5 zkušeností Napoleona Hilla, jež potvrzují sílu každé myšlenky

„Každé neštěstí, každý neúspěch, každé zlomené srdce v sobě nese zárodek stejného nebo většího prospěchu.“

To vyslovil již dávno Napoleon Hill, autor jedné z nejslavnějších knih osobního růstu – Myšlením k bohatství. Když Hill v roce 1937 vydával zmíněnou knihu, pravděpodobně neměl nejmenšího tušení, že jeho dílo ovlivní pozitivním způsobem několik generací a miliony lidí po celém světě. Jeho kniha se stala jednou z nejprodávanějších knih všech dob.

V předešlé epizodě Myšlením na vrchol jsem si povídal s Martinou Latíkovou, čtenářkou Petra Casanovy, která patří právě mezi zmiňované miliony lidí, které Hill svou tvorbou pozitivně ovlivnil. Martina se narodila jako slyšící dívka dvěma neslyšícím rodičům a svůj život zasvětila právě pomáháním lidem s tímto handicapem. Pokud jste rozhovor s Martinou neslyšeli, můžete se k němu vrátit zde. Životním příběhem Napoleona Hilla jsme již podrobně zabývali v tomto tištěném workshopu. A tak, když jsem dělal rozhovor s Martinou, jsem si vzpomněl na mnohé myšlenky Napoleona Hilla, které jen potvrzovaly její životní příběh. Hill například tvrdil, že myšlenky jsou věci. Zcela konkrétně říkal: 

„Myšlenky jsou věci, tak mocné věci, že když jsou smíchány s jednoznačností účelu, vytrvalostí a planoucí touhou, tak se promění v bohatství nebo jiné hmotné předměty.“

Pokud jste již četli Hillovu knihu, tak se k ní možná také rádi a často vracíte. Proto už víte, že je to vždy jen způsob myšlení, co nám stojí v cestě za úspěchem, bohatstvím nebo dosažením jakéhokoliv cíle. Dnes se již mnoho lidí nebrání těmto zjištěním, ale ve své době za tato slova dostával Hill nepříjemnou kritiku. Mnoho lidí s ním nesouhlasilo. Byli to lidé, kteří si nedokázali svůj úspěch představit a bylo pro ně směšné poslouchat, že by mohli dosáhnout úspěchu podle nějakých jednoduchých pravidel. A tito lidé měli vlastně pravdu. A svou pravdou jen potvrzovali další Hillovu myšlenku: 

„Cokoliv si můžeme představit a čemu dokážeme uvěřit, toho můžeme dosáhnout.“ 

Hill v tuto myšlenku věřil. Neměl sebemenší pochyby o tom, že by to mohlo být jinak. Proto bylo pro něj samotného stejně směšné poslouchat, že jeho principy nefungují, jako pro jeho kritiky, že je tomu naopak. Hill chápal, že dokud lidé nejsou schopni jeho principům uvěřit, tak ani fungovat nemohou, protože veškerý náš úspěch i neúspěch, bohatství i chudoba, zdraví i nemoci začínají a občas i končí v naší mysli. Dokud bude naše mysl přesvědčená, že nejsme hodni nebo schopni jakéhokoliv úspěchu, vždy bude mít pravdu. Jakmile však získáme přesvědčení, že jsme hodni úspěchu dosáhnout, tak se pro nás každá porážka stává jen dílčí překážkou a tato porážka nám dává příležitost začít znovu a lépe. Což opět Hill dokládá další myšlenkou:

„Jednou z nejčastějších příčin neúspěchu je zvyk přestat, když je člověk přemožen dočasnou porážkou.“

Hill věřil, že negativní emoce, jako jsou strach a sobectví, jsou důvodem neúspěchu všech lidí. Důkazem jeho myšlenek může být i rodinný osud, který slavného autora potkal. Bylo to v roce 1912, když se narodil jeho syn Blair, který od narození nemohl slyšet. Všichni lékaři v Hillově okolí byli názoru, že jeho syn bude po zbytek života hluchý a němý. Hill však této představě odmítl uvěřit. Nechtěl se smířit s tím, že syn nemůže slyšet. Nechtěl přijmout důkazy, pro které nemůže slyšet. Rozhodl se hledat způsoby, jak svého syna uzdravit, a nikdy nepochyboval, že by se mu to nemělo povést. O svou zkušenost s vyléčením syna se sám podělil na konci šedesátých let v jednom z novinových článků. V době, kdy bylo Hillovi 85 let a kdy již byl považován za uznávaného autora. Překlad Hillova článku jsme přinesli i čtenářům tohoto tištěného workshopu a dnes, s ohledem na rozhovor v minulé epizodě, si jej dovolím citovat i zde, abyste lépe pochopili, jak moc byl Hill přesvědčen o síle myšlenky:

„Můj syn Blair se narodil bez uší. Dva lékaři, kteří jej přivedli na svět, mě varovali, že Blair bude vždy hluchý a němý. Varoval jsem je, že můj syn bude mít nakonec 100% sluch.

Skutečný příběh nebylo možné vyprávět, dokud nezemřeli dva lékaři, kteří mého syna přivedli na svět, protože to byli Blairovi strýcové a namítali proti způsobu a metodě, jak dosáhnout jeho úplného uzdravení sluchu. 

Až do věku 18 měsíců Blair neslyšel žádný zvuk. Vyzkoušeli jsme každý známý test a Blair byl vyšetřen mnoha odborníky… Všichni říkali, že nikdy neuslyší. 

Pak se začal dít zázrak. Vzal jsem Blaira k chiropraktikovi, který s ním začal pracovat (udělal jsem tak proti námitkám Blairovy matky a dalších příbuzných). Na konci prvního měsíce a po cvičení třikrát týdně jsme věděli, že Blair začíná slyšet. Když jsem tleskal rukama za jeho zády, otočil hlavu, aby poslouchal.

Pokračovali jsme, dokud Blairovi nebyly 4 roky. Do té doby si vyvinul 65 % své přirozené sluchové schopnosti. Dost na to, aby se dostal přes základní školu, střední školu a tři roky na University of West Virginia. 

Společnost Acousticion Company, výrobce naslouchátek, slyšela o Blairově zázračném zlepšení sluchu pomocí chiropraxe a vyrobila pro něj speciální naslouchátko, které mu poskytlo 100% sluchovou kapacitu.

Blair dnes žije normální život, a to jen díky tomu, že jsem se nenechal odradit a vyzkoušel metody, kterým ostatní lidé kolem mě nevěřili…”

Poznal jsem už mnoho lidí, kteří mluví o tom, jak  jim dílo Napoleona Hilla změnilo celý život. Někteří z nich se rozhodli nestat se jen čtenářem knihy Myšlením k bohatství. Pochopili, stejně jako já, že tuto knihu nestačí jen číst. Tuto knihu musí člověk studovat a neustále se k ní vracet. Vždy když se k ní vrátím, najdu tam něco nového. A to samé platí vždy, když se podívám na film Myšlením k bohatství. Pokud ještě nepatříte mezi studenty Hillova díla a film neznáte, podívejte se na ukázku zdarma zde.

Naneštěstí ale musím říct, že stále potkávám spoustu lidí, kteří nemají nejmenší tušení, že existuje něco jako recept na šťastný a bohatý život, který je už ověřen desítkami milionů lidí po celém světě. Když se pustím s těmito lidmi do řeči, poznám to velmi rychle. Stačí se jen zeptat, co jim brání žít vlastní sny. Většina těchto lidí začne říkat, že si začnou plnit sny, AŽ přijde ta správná chvíle. Až si najdou práci… Až získají zkušenosti… Až najdou toho správného partnera… Až vyrostou děti a tak dále. V tu chvíli vím, že tito lidé nemohou znát i pátou zkušenost Napoleona Hilla, protože pokud by ji znali, věděli by, že:

„Nečekejte, nikdy nenastane ten ‚správný čas‘. Začněte tam, kde jste, a pracujte s nástroji, které máte k dispozici – lepší nástroje přijdou postupně.“

  1. Zaujal vás životní příběh Napoleona Hilla? Chcete se dozvědět víc o 13 principech životního bohatství? Věnoval jsem tomu celý tištěný workshop, zpracovaný ve spolupráci s Nadací Napoleona Hilla. K dispozici zde.
  2. Chcete získat ověřený recept na štěstí, úspěch a bohatství ve všech oblastech života? Recept ověřený desítkami milionů lidí? Slavnou knihu Myšlením k bohatství můžete získat ve výhodné sadě s tištěným kurzem zde.
  3. Jste rozhodnuti stát se celoživotním studentem programu Myšlením k bohatství a pracovat každý den na svém lepším životě? Získejte doživotní přístup do elektronické knihovny, jejíž součástí je také film Myšlením k bohatství a dvě tištěné knihy. Přístup získáte zde a při zadání kódu TENFC  získáváte slevu 10 %.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart