Naše názory se mohou měnit a mohou ovlivňovat naše myšlení a chování. Stejně jako počasí, i názory jsou ovlivněny mnoha faktory, jako jsou zkušenosti, vzdělání, kulturní a společenské podmínky. Někdy jsou naše názory pevné a nejsou ovlivnitelné, jindy jsou však otevřené novým myšlenkám a změnám.

Je důležité si uvědomit, že naše názory mohou mít vliv na naše rozhodování a jednání. Proto je důležité se naučit pracovat na svých názorech a být otevřený novým myšlenkám a perspektivám. To může zahrnovat aktivní naslouchání a respektování názorů druhých, zkoumání nových témat, přemýšlení o nich a průběžné učení se.

Je také užitečné si připustit, že někdy můžeme mít nesprávné názory a můžeme být ovlivněni předsudky nebo falešnými informacemi. Proto bychom měli být otevření kritice a mít schopnost přehodnotit své názory, když máme k dispozici nové informace a argumenty. Celkově je tedy důležité mít flexibilní a otevřený přístup k našim názorům, aby nás mohly vést k pozitivnímu a smysluplnému životu.

V pravidelné rubrice Sobělídrem přináší Petr Štěpánek svůj pohled na to, co pro něj znamená překonávání sebe sama z hlediska překonávání vlastních názorů. Začtěte se do jeho zajímavé úvahy!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Pokračování článku je k dispozici pouze předplatitelům FC Klub a FC Kurz

  • Přístup k uzamčenému obsahu na webu FirstClass.cz
  • Přístup k digitálnímu archivu publikací FC Kurz a FC Workshop
  • Digitální verze aktuální vydání FC Kurz
  • Slevy 50% na setkání s Petrem Casanovou
  • Archiv více než 5.000 článků na téma osobního rozvoje
Předplatit od 59 Kč/měsíc
O autorovi
Petr Štěpánek
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart