožňuje rozpoznat vlastní emoce. Uvědomovat si, jak i proč vznikají, a tím nám pomáhá i předpovědět emoci, která může následovat. Součástí sebeuvědomění je mimo jiné i znalost vlastních talentů nebo slabých stránek. Jakmile si uvědomujeme nějakou slabou stránku, můžeme se vyhnout zbytečně negativním emocím nebo takové emoce předvídat. Současně jsme schopni si zvolit, jak na danou emoci budeme reagovat. Zda ji přijmeme, budeme s ní bojovat, nebo se jí necháme ovládat. Čímž se dostáváme k druhému pilíři… 

2. Sebeovládání

Jsme schopni ovládat své chování a impulzivní pocity. Přebíráme zodpovědnost za své pocity a současně jsme schopni je ovládat tak, abychom plnili své závazky vůči sobě i svému okolí. Sebeovládání je schopnost reagovat a přizpůsobovat se neustále se měnícím okolnostem. Pokud jsme si byli schopni v prvním kroku uvědomit, že je pouze a jen naší volbou, jak budeme na situaci v našem okolí, ale stejně tak i na myšlenku v naší mysli reagovat, tak v druhém kroku jsme schopni zvolit, jakým způsobem chceme reagovat. Příklad je jednoduchý. Pokud na nás zvyšuje hlas kolega v práci, protože je možná nespokojen s výsledkem naší práce, nebo jen nezvládl jinou neočekávanou situaci, je naší volbou, zda se necháme ovládat stejnou emocí a začneme také zvyšovat hlas, nebo si zvolíme, jakým způsobem chceme reagovat. Jak reagovat v podobných situacích zdravě a nedovolit emocím převzít kontrolu nad naším chováním vysvětloval psycholog Petr Pacher v tomto webináři.

3. Empatie

Schopnost empatie souvisí s předchozím příkladem. Empatičtí lidé jsou schopni porozumět emocím, potřebám a obavám druhých lidí, a podle toho volit své vlastní reakce. Empatie nám pomáhá zachytit emocionální podněty, cítit se dobře ve společnosti a pomáhat k tomu i druhým lidem, a to skrze naše vlastní chování. Zde si můžeme uvědomit, že emoční inteligence nesouvisí jen s emocemi, které máme možnost ovlivňovat sami u sebe. Lidé s vysokou mírou EQ mohou ovlivňovat emoce a chování druhých lidí. Znamená to, že právě díky tomu, že jsem schopen ovládat své emoce, nemusíme reagovat zbytečně unáhleně třeba pod návalem vzteku. Ve výsledku, když už je někdo rozčílený a zvyšuje hlas, vlastně to jen znamená, že jsem možná překročil jeho osobní hranici. Mnoho lidí si to ale neuvědomí, a jak inkasují, tak vrací. Kolega či partner křičí, což si nechceme nechat líbit, a tak vracíme stejnou mincí. Uznejte však sami, vede to k něčemu konstruktivnímu? Věřím, že odpověď znáte a je to jen o důvod navíc, proč posilovat svou emoční inteligenci. 

4. Sociální cítění

Jako lidé nejsme jen emocionální bytosti. Stejně tak máme potřebu socializace. Lidé s nízkou mírou EQ bývají samotáři. Jenže i patřit do nějakého kolektivu a budovat v něm vzájemně spokojené vztahy posiluje emoční inteligenci. Každý kolektiv má různá specifika, kterým uzpůsobuje své chování. Jinak se chováme s kamarády ve fotbalovém týmu, jinak s kolegy na pracovišti, jinak s rodinou u nedělního oběda. Schopnost adaptovat se a zapadnout do kolektivu nás učí rozvíjet a udržovat dobré vztahy. Učíme se komunikovat s různými typy osobností, navzájem se inspirujeme a ovlivňujeme. Posilováním čtvrtého pilíře nejen že zlepšujeme celkovou schopnost emoční inteligence, ale obecně se stáváme týmovými hráči a umíme řešit konflikty. Proto je důležité mít více přátel, ideálně v různých prostředích. Posilujeme tím naši emoční inteligenci, a tím pádem posilujeme také celou svou osobnost. 

V posledních letech bylo mnoho lidí ve společnosti ovládáno strachem. Když je mysl každý den atakována informacemi a různými obrazy, které ji děsí, snadno začíná mít obavy z budoucnosti. Je těžké si potom nedělat zbytečné vrásky. Kdo však drží svůj život pevně ve svých rukách a je pánem svého vnitřního světa, nejen že si uhájí osobní hranici, ale dokáže prožívat přítomnost v radosti. Věří totiž sám sobě a prostě ví, že ať budoucnost přinese cokoliv, tak to zvládne. A jak to máte Vy? Co Vám pomáhá udržet pozitivní pohled na budoucnost? Budu moc rád, když se podělíte o své zkušenosti do mého e-mailu [email protected]. Těším se na Vaše zprávy a přeji Vám úspěšný a krásný den.

Nástroje pro posilování EQ

  • Chcete začít pracovat se svým vnitřním světem? Přemýšlíte, jak posilovat svou emoční inteligenci? Není to vůbec složité! Vlastně Vám stačí jen tužka a papír a každý večer si udělat pár minut pro sebe. Ale ruku na srdce, kdo je natolik disciplinovaný, aby si každý večer sedl nad list čistého papíru? Proto jsme vytvořili nedatovaný FC diář. Nástroj duševní hygieny, se kterým budete každý den posilovat nejen svou EQ, získáte jen zde
  • Další nástroj, se kterým můžete pracovat se svým vnitřním světem a čerpat inspiraci pro lepší život, je tištěný FC Workshop. Unikátní dvouměsíčník s pracovními listy, zkušenostmi úspěšných lidí a inspirativními příběhy je k dostání jen zde

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart