Jak pokořit strach
Lukáš Eder

Často máme názor, že strach je něco špatného, a snažíme se ho potlačovat. Ale je potřeba si uvědomit, že strach je přirozenou součástí našeho života a má nezastupitelnou úlohu v naší ochraně. V tomto vydání FC Workshopu se zaměříme na to, jak se naučit porozumět svým obavám a strachům a najít zdravou cestu za lepším životem. Nenechte se ovládnout strachem, ale najděte v něm přítele, který vás ochrání na cestě za vašimi cíli.

Vážení čtenáři,

zkusme na úvod společně zavzpomínat na naše dětství. Jaká slova jste slýchávali od svých rodičů, když jste projevili strach?

Byla to slova jako „Nebuď srab“ nebo „Velké děti se přece nebojí“? V častých případech jsme byli rodiči vedeni k názoru, že mít strach je špatné. Když jsme potom jako děti v kolektivu svůj strachu projevili, ostatní kamarádi se nám začali vysmívat, což jen prohloubilo nepříjemné pocity spojené se strachem. Kdo vyrůstal v podobném prostředí, ten si možná odnesl do dospělého života nastavení, že projevit strach je známka slabosti. Strach je emoce, se kterou nás většinou nepojí příjemné pocity. I proto jej často vnímáme v negativním smyslu slova. Někteří lidé před strachem utíkají a druzí hledají způsob, jak se strachem bojovat.

Mezi kterou skupinu patříte?

Jakým způsobem se rozhodnete pokořit svůj strach?

Sám jsem kdysi volil útěk nebo boj. Už jako malý kluk jsem byl velký srab. Styděl jsem se projevit svůj strach, protože jsem si myslel, že je to něco špatného. Až když jsem pochopil opravdový význam strachu, našel jsem cestu, jak jej pokořit bez boje i útěku. Pojďme si proto nejprve říct, že strach není třeba vnímat jen jako nepřítele. Zkusme si říct, že není ani dobrý, ani špatný. Strach je nástroj našeho těla a naše mysl může rozhodnout, jak s tímto nástrojem bude nakládat.

Pokud jste již pozorně přečetli celé vydání FC Kurzu Jak pokořit strach od Petra Casanovy, tak už jistě chápete, jakou sílu v sobě skrývá tato lidská emoce. Jen jediná věc v životě je silnější. Strach pokoří pouze láska. Proto, pokud se nám podaří v našem nitru zažehnout plamen touhy a vášně, žádný strach není tak silný, aby nás dokázal zastavit.

Nečekejte však, že v tomto FC Workshopu budete hledat způsoby, jak se strachem bojovat či jak se mu vyhýbat. Strach se stane vaším nejlepším přítelem na cestě za lepším životem. Už nebudete plýtvat vlastní energií pro zbytečný boj. Naučíte se porozumět svým obavám a strachům, začnete vnímat strach jako ochránce, jehož cílem není život zničit, nýbrž chránit. Kéž vám jsou příběhy, myšlenky a zkušenosti na dalších stranách inspirací a otázky v pracovních listech pomohou najít zdravou cestu za lepším životem.

To bych si moc přál.

S úctou,

Lukáš Eder

tvůrce FC Workshopu

Články v tomto vydání

Jak pokořit strach

Top
Shopping Cart