Tři poklady šťastné mysli

Prožíváte v tomto období těžké chvíle, a to tak hluboce, že si neumíte představit jinou realitu – třeba lepší chvíle, které přijdou poté, co tyto těžké skončí?

Nedokážete se těšit na nic příštího, protože si myslíte, že nic příštího už nepřijde a život pro Vás už jiné než těžké chvíle nemá připravené?

557. Tolik bylo mých odpovědí na Vaše nejčastější otázky v momentě, kdy jsem si řekl, že další už nebudou potřeba. Mýlil jsem se. Po posledním, 557. díle Řešidla přišla lavina Vašich reakcí, nejen děkovných, ale i vyčítavých, že je pro Vás Řešidlo KAŽDODENNÍM společníkem a že ode mě není fér “právě teď, když máte určitý problém” skončit. Jako příklad uvedu zpětnou vazbu Bohunky: „Petře, popíšu Vám, jak důležitý pro mě jste… Aniž to víte, byl jste se mnou, když mě opustil muž. Aniž to víte, byl jste se mnou, když jsem těžce onemocněla. Aniž to víte, byl jste se mnou, když jsem se v zoufalství chtěla zříct života. Chápete? Aniž to víte, ve všech těžkých chvílích jste byl se mnou. S každým dalším dílem Řešidla byl se mnou Váš pokaždé stejný, a přitom pokaždé trochu jiný hlas, Vaše pokaždé stejné, a přitom pokaždé trochu jiné myšlenky. Respektuji Vaše rozhodnutí skončit, ale než tak učiníte, odpovězte, prosím, ještě mně, člověku, který v určité chvíli přišel o partnera i zdraví. Mohu být i tak šťastná? Nebo co musím doplnit, abych byla šťastná? Tedy: Co člověk vlastně potřebuje k tomu, aby byl šťastný?”

Co nešťastnému schází ke štěstí

Neočekávejte ode mě, že principiálně řeknu, že k proměně neštěstí ve štěstí je nezbytně potřeba JINÝ ČLOVĚK po Vašem boku. Nemyslete si to. Můžete být zklamáni. Jiný člověk Vás může opustit a naopak přivést do ještě většího neštěstí.

Stejně tak ode mě neočekávejte, že principiálně řeknu, že základní podmínkou štěstí je zdraví, tedy že bez obnovení zdraví nemocný nemůže být šťastný. Stephen Hawking (viz článek 7 připomenutí Stephena Hawkinga, aby nevyhasínala motivace) ve svých 21 letech vyslechl od lékařů, že má ALS, amyotrofickou laterální sklerózu. To je, zjednodušeně řečeno, postupné vypínání celého těla. Hawkingovi zbyl svým způsobem jenom mozek. Přesto místo dvou let, které měl podle odborníků ještě před sebou, tedy do svých třiadvaceti, žil ještě padesát let. ŽIL, zdůrazňuji, ne živořil. On sám po celou dobu hovořil o NÁDHERNÉM životě. A já Vám řeknu proč. Protože ten hlavní poklad je v hlavě.

Lidská hlava rozhoduje o tom, jak vyhodnocuje život. Lidé, kteří mají všechny předpoklady být šťastní, nemusejí být šťastní, pokud okolnosti svého štěstí nevidí – pokud nedoceňují to, že jsou zdraví, mají krásné děti, spolehlivého partnera, pak jim zdraví, děti i partner jsou svým způsobem k ničemu. A naopak, lidé, kteří mají mnohé předpoklady být nešťastní, nemusejí být nešťastní, pokud dokážou na tom, co prožívají, najít i něco krásného – být vděčni i za to málo, co jim je dopřáno. Proto je v našich zeměpisných šířkách tolik nešťastných lidí, ačkoli mají objektivně mnohem více předpokladů ke štěstí než lidé, kteří tolik hmotnému bohatství nemají; mají však nehmotné bohatství ve své vděčnosti, radosti a lásce.

Tři náměty k zamyšlení

Kdo četl mou knihu Čtyři prány štěstí, která ukazuje, jak překonat momenty neštěstí, ví, že jsem studoval řadu životních filozofií, ale ze všech nejraději mám tao, což je čínsky cesta. Její základy Vás přimějí přemýšlet. Musím však klást důraz na správná slovíčka, tao je hodně o slovech, o správném emocionálním i racionálním zapojení mozku.

Zkuste, prosím, přemýšlet nad následujícími třemi větami:

  1. Ten, kdo dokáže poznat a pochopit druhé, je CHYTRÝ. Ale ten, kdo dokáže poznat a pochopit sebe, je MOUDRÝ.
  2. Ten, kdo dokáže ovládnout druhé, je MOCNÝ. Ale ten, kdo dokáže ovládnout sebe, je SILNÝ.
  3. Ten, kdo se nespokojuje s tím, co má, je AMBICIÓZNÍ. Ale ten, kdo se spokojuje s tím, co má, je BOHATÝ.

MOUDRÝ, SILNÝ, BOHATÝ. Právě to jsou tři nehmotné poklady života a tři dovednosti, které se mohou stát vlastnostmi.

Víte, jaký je rozdíl mezi těmito pojmy? Vlastnost je něco, co je člověku přirozeně vlastní, tedy co by měl mít vrozené. Naopak dovednost je něco, s čím se člověk nerodí, ale co jde naučit. Tyto tři vlastnosti, které jsem uvedl, se ovšem dají naučit. Tao jim říká také SKROMNOST, SOUCIT a NEUSILOVÁNÍ O MOC.

Paradoxní je, že člověk se skromnosti, soucitu a neusilování o moc často naučí tak, že se zpočátku chová přesně opačně – je neskromný, bez soucitu, usiluje o moc, a pak ho to vytrestá.

Cesta skromnosti, soucitu a neusilování o moc

Na všech těchto duchovních pokladech – skromnosti, soucitu a neusilování o moc – je něco krásné i paradoxní. Například: Skromný člověk je ten, který toho moc nepotřebuje, a proto je skromný člověk zpravidla štědrý – připadá mu normální dát, protože sám toho moc nepotřebuje.

Skromnost a štědrost zase úzce souvisí se soucitem. Soucit (empatie) poskytuje vhled do jiného člověka, takže ho můžeme mnohem lépe a snáze poznat a pochopit – ale i ovládnout. Jistě, když (díky soucitu) procítíme, co druhého člověka trápí, nabídne se nám, že mu pak toto trápení můžeme snadno způsobovat, vyhrožovat mu tím, nač je citlivý, a tak získávat moc nad daným člověkem (sami se stávat manipulátorem; viz tištěný FC Kurz Jak čelit manipulaci). Ale v takovém případě už přestáváme být soucitní, nemyslíte?

Z toho plyne, že šťastná mysl a naplněný život mají své hranice. Když hranice dobrého překročíme, můžeme se stát zlými. Například: Štědrý člověk by měl být skromný – kdo je štědrý bez skromnosti, dává pak svou štědrost okázale na odiv – třeba na sociálních sítích – jak úžasně pomáhá. Takový člověk však tímto jednáním říká o sobě, že dost neovládá sám sebe, že chce ovládnout druhé, že usiluje svým způsobem o moc, že přestává být soucitný, a to i sám k sobě, protože na sebe svou nepokorou a neskromností přivolává problémy.

A tak, pokud chcete být šťastní, snažte se poznat a pochopit druhé, ale ještě mnohem víc se snažte poznávat a chápat sebe. Ovládat sebe. Být spokojeni s tím, co máte.

To všechno Vám dá potřebnou sílu, moudrost i vnitřní bohatství. Vnitřní znamená takové, které naplní poklady Vaši mysl.

Jak Vám mohu pomoci

  1. Trápí Vás vztah, zdraví, minulost? Potřebujete změnit, projasnit myšlení, dostat do života více dobré energie, radosti a optimismu? Využijte knihu Čtyři prány štěstí.
  2. Je důvodem úbytku Vašich sil něčí manipulace? Nedokážete od toho člověka odejít nebo se mu vyhnout? Využijte tištěný FC Kurz Jak čelit manipulaci.
  3. Máte jiný problém a hledáte jeho řešení? Nejčastější otázky jsou zodpovězené v souborných knihách Řešidlo 1 a Řešidlo 2.
Top
Shopping Cart