Jak si nastavit osobní hranice
Lukáš Eder

Zdravě nastavené osobní hranice jsou důležité pro každého, kdo chce v životě zdravě prospívat. Nastavování vlastních hranic je dovednost, která nám umožňuje dosahovat vlastních cílů a přání, aniž bychom při tom trpěli a trápili se. V tomto vydání FC Workshopu se dozvíte, jak si tuto dovednost osvojit a jak se naučit chránit si své osobní hranice.

Vážení čtenáři,

vzpomenete si ještě na své plány a cíle před dvanácti měsíci? Kolik se vám toho za uplynulý rok podařilo? Co naopak nešlo podle vašich představ? Kdy jste sami sebe překvapili?

Celý uplynulý rok jsme se v rámci FC Workshopu věnovali zlepšování kvality našeho vnitřního světa. Nejprve jsme se učili hledat ve všem zlém i to dobré (vydání Přepni mysl na lepší život). V dalším vydání jsme se věnovali hledání zdrojů naší vnitřní energie a způsobům, jak o ně pečovat (vydání Udržuj vnitřní plamen). V polovině roku jsme si vysvětlili sílu afirmací a jak je důležité mít sami sebe na zdravém prvním místě (vydání Cestou vnitřní síly). Dále následovalo téma nezbytné pro fungování v každé společnosti, tedy umění zdravé komunikace (vydání Jak čelit manipulaci). V posledním čísle jsme se učili pochopit a zpracovat strach. Emoci, která je každému dobře známá a může ovládat celý náš život, pokud jí to dovolíme (vydání Jak pokořit strach).

Tímto vydáním FC Workshopu uzavíráme druhý ročník FC magazínu s pracovními listy Improovio, kde má každý prostor hledat odpovědi na důležité otázky. V žádném případě ale nekončíme s prací na osobním rozvoji a naší vnitřní kvalitě. Proto přicházíme s tématem nastavení osobních hranic. Je to důležitá dovednost každého, kdo chce v životě zdravě prospívat. Tím mám na mysli stav, kdy dosahujeme vlastních tužeb, přání a cílů, aniž bychom uvnitř trpěli a trápili se. Ve výsledku totiž není tolik důležité, jaké sny a cíle se nám podaří v životě naplnit. Mnohem důležitější je, jak se člověk na cestě životem doopravdy cítí.

Přece, k čemu nám jsou vydělané peníze, když při jejich získávání přicházíme o partnery a přátele? K čemu nám jsou získané trofeje, když pro jejich dosahování obětujeme vlastní zdraví? K čemu nám je štěstí našich nejbližších, když se sami cítíme nešťastní? Nastavit si osobní hranici není složité, je však náročné tuto hranici uchránit. Pokud tedy mohu mluvit z vlastní zkušenosti. Pro mě samotného byl uplynulý rok velmi náročný. Nové výzvy a nové projekty. Situace, se kterými člověk nemohl počítat. Náhlé změny, na které se neměl šanci připravit. Zkrátka a dobře život ve všech barvách. Život takový, jaký by měl být. Jenže pod tíhou příležitostí, nových výzev a úkolů člověk snadno zapomene na to nejdůležitější. Chránit si svou hranici. Snadno se začneme obětovat pro dobro druhých a upřednostňovat výsledky před vnitřním zdravím. Proto, až si budete v letošním roce plnit jakékoliv sny a tužby, myslete prosím na své osobní hranice. Nedovolte druhým lidem překračovat únosnou mez. Žádný cíl ani sen není důležitější než pocity, které prožíváte při jejich dosahování.

Nezapomínejte na to, prosím.

Kéž vám jsou příběhy, myšlenky a zkušenosti v tomto vydání inspirací.

S úctou,

Lukáš Eder

Články v tomto vydání

Jak si nastavit osobní hranice

Top
Shopping Cart