Jak si nastavit osobní hranice
Petr Casanova

Máte zdravě nastavené osobní hranice? A umíte si je bránit? Pokud ano, gratulujeme! Pokud ne, začtěte se do tohoto FC Kurzu, ve kterém se dozvíte, jak na to. Naše osobní hranice jsou zcela zásadní pro to, abychom se chránili před zneužíváním a manipulací a mohli si užívat dobrého pocitu ze sebe i ze života. Zdravé osobní hranice nám také umožňují mít zdravou sebeúctu, zdravé sebevědomí a zdravý život. Naučte se, jak si své hranice zdravě nastavit!

Vážení čtenáři,

ta otázka může znít zmatečně: Jak najít sami sebe?

Přece jsme TADY!

Zní to stejně zvláštně jako pokyn: Žijme svůj život. Jiný přece žít nemůžeme! Nebo: Buďme sami sebou. Jiní přece být nemůžeme.

A přece, když se Vás zeptám: Kde jsou Vaše osobní hranice?, dokážete mi odpovědět?

Nemyslím tělesné hranice, ty každý vidí – kde hraničí Vaše pokožka.

Ale já myslím Vaše vnitřní hranice – psychické, mentální – co ještě vydržíte, snesete, zvládnete, a co už ne?

Ty nikdo jiný nevidí. Kdokoli je může prolomit. Kdokoli Vám může ublížit. Aniž chce.

Hranice jsou mez, která nás chrání před zneužíváním a manipulací.

Vymezují oblast naší pohody a dobrých pocitů, které máme nejen ze života, ale i ze sebe.

Mít zdravé osobní hranice totiž umožňuje mít i zdravou sebeúctu, zdravé sebevědomí, zdravý život.

Říká to, že umíme odlišit své potřeby od potřeb druhých. Pozor! Nastavená hranice neříká: Ignoruji Tvé potřeby, ignoruji Tvou svobodu, ignoruji Tebe. Právě naopak. Umíme-li si nastavit hranici, znamená to, že víme, co je naše a co je cizí. Ale také víme, co je fér.

Mít zdravé osobní hranice znamená vyloučit jednosměrné dávání. To, že jenom dáváme a nic nedostáváme. To, že se obětujeme na svůj vlastní úkor, a ještě sami sebe považujeme za oběť těch druhých. To, že se cítíme provinile, když ten druhý není šťastný. Vnímejte, prosím, moje slova. Je v pořádku cítit se nešťastně, když ten druhý není šťastný. Ale není v pořádku cítit se kvůli tomu provinile. Přikládat si vinu za všechno, co na tváři druhých vyvolává zklamání nebo hněv.

A že to není v pořádku, to neříkám jen já. To Vám řekne i Vaše zdraví. Jednosměrné dávání bez jakéhokoli dostávání totiž nevyhnutelně vede k vyčerpání, vyhoření, zhroucení. To není jen psychologie. To je matematika.

Tímto FC Kurzem vrcholí série FC Kurzů věnovaných postupně důvodům našeho vyhoření (viz Jak nevyhořet), naší vnitřní slabosti (viz Cestou vnitřní síly), našeho zneužívání druhými (viz Jak četli manipulaci) a našeho strachu ze změny a selhání (viz Jak pokořit strach).

Pokaždé Vám zdůrazňuji, že Váš problém neznamená Vaše selhání. Každé téma mých FC Kurzů už z logiky věci postihuje časté případy. Ano, nejste v tom sami. A právě proto, že tyto příběhy jsou četné, jsou i dobře prozkoumané a psychologie, psychoterapie i psychoimunologie už má své způsoby, jak je zvládat.

Navíc sám vím, jaké to je. Také jsem nevěděl, jak si nastavit osobní hranice.

Také jsem jako dítě dostával lásku jen tehdy, když jsem byl právě takový, jakého chtělo mít moje okolí. Také já jsem se měl vzdát své cesty, svých potřeb, svých tužeb ve prospěch druhých. Také já jsem se bál ozvat a říkat NE. Také já jsem musel popřít sám sebe. Polknout svůj vzdor a držet směr, který mi vytyčili druzí, a ještě předstírat, že je pro mě opravdu nejlepší.

Naučil jsem se mlčet, když se ke mně někdo choval špatně.

Naučil jsem se kývat, i když jsem nesouhlasil.

Naučil jsem se odpovídat ANO, i když jsem tolik potřeboval říct NE.

Naučil jsem se mít strach z toho, co si o mně okolí myslí.

Naučil jsem se cítit provinile, když jsem chtěl mít čas pro sebe.

Naučil jsem se mít pocit, že si mě nikdo neváží a snažit se získávat si respekt tím, že budu hodnější a poslušnější.

Naučil jsem se přijímat i to, co mi bylo nepříjemné.

Naučil jsem se cítit špatně, ne když jsem jiný, než chci, ale když zjevně nejsem takový, jakého chce moje okolí.

Pozbyl jsem jakékoli hranice sebeúcty, sebelásky, sebedůvěry, sebepřijetí, sebehodnoty.

Ale DĚKUJI za to. Nebýt toho, nechápal bych, že někdo může být schopen ztratit sebe, nežít svůj život a nebýt sám sebou.

Tento FC Kurz, věřím, to změní i u Vás, pokud je to Váš problém, nebo u Vašich blízkých, pokud tento problém vidíte u nich.

Kéž je každá moje myšlenka srozumitelná a nápomocná.

Proto jsem je sestavil.

Od srdce,
Petr Casanova
autor

Články v tomto vydání

Jak si nastavit osobní hranice

Top
Shopping Cart