„Nejlépe člověka zničíme, když mu vsugerujeme, že ho milujeme.

Jiří Brdečka, Faunovo velmi pozdní odpoledne

„Na začátku to byl anděl. Chci ho zpátky,“ žádala při Setkání.

Bylo mi jí líto. Chtěla zpátky někoho, kdo nikdy neexistoval.

Nechtěla toho ďábla, ve kterého se „proměnil“. Věřila, že ona je tou „proměnou“ vinná. Že ona způsobila, že on na ni přestal být hodný, milý, laskavý.

Ve skutečnosti andělem nikdy nebyl. Jen tak chtěl působit. Chtěl se jí tak vrýt do podvědomí. Jako anděl. Ale byl to ďábel – s maskou anděla. A ta maska teď spadla.

Ona se každý den dívala do skutečné tváře. Ďáblem vždy byl. Až teď ale mohl naplno rozvinout své ubližování – a přitom v ní vyvolat dojem, že všechno je její chyba…

Od vánku k vichřici

Manipulace ve vztazích je nebezpečná. Proto jsem jejímu diagnostikování věnoval knihu L.E.Ž. a uzdravení z ran, které manipulaci samozřejmě provázejí, knihu Lék pro duši. Čím je manipulace zákeřná?

  1. Přichází jako vánek. Občas nějaký poryv nespokojenosti. Brzy se však mění ve vichřici. Odebírá oběti majetek, přátele, děti, ba co víc, může oběti vzít sebevědomí, sebedůvěru, sebejistoty, sebelásku, sebeúctu, sebehodnotu.
  2. Oběť v manipulativním vztahu ztrácí nejen sebe, ale i orientaci. Je přesvědčená, že všechno zavinila sama. A také že o manipulátora nesmí přijít – že on je ta nejlepší, ba jediná volba pro život.
  3. Oběti není pomoci. Hlasům zvenčí přestává naslouchat. Stává se izolovanou, zbavenou jakýchkoli záchytných a opěrných bodů. Je přesvědčená, že nemůže odejít, že nemá kam, že nebude mít z čeho žít, že se jí manipulátor pomstí, že ji zničí, když se pokusí vymanit z jeho vlivu. A opravdu – nejbližší nad ní lámou hůl. Dělají chybu. Soudí ji jako neschopnost jen proto, že ve stejné pozici nikdy nebyli, netuší, jak těžké je ze smyčky manipulátora vyváznout.

Uvnitř lži

Manipulátor totiž na začátku není k rozpoznání od spřízněné duše. Dává vám právě to, co postrádáte. Je to láska? Dává vám lásku. Je to ocenění? Skládá vám komplimenty. Je to porozumění? Chápe vás ve všem. Proto se ve vás rozvine zpočátku pocit, pak již přesvědčení, že tohle je spřízněná duše – ten, na koho jste celý život čekali. Ten, koho nesmíte ztratit. Toto je klíčový bod manipulace.

Ve skutečnosti manipulátor se od spřízněné duše brzy odliší. Jak? Stačí svěřit mu informaci o svém nejslabším místě. Možná se bojíte samoty. Možná se bojíte o děti, které jsou vaše všechno a se kterými potřebujete mít pevný vztah. Možná jste citliví na svůj zevnějšek. Možná máte zranění z minulosti – čelili jste nevěře, šikaně, pochybnostem o sobě. Právě to manipulátora nejvíce zajímá. Kde je vaše slabé místo.

Zpočátku se o něj zajímá jako „milující partner“. Chce vyzvědět, co vás kdy bolelo, aby vás citlivě objal a litoval. Ale pak se všechno změní. Vaše nejslabší místo začne používat proti vám! „Jestli neuděláš tohle, odejdu (vystavím tě samotě, které se tolik bojíš). Jestli nebude po mém, poštvu proti tobě tvé děti (to tě zničí). Jestli mi nebudeš po vůli, odejdu a koho si najdeš s takovým zevnějškem, s takovou minulostí? Jestli mi nevyhovíš, odejdu za někým lepším, přitažlivějším, mladším (vyberte si podle libosti to slovo, které vás nejvíc bolí).“ A vy víte, že to nesmíte dopustit. Že on je přece spřízněná duše!

Ne! Spřízněná duše je člověk, který zná vaše nejslabší místo, a právě proto ho nikdy neobrátí proti vám. Naproti tomu manipulátor je člověk, který zná vaše nejslabší místo, a právě proto ho obrátí proti vám při každé příležitosti, kdy vás potřebuje zmanipulovat – přimět udělat to, co byste se zdravým rozumem nikdy neudělali.

Nejsou to rozhodnutí z lásky, která činíte. Jsou to rozhodnutí ze strachu. Ze strachu, abyste neztratili to, co je pro vás důležité.

Toxická pětice

Manipulace není náhoda ani omyl. Manipulátor dobře ví, co chce, a také toho dosahuje. Proto se manipulátor nikdy nezmění, nemá potřebu. Ačkoli ve vás tu iluzi rád vyvolává. Když už dál nemůžete, rád přispěchá s tvrzením, že se změní, že už si vše uvědomil, že se omlouvá, že si zaslouží novou příležitost. Jak varuji v Léku pro duši, nevěřte těm, kteří vás už jednou úmyslně zranili. Udělají to znovu, díky každému obměkčení vašeho srdce se stále více ujišťují v tom, že jim i příště prominete. Ne proto, jací jsou oni. Ale proto, jací jste vy.

Kniha L.E.Ž. ukazuje, jak manipulaci rozpoznat v konkrétních případech. Kniha Lék pro duši pak to, jak se ze dna dostat. Nezřídka potřebujete promluvit si o konkrétních okolnostech vašeho trápení, pro tento účel existují Setkání a individuální konzultace. Abyste však věděli, jak se bránit, musíte především pochopit, komu čelíte. Tudíž: kde je naopak slabé místo manipulátora.

I on je člověk. Často zakomplexovaný, z minulosti zraněný. Rozhodl se však kompenzovat své slabosti tím, že bude ovládat druhé. To mu zvyšuje sebedůvěru a konejší ego. Ano, může to být velmi „malý“ člověk. Je-li však vzdělaný, může být skutečně reálně nebezpečný. Zajímá vás alespoň pět takových kategorií?

1. Měnič

(Manipuluje vámi tak, abyste se měnili v někoho, kým nejste nebo být nechcete.)

Základní manipulativní metoda. Účelem je vytvořit ve vás pocit nedostatečnosti, neschopnosti, selhání. Přimět vás pohrdat svým originálem a přistoupit na něčí vedení, být loutkou manipulátora.

V tomto základním případě se „nesprávně“ oblékáte, „nedobře“ vypadáte, máte „nevhodné“ přátele, „špatné“ zájmy, „neschopně“ řešíte své problémy, „nedostatečně“ milujete. Psychologickou strategií manipulátora není, jak by se mohlo zdát, vzít vám sebedůvěru. On chce primárně zajistit, abyste v něm vnímali autoritu. Abyste uvěřili, že to s vámi myslí dobře, že vás může soudit, že ví, kdy jste dobří a kdy špatní. Pak se totiž dostáváte zcela do jeho moci. On vás nálepkuje, kdy jste „hloupí“, „chybující“, „vinní“, a vy o tom nepochybujete.

Měnič se stará o to, abyste se báli vést svůj život, být sami sebou, myslet po svém. Kdykoli něco provedete sami, není to „dostatečné“ a on vás za to „nemá rád“. Nakonec dojdete k závěru, že nejlepší je na všechno ptát se manipulátora a řídit se podle něj. Karel Čapek to vystihl teorií ovce: „Hlavně mě veď, i když na porážku.“

S tím souvisejí i drobné jehličky vrážené do srdce. „Podívej, jak to tamté ženě sluší.“ (Jako by vám to neslušelo.) „Podívej, jak se tamten muž zmohl.“ (Jako byste nebyli dost úspěšní a hodnotní).

2. Trapič

(Manipuluje vámi tak, abyste se při jeho ubližování cítili sami provinile.)

Tento typ manipulátora je vyloženě šťastný, když vy jste nešťastní, a naopak. Proto jeho štěstí spočívá ve vašem trápení.

„Jeden kolega tě pomlouvá. Ale neřeknu který, nezlob se, nechci nikomu ubližovat.“ To řekne ten, který vám neúplnou pravdou bez okolků ubližuje. „Neptej se, jestli jsem ti byl nevěrný.“ To poví ten, který vám záměrně vkládá broučka pochybností do hlavy. „Něco mi na tobě vadí, ale nepovím ti co, nechci tě trápit.“ Hotový Mirek Dušín. Ale důležité je sledovat, jakou energii vám přináší. Trapič vždy špatnou.

Strategií trapiče je vyvolávat bolestné domněnky. Nespí s vámi – a vy o sobě začnete pochybovat, že už jste nepřitažliví, máte vrásky, páchnete. Nekomunikuje s vámi, a neřekne proč – a vy si tak v hlavě vytváříte katastrofické vize, v čem všem jste možná pochybili. Rád vám také opakovaně vyčítáte to, s čím nemůžete hnout (zdravotní handicap nebo minulost).

Mnohdy ani nepoužívá slova. Na ulici se lačně ohlédne po jiné osobě, jako byste něco postrádali. A tak zasévá do vás další a další semínka pochybností, které klíčí v opovrhování sebou samými. Trapičovi se pak snadno manipuluje způsobem „Odejdu od tebe, znám někoho lepšího.“ Vy o tom už nepochybujete. Oslabení, bázliví, ponižující se, za všechno omlouvající, a to i když jste nic neprovedli. To je vaše nová identita.

3. Brzdič

(Manipuluje vámi tak, aby vám bránil v tom, co vás naplňuje.)

Jestliže manipulátora těší vaše neštěstí, pak je přirozeně proti čemukoli, co vám dává sílu, radost, lásku. Kde čekáte podporu, přijde odrazení. Kde čekají obejmutí, přijde chlad. Kde čekáte posílení, přijde oslabení. „Nedělej to. Nemáš na to.“ A když se přesto pokusíte a neuspějete, máte to na talíři: „Říkal jsem ti to, nedokážeš nic.“ Pardon, tohle je spřízněná duše? Lidi, myslete!

Brzdič má zvláštní schopnost přesvědčit vás, že to s vámi myslí dobře. Často je to slaboch, který by se sám neuměl vyrovnat s vaším úspěchem. Proto vám rád mydlí schody. A někdy neváhá ani přímo zaútočit: „Proč potřebuješ vyšší mzdu nebo postavení? Chceš snad na mě machrovat? Chceš o mě přijít?“ Alternativa: „Odejdi z práce, nech se mnou živit.“ Jinými slovy: Staň se osobou na mě závislou. Jen ať tě mohu lépe vydírat.

Od Brzdiče nečekejte upřímnost. Rád vás objímá pouze tehdy, když neuspějete. Ale ne proto, aby vás povzbudil. „Kašli na to. Už se o to nepokoušej. Nezáleží na tom.“

A nedejbože, když uspějete! Pak se změní v kategorii číslo 4:

4. Ponižovač

(Manipuluje vámi tak, abyste si připadali slabší než on.)

Tento manipulátor si záměrně vybírá protějšky, kteří ho převyšují. Má zbytnělé ego a chápe vztah jako soubojovou výzvu. V tom je jiný než brzdič. Brzdič volí nebo vytváří neúspěšné protějšky. Ponižovač si troufá na víc. Přitahují ho silnější lidé, a pak usiluje, aby svou sílu ztratili. Jeho vlivem.

Není to tak, že jen odrazuje. On přímo sráží. Co na začátku vychvaloval, to teď kritizuje nebo rozporuje. Měli jste v jeho očích hezké tělo? Už ho nemáte. Byli jste v jeho očích jinak obdivuhodní? Už nejste. Chová se jako přepólovaný magnet. A snaží se vám vnutit, že za to přepólování můžete vy.

Jestliže dříve „obdivoval“, jak dokážete sami vychovávat děti, nyní už mu způsob vaší výchovy vadí, ba vadí mu i ty děti. Jestliže dříve „obdivoval“, kolik peněz vyděláváte, nyní mu už vadí, jak málo máte času a drahé dárky vám hází na hlavu. Snaží se vás změnit, připravit o to, co vám dává sílu, odpojit vás od toho. Nedovolte to. Vnímejte, jak vám bere zdroje síly, jak vás izoluje od dětí, přátel, rodiny, od koníčků, práce, vlastních hodnot. Není to náhoda ani omyl. Pro něj je to hra. Zda dokáže vytvořit ze silného slabého, z nezávislého závislého, ze zdravého nemocného, z jedničky nulu.

Ponižovač ví, že na všem dobrém lze najít něco špatného. Proto co se mu líbilo, to mu nyní vadí. Že jste sexy, že jste krásní, že jste štědří, že jste slavní. Jedná, jako by problém byl ve vás, ale přitom je to pouze jeho příběh, jeho hra.

5. Vraceč

(Manipuluje vámi tak, abyste se nepřestali cítit vinní za minulost.)

Nejspolehlivější manipulace je ta, proti které se nedá bránit. Která proti vám obrací to, co zpětně nejde změnit. Minulost je jedním z takových nástrojů.

Příklad: Dluhy jste vytloukli prostitucí. Tato minulost se s vámi vleče. Manipulátor se objeví jako spřízněná duše, která vás objímá a chrání před pomluvami. Anděl! Záhy se však „promění“. Právě to, co vám odpustil, nyní používá jako náboj proti vám. V hádce, v nejslabší chvíli, proti vám vytáhne minulost. Jako by neskončila. Jako by vás doživotně diskvalifikovala.

A to se týká jakékoli chyby, které jste se kdy dopustili. A vy jste se, samozřejmě, nějaké chyby někdy dopustili. Člověk je chybující bytost. Manipulátor ale umí vaši chybu použít tak, jako by to byla ostuda – jako byste se měli věčně stydět, omlouvat, kát. Nedejbože, když manipulátor je jediný, kdo o vašem selhání ví. „Mám to dát na sociální síť?“ vyhrožuje, když mu nechcete být po vůli v jeho požadavcích.

Nedivte se, že manipulátoři dosahují svého. Znají vaše slabá místa. Vědí, jak vás bolí. A mají radost z vaší bezmoci. Právě proto to dělají.

Chcete to změnit?

  1. Jak manipulaci rozpoznat a ustát takto toxické lidi? Knihy L.E.Ž. a Lék pro duši, stejně jako všechny ostatní ode mě, jsou k dostání zde. Přijdou vám přímo domů. Chcete-li je i s mým osobním věnováním a vzkazem, zvolte při objednávce „dárkové balení“ a nezapomeňte uvést křestní jméno vaše nebo obdarovaného.
  2. Víte o někom, kdo je na dně? Kdo v sebe přestal věřit? Darujte mu Cestou proměny.
  3. Potřebujete si také promluvit? Bojíte se, že nezvládnete Vánoce o samotě? Setkání na téma Jak zvládat samotu o Vánocích je v sobotu 9. prosince. Vstupenky získáte zde.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart