Trápí vás člověk zahleděný do sebe?

I když vám jeho chování vadí, pořád ještě věříte v jeho změnu, jen nevíte, jak jí dosáhnout?

V knize Lék pro duši varuji před dopady toxických vztahů na vaše sebevědomí, sebedůvěru, sebeúctu, sebehodnotu. Stejně tak varuji před naivními očekáváními, že se vám podaří druhé lidi vahou své osobnosti změnit. Především pak vymezuji, co je ještě ve vaší moci, a co už není.

Ukážeme si to konkrétně na těchto dvou typech toxických protějšků.

Zbytečná kritika

Předně, kritizovat sobce nebo narcistu v otevřeném střetu je zbytečné. Sobec a narcista mají jeden společný rys: Nerespektují druhé lidi. Víceméně nic pro ně neznamenáte, tedy ani vaše slova pro ně. Sobec a narcista totožně vyjadřují: Já jsem jediný důležitý. Ne nejdůležitější.

A toto musím objasnit.

Jestliže někdo říká „Já jsem nejdůležitější“, připouští tím, že existuje více důležitých lidí a on je nejdůležitější ze všech. Sobec a narcista ale sebe považují za jediné důležité. Na jejich žebříčku důležitých lidí nefiguruje nikdo další, jen oni sami. To je základní společný rys. A také jejich problém. K tomu se vrátím za okamžik.

V něčem se totiž odlišují.

Sobec je přesvědčen o tom, že je jediný důležitý a na nikom jiném mu nezáleží. Věří, že všechno zvládne sám a nikoho jiného nepotřebuje.

Narcista je rovněž přesvědčen o tom, že je jediný důležitý, ale současně mu svým způsobem záleží na druhém, potřebuje ho, i když to nahlas nepřizná. Narcista vás potřebuje pro uspokojení narcistické potřeby. Narcista je samolibý, ješitný, akutně potřebuje ovace, ocenění, lichotky, komplimenty, pochvaly. Tedy: potřebuje publikum. Sobec ne.

Narcista vás „strpí“, dokud z vašich úst zaznívá „Ty jsi nejlepší“ a „Nikdo se ti nevyrovná“. Tetelí se blahem a má vás rád vedle sebe. Ale běda, když mu vytknete chybu a naznačíte, že není dokonalý.

To je důvod, proč sobce ani narcistu nezmění vaše kritická slova. Sobec nepotřebuje je ani vás. A narcistovi jste v případě kritických slov k neužitku.

Karma

Sobectví a narcismus jsou zdroje problémů. Jinak řečeno: Tyto postoje problémy neřeší ani neubírají, ale jen vytvářejí. Sobcům a narcistům především.

Sobec narazí na realitu v okamžiku, kdy se zhroutí jeho přesvědčení, že všechno zvládne sám. Život jej dříve či později, jako každého z nás, vystaví situaci, kterou sám nezvládne. Možná onemocní a nebude se schopen o sebe postarat. Nebo přijde jiná katastrofa, po které si uvědomí, že má zásadní problém – že nablízku není nikdo, kdo by mu pomohl, protože všechny odehnal. Tehdy, s nelibostí, musí přehodnotit své sobectví, jinak se z problému nevyhrabe. Existují sobci, kteří se „sníží“ k prosbě nebo dokonce opětování pomoci. Ale v tu chvíli z technického pohledu přestávají být sobci.

I pro narcistu je užitečné, padne-li na dno. To znamená: je-li vystaven situaci, kdy pochopí, jak krátkozraké je naslouchat jen lichotkám. Že ani on není robot, nýbrž jen člověk, a potřebuje být upozorněn na chyby, a to zejména dokud je čas. Představte si narcistu za volantem auta. Řítí se do zdi, ale od vás – na sedadle spolujezdce – přijímá jen: „Ty řídíš úžasně! Nikdo to neumí líp!“ Narcista musí pochopit, že někdy je výhodnější vytrpět „Blbče, co děláš, kam to jedeš, brzdi!“ Narcista, který toto uzná a začne aplikovat, rovněž přestává být narcistou. Žádá, ať říkáte i to špatné a nepříjemné, pokud mu to má z dlouhodobého pohledu prospět.

Pamatujte: Psychologie řadí sobce a narcisty mezi „hlupáky“. Dokud nepochopí výše uvedenou chybu, je zbytečné jim říkat „hlupáci“, i když jsou, protože kdo uzná, že se choval hloupě, už není hlupák. Ale sobec s narcistou to neuznají. V momentě, kdy to uznají, sobcem a narcistou z technického ohledu přestávají být.

3 doporučení

  1. Važte, do jaké míry marníte svůj čas, energii i sebevědomí snahou vysvětlit „hlupákovi“, že je „hlupák“. Některá prozření mu musí umožnit život.
  2. Pokud vás psychicky drtíte, jak arogantně se k vám chová, zatímco vám na něm záleží, přečtěte si Lék pro duši a pracujte sami se sebou. Kniha je zde.
  3. A pokud chcete druhému víc otevřít oči a přispět k jeho vnitřní proměně, položte mu pod stromeček Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY. Ať v momentě, kdy si uvědomí svou chybu, dokončí svou změnu k lepšímu, a tím promění i váš vzájemný vztah. Speciál je zde.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart