Silné já, slabé já
Petr Casanova

Slyšíte ve Vaší hlavě hlas, který Vás odrazuje od Vašich snů? Chtěli byste ho překonat, ale nevíte jak? Toto vydání FC Kurzu Vám nabídne klíč k úspěchu a naplnění Vašeho potenciálu. Naučte se nastavit si osobní hranice, získávat zpětnou vazbu a přemoci své limity. Uvěřte ve své schopnosti a staňte se lepší verzí sebe sama!

Editorial

Vážení čtenáři,

Jindřich mi napsal: „Pane Casanovo, potřebuji se naučit, jak si nastavit osobní hranice. Proto jsem si koupil Váš magazín Jak si nastavit osobní hranice. Ale neotevřel jsem ho. Myslím, že by mi nepomohl. Co mám dělat, když se potřebuji dozvědět, jak si nastavit osobní hranice?”

Zní to bizarně, ale bizarní to vůbec není.

Podáte člověku správný klíč, jenže jemu je k ničemu. Jestliže nevěří, že by mohl pasovat do zámku, pak ho k tomu zámku ani nepřiloží.

Uvěřit versus nevěřit. To je základní téma tohoto vydání FC Kurzu, ke kterému mě inspiroval právě Jindřich.

Když totiž ve školách učím předmět Sebedůvěra, vodím děti do parku a hledíme do korun stromů. Ukážu například na obtloustlou sýkorku, sedící na tenké větvi. Ptám se: „Děti, proč ta sýkorka nemá strach, že se pod ní větvička zlomí? Proč se nebojí pádu a třeba i smrti?” Odpověď je jednoduchá: Pták věří svým křídlům. I kdyby ho větývka zradila, ví, že je schopen vzlétnout. „Co se však stane, děti, když tu sýkorku přesvědčíme, že její křídla nefungují?” Odpověď je opět jednoduchá: Pták přestane létat. Ne proto, že by ztratil schopnost používat křídla. Ale proto, že přestane v tuto schopnost věřit.

Uvěřit v sebe nebo v lepší budoucnost znamená překonat se. Překonat své slabé Já, jež nás upozorňuje na limity, na kterých momentálně jsme. Ty limity ovšem nemusí být skutečné. Mohou být jen v naší hlavě. Ale tím, že jim věříme, pro nás mohou být pravda. Ano, slabé Já, pokud mu věříme, má pravdu.

Kdykoli potřebujeme sami sebe překonat, tedy dokázat to, co jsme ještě nedokázali, musíme si položit základní otázku: Proč jsme to ještě nedokázali? Možnosti jsou dvě: Buď jsme se o to již pokusili a neuspěli jsme, pak z toho může plynout oprávněný pocit, že to nedokážeme. Anebo jsme se o to ještě ani nepokusili, a tudíž je logické, že jsme to nemohli dokázat.

V uskutečněném pokusu je podstatný rozdíl. Uskutečněný pokus říká, že jsme zapojili silné Já. Slabé Já nám nedovolí se ani pokusit.

Silné Já způsobuje sílení. Když se totiž o něco pokusíme, přestože ještě neuspějeme, získáme uskutečněným pokusem zpětnou vazbu. Co nám ještě nejde. Nebo: srovnáme-li se s druhými, kteří už daného cíle dosáhli, čím zaostáváme, co nás odlišuje, na čem máme zapracovat.

Každý uskutečněný pokus je informace. Stejně jako každý NEuskutečněný pokus. Obojí říká něco o nás. O tom, které Já v nás má převahu.

Čerokíové byli příslušníci indiánského kmene Severní Ameriky, kterým se podařilo vybudovat rozvinutou společnost s bohatými tradicemi, pokrokovou kulturou, ba dokonce vlastním písmem. Oproti četným sousedním kmenům byli na vysoké úrovni, a to i díky mnoha znalostem lidského myšlení. Už pět tisíc let před naším letopočtem používali luk, zhotovený ze zvířecích šlach, napnutých na prohnutém kusu dřeva. Z divočiny znali vlky a své děti vychovávali báchorkou, že v každém z nás probíhá bitva mezi hodným a zlým vlkem. Mezi radostí, pokojem, láskou, nadějí, vyrovnaností, skromností, štědrostí, soucitem a naopak hněvem, závistí, žárlivostí, smutkem, sobeckostí, hrubostí a falešností.

„A který vlk nakonec vyhraje?” ptaly se jejich děti.

„Přece ten, kterého víc krmíš,” odpovídali staří Čerokíové.

Překonat svůj limit. Přestat se bát neúspěchu. Přestat se bát pokusu. Nevzdávat se předem. Uskutečnit to, o čem sníme, co potřebujeme, ale čeho se také trochu obáváme. Právě to je souboj mezi slabým a silným Já. A důvod, proč je lidská mysl tím největším bojištěm na této planetě.

Proti komu vlastně stojíme, když selháváme ve vlastních předsevzetích? Jak překonat sami sebe, když víme, co chceme, ale současně dříve či později najdeme argument, proč to nechtít a proč na tom ve skutečnosti nezáleží, přestože nám na tom velmi záleží?

Přeji příjemnou poznávací cestu do hlubin lidského ducha. Kéž je tento kurz nápomocný a srozumitelný.

Od srdce, Petr Casanova,

zakladatel a tvůrce FC Kurzů již od roku 2011

 

Články v tomto vydání

Silné já, slabé já

Top
Shopping Cart