Silné já, slabé já
Lukáš Eder

Cesta k růstu a sebepřekonávání je trnitá. Jak dosáhnout svých cílů? V tomto vydání FC Workshopu se zaměřujeme na téma motivace a víry v sebe sama. Najdete zde inspirativní rozhovory s úspěšnými lidmi, kteří dokázali překonat překážky a splnit si své sny. Naučíte se, jak překonat strach z neúspěchu, probudit v sobě lásku a kreativitu, a najít cestu k velkolepým výzvám. Nechte se inspirovat a vydejte se s námi na cestu ke svému úspěchu!

Vážení čtenáři,

dovolte mi Vám hned v úvodu prvního vydání FC Workshopu pro rok 2023 položit otázku k zamyšlení. Co člověk potřebuje, aby naplnil své sny?

Někdo by možná řekl, že pro splnění snů člověk potřebuje štěstí a být ve správný čas na správném místě. Někdo jiný může být toho názoru, že pro dosažení svých snů potřebuje znát cestu, a někdo další si myslí, že pro velké sny a cíle potřebuje nabrat zkušenosti a dovednosti.

V podcastu Myšlením na vrchol jsem za tři roky vyzpovídal už desítky zajímavých lidí, kterým se podařilo své sny naplnit. Víte, co mají tito lidé společného? Jsou schopni neustále přijímat nové výzvy. A to bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské postavení. Lidé, kteří si plní své sny, se postupem času stávají mistry v sebepřekonávání.

„Když věříte, že něco dokážete, tak to dokážete. Když věříte, že to nedokážete, tak to nedokážete,“ řekla v rozhovoru majitelka společnosti Inca Collagen Romana Ljubasová. DJ a podnikatel Jiří Stabla zase řekl, že nejsilnějším motorem v lidském životě je láska. Také já jsem přesvědčený, že láska a víra jsou dvě základní ingredience k překonání sebe sama.

Jenže někteří lidé věří, že nejsou dost dobří, že nemají v životě dost štěstí, nebo že jim stále někdo hází klacky pod nohy. Tito lidé věří, že sny se plní jen v pohádkách, a tak nejsou schopni sami v sobě probudit dostatečně silnou vášeň. Obávají se toho, co přinese budoucnost, a trápí se minulostí. Jak začít znovu věřit, když naše výsledky za mnoho nestojí? Jak v sobě probudit lásku, kreativitu, chuť tvořit a růst? Jak přijmout velkolepé výzvy a věřit ve sny, když člověk netuší, kudy vede cesta za jejich naplněním? Nejen tomu se budeme věnovat v tomto vydání.

Překonat sami sebe není snadné, a možná právě z toho důvodu to dokáže jen zlomek lidí ve společnosti. Kdyby to totiž bylo snadné, dělají to všichni. Cesta k růstu a sebepřekonávání je občas trnitá, člověk občas klopýtne, udělá chybu, a to občas bolí. Bolest nemá nikdo rád, jenže i bolest s sebou nese něco pozitivního. Dělá nás silnějšími a zkušenějšími. Když jsme se jako malé děti učili chodit, tak jsme padali na ústa a občas plakali, když přišla nečekaná bolest.

Jenže právě díky tomu jsme byli příště ostražitější a získávali nové zkušenosti. Neměli jsme potřebu utíkat před bolestí. To jsme se naučili až během dospívání. Nemluvím však o bolesti fyzické, mám na mysli bolest vnitřní. Začali jsme ze strachu z bolesti naslouchat vnitřnímu hlasu, který člověka udržuje v zóně pohodlí, a ignorujeme hlas, který touží po růstu a nových výzvách. Je to hlas SLABÉHO JÁ. Jak probudit hlas, který nás žene dopředu? Jak začít naslouchat hlasu SILNÉHO JÁ, probudit lásku a zase věřit ve své sny? Věřím, že příběhy, zkušenosti, myšlenky a pracovní listy v tomto vydání Vám pomohou najít odpověď.

Jménem všech spoluautorů tohoto vydání Vám přeji dobrodružnou cestu za sebepřekonáváním.

S úctou,

Lukáš Eder

Články v tomto vydání

Silné já, slabé já

Top
Shopping Cart