Bez ohledu na to, jak se na „manipulaci“ dívá slovník cizích slov nebo výkladový slovník, pojďme se my nyní zkusit na ni podívat tak, že nemá dobrý ani špatný, správný ani nesprávný, pozitivní ani negativní způsob výkladu. Jistě, existuje způsob, který vykreslí manipulaci zdravě i nezdravě. Je to stejné jako zbraň, například nůž. Je to nástroj. Až ten, kdo to uchopí, a záměr, se kterým jej použije, mu dává skutečný význam. Většině lidem pojem manipulace splývá a mají tendenci ji soudit.

Můžeme principiálně říct, že ten, kdo manipulovat umí, má jistou výhodu nad těmi, kteří to neumí. Bez ohledu na to, za jakým účelem ji dotyčný použije, řada nevědomých lidí se může stát adresátem těchto technik, aniž by si to sami uvědomili. Já mám tento pojem spojený s nezbytnou dovedností. Například když jsem manipulant ve skladu, tak používám manipulaci k tomu, abych zajistil, že mám zboží pro vychystání klientovi co nejvíce dostupné. Proto manipuluji.

Další příklad manipulace spatřuji už v základu vedení lidí tím, že vedoucí je zodpovědný za to, že vede lidi tam, kam by mohli chtít. Jistě by teď leckterý podněcovatel svobodného přístupu k životu a zastánce spirituality mohl nesouhlasit s tím, že by hájil svobodu souslovím „lidé mají mít právo si vybrat“. Ano, souhlasím. Naprosto a zcela. Právě tím, že si vybrali tu či onu organizaci, pro niž pracují, jsou ve jménu základních pilířů organizace (smysl, poslání, vize, hodnoty organizace a její kultura) směřováni a podněcováni, aby v její prospěch pracovali, dýchali a žili. Pokud je tohle manipulace, pak jsem hrdý manipulátor.

Už téměř 15 let se věnujeme zážitkovému rozvoji lidí tak, aby ihned vše, co trénovali v bezpečném prostředí, obratem zavedli do praktického života. A podle toho, zda se jedná o osobnostní, či profesní rozvoj, se liší vztahy, ve kterých to praktikují. A ano, jsme neúprosní v tom, že všechny účastníky rozvoje stimulujeme, aby praktikovali v reálném životě. Tak moc, tak často, jak je to jen možné. Aby praktikovali vědomě. Protože potom se stávají kompetentnějšími. I tohle můžeme brát jako manipulaci. A svým způsobem to manipulace je. Každý, kdo k nám nastoupí, skončí-li úspěšně jako absolvent, tak se tedy rozhodně stal kompetentním. A jak!

Jenže na začátku? Zkuste říct představiteli firmy, který chce, aby firma více prosperovala a on tam nemusel trávit tolik času (resp. mohl tam být tehdy, kdy chce), že když chce mít více, než má, musí být někým jiným. Potřebuje začít u sebe. Změnit se.

Stejně tak podnikatel freelancer, který má živnostenské oprávnění proto, aby se řídil sám, a přitom vydělával mnohem více než v zaměstnaneckém poměru; zkuste mu říct, že chce-li být svobodnější a bohatší, potřebuje se změnit, rozvinout se zpravidla osobnostně i profesně.

Podle mě už na počátku jde o manipulaci. Tedy dovednost umět vytvořit vztah tak atraktivní a zároveň bezpečný, aby se dotyčný nechal vést tam, kam by mohl chtít či už třeba ví, že chce, jen nezná cestu.

Thomas J. Leonard řekl: „Když o něčem sníte, vždy budete potřebovat lidi…“ A když budete potřebovat lidi, aby vám pomohli se splněním vašich snů, budete je potřebovat velmi umným a účelným způsobem zdravě orientovat, modifikovat a směrovat jejich pozornost právě tím žádoucím směrem – k cíli organizace, pod níž jsou seskupeni. Manipulace se nemusíme bát, pokud známe její skutečný záměr a věříme životu. Pro jednoduchost jsem základní principy zdravé manipulace rozdělil na tři stupně. Pojďme se na ně podívat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Pokračování článku je k dispozici pouze předplatitelům FC Klub a FC Kurz

  • Přístup k uzamčenému obsahu na webu FirstClass.cz
  • Přístup k digitálnímu archivu publikací FC Kurz a FC Workshop
  • Digitální verze aktuální vydání FC Kurz
  • Slevy 50% na setkání s Petrem Casanovou
  • Archiv více než 5.000 článků na téma osobního rozvoje
Předplatit od 59 Kč/měsíc
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart