Jak ochránit dítě před neštěstím
Petr Casanova

Toto vydání FC Kurzu Vám pomůže být konstruktivním rodičem v destruktivních situacích. Sebepoškozování, šikana, zvenčí vytvářený pocit nedostatečnosti, neschopnosti, nemilovanosti nebo izolovanosti, oslabující nástrahy v podobě ponižování, drog či manipulace jedním z rodičů – všechny tyto výzvy prověřují a při správném zacházení i posilují jak odolnost dítěte a rodiče, tak i jejich vzájemný vztah. Chcete vědět, jak to spolu zvládnout?

Vážení čtenáři,

 

procházíme dobou s rekordním počtem klinicky diagnostikovaných depresí u dětí. Smutek, skleslost, nevýkonnost, lítostivost, nesoustředěnost, vnitřní neklid, záporné sebehodnocení. Rodiče to mnohdy bagatelizují. Jejich otázka i odpověď znějí: “Deprese? A z čeho?”

Dětství svého dítěte poměřují se svým. Jestliže oni deprese neměli, “nemůže” je mít jejich dítě. Kdybych stejně jednal s dospělými, ptal bych se: “Deprese? A z čeho? Vždyť ani Vaši předkové deprese neměli.”

Doba se změnila, a ne k lepšímu. Podle psychologických analýz nikdy lidé nečelili takovému SOUSTAVNÉMU tlaku. Pračlověk měl také pocit ohrožení. Lovil-li velké zvíře, reálně mohl zahynout. To ale byly ještě časy, kdy stres nevedl k depresi. Stresový hormon kortizol zařídil rozpálení organismu ve směru útoku či útěku, avšak záhy bylo po všem. Kořist svému lovci utekla, anebo byla snědena. Jenže my svému ohrožení utéct nemůžeme. Nosíme ho v hlavě.

Pračlověk zažíval nápory enormního stresu, ale pak také fáze odpočinku. Moderní člověk je ve stresu permanentně. A jeho energie ovlivňuje i děti. Lidský mozek je neuroplastický, přizpůsobuje se prostředí, ve kterém se vyskytuje – od něj se učí. A pokud se dětská deprese pojí s poruchou chování, s agresivitou obrácenou proti druhým nebo proti sobě, pokud je dítě podrážděné a reaguje nepřiměřeně, pak v tom můžeme spatřit svůj vlastní obraz. Svou agresivitu obrácenou vůči druhým nebo vůči sobě. Svou podrážděnost a nepřiměřené reakce.

 

Úkolem rodiče je vytvořit dětem bezpečné zázemí. Stát při nich, ať se děje cokoli. Být jim nejlepším přítelem. Domov není adresa. Domov je člověk. Správný rodič je domov.

Úkolem rodiče není řešit za děti jejich problémy, ale naučit je problémy zvládat. Úkolem rodiče není vodit děti za ručičku a činit je tak na sobě závislým, ale naučit je orientovat se v tomto světě, a to včetně setkání s dobrem a zlem. Úkolem rodiče je – zjednodušeně řečeno – připravit děti na budoucnost, kdy tu už rodič nebude a kdy o děti už musí být postaráno. Ne jiným člověkem. Dítětem samotným. Zkrátka, děti se po boku rodiče musejí stát dospělými.

 

Téma ochrany dětí před toxicitou tohoto světa, která se může vpít i do toxicity samotného dítěte, přirozeně následuje po kurzech zaměřených na strach, manipulaci a čelení toxickým lidem ve svém okolí. Pokud jste některý z těchto kurzů minuli a chcete si je zpětně přečíst, využijte přiložený QR kód. Všechna uvedená vydání již nemusejí být dostupná.

Příznačně toto téma vystihuje historka, ve které se rodič stává dítěti inspirací, stejně jako dítě rodiči. To takhle jednou z nemocnice vyšly maminka s maličkou dcerou. Silně pršelo. Matka znejistěla, nechtělo se jí do deště. “Mami, pojď,“ zatáhla ji za ruku malá, „proběhneme to!“

„Neblázni,“ vzpírala se matka. „Vždyť zmokneme.“

Holčička posmutněla. „Pak ale není pravda, co jsi mi říkala před chvilkou, když jsme vyšli z tatínkova pokoje.“

Žena se ohlédla za nemocničním oknem, kde stál smutně mávající muž, a znejistěla: „Copak jsem Ti řekla, že je možné proběhnout deštěm, aniž by člověk zmokl?“

Děvčátko se zakabonilo: „Ne. Ale mluvila jsi o tatínkově nemoci. Říkala jsi, že i když je těžká, musíme bojovat. A když nepřestaneme, všechno dobře dopadne.“

Žena si uvědomila, co řekla dceři. Co dokáže nezdolnost navzdy okolnost. Tak malé sevřela dlaň a zvolala: „Zlatíčko, máš naprostou pravdu. Jen ať si prší, poběžíme.“

V tomto kurzu si ukážeme spoustu odstínů lijavců, ve kterých ale můžeme pomoci dětem ukázat, že je zvládnou proběhnout, jakkoli nepříjemné se zdají.

Od srdce,

Petr Casanova,

zakladatel a autor FC Kurzu od roku 2011

Články v tomto vydání

Jak ochránit dítě před neštěstím

Top
Shopping Cart