Udržuj vnitřní plamen
Lukáš Eder

Jste ochotní investovat Váš čas do zlepšení Vašeho života? Bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nacházíte, můžete najít nejlepší možné prostředí pro růst a rozvoj Vašich myšlenek, snů a představ. Toto vydání je plné inspirativních příběhů a nápadů, které Vás budou nabíjet pozitivní energií, díky které budete mít lepší život.

Vážení čtenáři,

děkuji za to, že jste se rozhodli stávat se tvůrci svého osudu a uvědomujete si, že lepší život za námi nepřijde sám, v pohodlí křesla u televize. Pokud čtete tyto řádky, znamená to pro mě, že chcete investovat svůj čas do svého lepšího života, a ne jím jen plýtvat a očekávat, že zlepšení přijde samo.

Bez ohledu na to, v jaké životní fázi nebo situaci se zrovna teď nacházíte. Bez ohledu na to, zda teď sedíte u svého pracovního stolu a děláte si čas pro sebe, nebo jste na lavičce v parku a posloucháte při čtení zpěv ptáků, případně ležíte na pláži a užíváte si klid doprovázený šuměním vln. Zkrátka a dobře, bez ohledu na veškeré okolnosti vašeho života, už teď jsem vám vděčný. Jsem vděčný, protože cítím radost z představy, že chcete změnit svůj život k lepšímu. Už samotná tato představa dává mému životu smysl, a tím jej naplňuje další energií, kterou já sám mohu dále investovat. Například do tvorby tohoto magazínu.

Ať už jste kdekoliv na světě, rozhlédněte se, prosím, okolo sebe. Nezáleží na tom, co zrovna vidíte, důležité je uvědomění, že vše okolo vás je závislé na energii. Včetně vás samotných. Aby semínko mohlo vyrůst v krásnou květinu, potřebuje dostatek energie. Aby oheň mohl dlouho hořet, potřebuje dostatek paliva. Bohužel samotné palivo ale nestačí. Když hodíte do ohně mokrá polena, oheň začne uhasínat. Když pohodíte semínka v poušti, nebudou mít dostatek vláhy, aby mohla začít růst. A v našich životech je to podobné. Můžeme mít ta nejkvalitnější semínka, ale pokud jim nepřipravíme nejlepší možné prostředí, nemůže z nich nic vyrůst.

Mnoho věcí nejsme schopni ovlivnit. Bohužel. Neovlivníme, jaké hrůzy se dějí po celém světě a jaké prostředí se jiní lidé okolo nás rozhodli vytvářet. Můžeme se ale rozhodnout, jak moc se tímto prostředím necháme ovlivňovat a kolik energie mu dovolíme vysávat. A tím můžeme rozhodnout, kolik energie budeme mít pro naše semínka. Takovými semínky lepšího života mohou být myšlenky, sny a představy. Pokud myšlenka vzbudí tu správnou emoci, může nás dovést k činům, se kterými začneme zlepšovat svůj život. Podobných myšlenek a snů lze mít mnoho. A je tak snadné se pro ně nadchnout…

Není těžké získat nadšení pro něco nového, je však vzácné proměnit toto počáteční nadšení v neutuchající touhu, která vás bude bez ohledu na veškeré okolnosti neustále nabíjet zdravou energií. V tomto vydání Improovia naleznete mnoho příběhů a myšlenek lidí, kterým se podařilo svůj život takovou energií naplnit. Díky ní se jim, mnohdy přes náročné životní osudy, dařilo neustále zlepšovat život a být jeho vědomými tvůrci. Kéž se to podaří i vám, kéž najdete v příbězích a myšlenkách inspiraci a nechť vás pracovní listy dovedou k odpovědím na všechny otázky. To bych si moc přál.

Jménem všech spolutvůrců Improovia,

Lukáš Eder

Články v tomto vydání

Udržuj vnitřní plamen

Top
Shopping Cart