Proč je tak těžké udržet si energii pro lepší život

Co si myslíte, že člověk potřebuje, aby změnil svůj život k lepšímu? Je to snad více štěstí? Musí snad čekat na náhodu, aby také byl jednou ve správný čas na správném místě? A co když každý může rozhodnout o kvalitě svého života, aniž by musel na cokoliv čekat? Někteří hosté mého podcastu občas zmiňují, že mají pocit, jako by byli jen ve správnou chvíli na správném místě. Snadno tak člověk získá dojem, že musí jen čekat, až se náhoda a štěstí usmějí také na něj. Pravda je ale možná trošku jinde. Ve skutečnosti nedává smysl na nic čekat, protože každý se může rozhodnout převzít odpovědnost za svůj život a stát se tvůrcem svého štěstí.

Čtenáři tištěného kurzu Přes drobné kroky k velkým změnám už vědí, že život nezmění pouze jedna osudová událost. Je to sled drobných změn a nepatrných krůčků. Takových, že si jich naše okolí nejprve možná ani nevšimne, ale jejich násobením dochází uvnitř každého z nás k velké změně. A ať chceme, nebo ne, tak jednoho dne taková změna vyvstane na povrch. Chci tím říct, že kvalita života je definována skrze každodenní nepatrná chování každého z nás. Proto pokud toužíme po lepších výsledcích v jakékoliv životní oblasti, potřebujeme měnit právě tato drobná chování, tedy naše návyky. Pojďme se ale nyní zamyslet, z čeho vycházejí takové návyky. Kde se vzali a proč je pro nás tak těžké se jich zbavit?

Člověk, tvor návyků

Skvěle to řekl James Clear ve své knize Atomové návyky, kde doslova píše: „Návyky jsou jako atomy, ze kterých se skládá náš život. Každý jeden návyk je základem procesu, který přispívá k našemu osobnímu růstu.“ Zmíněná kniha se zabývá právě tím, jak začít měnit své návyky. Prakticky je můžeme chápat  jen jako vzorce chování hluboce zapsané v naší mysli. Jsou to programy, které jsme například v dětství okoukali od našich rodičů a učitelů. Činnosti, které děláme zcela automaticky, aniž bychom měli potřebu nad nimi přemýšlet. Proto, chceme-li změnit svůj život, se potřebujeme zaměřit právě na změnu svých návyků. Jenže jak? Odpověď můžete slyšet v úvodu každé epizody tohoto podcastu, kde zmiňuji: Kvalita života je odrazem způsobu myšlení. Říkáte si, co má způsob myšlení společného s našimi návyky? Hned to vysvětlím.

Vše, co v životě děláme, přesto, že nad tím v ten moment nepřemýšlíme a že si to v danou chvíli nejsme schopni uvědomit, je pouhou reakcí naší mysli na určitý podnět. Každé naše chování má ve skutečnosti počátek v naší mysli. Proto říkám, že způsob našeho myšlení rozhoduje o kvalitě života. Pravidelní čtenáři našich kurzů už možná v tento moment mohou namítat, protože vědí, že žádná myšlenka sama o sobě nevede k akci. A bez akce, jak je dobře známo, není ani žádného cíle. S tím samozřejmě musím souhlasit. Sám znám mnoho lidí, kteří neustále přemýšlí nad tím, co vše by mohli v životě dělat, ale ve skutečnosti zůstanou jen u svých myšlenek, aniž by doopravdy něco udělali. A jediným důvodem, proč myšlenka těchto lidí nevede k žádné akci, je, že pro svou myšlenku nezískali dostatečně silnou a správnou emoci.

Energie pro myšlenky

Čtenáři kurzu Emoce + Rozum = Osud vědí, že každá emoce je pouhým nositelem energie. Proto záleží na tom, jaké emoce v nás myšlenky vyvolávají, a proto také záleží na tom, z jakého úhlu se na různé okolnosti a životní události díváme. Například můžeme získat podnikatelský nápad. Takový nápad, to je vlastně jen obyčejná myšlenka, která může mít sílu změnit náš život. Záleží jen na tom, zda v nás tato myšlenka vyvolává emoci strachu, nebo v nás vyvolává touhu. Pokud je naše myšlenka doplněna emocemi, jako jsou strach, smutek nebo naštvání, je asi zřejmé, že k žádné pozitivní reakci taková myšlenka nepovede. Proto nezáleží tolik na tom, jaké myšlenky a nápady nosíme ve své mysli, ale jaké emoce to v nás vyvolává. A pokud je potom člověk schopen si osvojit zdravé nastavení své mysli, chcete-li zdravý mindset, dokáže vědomě rozhodovat o tom, jaké emoce budou jeho myšlenky vyvolávat. Stačí se jen umět na svůj život a myšlenky podívat z toho správného úhlu. 

Samozřejmě že vždy se můžeme zaměřit jen na to špatné. Každá mince má dvě strany. Je to už ale jen o našem rozhodnutí, na jakou stranu se budu chtít zaměřit, a jakou díky tomu získám emoci. Podobným rozhodnutím tak může každý sám zvolit, jakou emoci pro svou myšlenku získá. Proto když například zjistíme, že nám nějaký konkrétní návyk brání dojít k lepšímu životu, a rozhodneme se jej změnit, potřebujeme se zaměřit na ten správný úhel pohledu, a tím získat takové emoce pro naše myšlenky, jež nás neustále povedou k akci a následně i ke chtěnému cíli. 

Vlastní cestou

Chápu, že někdy nemusí být snadné některé návyky změnit. Sám jsem s některými bojoval opravdu dlouho. Nejčastěji všichni moc dobře víme, co děláme v životě špatně. Když trpíme nadváhou, moc dobře víme, jaké chování to způsobuje. Když se nemůžeme posunout dál v kariéře, také většinou víme, proč tomu tak je. Často opakujeme pořád dokola ty samé chyby a pořád se tím trápíme. Jako bychom se stali vězni své vlastní mysli a svých návyků. Zamysleli jsme se ale někdy nad tím, jaké podněty naše návyky spouští? Pokud například chodíme každý večer z práce okolo cukrárny a nedokážeme udržet na uzdě svou touhu po sladkém, tak co například změnit trasu, kudy chodíme? Co si třeba zkusit do svého života naplánovat takové podněty, jež v nás budou vyvolávat touhu po nové akci? Když si dokážeme do života naplánovat nepatrné situace nebo si utvoříme své prostředí tak, aby v nás neustále vyvolávalo myšlenky a emoce, co motivují k akci, začneme se díky tomu vyhýbat podnětům, co v nás vyvolávají smutek a trápení. Rázem se začne měnit celý náš život. Ta rovnice je vlastně strašně jednoduchá. Čím více pozitivních emocí v životě prožíváme, tím více máme energie a tím lepší jsou naše výsledky. Není na tom nic složitého. Stačí se jen rozhodnout a začít si vytvářet svou vlastní cestu životem. 

Možná že když teď čtete tyto řádky, tak je vám už jasné, co vás brzdí na cestě k lepšímu životu. Když je však člověk zavalen hromadou povinností a problémů všedních dnů, nemusí být pro něj snadné uvědomovat si, jaké návyky mu v životě škodí a jaké prospívají. Kde na to má brát čas, když má v životě tolik starostí? I proto přidávám do tištěných kurzů pracovní listy. Za každý článkem najdete prostor, který je jen pro vás. Slouží k tomu, aby se člověk zamýšlel nad svým životem a pokládal si otázky, které jej neustále směřují tím správným směrem. Každé vydání našich kurzů má své téma, stačí si jen vybrat to, které je pro vás zrovna aktuální.

© Lukáš Eder

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart