Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Obecně však lze říct, že v nouzi poznáte člověka – jaký je. Ale pro toto poznání potřebujete onu nouzi, těžkou chvíli.

To je jeden z důvodů, proč byste těžkými chvílemi neměli jen opovrhovat a pohrdat. Ony totiž nejsou jen špatné. Přinášejí i něco dobrého. Poznání. Jakkoli může být bolestné, bývá užitečné.

Při konzultacích, kdy potřebujete zotavit z vážných vztahových krizí, zdůrazňuji, že v těžkých chvílích potkáte jen čtyři typy lidí. První vám pomohou. Druzí vás v problémech nechají. Třetí při vás sice zůstanou, ale jen proto, aby vás ještě přidusili. A čtvrtí vás do těch těžkých chvil přivedou, oni vaše problémy vytvářejí.

Prvnímu typu se říká spřízněné duše. Zbývajícím typům se říká karmičtí partneři (více v 7 rozdílů mezi spřízněnou duší a karmickým partnerem). Pokud jste věřili, že už máte spřízněnou duši, ale ta se od vás vzdálila či vzdaluje a vy ji chcete vrátit zpátky, ale nevíte jak, nenechávejte to náhodě. Přijďte na Setkání se mnou na téma Jak vrátit člověka, který odešel. Ponecháte-li to náhodě, může si to protějšek vyložit jako vaši lhostejnost. A budete-li na něj nevhodně tlačit, můžete poznat, že tlak vytváří odpor. Ano, tlačíte-li až moc na jeho návrat, může se to obrátit proti vám. (Vstupenky na Setkání jsou zde.)

Kdo je to

Spřízněná duše s vámi nemusí být, může se potřebovat i vzdálit, a přece se neodpojí – myslí na vás dokonce víc než po vašem boku. Stýská se jí, těší se na vás, nevidíte ji, ale je s vámi v myšlenkách. I vy to můžete cítit. Nesmíte pak soudit váš vztah podle toho, zda spolu jste fyzicky, ale podle toho, zda spolu jste emočně, psychicky, duševně. To je mnohem víc. Dva lidé mohou žít přímo vedle sebe, ovšem přece si být na hony vzdáleni – jako dva cizinci. Zatímco spřízněné duše se emočně neopouštějí. Proto ani není možné, aby se vrátily. Ony nikam neodcházejí. A to i když použijí slovo „rozchod“. Copak je možné rozejít se s někým, koho dál máte ve své hlavě? Ach, jak naivní je mozek! Srdce, které bytostně miluje, se pouhým pokynem mozku neodmiluje.

Jste na vážkách, zda jste ve vztahu na správné adrese? Využijte knihu JáMy spřízněných duší nebo těchto deset znaků:

1. Má s vámi intimní vztah

Pozor, nehovořím o sexu. Sex je pouze jedna ze dvou složek intimního vztahu.

Intimní vztah znamená, že se před druhým můžete obnažit, on se vám nesměje, naopak se zajímá o to, co vám udělá dobře, a vy se tak v jeho objetí cítíte v bezpečí. Ale pozor, opět nehovořím jen o sexu. Intimní vztah je totiž jak tělesný, tak emoční. Před druhým se můžete vysvléci jak ze šatů, tak z vlastních bolestí a trápení, a on se postará o to, aby vám bylo dobře.

Sex je komunikace. Stejně jako sdílení emocí. Při sexu by vám mělo záležet na druhém, zajímat se o jeho citlivá místa a uspokojit jeho potřeby, to umocňuje intimní vztah, stejně jako když druhý pláče a vy máte potřebu mu pomoci. A tím je spřízněná duše vykreslena: je to někdo, kdo je šťastný, když jste šťastní.

Spřízněné duši tak můžete svěřit, co vás bolí, po čem toužíte, čeho se nemá „dotýkat“, a reakce spřízněné duše je ta, že se na vás nezlobí, že vás respektuje, že vám pomáhá, že vaše slabá místa neobrátí proti vám, nezačne dělat právě to, o čem se právě dozvěděla, že vás ničí. To je podstatný rozdíl proti karmickému partnerovi. Ten naopak vaše bolesti rád obnovuje…

Spřízněná duše tedy ví, co je opravdová láska – sdílení, souznění, pochopení, podpora, tolerance, naslouchání a obejmutí. Někdo po špatných zkušenostech už nevěří lidem a spřízněnou duši našel třeba ve vlastním psovi. V bytosti, která vás nikdy neopustí, pokud s ní nejednáte špatně. Spřízněná duše je zkrátka poklad.

2. Zkrásňuje vás navenek i uvnitř

Spřízněná duše je zdrojem bezpečí a tedy i uklidňujících hormonů. Nešetří objetím fyzickým či slovním, a tím se stará o to, aby do vašeho organismu plynuly zejména oxytocin, hormon lásky, a serotonin, hormon uznání. Svým způsobem tedy spřízněná duše prospívá vašemu zdraví.

Jejím důležitým nástrojem je nadhled, humor, zkrátka úsměv. Povzbuzováním nebo doceňováním vás činí silnějším a spokojenějším nejen uvnitř, ale i navenek, vy se také začnete usmívat a stávat se svým způsobem krásnější osobou. Typická spřízněná duše nevynechá téměř žádnou příležitost, aby vám bylo dobře, respektive lépe. Využívá k tomu laskavosti v mluvě i chování.

3. Představuje pro vás inspiraci

Už tím spřízněná duše imponuje, přitahuje a není možné ji ztratit. Obvykle nebývá jedna jediná. Spřízněné duše můžete najít i mezi přáteli nebo v rodině.

Je to už pár let, co provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandberg přišla na dovolené o manžela. Čtyřicátníkovi bez předchozího varování selhalo srdce. Jen tak, najednou. Sheryl se mohla zhroutit, jenže nesměla. „Vím, že potřebuji být silná. Kvůli našim dvěma dětem. Dcera ve mně potřebuje mít vzor a syn pochopit, jakou ženskou oporu hledat, až sám vyroste.“

To je na vztazích spřízněných duší krásné. Ta obousměrnost. Zdá se vám, že vy zachraňujete druhé, ale spřízněné duše současně zachraňují vás. Pokud vás naopak protějšek sráží a ponižuje, víte, že to není spřízněná duše. Anebo je to člověk, který má potenciál být spřízněnou duší, ale nejprve si potřebuje urovnat vlastní život a osobnost. Nebýt sobě nepřítelem, aby ztratil spřízněnou duši.

4. Jestliže zná vaše pásmo bolesti, netančí v něm

První pravidlo spřízněných duší zní: „Nečiň druhému nic, co nechceš, aby se dělo tobě.“ Spřízněné duše to chápou, nikdo jiný ne.

Spřízněná duše chápe, že když vás něco bolí, nemá v tom pokračovat. Nechce vaši bolest vytvářet, natož prohlubovat. Spřízněná duše je přítel, ne nepřítel. Tak jednoduché to je.

Spřízněná duše si na vás udělá čas, když ji potřebujete. Obvykle sama ze své minulosti a zkušenosti ví, že není nic snazšího než říct „Nemám na tebe čas“ někomu, kdo vás potřebuje, ale také není nic těžšího než slyšet „Nemám na tebe čas“ od někoho, koho potřebujete vy.

Spřízněná duše vám může ubližovat za jediné okolnosti: že neví, co vás bolí, že jí to neříkáte, že se uzavíráte do sebe a svých domněnek, že jí nevymezujete své pásmo bolesti. Pak ale nemůže vědět, že právě tančí v záhonu vašich milovaných růží. Není její zájem vám ublížit nebo se vám mstít. Proč by to dělala? Spřízněná duše je vaše druhá polovička! Ničením vás by ničila sebe! Naopak posílením vás posiluje sebe.

Z toho plyne: Pokud v někom vidíte spřízněnou duši a ona vám ubližuje, pak buď neví, že se dotýká vašich ran, anebo si ještě neuvědomuje, koho ve vás má.

5. Dává vám pocit jistoty

Vedle spřízněné duše můžete být „neomluvitelně“ sami sebou. Pomůže vám smát se vlastním chybám, své lidskosti, kterou vám druzí otloukají o tvář. Nebrání vám rozhodnout se podle sebe, přijmout sebe, žít podle sebe. Respektuje vaše NE, ctí vaše potřeby, neubližuje. A hlavně představuje přístav. Takový, ze kterého vždy můžete vyplout poznávat svět, ale když se objeví bouřka, můžete se vrátit zpátky – do bezpečí.

Toto je zvláštní rys spřízněné duše. Ta ví, že lidé jsou jako lodě. V přístavu sice mají pocit bezpečí a jistoty, ale jen pro pobyt v přístavu se lodě nestavějí. Loď, která má opustit přístav, potřebuje odvahu, a právě tu jí spřízněná duše dává. Splnit si své sny. Pak se vrací do přístavu ráda, ne slabší, ale silnější.

V realitě jsou tím přístavem rameno, o které se můžete opřít, ucho, které vás vyslechne, paže, která vás obejme, a srdce, které Vám vždy porozumí. To je jistota, kterou máte vždy, když to potřebujete.

6. Dělá pro vás zdánlivé maličkosti

Při konzultacích často poslouchám stesky žen. Už vědí, že najít muže, který se bude chovat jako gentleman jeden večer, není těžké. Ale muže, který „vydrží“ být gentlemanem týden, měsíc, rok, ba celý život, není snadné. Přitom gentlemana paradoxně dělají „pouhé“ maličkosti. Když ženě podrží dveře. Když odsune židli, aby se mohla pohodlně usadit. Když jí pomůže do kabátu. Když jí uvolní své místo v tramvaji. Při společné večeři, když odhlédne od displeje mobilního telefonu. Ale to se týká také opačného gardu – chování žen vůči mužům. V obou případech to znamená dát prioritu druhému člověku.

To všechno je jen detail, řekne někdo. Jenže detaily tvoří celek. A spřízněnou duši dělají maličkosti. Ona nikdy není natolik zaneprázdněna, aby nenabídla malé gesto pomoci.

Přitom základním psychologickým poznáním je, že maličkosti se v lidském podvědomí nejvíce počítají.

7. Je k vám fér

V životě máte větší šanci potkat sobce, manipulátory, prospěcháře, kteří myslí jen na sebe, vás v případě potřeby zraní, zradí, opustí, začnou vás trestat mlčením nebo hanlivou komunikací, případně se vypaří jako duch (takzvaný ghosting), bez jediného slova vysvětlení, a tím vás uvrhnou do nejbolestivějšího přemýšlení o své vlastní chybě, kterou nemůžete odhalit (viz mé další příspěvky).

Spřízněná duše je týmový hráč. Ví, jak je důležité je být fér. Jak nezměrnou hodnotu a vzácnost mají upřímnost a loajalita. Jak dokáže lež, faleš a zrada zničit člověka. Zažila to. Proto si dokáže vážit toho, kdo se pro druhého obětuje, kdo raději „zraní“ pravdou než lží. Ano, spřízněná duše upřednostňuje jasnou hlavu před mlhou naivní zamilovanosti. Nechce spoléhat na protějšek, který vrazí dýku do zad.

Ví, že pravda bolí, o tom není sporu. Nikdy však nebolí tolik jako lež, která jednoho dne vyjde najevo. Proč lež bolí víc? Protože bere čas. To nejcennější, co v životě máme. Je lepší poznat, koho máme po svém boku, komu jsme důvěřovali a že to byla chyba, než promarnit život ve falši a v iluzi. Pravda umožňuje ještě stihnout nový život s lepšími lidmi. Lež tuto možnost bere.

8. Stojí při vás celým srdcem

Spřízněná duše při vás stojí, protože jí na vás záleží. To je vše. Okolnosti nehrají roli. I kdyby vás opustil celý svět, ona při vás zůstane stát. Ba dokonce právě tehdy, když vás opouští celý svět, ona se k vám přivine. Protože v té chvíli to nejvíce potřebujete. To je nádhera.

Hodí-li po vás někdo bláto, použije – obrazně – svůj čistý kapesník, aby špínu setřela. Padnete-li do bahna, sestoupí k vám, ne proto, že by milovala bahenní lázně, ale proto, že v tom nesmíte zůstat sami. Často zažila podobnou událost, takže ví, co v té chvíli cítíte a co vám nejvíce pomůže. Hlavně ne osamělost.

Někdy si však ještě potřebuje dořešit vlastní minulost (vztahy dvojplamenů), přepětí v osobním životě (vyhoření) a jiné oslabující problémy (krize středního věku) a uniká do „jeskyně“. To vyvolává dojem, že už o vás nestojí, ba že přestala být vaší spřízněnou duší anebo nikdy ani nebyla. Ale to může být omyl. I proto jsem se rozhodl poslední Setkání věnovat tématu Jak vrátit člověka, který odešel.

9. Snaží se vytvářet a udržet vztah s vámi

Spřízněná duše bývá Stavitel. Konstrukční problém pro ni není důvodem stavbu zbořit, ale opravit, zpevnit, postavit ji ještě lépe. Proto spřízněná duše neodchází. I když se přestěhuje na druhý konec světa, pořád je s vámi a k dispozici, byť po telefonu nebo na internetu.

Na spřízněné duši je krásné, že chápe, jak důležitý je váš vztah. Proto nedělá nic, čím by přispěla k tomu, aby Vás ztratila. Neriskuje, nehazarduje, váží si toho, že vás má, a to možná i proto, že už někdy někoho důležitého ztratila. Nyní si dává větší pozor.

To odůvodňuje, proč tolik rozumí lásce. A také Buddhovi, který řekl: „Teprve když dáváš a nic nežádáš zpět, je to láska.“ Ano, spřízněná duše dává a nic si nevynucuje zpět. Ví totiž, že cokoli vynucené není poskytnuté upřímně, od srdce, autenticky. Cokoli si musíte vyprosit, není skutečné, jen předstírané. A spřízněné duši jde o skutečný vztah. I proto:

10. Má vás mezi prioritami za všech okolností

Dokáže vám zavolat zpátky, i když má svých starostí dost.

Zvoní u vás, nejen když něco potřebujete.

Objímá vás, nejen když na ni přišly erotické choutky.

Kdo je pro ni důležitý, na toho myslí a s tím je.

Přemýšlejte o tom, pro koho jste prioritou, respektive kdo je prioritou pro vás. Pamatujte: Aby člověk našel spřízněnou duši, musí sám být spřízněnou duší.

Jak vám mohu pomoci

  1. Nedaří se vám potkat spřízněnou duši? Přemýšlíte, kde děláte chybu? Prostudujte si knihu JáMy spřízněných duší.
  2. Máte trápení, které chcete osobně probrat? Napište mi nebo využijte příležitosti osobního Setkání se mnou.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart