Toužíte po něčem, a současně se toho bojíte?

Víte, co potřebujete, ale nedokážete za tím jít?

Odkládáte krok, který by vás udělal šťastnějšími nebo zdravějšími?

S vyšším věkem vás spíše ovládá strach a životní zkušenosti vás spíše odrazují?

Není to k smíchu?

Ne, není.

Podle výzkumu NASA ještě šestileté děti, které vstupují do systému školství, vykazují 98% tvořivost. Když pak v šestadvaceti letech opouštějí systém školství, vykazují už jen 2% tvořivost. Zatímco jako malé mají odvahu cokoli kreslit, cokoli zpívat, cokoli tančit, cokoli být, v procesu dospívání je přemůže strach. Nevěří si. A to přesto, že jsou s přibývajícími roky prokazatelně zkušenější a chytřejší.

I proto vznikl Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY. Nejen dárek pod stromeček. Manuál, jak proměnit to, co nám nevyhovuje, co nás brzdí, co nám brání v tom, abychom šli za životem, který chceme.

Když je rozum nerozumný

Jirka měl celý život jeden sen. Ale nikdy se o něj ani nepokusil. Jeho problém byl absence víry a sebedůvěry. V průběhu let ztratil víru v sebe. Naučil se bát selhání a posměchu. Měl pocit, že už ve svém životě zašel příliš daleko jedním směrem, než aby mohl všem oznámit, že se rozhodl pro změnu. Měl pocit, že jeho cesta je daná. Namlouval si, že by proměna stejně neměla smysl nebo že by ji nestihl.

Rozum zdánlivě pracoval proti němu. Ale nebylo to tak. Mysl je jen složena z vědomí a podvědomí. Podvědomí je to, co ovlivňuje vědomí. Archiv emocionálních zkušeností v podvědomí tlačí na vědomé pocity, vědomé myšlenky, vědomé činy. Máme-li v sobě hodně prožité bolesti, přirozeně se bojíme jejího opakování. Čím starší jsme, tím zraněnější jsme. A také obezřetnější, opatrnější, zabržděnější.

Jako Jirka. A další lidé, kteří mě navštěvují na Setkání. Proto jsem svá doporučení, ověřené metody a postupy, umístil do Vánočního Speciálu. Do dárku, který může proměnit nejen člověka, ale i jeho život.

Mysl a srdce, nebo jinak rozum a cit, nejsou protichůdné entity. Ony se doplňují, rozum krotí cit, cit krotí rozum. Ale cit musí být citlivý a rozum musí být rozumný.

Cit je jako mapa. My cítíme, kde je nám dobře, a kde špatně, kde je nám to užitečné, a kde nám to škodí. Cítíme, koho milujeme a čeho potřebujeme dosáhnout. Zkrátka, náš cit zná cíl. Cítíme, co je pro nás správné, i kdy se děje něco nesprávného. Svým srdcem to „víme“. Tohle je úkol citu – hlásat: „Sem musíš dojít.“

Rozum je jako navigace. Jeho úkolem je najít nejkratší cestu k zadanému cíli. Myšlení je algoritmus, po němž nechceme nic víc, než vědět, jak uskutečnit to, po čem toužíme (co chce náš cit).

Jenže mozek, jehož součástí je rozum, není nástroj přemýšlení, ale přežití. Vymýšlení nových řešení je pro něj namáhavé, pracné, obvykle je líný přemýšlet. Vymýšlení nových řešení také tvoří jen deset procent činností mozku. Jinak, pokud jde o hledání řešení, funguje rutinně. Z devadesáti procent sahá do svého podvědomí a vytahuje staré řešení, které se tehdy osvědčilo. Tak se děje, že nám stále obnovuje staré rány, strachy a pochybnosti. „Proč se o něco snažit, když tě to může bolet?“ „Proč to dělat dnes, když to jde udělat zítra?“ „A proč zítra, když to jde odložit na jindy, na Svatého Dyndy?“

Chová se jako navigace, která hlásí: „Omlouvám se. Ten cíl je příliš vzdálený nebo komplikovaný. Přepočítávám trasu, ale žádnou příjemnou nevidím. Nechcete změnit cíl?“ A tak se cit trápí. Nemá své naplnění. Nemá to, po čem touží. Zato rozum ano. Má klid na svou rutinu.

Aby rozum porozuměl

Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY je manuálem vnitřní proměny při všemožných komplikacích – tragédiích, stopách z minulosti, osudových zraněních a ztrátách, absencích sebedůvěry, sebeúcty, sebelásky, sebehodnoty, onemocněních. Všechny metody a pracovní listy, ve kterých si obdarovaný průběžně zaznamenává své myšlenkové pochody i reálné pokroky, mají společnou podmínku: Aby rozum mohl být kompatibilní se srdcem, aby rozum a srdce přestali být soupeři, musejí obě entity pochopit mnohé. Uvedu jeden příklad: Musejí pochopit, co znamená CHCI a co POTŘEBUJI.

To totiž vůbec nemusí být totéž: Co chcete, nemusí být tím, co potřebujete. A co potřebujete, může být tím, co nechcete.

Můžete chtít, aby se protějšek změnil. Někdy však můžete potřebovat, aby se nezměnil. To, aby se nezměnil, nechcete, ale potřebujete. Například abyste už pochopili, že zvenčí člověka nezměníte, že změnit se může jen on sám. Abyste ho přestali prosit. Abyste ho nechali myslet.

Tento protějšek se nemusí chtít změnit. Může to odmítat. Ale najednou spatří, že už vás to nebaví, že ho opouštíte. Nechce, abyste odešli. A přece se to stane. Stane se to, co nechce, ale co potřebuje. Aby se odhodlal změnit.

Přes svůj odchod, který nechcete vy ani on, tak dostanete to, co potřebujete vy i on (poznání, nakopnutí), a následně inkasujete to, co jste chtěli vy i on (změněného člověka, který má po svém boku zas svou milující osobu).

Totéž se týká zdraví. Můžete cítit, že potřebujete více pečovat o své zdraví. Citem to „ví“. Ale rozumu se do toho nechce. Rozum vymyslí tisíce zástupných důvodů, proč dnes ještě neměnit sebepéči či životosprávu. Citem „víte“, že děláte chybu. Rozum si ji ale nepřipouští. Co je v takové chvíli potřeba? Ano, onemocnět. Rozum, který nenávidí bolest a máme ho v hlavě pro vymýšlení cest z bolesti ven, najednou začne myslet. Zdraví posadí na první místo hodnotového žebříčku. Ukončí lenost a začne se o zdraví starat. Nemoc nechce. Ale potřebuje. My všichni někdy potřebujeme, aby s námi někdo či něco zatřáslo a my se konečně probudili.

I o tom je Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY. Není to ledajaký dárek, který obdarovaný zasune kamsi do knihovny. Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY mu nedá spát. Stejně jako jeho sny, na které jen nenachází dost víry. On chce uskutečnit svůj sen. Ale potřebuje větší motivaci, inspiraci, „otřes“ pro svůj rozum. Protože on to dokáže. Na rozum i cit se i vy můžete spolehnout. Jen je potřeba, aby z nich byl dobrý sluha, ne špatný pán.

3 doporučení

  1. Základní osobní pravidlo: Pokud nechcete, aby cit strádal, zapřáhněte rozum. Jinak řečeno: Pokud nechcete trpět, myslete.
  2. Základní vztahové pravidlo: Pokud trpí druhý člověk svou vlastní vinou, pamatujte si, že ho nezměníte zvenčí. Musíte ho přimět, aby se změnil sám zevnitř. Nevíte, jak to udělat? Proto existuje Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY. On ví, jak ho přimět přestat se trápit.
  3. Pokud chcete sebe nebo blízkého člověka obdarovat, tři kroky: 1) Objednejte Vánoční Speciál CESTOU PROMĚNY, 2) položte ho na Štědrý den pod stromeček, 3) nic neříkejte, on už řekne všechno sám.
O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart