Proč nám mysl hází klacky pod nohy? Odhalte dva systémy, které řídí lidské chování

Zažili jste někdy situaci, kdy se Vám v davu lidí ztratila blízká osoba?

Možná něco podobného prožíváme při nákupech v obchodním centru. Zapomeneme se u regálu s oblíbeným zbožím, a než se člověk rozkouká, najednou tam stojí sám. Začneme se rozhlížet a hledat partnera, dítě nebo jen kamaráda. Aniž bychom nad tím museli dlouho přemýšlet, naše mysl se začne zcela automaticky zaměřovat na konkrétní vlastnosti, podle kterých dokážeme hledanou osobu v davu lidí identifikovat. Když hledáme dítě, zaměřujeme se jen na děti, mžikem oka si vybavíme barvu oblečení nebo jiný rozeznávací prvek. Přehlížíme vše, co nesedí popisu dané osoby. Hledáme-li například partnerku s blonďatými vlasy, brunetky pro nás v tu chvíli přestávají existovat. Je to zcela automatický proces, nad kterým člověk nemusí přemýšlet. Je to způsob, jakým naše mysl reaguje na krizové situace.

V předchozí epizodě podcastu Myšlením na vrchol jsem si povídal se zakladatelem miliardového Footshopu, Peterem Hajdučkem, který mluvil o tom, jak vědomě přepnout mysl na krizové situace. Ostatně Peter si v životě jednou takovou krizí zrovna prošel, a tak moc dobře ví, o čem je řeč. Pokud jste rozhovor ještě neslyšeli, můžete to napravit zde.

V závěru rozhovoru Peter doporučil knihu Myšlení rychlé a pomalé od psychologa Daniela Kahnemana, který vysvětluje, jakým způsobem naše mysl pracuje. Už jen fakt, že autorem knihy je psycholog, který je držitelem Nobelovy ceny za ekonomii, může být dobrým důvodem, proč si přečíst zrovna tuto knihu. Knihu jsme už rozebírali v tištěném FC Workshopu Emoce + Rozum = Osud, takže pokud jste již s tímto vydáním pracovali, není pro vás Kahnemanova kniha žádnou novinkou. Přesto se pojďme podívat na několik poznatků z této knihy.

Nepopírám, že kniha je rozsáhlá, plná zajímavých informací a dat a pro některé čtenáře to bude možná náročnější čtení. Přesto je ale teorie v knize podávána čtivou formou. Kahneman v knize zkoumá lidské chování, které je řízeno dvěma systémy. První systém je impulzivní, automatický a intuitivní, zatímco ten druhý rozvážný a umírněný. Systém 1 si můžeme představit jako nevědomou část mozku a systém 2 jako část vědomou. Cílem však není tyto dva systémy oddělovat, ale naučit je vzájemné spolupráci, protože vztah mezi nimi rozhoduje o našem chování.

Rychlé myšlení pro línou mysl

Přirozeností lidské mysli je úspora energie. Proto, pokud to tak mysl vyhodnotí, volí při našem rozhodování a řešení úkolů vždy rychlejší, automatickou část mozku. Vychází ze zkušeností, vědomostí a zažitých návyků, jež jsme si v minulosti osvojili. Mysl nepotřebuje pro každé rozhodnutí naši vědomou účast, jen spouští automatizované procesy. Jak tento systém funguje, ukazuje Kahneman na jednoduchém příkladu s pálkou a míčkem.

Pálka a míček stojí dohromady 1,10 $. Pálka samotná je však o jeden dolar dražší než samotný míček. Kolik stojí samotná pálka a samotný míček? Tato úloha nám přijde na první pohled zcela triviální. Mnoho lidí automaticky řekne, že pálka stojí 1 dolar a míček 10 centů. Když se však nad úlohou pozorně zamyslíte, uvědomíte si, že správná odpověď je, že míček stojí 5 centů, zatímco samotná pálka 1 dolar a 5 centů. Pro správnou odpověď bylo potřeba zapojit druhou část naší mysli. Znamená to snad, že jsme hloupí, když jsme v prvním momentu uvažovali jinak? Ve skutečnosti mozek nejprve volí intuitivní odpověď, a pokud se cítí zmatený, tak až následně volá na pomoc rozum.

Proč byste si měli přečíst knihu Myšlení rychlé a pomalé:

 • Často litujete unáhlených rozhodnutí?
 • Necháte se snadno ovlivnit neověřenými informacemi?
 • Trápíte se, protože se Vám nedaří utišit starostlivé myšlenky?
 • Chcete se naučit pečovat o svou duševní hygienu?
 • Máte pocit, že se neustále vracíte ke starým chybám?
 • Hledáte způsoby, jak přepsat nechtěné vzorce svého chování?
 • Chcete převzít odpovědnost za svůj život a stát se jeho vědomým tvůrcem?

Pokud jste na kteroukoliv z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, pak Vám kniha Myšlení rychlé a pomalé může pomoci chápat sílu vlastní mysli, díky čemuž dokážete lépe ovládat své chování. A pokud nemáte náladu číst vědecké a rozsáhlé knihy, zkuste začít u tohoto vydání FC Workshopu.

5 částí knihy Myšlení rychlé a pomalé

 • První část

Popisuje rozdíly mezi automatickým fungováním systému 1 a řízeným fungováním systému 2. Ukazuje, jak asociativní paměť, která tvoří jádro systému 1, nepřetržitě konstruuje logické interpretace toho, co se kolem nás děje. Přibližuje složitost a bohatost automatických, často nevědomých procesů, které tvoří základ intuitivního myšlení, a jak tyto automatické procesy vysvětlují heuristiku úsudku.

 • Druhá část

Rozvíjí studii heuristiky úsudku a zkoumá důležitou otázku: Proč je pro nás tak obtížné uvažovat statisticky? Poukazuje na to, že snadno uvažujeme asociativně, uvažujeme metaforicky, uvažujeme kauzálně – ale statistika vyžaduje přemýšlet o mnoha věcech najednou, což je něco, k čemu rychlý systém 1 není navržen.

 • Třetí část

Popisuje záhadné omezení v naší mysli – naši přílišnou víru v to, co víme, a naši zjevnou neschopnost rozpoznat plný rozsah naší nevědomosti a nejistoty. Máme sklony nadhodnocovat to, jak rozumíme světu, a podhodnocovat roli náhody v událostech.

 • Čtvrtá část

Diskuse s ekonomií ohledně povahy rozhodování a předpokladu, že ekonomičtí činitelé jsou racionální. V této části knihy je nejprve představen aktuální pohled na klíčové prvky prospektové teorie (teorie modelu volby, který autor spolu s Amosem Tverskym publikoval v roce 1979), která zahrnuje model dvou myšlenkových systémů. V následujících kapitolách se pak seznámíme s několika typy voleb, které se odchylují od pravidel racionality.

 • Pátá část

Autorův výzkum, který se zabývá rozlišováním mezi dvěma „já“ – prožívajícím já a pamatujícím já, která nemají stejné zájmy. Rozdílnost mezi dvěma já lze vidět například na hodnocení blahobytu, kde opět zjišťujeme, že to, co dělá šťastným naše prožívající já, není úplně totéž, co uspokojuje naše pamatující já. Způsob, jakým se dvě já uvnitř jednoho těla snaží dosáhnout štěstí, vyvolává řadu složitých otázek jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti.

3 myšlenky, které si můžete z knihy odnést

 1. Opakování matka moudrosti – Zprávy, kterým jsme opakovaně vystaveni, se stávají přesvědčivější. Informace, kterým je mysl opakovaně vystavena, mají vliv na způsob myšlení, a tím pádem i na lidské chování.
 2. Nenech se ovlivnit fantastickými statistikami – Katastrofy jsou součástí lidské historie, média používají přehnané statistiky, a tím ovlivňují naše představy.
 3. Nálada ovlivňuje kreativitu – Prožívané pocity mají vliv na míru naší kreativity. Když máme lepší náladu, část mysli, která je bdělá a analytická, se může uvolnit, a díky tomu nechává volnost emoční části mozku, což podporuje naši tvořivost a kreativitu.

Užitečné odkazy

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart