Dovolíte, při pátku, otázku?

  • Kdybyste měli zmínit Váš nejdůležitější den z dětství, který to byl? Co se toho dne stalo? Jaká rada, prožitek nebo ponaučení Vám dodnes utkvěly v paměti?

Mně určitě den, který mi změnil život. A který mě inspiroval k tomu, aby vznikl FC Speciál Proměny, dárek pod stromeček pro všechny, kteří potřebují změnit nejen život, ale hlavně sebe.

Opačný proces

Mnoho lidí si myslí, že láska je něco, s čím se rodíme. Ne, láska je možná něco, z čeho se rodíme a do čeho se rodíme. Ale novorozeně z pohledu psychologie určitě není zdrojem lásky, spíše ochotným příjemcem. Novorozeně je absolutní ego. Já, já, jen já. Na nikom jiném nezáleží. Ani na mámě, která se potřebuje v noci vyspat. „Ne, já chci jíst, tak vstaň!“ Ani tátovi, který se potřebuje dospat po noční šichtě. „Ne, já jsem počurané, takže mě přebalíš!“ „Ne, mě tlačí zoubky, takže si to se mnou vytrpíš!“ A tak podobně. Teprve s věkem člověk objevuje lásku a hlavně sebelásku.

Láska mu pomáhá fungovat ve vztazích, ocenit ty, kdo mu pomáhají. Sebeláska mu pomáhá v těch vztazích neztratit sebe. Neobětovat se jen pro druhé, ale také myslet dál na své potřeby. Sebeláska není sobectví, nýbrž schopnost mít na prvním místě hodnotového žebříčku sebe, abych na dalších místech mohl uspokojit druhé. Nikdo není schopen dát druhým to, co sám nedá.

Ve skutečnosti tedy nabývání sebelásky je proces, který se v průběhu života učíme. Pro někoho je to mise na celý život. Z nepřítomnosti nebo nedostatku sebelásky pak plyne nepřítomnost či nedostatek sebeúcty, sebepřijetí, sebedůvěry, sebehodnoty. Ale jak se to naučit, když ustane láska zvenčí? Když ten, koho jsme potřebovali, ochladne nebo odejde. Jak si pak můžeme věřit do dalších vztahů, byli-li jsme opuštěni? A právě to je velká psychologická bolest: Jakmile člověk přestává dostávat lásku zvenčí, má sklon si ji přestat dodávat i zevnitř. Začne žít úplně bez lásky, té vnější, ale i té vnitřní.

FC Speciál Proměny je dárek, který umožní člověku všechno změnit. Přestat sebou pohrdat, přestat se podceňovat, přestat se poškozovat. Ať už jde o kariéru, vztahy, zdraví. Uvědomit si, že na pozitivní změnu nikdy není pozdě. Jen je potřeba chtít, mít důvod a vědět jak. Tohle všechno FC Speciál Proměny dodá.

Nebýt dost dobrý

Vytvářel jsem ho nejen na základě poznatků, doporučení a metod psychologie, psychoterapie a psychoimunologie, ale i příběhů osobní proměny, u kterých jsem byl. Základem byl samozřejmě můj vlastní příběh, byť ten ve FC Speciálu Proměny neuvádím. Uvedu ho zde.

„Nejsem dost dobrý.“ Statisticky nejčastější pochybnost, ba přesvědčení, které vytváří frustraci, úzkost, depresi. „Nedokážu to. Nemám na to. Nejsem se sebou spokojen. Mám se čeho bát.“ Ta myšlenka má samozřejmě mnoho variant, které v čase bobtnají. „Nejsem dobrý pro tohoto člověka.“ –> „Nejsem dobrý možná pro žádného člověka.“ –> „Nejsem tudíž dobrý ani pro sebe.“ S tím se špatně spí i žije.

„Nejsem a nikdy nebudu dost dobrý.“ Právě tak zněla nejprve moje pochybnost, a záhy moje přesvědčení poté, co jsem 1. září 1980 přišel poprvé do školy. Jsem totiž narozený 30. srpna a do první třídy jsem šel bez odkladu. V celé škole jsem tak byl od začátku nejmladší a nejmenší. Všichni mi to dávali pocítit – žáci i učitelé. Když si kluci při tělocviku vybírali spoluhráče do svého týmu, nechtěli ukázat na mě. Pokaždé jsem uprostřed hřiště zůstal jako poslední. Nežádoucí. Nebyl jsem dost dobrý.

Rodiče říkali, že jsem se jim ztrácel před očima. Chodil jsem domů zlomený, nešťastný, demotivovaný. Zpátky do školy jsem nechtěl. Tolikrát jsem si říkal, že si něco udělám.

Pak se o tom dozvěděla moje milovaná teta Pavla, narozená také 30. srpna, jen přesně o 30 let dříve. Rozhodla se mě naučit něčemu „nemožnému“ – sebepřijetí a sebelásce. Být rád za to, jaký jsem.

Věnovala mi jedno odpoledne, bylo to pondělí 6. října 1980, ano, přesně před 43 lety. A změnila mi tím život. Vzala mě totiž na tři místa, tři zastavení na mé cestě k sebelásce. Ke schopnosti mít se rád, i když se k vám druzí či život obracejí zády. Pokud i vy máte problém se sebevědomím, nebo někdo z vašich blízkých, FC Speciál Proměny je tím správným dárkem. Udělám pro vás totiž něco jako teta pro mě.

Ale nejprve pojďte se mnou zpátky v čase. A zkuste přemýšlet o příměrech, které teta rozvíjela ve mě.

Obraz

Naše první kroky vedly do Národní galerie před originál mistrovského díla.

„To jsi ty,“ pověděla teta.

„Já a obraz?“ nechápal jsem.

Přikývla. „Říká se tomu originál. Na celém světě, v celé jeho historii, neexistuje, neexistoval a nebude existovat nikdo podobný. Jako ty. V tom je tvoje největší hodnota.“

Pozoroval jsem obraz, zatímco ona dodala. „Vlastně jsi více než jen tento obraz. Jsi totiž současně originál i rozpracované dílo, jež malíř den za dnem vylepšuje. Tento obraz,“ ukázala na zeď, „se už nikdy nezlepší, ale ty jsi originál, který je schopen se neustále zlepšovat, umenšovat nebo odstraňovat své nedostatky.“

„Ale díky komu? Kdo je ten mistr malíř?“ ptal jsem se jako malý.

Zrcadlo

Popošli jsme o kus dál.

„Pokud hledáš tu jedinou osobu, která může změnit tvůj život, prosím, seznam se s ní…“

Pohlédl jsem zvědavě před sebe. Stál jsem před zrcadlem.

Teta mě učila, že o mé hodnotě nerozhodují primárně druzí lidé, ačkoli se mi to ve škole, kde mě cizí lidé známkovali a trestali, tak mohlo zdát. Pochopil jsem, že nikdo jiný člověku nedokáže ublížit tolik, jako si dokáže ubližovat on ve tmě osamělosti. Nejdůležitější není to, co o nás míní a říkají druzí, ale co si o sobě myslíme a říkáme sami. To přímo ovlivňuje naši energii, pocity, život. To totiž vytváří naši vnitřní pravdu, naše přesvědčení.

Šálek

Naproti galerii byla tehdy cukrárna.

Měl jsem potřebu sladkého, a to i zacházení. Svěřoval jsem se tetě, jak mi chybí každodenní podpora, ocenění, prostě láska. Jak se snažím k druhým chovat hezky, ale oni mi stejně neoplácejí. Proto jsem postupně zahořkl vůči nim i vůči sobě.

Teta pomalu dopila vodu a podala mi prázdnou sklenici: „Na, napij se.“

Nechápal jsem. Uvnitř už nebylo co pít. Usmála se. „Z prázdné sklenice se nemůžeš napít. Z prázdné sklenice ani nemůžeš druhým nalévat. Proto, když ti cokoli v životě chybí, začni u sebe. V každém okamžiku přemýšlej, jak dolít potřebnou energii, jak se postarat hlavně o sebe. Kdyby se každý člověk dokázal postarat o sebe, bylo by postaráno o všechny. Přemýšlej, jak sobě dát to, co ti schází.“

Jenže já jsem nevěděl, jak se to dělá – mít se rád, cítit se dobře, tím spíše, když se mi zdá, že mě nikdo kolem nemá rád a všichni působí tak, abych se cítil špatně.

Květina

A tak jsme vyšli ven do parku. Jmenuje se Stromovka. Procházeli jsme cestami, kolem kterých v létě bývaly koberce barevných květin.

Už odkvetly, ale teta se mi snažila osvěžit paměť.

„Víš, proč květiny tak úžasně kvetou a voní?“ ptala se. „Protože květina se nezabývá tím, co si o ní myslí jiní. Se žádnou jinou květinou nesoutěží. Prostě jen rozvine květ a vydává nejlepší vůni, jakou umí.“

Pomáhala mi tak pochopit, že jednou z nejobtížnějších dovedností v lidském životě je překonat to, když negativně smýšlíme o sobě; že to, co nás nejvíce stahuje ke dnu, není to, kým jsme, nýbrž to, kým si myslíme, že nejsme a nikdy nebudeme; že hlavním tajemstvím šťastného, úspěšného, zdravého i naplněného života je schopnost přijmout se bezpodmínečně, bez ohledu na jakoukoli konkrétní slabinu – „i s tou slabinou jsem to prostě JÁ!“; že jsme se nenarodili proto, abychom byli dokonalí, ale abychom byli sami sebou, v tom je podstata lidské jedinečnosti. Toto zvládat je zásadní část FC Speciál Proměny.

Drahokam

Tak to byla ta tři místa.

Po návštěvě galerie, cukrárny a parku mě teta požádala, ať otevřu dlaň.

Vložila mi do ní třpytivý kamínek. Vypadal jako diamant.

Nikdy jsem nezjišťoval, jestli má nějakou tržní hodnotu, protože pro mě má dodnes nedozírnou.

Teta mi k němu řekla: „Kdo chce být jednou krásný, obdivovaný a oceňovaný jako briliant, nemůže odmítat, ba nenávidět procesy, které takový diamant vytvářejí.“

Briliant totiž vzniká z původně škaredé diamantonosné horniny, vytěžené z hlubin země. Narodí se jako člověk s mnoha kazy. Diamant se mu říká, dokud brusič nevybrousí briliantový brus. Pak mnohem více září, jako člověk, který někdy bolestivým obrušováním nabude poznání a hodnotu zkušenostmi, plynoucími z vlastních chyb nebo cizích křivd – právě ty ho nejvíce ponaučují a zmoudřují.

To všechno ten blyštivý kamínek symbolizuje. Jako by mi dodnes říkal, abych se nebál dělat chyby, abych se nebál čelit výsměchu, abych se nebál obrušovat se životem, a hlavně abych se nebál oddělit to, co si o mně myslí druzí, od toho, co si o sobě myslím já. To první (co si myslí a říkají druzí) neovlivním, to druhé ano. Teta řekla: „Jednou zjistíš, jaké v tom spočívá bohatství.“

Dnes už vím, že sebeláska a sebedůvěra jsou schopnosti uvědomit si a ocenit své přednosti, aniž by komplimenty musel skládat někdo zvenčí.

Zamiloval jsem si sport. Hlavně miluji velké obraty v zápasech. Fandím těm, kteří vysoko prohrávají. Dokážu se totiž vžít do jejich momentálních pocitů. Vím, jak moc musejí uvěřit v sebe právě tehdy, když jim už vůbec nikdo nevěří. Právě tak ale začínají velké obraty v životě; právě tak se v člověku rodí pozdější vítěz. FC Speciál Proměny je těmito příběhy naplněn.

3 doporučení

  1. Kdykoli se přistihnete, že o sobě pochybujete, zkuste v sebe věřit jen o trochu víc. Vždy to jde. Pod stromečkem zjistíte všechny jednoduché metody.
  2. Poznejte, že jakmile máte sami sebe víc rádi, začne vám mnohem méně vadit to, jak se k vám druzí chovají. Poznáte totiž, že vztah, který máte k sobě, nastavuje laťku pro vztahy, které máte s druhými. Máte-li více rádi sami sebe, negativní zacházení se sebou tolerujete méně.
  3. Jakmile objevíte cestu k sebedůvěru a sebelásce, zjistíte, že k inspirování druhých neotřebujete být dokonalí, protože druhé nejvíce inspirujete právě tím, jak zacházíte se svými NEdokonalostmi.

Darujte člověku, na kterém vám záleží, tento jednoduchý, a přitom transformační dárek. Nemusíte říkat nic. FC Speciál Proměny poví a ukáže všechno za vás. Objednáte ho zde.

UPOZORNĚNÍ: FC Speciál Proměny půjde koupit na jediném místě, zde. K dostání bude pouze do vyprodání kapacity. Při objednávce važte, kdo všechno je pro vás důležitý.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart