Jak nevyhořet
Petr Casanova

Chcete se naučit, jak nevyhořet a udržet si rovnováhu mezi prací a osobním životem? Zajímají Vás možnosti, jak předejít vyhoření, jak se vyrovnat s pracovním stresem a najít si čas na relaxaci? S našimi tipy a radami se naučíte být efektivní a zároveň si udržovat zdravou rovnováhu.

Vážení čtenáři,

s ohledem na dnešní dobu i zlou energii, jaké jsme poslední dva roky intenzivně vystaveni, není divu, že mi často píšete: Mám DEPRESI. Cítím VYHOŘENÍ. Jakkoli jsou tyto pojmy odborné a mají-li být aplikovány přesně, vyžadují klinické posouzení, tak zlidověly. A já potřebuji, aby z Vašeho každodenního slovníku zmizely.

Cítíte-li se vinou trvalého stresu bezmocní, rozčarovaní a vyčerpaní, můžete být skutečně na cestě k syndromu vyhoření. Proto přicházím s tímto vydáním, které Vám umožní pochopit, co udělat, abyste znovunabyli rovnováhu a cítili se pozitivněji.

V předchozím magazínu FC PREMIUM jsem se zaměřil na metody umožňující vypnout negativní myšlení. Vyhoření je ale komplikovanější výzvou.

Za vyhoření se považuje stav emocionálního, fyzického a současně také duševního vyčerpání, k němuž dochází nadměrným a dlouhodobým přetěžováním, citovým vydrancováním nebo odporem plnit neustálé nepříjemné požadavky nebo zadání. Pokračující stres potom působí ztrátu zájmu a motivace, odklon od role, kterou jste kdysi v dobré víře přijali. Vyhoření sníží výkonnost a energii, důsledkem čehož cítíte ještě větší beznaděj a rozhořčenost. A na konci vnímáte, že už nemáte co dát. Že Vás okolí vytěžilo. A nic adekvátního nazpět Vám nedalo.

Je jedno, zda to začne doma, v práci, v jiných vztazích. Vyhoření se šíří jako oheň v pralese. Rychle. Prohořívá i do fyzických obtíží, a hlavně stavu mysli, která říká: Každý den je špatný den. Pečovat o sebe nebo druhé je už plýtvání energií. Nemohu dál. Vše, čemu čelím, je už jenom otupující, nudné, zbytečné. Ať udělám cokoli, beztak to nic nezmění, ani to nebude oceněno.

Ačkoli každé vydání tohoto magazínu je následně doplněno pracovním magazínem IMPROOVIO, zaměřeným nejen na čtení, ale již na osvojení si konkrétních metod, dovoluji si Vám už do tohoto nepracovního magazínu vložit alespoň jeden pracovní list. Najdete ho na straně 75.

Kéž Vám kombinace startovacího magazínu FC PREMIUM, který držíte v rukou, a pracovního magazínu IMPROOVIO, který vychází pokaždé po rozležení myšlenek s měsíčním odstupem, pomůže lépe zvládat tuto náročnou dobu. Kéž na ni jednou vzpomínáte jako na éru, která Vás alespoň naučila něco nového, důležitého pro Váš další život – poradit si s každým vyhořením.

To si od srdce přeje,

Petr Casanova, zakladatel a autor tohoto magazínu

Články v tomto vydání

Jak nevyhořet

Top
Shopping Cart