Autora knihy Vzkvétání nemusím čtenářům FC Workshopu a fanouškům osobního rozvoje dlouze představovat. Dr. Martin E. P. Seligman je označován za jednoho z nejvíce citovaných psychologů moderní historie. Mluví se o něm také často jako o zakladateli pozitivní psychologie. Svou nejznámější knihu Naučený optimismus vydal Seligman již v roce 1990 a sdílí ve svém díle poznatky získané během výzkumů depresí, kterými se zabýval již od šedesátých let minulého století.

 

Seligman ve svých studiích došel k závěru, že pokud jsou lidé i zvířata po dostatečně dlouhou dobu vystaveni negativním okolnostem v prostředí, kde nemají možnost nic ovlivnit, naučí se s negací žít a současně ztrácejí ambice cokoliv zlepšit. Seligman se řadu let zaměřoval na výzkum depresí a lámal si hlavu, proč s narůstajícím blahobytem roste ve společnosti spotřeba antidepresiv. Ve svých zjištěních došel k závěru, že se v mnoha případech jedná o naučenou bezmoc. Lidé nejsou schopni vidět, jakým způsobem lze jejich tíživou situaci změnit, a proto upadají do depresí. Jak se ale mohou lidé depresí zbavit? Jednou z cest je polykání antidepresiv, které však sám Seligman vnímá pouze jako krátkodobé řešení a je přesvědčený, že pokud se člověk chce zbavit depresí a ve svém životě zdravě prospívat, tak nejzdravější cesta vede skrze naučený optimismus.

 

Bezpočet studií odhalilo, že léky na předpis jsou ve většině případů účinné pouze částečně a dočasně. Šest z těchto studií porovnala skupina vážených psychologů a psychiatrů a zjistila, že celkově jsou léky účinné v případech těžké deprese, ale nepomohou těm se středně těžkými a lehkými případy. A přesto i tito pacienti potřebují pomoc. Pokud jim však nepomohou léky, co jim pomůže?

 

Odpověď přináší Martin Seligman v knize Vzkvétání. Ukazuje čtenářům, jakým způsobem zlepšit životní pohodu, získat štěstí a radost ze života. Opět se opírá o studium a zkušenosti z praxe, které ukázaly, že pozitivní psychologická léčba je překvapivě účinná. Téměř všichni účastníci týdenní série pozitivních psychologických cvičení – zaměřených na vděčnost a laskavost k cizím lidem – uvedli, že se poté cítili mnohem šťastnější. Po jednom týdnu tréninku někteří pacienti dokonce zaznamenali pozitivní výsledky mající setrvačnost až šest měsíců.

Touha po blahobytu

Martin Seligman si v knize Vzkvétání dává nesnadný cíl. Zaměřuje se na posílení lidského štěstí a ukazuje čtenářům praktické techniky a tipy, které jim pomohou v životě zdravě prospívat. Touha po štěstí a blahobytu provází lidstvo od nepaměti. Co je to ale přesně štěstí? Jak bychom jej definovali? Aristoteles tvrdil, že hlavním cílem života lidí bylo maximalizovat lidské štěstí. Nietzsche věřil, že hlad po moci je základem všech lidských snah, včetně snahy o štěstí. Freud byl naopak přesvědčen, že naše touha po blahobytu je pouhým výsledkem našeho odhodlání vyhnout se úzkosti. Každá z těchto teorií má jistě něco do sebe, Seligman však přichází s vědeckým pohledem a názorem, že na naši pohodu nemá vliv ani počasí, ani svoboda. Je přesvědčen, že štěstí utváří spíše celá řada různých faktorů, aniž bychom si to často uvědomovali.

 

Seligman v knize vypráví podnětné příběhy o uplatnění pozitivní psychologie v praxi, a to v oblastech vzdělávání, ekonomiky, psychoterapie, lékařství a státní politiky – tedy samotných základů každé společnosti. Popisuje například, jak se dnes celá americká armáda školí v psychické odolnosti, jak se v pokrokových školách děti učí nejen dovednostem nutným pro pracovní úspěch, ale také dovednostem pro dosažení životní spokojenosti, nebo jak mohou podniky zlepšit své ekonomické výsledky a současně zvýšit osobní pohodu svých zaměstnanců. Seligman knihu Vzkvétání psal v době počátku sociálních sítí a například věřil, že pokud bude se sociálními sítěmi dobře zacházeno, mají potenciál pozitivním způsobem ovlivnit životy milionů lidí v moderní společnosti. Pravděpodobně nemohl ještě tušit, když se s nimi lidé nenaučí vědomě a zdravě zacházet, že mohou způsobit přesný opak a že mohou vést ještě k větší spotřebě antidepresiv, a to především mezi mladými lidmi. Přestože byla Seligmanova kniha vydána už v roce 2011, dává smysl si ji přečíst i dnes, pokud hledáte cestu k silnější osobnosti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Pokračování článku je k dispozici pouze předplatitelům FC Klub a FC Kurz

  • Přístup k uzamčenému obsahu na webu FirstClass.cz
  • Přístup k digitálnímu archivu publikací FC Kurz a FC Workshop
  • Digitální verze aktuální vydání FC Kurz
  • Slevy 50% na setkání s Petrem Casanovou
  • Archiv více než 5.000 článků na téma osobního rozvoje
Předplatit od 59 Kč/měsíc
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart