7 skrytě toxických protějšků, které ve vztazích působí nejvíce bolesti

Čím větší a otevřenější srdce, tím větší schopnost milovat, ale také tím větší potenciál být o to víc zraněn. Stačí potkat nesprávný protějšek. Takový, který si prostřednictvím vztahu někdy jen kompenzuje vlastní mindráky, vlastní minulost, a zatímco Vy hledáte partnera, on terč. Ale neřekne to.

Anebo se někdy ve vztahu začnete cítit jako zaopatřovací a výchovný ústav. Jako byste měli o jedno dítě navíc. Tak nezralý může protějšek být. A i tím Vám působit mnoho starostí a bolesti. Neví totiž, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. Nebo má potřebu hrát s Vámi strategické hry, ozvat se a pak už nereagovat, předstírat nezájem o Vás, anebo zájem jiných lidí o něj.

V Léku pro duši, sebeterapeutickou knihu pro zvedání se z těžkých vztahových ran, varuji, že být sám je často lepší než s toxickým protějškem, který Vám může vzít mnohem více sebevědomí a sebeúcty než samota. Uvedu sedm typů takových protějšků, na které v dnešním otevřeném světě můžete narazit samozřejmě i v internetovém prostředí, zejména na seznamkách:

1. Cushioning

Cushion anglicky znamená polštář nebo mantinel.

Tento chladně kalkulující člověk si už předem chce „změkčit přistání“ – omezit riziko, že by mohl být v budoucnu nešťastný. Proto si, aniž to víte, rozpracuje a souběžně s Vámi pěstuje více známostí, přičemž každé z nich namlouvá, že zrovna ona je „ta jediná“.

To by samo o sobě nebyl tak fatální problém. Warren Buffett, legendární americký investor, říká, že „nemáme všechna vejce vkládat do jednoho košíku“. Miloš Kopecký, herec a obdivovatel žen, dodával, že „každý muž by měl mít nejméně dvě ženy – pro případ, když ho jedna opustí; aby nezůstal sám“.

Jenže u cushioningu je podstatný háček: Tento člověk po Vás vyžaduje, abyste sami žádnou jinou známost neměli. Tím se totiž racionálně sníží jeho šance na zklamání, Vaše ledabylé opuštění. Z toho plyne, že Vaší jedinou volbou se tak stane někdo, pro koho sami jste jen jednou z mnoha možností.

V Léku pro duši přirovnávám tento vadný postoj k myslivci, který chce jednou jedinou střelou ulovit co nejvíce zajíců. Jenže to principiálně není možné. Každý člověk má jen sto procent své energie. Není tedy schopen dát sto procent času, lásky, pozornosti, zájmu, komunikace více osobám. Sto procent může dostat jen jedna bytost, ale všechny ostatní už nedostanou žádné procento. Anebo těch svých sto procent musí dělit mezi více osob. Čím víc osob však je, tím rychleji takové vztahy odumírají. A vyznavač cushioningu tak jen umocňuje své zoufalství a snaží se příště udržovat JEŠTĚ VÍCE vztahů, když ani předchozí vysoký počet nestačil na to, aby nezůstal sám.

O vadě se hovoří proto, že jde u dospělého člověka o početní nezralost. Z pohledu psychologie je příčinou nejčastěji kompenzování si komplexů, které jedinec utrpěl ve svém dětství či předchozím vztahu, kde trpěl nedostatkem zájmu nebo výběru.

2. Stashing

Stash označuje tajemství, záhadu, nevysvětlitelnost.

Internetové prostředí je plné emočně zraněných lidí. Některé zranili druzí, někteří zranili sami sebe. Stasher se skrývá v davu. Zdá se, že potřebuje pomoc i pochopení, kdy své zranění z minulosti dává najevo, ale i skrývá. Jako by se za něj styděl. Jeho nesdílení a uzavřenost však mohou mít jiný důvod.

S těmito lidmi je komplikované vytvářet vztah. Vztah totiž stojí na sdílení. Bez sdílení není vztah. Problém, se kterým přichází jeden z partnerů, není překážkou ve vytváření vztahu, naopak je důležitou prověrkou funkčnosti vztahu. Problém je jako těžkost a těžkost je jako balvan. Přijde-li jeden s těžkým balvanem, hned vidí, koho má po svém boku – opravdový partner se rovněž chopí balvanu a pomáhá ulevit. Proto je sdílená těžkost poloviční těžkostí.

Sdílet znamená řešit těžkost. Jenže stasheři nesdílejí. Naznačují, že prožili něco těžkého. Ale neřeknou co. My tak nevíme, jak jim pomoci. Oni předstírají, jak se hroutí, a my si to ještě klademe za vinu. Hrají si s námi jako kočka s myší. Nechávají v nás rozvíjet až katastrofické představy. Protějšek se nám tak před očima mění v toho, koho v něm chceme vidět. Někdy nám i s vizualizací pomůže: Víš, jezdím na tajné mise, víc říct nemohu… Pracuji pro jinou vládu, víc říct nemohu… Spáchal jsem něco hrozného, co nedokáže každý, víc říct nemohu…

Brání nám tak uskutečnit vztah. Ukázat, že můžeme slyšet i to nejhorší, a přece zůstaneme. Oni však nakonec odejdou, i když naopak od nás dostanou to nejlepší.

3. Ghosting

Ghost znamená v angličtině duch.

Vypařit se jako duch dokáže i kdekdo v dlouhodobém vztahu. Bývá to slaboch, který nemůže nebo neumí přiznat skutečný důvod, chybu, problém. A tak prostě zmizí, beze slova vysvětlení. Nemůže zpravidla tehdy, když žádný skutečný důvod k odchodu nemá – my jsme mu nijak neublížili. Neumí zpravidla tehdy, když ještě nedozrál do úrovně upřímné komunikace – vysvětlení důvodu, přiznání chyby, řešení problému. Zkrátka odejde a už se neozve. A my nevíme proč.

Ghosteři na seznamkách jsou jiný kalibr. Přestanou se ozývat a pak si tiše užívají, jak se trápíme. Jak je zkoušíme kontaktovat. Jak si nešťastně vyléváme srdce. Jak jim píšeme, co pro nás znamenali. Hojí si tím své vnitřní mindráky. Vůbec nechápou, co tím mohou napáchat v nás. Není chyba ve mně? Co jsem udělal špatně? Posedlost zjistit důvod souvisí se stavitelskými sklony – my přece chceme vztah a potřebujeme vědět, čím se proviňujeme, respektive proč by mohl zkolabovat i náš příští vztah.

Jak píšu v Léku pro duši, paradox našeho trápení není v tom, že se trápíme pro někoho, kdo se vůbec netrápí pro nás, ale v tom, že se trápíme pro někoho, pro koho bychom se vůbec trápit neměli – naopak bychom měli slavit, že takový protějšek zmizel. Ghoster je totiž schopen i počít dítě, a pak zmizet. Zmizet je totiž snazší než pečovat. Stejně tak dokáže vytvořit dluhy, ale už ne je splácet. Odpovědnost je pro něj neznámé slovo.

4. Benching

Bench vyjadřuje lavici nebo zadní vrátka.

Jedna z nejrozšířenějších skupin zejména na internetových seznamkách loví, ačkoli už partnerský vztah má. Postrkuje na lavici náhradníků tu svého stávajícího partnera, tu Vás. Některý z bencherů jenom zápasí se stereotypem ve svém dlouhodobém vztahu a hledá rozptýlení. Jiný se potýká s krizí středního věku a má strach, že mu cosi uniká, že potřebuje stihnout více vztahů, protože smrt se každým dnem blíží. Ale většina si vychutnává Vaši bolest, když se o existujícím partnerském vztahu dozvíte.

Vás napadne připustit, že ten nešťastný protějšek asi potřeboval důvěrníka, vrbu, ventilátor, který ochladí bolístky z partnerského vztahu. Ale to všechno bývá jen dobře promyšlená legenda. Její podstatou je držet náhradníka na lavici a říkat: „Čekej. Třeba přijde Tvůj čas. Vedeš si dobře. Tak ještě čekej.“ Pořád jen na něco čekáte.

Ano, Vy jste z jeho pohledu ti, kteří mají pořád něco ukazovat, dokazovat, o něco se snažit. On nic. Jako byste byli součástí výběrového řízení – máte žít v naději, že toho stávajícího třeba vymění za Vás. Ale musíte být lepší. Pořád jen lepší. A když ho po čase omrzíte, trápí Vás to, že jste nebyli dost dobří a ten zdánlivý poklad, který jste už měli skoro v hrsti, Vám protekl mezi prsty.

A tím se už dostáváme k řízeným strategiím:

5. Pigging

Slovo pig má blízko k prasátku, ale také k protivnosti.

Termín pigging v psychologii popisuje manipulativní techniku systematického očerňování člověka. Ta se rozmohla s rozvojem internetu. Kdykoli odkudkoli a od kohokoli, dokonce i v anonymní podobě, dnes může přijít pomluva, urážka, posměšek, potupa, lež. „Prasátkoví manipulátoři“ zneužívají fakt, že moderní člověk je už od dětství veden k závislosti na vnějším ocenění a automaticky přijímá za pravdu to, co o sobě slyší zvenčí. Chovají se svým způsobem jako rodiče: Jak není po jejich, trestají nás. Když je posloucháme, odměňují nás. Protože dobře víme, že trest je nepříjemný, zatímco odměna příjemná, snažíme se pak „prasátku“ zavděčit. Na tom stojí pigging.

Může se to stát například před jeho kamarády nebo našimi známými: Zesměšní nás. Vystaví hanbě nebo pocitu, že nejsme dostateční. Náš pudový automatismus nám okamžitě velí bránit se, obhájit, přesvědčit milovaného partnera, že nejsme takoví, za jaké nás má. Tím mu dáváme najevo, že nám jednak záleží na jeho hodnocení, že jsme na něm závislí, a jednak že jde (pro sebe) správnou cestou.

Je to silně toxický příběh. Jak ukazuji v Léku pro duši, oběti piggingu mají pak zoufalé nutkání udělat cokoli, jen aby bylo odvoláno špatné vidění či hodnocení jejich osoby. Protože se jim to však nedaří, mohou nést do konce života vnitřní stigma, že „nejspíše opravdu jsou něčím špatné“.

„Zajímavé oblečení. To máš po mamince?“ „Miláčku, jen si nejsem jist, jestli tahle restaurace pro Tebe není moc drahá.“ „Cítíš ten zápach? To něco zaválo z ulice, nebo je to z Tvých úst, potu?“ „Promiň možná citlivou otázku, ale Ty nepoužíváš deodorant?“ A to právě tehdy, když jste si na sobě dali zvláště záležet.

Projevy piggingu se zdají osobní, ale nejsou. Kdokoli by byl na Vašem místě, ten by slyšel totéž. „Prasátkoví manipulátoři“ totiž potřebují dominovat, mít druhého ve své moci a pod kontrolou, a to i proto, aby tento protějšek ze vztahu jen tak neodešel. Je to přece účinný terč. Kdo by manipulátorovi pomohl kompenzovat si své mindráky, kdyby jeho oběť odešla?

6. Zombieing

Slovo zombie znají už děti. Popisuje někoho, kdo právě vylezl ze záhrobí.

Další z rozšířených seznamkových typů, spojený zejména s ghostingem. Bez vysvětlení se odpojí a za dlouhý čas „vyleze z hrobu“. Najednou je plný slov a tak roztomilý: omlouvá se, uznává chybu, slibuje nápravu. Jen jedno nesnese: Vaši otázku PROČ. Na ni se obvykle opět odmlčí nebo rozlíceně odejde.

V Léku pro duši hovořím o efektu Chcete být milionářem. V této televizní hře existovaly záchytné body. Neodpověděl-li soutěžící správně na otázku, vypadl ze hry, ale přesto mohl brát odměnu, a to ve výši posledního dosaženého záchytného bodu. Ve vztahové psychologii je tímto záchytným bodem ta známost, u které se zombie naposledy chytil. Vyhovoval Vám s ním alespoň sex? Zapsal se u Vás ten protějšek dobře alespoň tím, že byl milý k dětem? Postrádali jste ho a psali mu, takže si zafixoval, že by za Vámi v případě nouze mohl zaskočit? Nyní padlo důležité spojení: jste mu dobří z nouze.

Zombie je ten, kdo se vrací jen proto, že mu nevyšly následné vztahy. Byli jste pro něj už mrtví. Nebo si on přál, abyste ho už neobtěžovali. Ale situace se změnila. Nyní Vás potřebuje. Jste jediní, na koho se může obrátit. Zní to jako pohádka? Pozor na to. Už indiáni z kmene Krí říkali: „Když zjistíš, že je kůň mrtvý, je lepší sesednout.“

Zombie se totiž nevrací z lásky. Ale proto, že jste zbyli. Že se u Vás může umýt a napojit, než se zase vydá do světa. Nepojí ho s Vámi nic než vědomí, že ho nevyhodíte. Zaměníte-li jeho jednání za lásku, čeká Vás nevyhnutelně opětovné zklamání a bolest. A zařeknutí: Už nikdy! To však těžko dodržíte. On totiž zná už Vaše slabiny. A umí jich i příště využít.

7. Mosting

Most = v angličtině nejvíc.

Mosting tedy můžeme přeložit jako maximalizování ve smyslu sběru trofejí. Nalovit toho co nejvíc…

V mých knihách připomínám historický příběh lovců a tarpanů. Lovec je v psychologii ten, kdo v honbě za trofejemi způsobuje vztahové rány, tarpan je oběť jeho útoků, ten, kdo rány schytává. A schytává je proto, že je nepolapitelný. Ano, tarpan byl v historii neosedlatelný kůň. Právě proto tolik přitahoval lovce, kteří si potřebovali spravit své ego – ovládnout neovládnutelného koně. Kdo to dokáže? Kdo jich zkrotí víc? O tom je mosting.

V Léku pro duši proto varuji před chimérami zdánlivě spřízněných duší, které o Vás dlouho usilují, ale když Vás získají, rychle Vás opustí. Záhy se Vás nasytí. A potřebují novou dávku. Ne Vaši, ale v podobě jiného člověka, jiného tarpana. Právě to je naplňuje – přibývání zářezů, a tudíž nešťastných obětí.

Moster typicky soudí člověka podle vnějších znaků. Zajímá ho pouze Vaše postava, materiální bohatství, společenská prestiž. Jako by si šel pro fotku na Instagram – se kterou se pak může prsit celý život. Tohohle/tuhle jsem dostal!

Jako lovec, který zastřelí tarpana – a cítí se pak víc silákem.

3 doporučení

  1. Je dobře, když kterýkoli z uvedených typů poznáte na vlastní kůži. Pochopíte jeho metody, postupy, co nechcete, a tudíž na co si dát pozor, aby se to už neopakovalo. Psychologie hovoří o očkování – zkušeností s dotyčným bacilem si proti němu vypracujete odolnost a obranyschopnost. Ucítíte ho příště už na sto honů.
  2. Nikdy neklaďte rovnítko mezi to, jak se k Vám toxický protějšek chová, a jací jste sami. Není to o Vaší slabosti, ale jeho. Ptejte se nejen „Proč to dělá?“, ale také „Proč mu to vlastně dovoluji? Proč v takovém vztahu setrvávám?“
  3. Nesuďte budoucnost podle přítomnosti. Každý člověk je jiný. To, že jste ani tentokrát nepotkali správnou osobu, neznamená, že neexistuje. Možná se nyní vypořádává s podobně toxickou zkušeností v reverzním podání. Tím víc poté ocení Vás a Vy zase ji.

Naučte se po toxickém vztahu pročišťovat. Využijte knihu Lék pro duši. Koupit jde pouze zde.

A pokud své trápení chcete probrat se mnou, využijte poslední Setkání. Vstupenky získáte pouze zde.

V kavárně Space Cafe v Praze na Andělu, kde se konají Setkání, lze jako v jediné kamenné prodejně v Česku a na Slovensku, zakoupit i Lék pro duši. Ve středu 21. června Vám zde knihy rád podepíšu a opatřím i věnováním. Budu tam celý den. Kavárnu najdete zde.

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart