Zachová se k Vám někdo špatně, a Vás to hned trápí? Zaregistrujete na svou adresu zlé slovo nebo pohrdavé gesto, a Vás to hned mrzí? Pociťujete na sobě působení kyvadla – Vaše štěstí, či neštěstí se vychyluje přímo úměrně tomu, jak s Vámi druzí zacházejí? Je to tak, že Vás pochválí a Vám je hezky, a že Vás pošpiní a Vám je hrozně? Už si uvědomujete, že Vaše rozpoložení je – to strašné slovo – ZÁVISLÉ na druhých a jejich náladě, rozpoložení? A bojíte se, že si to uvědomují už i oni – že Vás mají emočně v hrsti a mohou s Vámi snadno manipulovat?

Proto jsem sestavil tištěný kurz Jak jednat s toxickými lidmi, na který přirozeně navázal nový tištěný kurz Jak ochránit dítě. Protože to, co zažíváte Vy, může zažívat i Váš potomek. A neumět si s tím poradit. Zejména když nenachází vzor ani ve Vás.

Nutnost změny

Oba kurzy Jak jednat s toxickými lidmi a Jak ochránit dítě vysvětlují, jak zocelit sebevědomí, sebeúctu, sebelásku ať už v sobě, nebo v dítěti. Ale nejen JAK, také PROČ. Kdo navštěvuje Setkání se mnou, ví, že na psychologii nahlížím spíše optikou psychoimunologie. To je obor, který už prokázal přímý vztah mezi stavem lidské psychiky a stavem lidské imunity. A to je to PROČ – abyste se přestali nechat ničit jinými lidmi. Jako Radka, která se ptá: „Petře, jsem citlivá na jednání druhých lidí. Oni to vědí, proto si hrají se mnou jako s loutkou. Jak se mám nad to povznést?“

  • Prosím, pokud máte otázku, která Vás trápí, a chcete ji probrat osobně, využívejte Setkání. Zbývají už jen poslední termíny.

První pomoc v počasí

Aby si člověk přestal brát cizí slova nebo činy osobně, musí se ODOSOBNIT. Uvědomit si, co je jeho a co druhých lidí. Co ještě může ovlivnit a co už ne. Dobrou pomůckou je například počasí.

Co s Vaší náladou udělalo dnešní počasí? Trápí Vás, že je právě tak, jak je? A co s tím hodláte udělat?

Jak zdůrazňuji v kurzech Jak jednat s toxickými lidmi a Jak ochránit dítě, trápení vzniká z touhy ovlivnit to, co ovšem ovlivnit nemůžeme. Ano, my už víme, že počasím nemá smysl se trápit. Že počasí má smysl jenom přijmout. A přizpůsobit se tomu. To je všechno, co můžeme udělat.

Nemá smysl spílat svatému Petrovi, že si na nás zasedl. Nemá smysl klečet na kolenou a modlit se za jiné počasí. Nemá smysl zdržovat se čekáním na změnu. Je tak, jak je. To je celé. A přesně tak je to i s druhými lidmi. My neovlivníme to, jací jsou. My je zvenčí nezměníme. Proč bychom si měli brát OSOBNĚ, jaké je dnes počasí? Tudíž: Proč bychom si měli brát OSOBNĚ, jakou má náš šéf, kolega, partner, rodič náladu?

Pokud z nebe srší blesky, nemá to s námi nic společného. Naším úkolem není trápit se tím, pokoušet se to změnit, ale akceptovat, že tak je, a adaptovat se.

Nebo Vás napadá ještě jiná možnost? Jistě, je. A dodnes ji mimo civilizaci lidé praktikují:

Zkuste dešťový tanec

Mimo civilizaci objevíte kmeny, kde si dodnes berou počasí osobně. Je-li dlouho sucho, věří, že něco špatného provedli. Proto přinášejí oběti Bohu. A tančí. Je to rituál, zvaný dešťový tanec.

Ti domorodci nepochybují o tom, že tancem přivolají déšť. A opravdu, funguje to. Můžete to sami vyzkoušet u sebe doma. Až bude dlouho sucho, začněte tančit. Změníte počasí. Přivoláte déšť. Fakt! Sice někdy musíte tančit celé dny, někdy celé týdny, někdy i déle než měsíc, ale vážně se Bůh nakonec smiluje a pršet začne. Tak jako těm domorodcům, kteří pak mají úrodu. Avšak někdy se na ně Bůh hodně zlobí. To proto, že přinesli málo obětí a tančí nedostatečně dlouho. A tak obětí přinášejí stále víc a tančí stále déle, až Bůh dovolí dešti, aby svlažil jejich suchou půdu.

Připadá Vám to komické? Tak proč se tak chováte ve vztahu k lidem? Proč před nimi zbytečně tančíte, proč jim přinášíte zbytečné oběti, proč se ponižujete? Povím Vám proč. Protože si myslíte, že tím něco ovlivníte. Že spadne pár kapek životodárné pochvaly. Ale já Vás zklamu. Lidi, stejně jako počasí, nelze ovlivnit. Každý člověk je jako počasí. Nyní má takovou náladu, jakou má, ne tu, jakou byste si přáli. On je zkrátka nějaký. Přesněji: Dnes je nějaký. Možná zítra bude jiný. Jeho nálada se změní jako počasí. I jeho pocity, myšlenky, vztah k Vám může být proměnlivý jako počasí – ale to neznamená, že na tom nesete nějakou vinu. A to dokonce ani tehdy, když se Vás snaží přesvědčit, že je k Vám toxický proto, jací jste Vy. Ne, toxický je k Vám proto, jaký je nyní on sám.

3 doporučení

  1. Važte, co ještě můžete, a co už nemůžete ovlivnit. Věřte mi, že neovlivníte to, jak bude. Ale můžete ovlivnit to, jak se přizpůsobíte tomu, jak bude. Neovlivníte, jestli bude vedro, ale můžete si vzít lehčí oblečení nebo zapnout klimatizaci. Neovlivníte, jestli bude pršet, ale můžete si obléct něco nepromokavého a rozevřít deštník. Stejně jako si říct: Potřebuji toxická slova jiné osoby ve své hlavě? Když na Vás někdo buší provazci výčitek, vystřelte proti němu ochranný deštník. Spaluje-li Vás někdo ponižováním, vyzbrojte se ochranným krémem. Jde-li z někoho mráz, važte, zda se takovému člověku vůbec vystavovat anebo dokonce se před ním obnažovat odhalováním svých slabin.
  2. Zasmějte se tomu, jak jste se dosud snažili podlézat, ponižovat, doprošovat u těch, kdo si Vás dostatečně nevážili. Zasmějte se tomu dešťovému tanci, který jste provozovali dny, týdny, měsíce a snad i roky. A pořád nespadla ani jedna dešťová kapka. Začněte se soustředit na to, co ovlivníte. Počasí ani chování jiných lidí to není.
  3. Přestaňte doufat v to, že zrovna Vy změníte počasí nebo jiného člověka. Lidé se nemění tehdy, když chcete Vy, ale když chtějí oni. Když ve svém dosavadním jednání najdou nějaký problém či chybu. Pokud nenajdou nebo ani nehledají, nezmění se, smiřte se s tím. Ušetříte si tím přinejmenším polovinu zbytečného trápení v životě.

Jak Vám mohu pomoci

  • Máte starosti se vztahovačností u sebe nebo u druhých lidí včetně svých dětí? Tištěné kurzy Jak jednat s toxickými lidmi a Jak ochránit dítě seženete pouze zde (proklikněte).
  • Potřebujete probrat své trápení osobně? Využijte Setkání anebo konzultaci. Termíny najdete nebo si sjednáte zde.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart