Viděli jste živé vysílání Jak přestat doplácet na dobré srdce?

Strhlo lavinu Vašich dotazů.

Zejména u těch, kdo procházejí bolestnou fází vztahů, nemají vánoční náladu, trápí se pro to první i pro to druhé, a tím se zhoršuje jak jejich psychické, tak i fyzické zdraví. Pocit osamělosti v toxickém prostředí ovlivňuje produkci cholesterolu a imunitní ochranu. Tito lidé mi píšou: Máme toho dost, chceme změnu, začít (nejpozději na Nový rok) jinak. A tak vyhovuji.

Právě pro tento účel jsem vytvořil unikátní pracovní knihu NOVÝ ZAČÁTEK. Všechno o ní najdete zde. Je plná pracovních listů, jejichž vyplňováním se stanete překvapivými svědky svého vlastního růstu a rozvoje. Je jen na vás, zda se chcete sžírat nepříjemnými konci, nebo se přehoupnout do NOVÉHO ZAČÁTKU.

Kdy se odpojit

V živém vysílání Jak přestat doplácet na dobré srdce jsem naznačoval: Cítíme-li bolest po střetu s nekompatibilním člověkem, kterého jsme se snažili změnit k lepšímu, ale nedokázali jsme to, musíme si v určité chvíli uvědomit, že některé lidi můžeme mít dál ve svém srdci, ale už ne ve svém životě. A je to naprosto v pořádku. Musíme přestat myslet pouze na to, co cítíme, a začít se soustředit také na to, co si zasloužíme. Zejména máme-li sami dobré, například Stavitelské srdce.

Pracovní kniha NOVÝ ZAČÁTEK je proto stěžejním nástrojem psychohygieny, emoční „první pomoci sobě samému“. Zvláště důležitý je pro všechny, kdo cítí dlouhodobý, chronický stres. Tehdy je potřeba odpojit se od vnějšího světa a naučit se pracovat s vnitřním světem. Jak? Záhy objasním.

Proč se odpojit

Nejprve však ještě, pro koho jsou následující řádky: Pro všechny, kdo cítí, že alespoň jedna část vaší mysli nebo vašeho těla je stále v napětí či nepohodlí.

Běžnou chybou takových lidí je snažit se uvolnit fyzicky. Tedy buď dát odpočinout tělu, anebo naopak dát zabrat tělu. Tito lidé věří, že tak přijdou na jiné myšlenky. Mohou, ale k dlouhodobému pročištění to nestačí.

Člověk je totiž jako nádoba. Představte si nádobu ze tří čtvrtin naplněnou vodou. To je obraz člověka. Ale do té vody napadal nepořádek. Prach, odpadky, něčí jed. Odpočinout si je jako tu nádobu odložit a myslet si, že se tím obsah zlepší. A dát si zabrat je jako zatřepat s nádobou, obsah promíchat, a myslet si, že voda bude zase čistá. Nebude. Nádoba potřebuje vypláchnout a vyčistit.

Na vodě je pozoruhodná samočisticí schopnost. Ale má to podmínku. Nikdo tu vodu nesmí dál kontaminovat. Musí být dál od lidí. Jako člověk, který potřebuje zjistit, že prakticky každý tělesná orgán má schopnost sebeléčení, stejně jako organismus sám. Ale aby tento přírodní a přirozený proces úspěšně proběhl, musíme se odpojit od zdrojů, které nás znečišťují. Respektive přepojit se na zdroje, jež nás pročistí. Teprve pak může samočisticí proces započít.

Protože pracovní kniha NOVÝ ZAČÁTEK je plná doporučení, vyberu zde ještě jiná, základní, pro všechny ty, kteří chtějí začít úplně od podstaty.

Jak se připojit

Ne každý má přístup ke slunci, lesu, čerstvému vzduchu, čisté přírodní energii a poslechu ticha. Málokdo je v takovém ráji. I tak je možné vytvořit si podobnou oázu uvnitř. Oázu svého klidu.

Takzvané spirituální spojení, obnovení sepětí s Matkou přírodou a universem obecně, ukazuji na mnoha technikách NOVÉHO ZAČÁTKU. Objasňuji, jak vyplavit dopamin, endorfin, serotonin nebo oxytocin, čtyři hormony štěstí. Pohyb a prostředí jsou dobrý základ. Ale jde to i bez nich. Klidně uprostřed předvánoční vřavy nebo naopak osamělosti.

Prosím, nepodceňujme mysl. Má větší uzdravovací potenciál, než si připouštíme. Ale musíme jí pomoci. Například:

 • převzít kontrolu nad svým zdravím,
 • porozumět své intuici a následovat ji,
 • uvolňovat potlačované emoce,
 • hledat zdroje pohody,
 • identifikovat silný důvod, proč žít (na co se těšit),
 • pěstovat spirituální spojení.

Základem spirituálního spojení je připustit, že v tomto světě je mnohé, čemu ještě nerozumíme. A mnohé, co už víme a opomíjíme. Jako třeba: uvědomit si, co je hmota – co jsme i my sami.

Co je vlastně naše tělo? Nahlédněme do jeho podstaty.

Už před sto lety byl celý vědecký svět překvapen objevem kvantové fyziky, že hmota je prázdno. Pronikneme-li totiž hlouběji do jakékoli pevné látky, molekul, atomů, protonů, zjistíme, že každá hmota je z neuvěřitelných 99,99999999999999 procent „nic“.

Vezměme si jablko. I to tvoří částice. Když se vnoříme do kvantového světa, nejmenší částici v jablku si představme velké jako zrnko soli. Jiné nejbližší zrnko ve struktuře jablka by bylo vzdálené neskutečné dva kilometry. Tak „hustá“, respektive řídká, je hmota. A co je mezi částicemi? Co je to „nic“? Energie.

Ano, i my lidé jsme z 99,99999999999999 procent pouhá energie. Na kvantové úrovni nejsme tak jasně ohraničeni okrajem těla, oblečení či pokožky. Mezi jednotlivými částicemi, které lemují naše tělo, je spousta „nic“. Proto do nás snadno proniká energie prostředí, lidí v našem bezprostředním okolí. A to jak energie nápomocná, tak energie škodlivá.

Pracovní kniha NOVÝ ZAČÁTEK je o schopnosti kompenzovat tu špatnou energii, která do nás vniká proti naší vůli. Budete mít pro sebe přibližně dvacet minut času? Ukážu vám tři techniky, které vás vrátí do příjemného rozpoložení:

1. Vědomá relaxace

Ke všem technikám budeme potřebovat vědomí, tedy svého ducha. Byť nás tento duch chvílemi přepne do podvědomí či nevědomí. Nebudeme si úplně uvědomovat svět kolem sebe, ale o to jde. Odpojit se od špatných zdrojů.

Nejsnazší je vědomá RELAXACE:

 1. Pohodlně se usaďme.
 2. Pomalu zavřeme oči a pokojně se soustřeďme na své nohy.
 3. Urovnejme plosky chodidel na podlaze.
 4. Zkusme navnímat energii, který plyne ze země, s níž jsou nohy ve spojení.
 5. Zaměřme se na to, jak tato energie stoupá přes kotníky.
 6. Pak přes lýtka.
 7. Pak přes boky.
 8. Jak se rozvádí páteří přes záda, ale také břichem odspodu až nahoru – přes hruď, ramena, do paží, každého svalu v předloktí, až ke konečkům prstů na rukou.
 9. Ovšem také z hrudi přes krk do brady, prochází ústy, nosem, očima, jakož i obličejovými svaly do čela.
 10. Každou partii můžeme navnímat znovu a zvlášť.

Vědomá relaxace, kterou se zabývám v několika technikách NOVÉHO ZAČÁTKU, nás učí kompletně uvolnit celé tělo, ale také ho „skenovat“ – obracet pozornost více k srdci, vracet do něj lásku a světlo, zůstat i v bouřlivých okamžicích více v klidu a tichu svého ducha.

Doporučuji vědomou relaxaci pěstovat každé ráno, anebo před důležitým a náročným výkonem. A to tak dlouho, dokud nebudeme opravdu připraveni jít ven do složitého světa.

2. Vědomá meditace

Náš život je do značné míry výsledkem našich rozhodnutí. Naše rozhodnutí jsou dána našimi myšlenkami. Jinak řečeno: Způsob myšlení, kterým si interpretujeme okolní svět nebo svůj vlastní život, určuje, jaký pro nás svět nebo život opravdu bude.

Účelem meditace je odpojit se zejména od přehnaného souzení. Přejít od myšlení spíše k cítění. Od složitosti myšlenek k jednoduchosti srdce. Jedna z možností je tato:

 1. Pohodlně se usaďme.
 2. Pomalu zavřeme oči a zkusme se naladit na pouhé pozorování. Ano, nedělejme nic víc než zkoušejme zachytit nějaké světlo v srdci.
 3. Buďme trpěliví. Uvědomme si, že naše mysl, je-li zjitřená a nepokojná, se zpočátku nedokáže uklidnit. Jistě se záhy přistihneme při pozorování i nějakých nepříjemných myšlenek. Ale, prosím, nebojujme s nimi. Nechme je být.
 4. Na pouhých dvacet minut se pouze ponořme do sebe a zůstaňme tam i s tím, co nás velmi trápí. Nepromýšlejme řešení. Pouze buďme součástí sebe.
 5. Může se stát, že usneme. Nelekněme se, kdykoli nás uvolněný pohyb hlavy probudí. Jen se do sebe ponořme znovu.
 6. Po těchto dvaceti minutách (pokud se nedáme rušit budíkem, můžeme meditovat mnohem déle, což je dobře) pomalu otevřeme oči.
 7. Vykročme do reálného života a snažme se udržet si nejen nabyté zklidnění, ale také pozitivní návyk nesoudit hned to, co se nám děje a co nás trápí. Jen to pozorovat a podnikat více cest do sebe. Možná si uvědomíme podstatu svého problému – nedostatečné sebevědomí, syndromy hladového srdce, hodného člověka nebo napadeného psa (vše vysvětluji v NOVÉM ZAČÁTKU), případně že se až příliš necháváme rozptylovat a svádět hektickými, impulzivními a negativními myšlenkami.

Věřte, že budete-li v meditacích pravidelně pokračovat, i během dne si všimnete, že se lépe přenášíte přes toxické situace a nedáte si tak snadno vzít svou pohodu. Vyzkoušejte i další mnou doporučené metody přes vánoční svátky.

3. Vědomé odpouštění

Alternativa k vědomé meditaci, spjatá však s větším přemýšlením o tom, co nás už déle trápí a co nám nedovoluje uzavřít minulost:

 1. Pohodlně se usaďme.
 2. Pomalu zavřeme oči.
 3. Představme si, že všechny složitosti našeho přítomného života opouštějí náš tělesný systém například jako dým – odchází z mozku vrcholem hlavy. Případně jako pára dechu, který dlouze vypouštíme z úst.

V NOVÉM ZAČÁTKU spojuji tuto techniku s vědomým dýcháním (hluboké nádechy a dlouhé výdechy) tak, abyste klidně už po dvaceti minutách otevřeli oči do jiného rozpoložení – abyste v mezidobí „vydýchali“/vypustili to špatné a nabrali to nové, lepší. Jako to probíhá u dechu. Věřte, že se můžete cítit úplně jinak, když se na pouhých pár minut odpojíte od zdrojů stresu.

3 doporučení

 1. Věnujte se, prosím, dobrým energiím. Buddha řekl, že každý člověkem je architektem svého uzdravování. Že cosi tajemného, co je i naší přirozenou součástí, „hlídá“ náš dech a rozvíjí celý svět tak, abychom každé ráno měli plody, jež lze jíst, vodu, kterou lze pít, vzduch, jenž lze dýchat. Je to tak už miliony let.
 2. Přemýšlejte, prosím, i o pozadí tohoto světa. My na tu inteligenci bohužel zapomínáme. Ale ona ví, společně s naším pudem sebezáchovy, kdy je správný čas na „životní budíček“. Všichni ho občas potřebujeme – všichni se totiž občas musíme vrátit ke kořenům.
 3. Pochopte, prosím, že všechno začíná ve vaší mysli. Že tam je váš duch. Že když změníte mentální přístup, budou jinak fungovat i vaše tělesné a smyslové orgány a jinak se budete i cítit. Zkuste to, za pomoci NOVÉHO ZAČÁTKU, nejen o Vánocích. Nebude to nepříjemná cesta. Je o nalezení sebe, o skutečném „návratu domů“, do svého nitra, ke zdroji nejlepších pocitů. Unikátní pracovní knihu NOVÝ ZAČÁTEK dostanete pouze zde (klikněte pro více informací, ať si můžete tento nástroj promyslet).
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart