7 postupů, jak se nedat otrávit, anebo se polknutého jedu rychle zbavit – část druhá

4) Flow Aneb: Uvědomujete si, že lidé nevidí, co je ve Vás?

ZAPIŠTE SI ZA UŠI: Nejlepším lékem na nefunkční sebepoznání je flow

Mladé ženě na fotografie říkají Ace. Eso.

Podle karty představující nejvyšší hodnotu.

Jak se vysoká hodnota pozná u člověka?

Ne pohledem.

Hodnota člověka totiž nebývá snadno vidět.

Ale to neznamená, že by člověk žádnou hodnotu neměl.

Co na člověku vidíme, to nás naopak může mást.

Této ženě dnes říkají: „Bůh Tě má rád. Jsi požehnaná. Taková krása!“

Celé dětství přitom slýchala opak: „Bůh Tě asi nenávidí. Jsi prokletá. Taková ošklivost!“

Protože pozorovali její tvář.

Těm toxickým mluvkům nedocházelo, že zdánlivý hendikep ve tváři mohl za ty dlouhé roky zformovat člověka zevnitř.

Nejen ho zesílit, protože se tento člověk musel naučit zvládat každodenní těžkosti.

Ale také najít způsob, jak v tak krutém prostředí nezešílet.

Jak najít nějaký zdroj dobré energie – alespoň k přežití.

Pokud takový zdroj nemůže být venku, musí být uvnitř.

A tak se Ace, jakkoli fyzicky navenek rostla, vnitřně vracela naopak do časů raného dětství.

Snažila se hledat, co jí dělá dobře.

Tohle totiž zejména malé děti mistrně ovládají.

Nezdržují se tím, co je nebaví.

Jdou zpříma za tím, co je těší, a v tom zůstávají co nejdéle.

Tím objevují flow – pozemský ráj, ve kterém se zastavíme.

Svět, kde je dobře

Nejdříve si však ještě něco osvěžíme.

Člověku chybí sebedůvěra, když nemá v pořádku sebevědomí. A porouchané sebevědomí má tehdy, když si není dostatečně vědom OBOJÍHO – svých předností i svých nedostatků.

Při střetu s toxickými lidmi se obvykle dozvíme dost o svých nedostatcích. Neslyšíme-li však nic o přednostech, můžeme nabýt mylného dojmu, že máme jen samé nedostatky a žádné přednosti. Pak není divu, že se podceňujeme a že si nevěříme.

Sebepoznání tak umožňuje poznat nebo znovuobjevit naše talenty, které úzce souvisí s našimi přednostmi.

A flow je ideální nástroj takového sebepoznání.

Blahodárného rozpoložení flow nelze dosáhnout jinak než v dobrém naladění. A dobré naladění se nedostaví, jestliže nezažíváme to, co nás naplňuje.

Jakmile vstoupíme do flow, zmizí okolní svět. Vytratí se běžné starosti, pojem o čase, ostatní lidé. Zbude jen vlastní Já a ta činnost, která nás pohlcuje.

Je to specifický stav, kdy člověk nepociťuje únavu a je v čirém nadšení. Jako umělec, jenž se vnoří do své práce tak hluboko, že zapomíná jíst či spát. Přitom ho to nevyčerpává, ale sytí. Teprve v momentě, kdy práci dokončí, si uvědomí, jak velký má hlad nebo žízeň. Je to dáno tím, že veškerá pozornost ve flow je upřena na činnost a celý organismus splyne v účinný tok jediným směrem.

Jako když se světlo soustředí do jediného paprsku a vznikne laser, schopný provrtat skálu.

Nebo jako když se voda soustředí do jediné trysky a vznikne proud, schopný podemlít břeh.

Flow je zkrátka svět, ve kterém je nejen dobře, ale i úspěšně, protože se v něm práce daří.

A dostáváte ještě mnohem více.

Ve flow se totiž uvádí do chodu psychologická spirála sebezlepšování:

Když děláte to, co Vás baví, děláte to rádi.

Co děláte rádi, to chcete dělat často.

Co děláte často, v tom se zlepšujete. (Opakování přece dělá mistra.)

Co děláte stále lépe, to Vás baví stále více.

A vracíme se znovu k první větě:

Co Vás baví stále více, to děláte stále raději.

Co děláte stále raději, to děláte stále častěji.

Co děláte stále častěji, to děláte stále lépe.

Co děláte stále lépe, to chcete dělat ještě více.

A jedeme znovu od začátku. Ale není to kruh. Je to spirála. Šroubovitý pohyb vzhůru k dokonalosti.

Ace se pustila do kreslení, které vždy milovala.

Samozřejmě, jakmile se s tužkami v ruce začala zdokonalovat, přitáhla více toxicity než kdy předtím. Copak by toxický člověk mohl unést, že se nedala srazit jeho citovými jedy?

Ba dokonce, že se poté začala stávat úspěšnou?

Ba dokonce, že se poté začala stávat šťastnou a úspěšnou; DÍKY TOXICKÉMU ČLOVĚKU a jeho prvotnímu impulzu, který ji přiměl hledat to, v čem jako dítě nacházela energii?

Pamatujte si:

Nikdo nečelí takovému objemu závisti jako úspěšní, kteří podle toxických osob „nikdy uspět neměli“. Toxické osoby Vám nikdy nevyčtou Váš neúspěch tolik jako Váš úspěch. Statisticky nejčastější motiv? Samozřejmě, závist. Toxická emoce, která nepřichází jen tak – musíte si ji ZASLOUŽIT. Vlastním nečekaným úspěchem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Pokračování článku je k dispozici pouze předplatitelům FC Klub a FC Kurz

  • Přístup k uzamčenému obsahu na webu FirstClass.cz
  • Přístup k digitálnímu archivu publikací FC Kurz a FC Workshop
  • Digitální verze aktuální vydání FC Kurz
  • Slevy 50% na setkání s Petrem Casanovou
  • Archiv více než 5.000 článků na téma osobního rozvoje
Předplatit od 59 Kč/měsíc
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart