7 postupů, jak se nedat otrávit, anebo se polknutého jedu rychle zbavit – část první

To, že se ve Vaší blízkosti vyskytne toxický člověk, neovlivníte. Nikdy nemáte úplně ve své moci to, jací jsou lidé kolem Vás (co právě prožívají a nesou si v sobě), ale vždy máte ve své moci to, jací lidé jsou a budou ve Vaší hlavě (od kterých se odpojíte buď fyzicky, nebo alespoň emocionálně).

„Odpojit se fyzicky“ znamená zbavit se jejich fyzické přítomnosti.

Odejít od nich.

„Odpojit se emocionálně“ znamenat zbavit se jejich emocionální přítomnosti. Bez ohledu na jejich pokračující fyzickou přítomnost (jsou nadále ve Vaší blízkosti) se jimi přestanete mentálně zabývat nebo jejich toxické snahy zdařile kompenzujete vnitřní ventilací. Uvedu sedm metodických postupů, které v tomto směru pomáhají a které nepochybně zvládnete i Vy. Začněte o nich přemýšlet.

1) Sebedůvěra Aneb: Uvědomujete si, že každý mistr byl někdy začátečník?

ZAPIŠTE SI ZA UŠI:

Nejlepším lékem na sebepodceňování je sebedůvěra

Tuto větu, prosím, fixujte.

Vychází z prosté logiky: Jestliže v sebe VĚŘÍTE, nemůžete současně v sebe NEVĚŘIT.

Vyvolávat ve Vás sebepodceňování tedy znamená pokusit se Vás připravit o sebedůvěru.

Nic více, ale také nic méně.

Sebedůvěra je mimořádně důležitá energie. Dovolíte-li mi z tohoto slova odstranit předponu sebe-, pomůžete mi snáze Vám objasnit, jak důležitá je.

Sebedůvěra je pro osobní vztah (Váš vztah se sebou) stejně důležitá jako důvěra pro partnerský vztah (Váš vztah s jiným člověkem). Pokud tedy nevíte, co přesně si představit pod sebedůvěrou, začněte se slovem důvěra.

Důvěra k sobě žádá totéž jako důvěra k jiné osobě. Znát se a poučit se z chyb.

Znát se

A hned mi dovolte otázku: Kdy podle Vás v partnerském vztahu FUNGUJE DŮVĚRA?

Inu, druhému věříme zpravidla tehdy, pokud jsme přesvědčeni o tom, že ho dostatečně ZNÁME.

Podobné je to se sebedůvěrou. Sobě věříme tehdy, jestliže sami sebe ZNÁME – jestliže víme, KDO JSME I NEJSME. Proto je sebedůvěra úzce spjata se sebevědomím, které je úzce spjato se sebepoznáním.

Všechny tyto pojmy si musíme vysvětlit.

Sebedůvěra je schopnost věřit sobě.

Sebevědomí je schopnost uvědomovat si (celého) sebe, tedy své přednosti i své nedostatky.

Sebepoznání je schopnost poznat přednosti i nedostatky.

Kdo je schopen zdravého sebepoznání, je schopen zdravého sebevědomí, a tudíž zdravé sebedůvěry. Takový člověk se pak stává imunním vůči všem vnějším pokusům zbavit ho zdravé sebedůvěry, mentálně onemocnět. A to i tehdy, když toxičtí lidé nasadí obvyklý infekční kalibr. Když začnou tvrdit, že jste „nedostateční“, „právě proto Vám nevěří“, a „právě proto“ si nemáte věřit ani Vy. Například v důsledku chyby.

Vraťte se, prosím, o stránku zpět k obrázku dítěte.

Co vidíte?

Roztomilé dítě zcela zaujaté fotoaparátem.

Jaký má toto dítě potenciál?

Pokud si představíte na jeho místě dospělého člověka, který vyrostl právě z tohoto dítěte, pak možná uznáte, že naprosté zaujetí fotoaparátem vytváří dobré předpoklady pro to být jednou pozoruhodným fotografem.

Toto dítě ale tak v tuto chvíli rozhodně nevypadá.

Budeme-li ho soudit jen podle momentální neschopnosti vůbec pochopit, že se dívá do objektivu a ne do hledáčku, lehce vyhodnotíme, že toto dítě „nemá žádný talent a předpoklady být dobrým fotografem“.

Ve skutečnosti zachycené dítě naopak perfektně kvalifikuje takové zaujetí fotoaparátem a ukazuje talent být jednou pozoruhodným fotografem, a to přesto, že momentálně žádnou kvalitní fotografii nepochybně nevytvoří.

A nyní nejpodstatnější otázka:

Co může spolehlivě překazit to, aby se toto dítě jednou stalo dobrým fotografem?

Tipujete, že odsouzení jeho hlouposti toxickými lidmi? Jakákoli jedovatá reakce na jeho dětskou „nešikovnost“?

Ne. Tomuto dítěti vezme budoucnost pouze to, když samo takovému odsouzení nebo hodnocení uvěří.

V takovém případě totiž ihned přestane věřit v sebe.

To je důvod, proč hovořím o sebedůvěře.

O sebevědomí.

O sebepoznání.

Naši schopnost uspět v jakékoli oblasti lidské činnosti fatálně ovlivňuje naše schopnost DOBŘE ZPRACOVAT toxicitu okolních lidí.

Nepochybně existuje mnoho podobných dětí, které po posměchu okolí zahanbeně fotografický přístroj odloží a UŽ NIKDY ho raději nevezmou do ruky, přestože je celý život nepřestane vzrušovat a zajímat.

A stejně tak nepochybně existuje mnoho podobných dětí, které se stanou dobrými fotografy, ačkoli také je zkoušel někdo odradit.

Věřit v sebe je klíč. Vyjadřuje, že vnímáme sebe, a to právě tehdy, když druzí strhávají naši pozornost na ně.

Náš přístup je všechno

Nejsme dokonalí. Ani nikdy nebudeme. Což nám nebrání hledat své talenty a rozvíjet je.

Hledat je znamená ještě je neznat, ale snažit se je poznat.

Moment předcházející tomuto poznání samozřejmě může působit komicky. I to však musíme umět zpracovat.

Moudří stoikové, významní helénističtí filozofové, už před dvěma tisíciletími apelovali: „Snažme se ovlivnit pouze to, co máme ve své moci. Tím druzí lidé nejsou. Druhé lidi neovlivníme. Jejich povahu a charakter neovlivníme. Jejich momentální rozpoložení a jednání neovlivníme. Jejich vnitřní nutkání a hodnoty neovlivníme. To, jak byli vychováni, neovlivníme. To, jak nás vidí, neovlivníme. To, v čem jim vadíme, neovlivníme. To všechno je pouze JEJICH záležitost. Co zbývá a co tudíž MUSÍME ovlivňovat, je náš vlastní přístup nejen k těmto lidem, nýbrž také ke všemu, čím se nás tito lidé snaží otrávit. K vlastním chybám především.“

Zpracovat minulost

Chyby jsou nevyhnutelnou součástí lidské podstaty. Kdykoli se my lidé snažíme o něco nového či o něco, co jsme dosud nedokázali (u čeho ještě neznáme vlastní úspěšnou cestu), nemohou nás vytvořené chyby překvapit ani udivit.

A stejně tak by nás nemělo překvapit ani udivit, jestliže se nám někdo bude pokoušet tyto chyby omlátit o hlavu.

Kdykoli na mě při Setkáních a individuálních konzultacích naléháte, abych Vám vysvětlil, proč to druzí lidé dělají, žádám Vás, abyste si nejprve zvážili, zda Vám stojí za to ztrácet čas motivy druhých lidí. Zda Vám stojí za to komplikovat si život přemítáním o něčem, co beztak sami neovlivníte. Ale budiž, když na tom trváte, nabídnu Vám jednu z odpovědí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Pokračování článku je k dispozici pouze předplatitelům FC Klub a FC Kurz

  • Přístup k uzamčenému obsahu na webu FirstClass.cz
  • Přístup k digitálnímu archivu publikací FC Kurz a FC Workshop
  • Digitální verze aktuální vydání FC Kurz
  • Slevy 50% na setkání s Petrem Casanovou
  • Archiv více než 5.000 článků na téma osobního rozvoje
Předplatit od 59 Kč/měsíc
O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart