Hladové srdce: Jak ze začarovaného kruhu toxických vztahů

Měla hladové srdce. Jen nevěděla, že se tomu tak říká.

Hladový žaludek znala. To je žaludek, který trpí nedostatkem nebo úplnou nepřítomností živin, jež potřebuje.

Hladové srdce je podobný, jen psychologický fenomén. Takové srdce postrádá lásku, kterou mělo a ztratilo, nebo ji ani nikdy nemělo, jen ji vidělo u jiných lidí, třeba u vrstevníků v dětství.

Hladové srdce vytváří bolest, která je tím větší, čím více vyvolává otázku: Proč právě já nedostávám lásku? Proč jiní ano? V čem je moje nedostatečnost?

Proto je to psychologický problém. Hladové srdce postrádá nejen lásku zvenčí, ale přestalo ji dávat i sobě zevnitř. Člověk s hladovým srdcem se zpochybňuje, podceňuje, poškozuje. Kdo to zažívá v mládí, „trestá sám sebe“ za svou „nedostatečnost“, například nejezením nebo naopak přejídáním, poruchami příjmu potravy. A to se bavíme jen o jedné oblasti životosprávy.

I to je důvod, proč celá letošní řada mých tištěných kurzů stojí na tématech vyhoření, strachu, slabosti i toxicity. Nacházíte v tom problém svůj nebo osoby, na níž Vám záleží? Pomoc je zde.

NEdostávám – NEodcházím

Hladový žaludek je ochoten „hryzat hřebíky“. Člověk s hladovým srdcem je ochoten i kvůli mizivému soustu lásky a maličkému doušku dobrého zacházení sáhnout k nejhlubšímu ponížení. Pro druhého se obětovat, rozdat, prosit se. Proto je tak snadnou obětí manipulátorů (viz článek 5 strategií, kterými Vás manipulátor připraví o rozum). Stačí, že slíbí, anebo zpočátku i dají trochu citu, a už je člověk s hladovým srdcem nehodlá opustit. Čím déle na lásku čekal, tím větší představu, že právě narazil na spřízněnou duši, si vytvoří. A stane se závislým na toxickém protějšku.

Také tato dívka dlouhodobě postrádala lásku. I vůči sobě. Když tedy narazila na manipulátora, který lásku záhy přestal dávat a vydíral, NEodcházela. Jednak proto, že neměla sama sebe dost ráda, ale jednak argumentovala: „Jak bych mohla odejít od prvního člověka po dlouhé době, který mi lásku, byť jen krátkodobě, dal? Třeba je to opravdu moje chyba, že mi lásku dávat přestal!“

Už tušíte psychologický problém syndromu hladového srdce? Jeho nositel zůstává právě tam, kde lásku nedostává. Nedá si vymluvit, že tam není budoucnost. Že tam ho čeká jedině bolest…

Lživá vnější přesvědčení jako neochvějná vnitřní pravda

I u této dívky byla příčina syndromu hladového srdce v dětství. Když totiž jako děti vytrvale slýcháte, že nic pořádného nedokážete, nic dobrého si nezasloužíte, nic důležitého neznamenáte, pak vlivem opakování a zvyku (opakovaná lež se stává pravdou a co trvá dostatečně dlouho, se člověku zaryje pod kůži) nevzniká pochybnost, ale rovnou přesvědčení, že je to asi pravda. A když poté již v dospělosti potkáte lidi, kteří Vám v hádce připomenou, že jste nuly, nebráníte se. Jen se obnoví Vaše stará emocionální stopa a z přesvědčení se stane jistota. Že jste nula. Že skutečně nic pořádného nedokážete, nic dobrého si nezasloužíte, nic důležitého neznamenáte.

A naopak, když tato dívka potkala odlišného muže, který jí zdůrazňoval, že pro něj nula není, že podle něj si zaslouží lepší vztah a zacházení, nevěřila mu. Vztahu s ním se bála. „Proč to říká? Jakou past na mě chystá? To přece musí být hra, když mi takhle lže?“ Tolik se bála rány z milosti, že raději ze vztahu s ním ucukla. A tak se lživé přesvědčení, které ji vnukli cizí lidé v dětství, stalo jejím osudem a neochvějnou vnitřní pravdou, ačkoli objektivně to je lež. Nikdo totiž není ve vztahu hodnější a pokornější než lidé se syndromem hladového srdce. Pro hrst lásky udělají cokoli – i pro jediné milé slovo. Bohužel právě pro svou dobrotu přitahují toxické typy, které si na nich léčí své mindráky a užívají si tu emoční převahu, kterou nad těmito zlatými lidmi mají.

(Sebe)podceňování – (sebe)poškozování

V dětství často nemilovaní lidé uvěřili, že nemají valnou hodnotu, potažmo že o jejich hodnotě rozhoduje vnější ocenění – snaží se dělat maximum pro to, aby se zavděčili druhým. Jestliže je druzí neoceňují, připadají si sami vinní a nedostateční a snaží se pro druhé dělat ještě víc. Zejména toxické osoby tak dostávají „citové otroky“.

Chyba v úsudku lidí se syndromem hladového srdce je předpoklad, že když se budou k druhým chovat dostatečně dobře, druzí to ocení. A dokud to druzí neoceňují, znamená to, že se oni zjevně nechovají dostatečně dobře. Právě proto je vyhledávají manipulátoři. Jejich argument je pak jednoduchý: „Neděláš pro mě dost, proto Tě neoceňuji. Dělej víc a uvidím, zda Tě ocením. Jestliže Tě pořád neoceňuji, znamená to, že pořád neděláš dost a lásku si nezasloužíš.“ A s tím souvisí neschopnost hladového srdce nastavit si mez. Dávat, ale jen do jisté míry. A pokud to druhý neoceňuje, zkrátka ze vztahu vystoupit. To hladové srdce nikdy neudělá. Je totiž přesvědčené, že nedostává-li lásku od této osoby, nedostalo by ji od žádné. Protože „chyba je v něm“.

I proto jako koruna letošní řady mých tištěných kurzů vzniklo vydání Jak jednat s toxickými lidmi. Jen jedna věta k zamyšlení: „Važte, s kým máte vztah, protože je daleko lepší být sám než s někým, kdo Vás sráží, ponižuje a oslabuje ještě víc, než to se sebou samými dokážete Vy.“

Pět námětů pro změnu

Čas a zvyk. To jsou dva úhlavní nepřátelé hladového srdce. Ostatně, tak i hladové srdce vzniká. Dítě plně věří svému okolí, které ho s pomocí času a zvyku ovlivňuje tak, že dítě ani nezačne pochybovat o své špatnosti a bezcennosti. Lidem, kteří problém hladového srdce nechápou, obvykle vyprávím starý zenový příběh:

  • Starý mistr si vyšel se svými žáky do přírody. Kráčeli po břehu řeky. Vtom se jeden ze žáků zeptal: „Mistře, kdybych nyní uklouzl a spadl do vody, utopil bych se?“ Starý muž pokrčil rameny: „To by záleželo jenom na Tobě. Utopil-li by ses, pak by důvodem nebylo to, že jsi sklouzl pod hladinu, ale že jsi pod ní zůstal až příliš dlouho.“

Až příliš dlouho pod hladinou – čas plus zvyk, to se týká i toxických vztahů. Člověk je totiž adaptabilní, přizpůsobivý tvor. Zvykne si i na to, když s ním někdo toxicky zachází. Uvěří v to, že si za takové zacházení může. Stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Vlivem času a zvyku. Čím déle totiž v toxickém prostředí zůstáváte, tím více se Vám zdá normální i to, co je pro kohokoli jiného (nebo i Vás samotné v případě jiného dětství) nenormální a nepřijatelné. O to manipulativní partneři usilují. Aby si jejich oběť zvykla.

Proto kardinální otázka zní: Chcete si zvyknout na vztah s někým, kdo Vám lásku nechce nebo neumí dát? Pokud opravdu toužíte po lásce, je to jako s vodou – nemůžete na ni čekat tam, kde se jí nedočkáte. Nemůžete zůstávat u vyschlých nebo toxických studánek. Jeden toxický vztah neznamená, že láska není nikde na světě. Je, ale musíte k jinému zdroji popojít. Postarat se o to.

Tak často při Setkáních slýchám: „Já ale odejít nedokážu.“ Chápu to. Hladová srdce to tak mají. Dokud nezačnou myslet.

Chcete začít myslet? Tak prosím začněte tím, že zvážíte následujících pět námětů k úvaze:

1. Uvědomte si, co Vás k toxickému protějšku poutá

„Láska.“ Jednoznačná a naprosto mylná odpověď. Mylná proto, že láska neubližuje, nezraňuje, neklame.

Správnou odpovědí je „závislost“, lpění na zdroji, který Vás ničí, a to právě proto, že jakoukoli lásku ani vůči sobě nemáte. Nemluvte tedy o něčem, co Vás míjí.

Kdo dokáže milovat, má lásku v sobě. Nikdo totiž neumí dát to, co sám nemá. Komu láska schází, ten ji nemá. To, co Vás k druhému poutá, je tedy emoční závislost, iluzorní pouto, založené na představě, že Vás druhý „určitě začne milovat“ a že to „dokážete ovlivnit“ tím, co všechno pro něj budete dělat. Ne, je to lež. Neovlivníte to. Čím poslušnější vůči němu budete, tím více Vás bude zneužívat. Čím více se budete bát nastavit si mez, říct NE a případně odejít, tím nesnesitelnější vztah pro Vás bude. Jestliže totiž jenom dáváte, musíte mít nastavenou mez, protože lidé, kteří jenom berou (a to jsou právě ti toxičtí), žádné meze nemají. Co jim dovolíte, to využijí.

V psychologii se proto syndrom hladového srdce často spojuje se syndromem ovce vedené na porážku. „Klidně mě zab, hlavně když mě povedeš.“

2. Uvědomte si, že Vás toxický protějšek zraňuje

Vám neubližuje láska. Ta nezraňuje. Tak tedy čí vinou cítíte v tomto vztahu bolest?

Zapojíte-li rozum, pochopíte rozdíl mezi protichůdnými pojmy:

  • Láskyplný vztah = milování, podporování, otevřenost, upřímnost, důvěra.
  • Toxický vztah = ubližování, oslabování, faleš, lež, klamání.

Hladové srdce už od dětství žije ve lži, že bolest patří k lásce. Tak mu to říkali už ti, kteří tvrdili, že ho milují, ale současně mu musejí ubližovat, když toto srdce „není dost hodné“. Ve skutečnosti láska bolest nikdy nezpůsobuje, naopak ji tiší, rány uzdravuje, neštěstí odstraňuje. Láska nevytváří stres a ohrožení, láska uvolňuje oxytocin, hormon bezpečí, jenž zastavuje působení kortizolu, hormonu ohrožení. Láskou ohrožení končí, ne začíná. To jsou fakta.

3. Uvědomte si, že manipulátora nezměníte

Hladové srdce je vztahově naivní. Doufá, že ti, kdo mu momentálně ubližují, prozřou – špatnost svého jednání si uvědomí, omluví se a změní se. To je psychologický mýtus, který plyne z projekce – člověk s hladovým srdcem soudí druhé podle sebe, promítá si do nich své nastavení a normálno. Ano, takového člověka by nenapadlo zraňovat milující protějšek. Leda neúmyslně. A proto, když se protějšek hladovému srdci „omluví“ a slíbí nápravu, hladové srdce zůstává. Má radost, že „konečně došlo ke změně“, ačkoli k žádné nedošlo.

Manipulace není (viz článek 5 strategií, kterými Vás manipulátor připraví o rozum) žádná náhoda, omyl, nedopatření. Je to vědomé jednání, vycházející z charakteru člověka. Manipulátor se nezmění – bude-li přistižen při manipulaci, začne hledat jen jiné, méně průhledné a účinnější způsoby manipulování. Hladovému srdci bohužel většinou nedochází, že lidé jsou různí. A že manipulátor opravdu nemá stejné srdce. Z toho plynou také moje doporučení, obsažená v kurzu Jak jednat s toxickými lidmi.

4. Uvědomte si, že je lepší vykročit do neznáma než zůstávat tam, kde nic dobrého není a nebude

Dívce, jejíž příběh jsem naznačil na začátku, jsem vyprávěl starý pohádkový příběh:

  • Byl jednou jeden líný farmář. Nestaral se ani o statek, ani o zvířata. Nebylo tedy divu, že jeho kůň spadl do studny. Farmář z lůžka celé noci poslouchal jeho bolestné ržání. Jednoho rána toho měl už dost. Slezl z kavalce, popadl lopatu a začal studnu i s koněm na dně zasypávat hlínou. „Vytáhnout koně nahoru by dalo námahu,“ uvažoval. Navíc studna, roky neudržovaná, byla bez vody. „Žádná škoda,“ odplivl si a dál plnil studnu hlínou. Když na koně dole začala dopadat první hlína, vyděsil se. Pochopil, že bude pohřben zaživa. Začal naříkat ještě víc – dlouze a hlasitě. Muži to při zasypávání strašlivě rvalo uši, zrychlil tedy své tempo na pekelnou frekvenci, a hle, kůň náhle utichl. Farmář polevil, přihodil už jen několik lopat a otřel si zpocené čelo. Studna byla bezmála celá zasypaná. Vtom se farmář lekl, že by se v něm krve nedořezal: Koukal koni přímo do očí! Bystré zvíře totiž zjistilo, že kdykoli se otřese, hlína z hřbetu napadá pod kopyta, těmi se dá dobře udusat, a tak se kůň s každou další lopatou hlíny paradoxně dostával výš a výš. Až si doslova vydupal cestu na svobodu. Než farmář mohl zakročit, kůň ze zasypané studny vyskočil a utekl od něj pryč. A z této pohádky plyne (i pro dívku) ponaučení: Pokud na Vás někdo hází špínu nebo Vás pohřbívá zaživa, je třeba se otřást, zadupat a vyběhnout do lepšího života.

A že život bude lepší, to je přece jasné – bez takového člověka, kterého necháte za zády.

5. Uvědomte si, že nikoho nepotkáváte náhodou

Každý člověk Vám něco dává. Někdo to, co chcete, jiný to, co potřebujete.

Ano, někdy potřebujete zažít i to, co nechcete, abyste si uvědomili, jací lidé existují, jak se ve vztazích mohou chovat a že právě po takové zkušenosti příště potřebujete nastavený mantinel.

Ač je pro Vás přirozené obětovat se a prosit se o lásku, musíte mít nějakou mez, danou nejlépe Vaší sebeúctou. Jinak přitáhnete lidi, kteří vyhledávají ty, kteří žádnou mez nemají a které mohou snadno zneužít. Pamatujte: Nastavit si mez pro příště znamená, že se konečně máte rádi, natolik rádi, že už nedovolíte, aby Vám někdo stejným způsobem ublížil. A pokud to udělá, odejdete. Víte totiž, že se za sebe umíte postavit, a hlavně že se to vyplatí.

Je to paradox, ale právě takový toxický protějšek, který ve Vás rozvíjí sebepoškozování, Vás nakonec dovede k sebelásce. Naučí Vás pochopit, co je Vaše vnitřní hranice, a že jste schopni už nikdy nedovolit podobné ubližování. Že jste schopni přestat ubližovat sami sobě a zůstávat v nesmyslných vztazích, které Vám energii a sebevědomí nedávají, jen berou.

3 doporučení

  1. Máte-li hladové srdce, znamená to, že máte nedostatek lásky. Protějšek Vám ji nedává. Naopak láska je to, co Vám zoufale a možná i dlouhodobě chybí.
  2. Přestat mít hladové srdce znamená v první řadě začít mít rád sebe. Umět se postavit za své potřeby a hodnoty, zdraví nevyjímaje. Nezůstávat tam, kde Vás člověk ničí. Myslet víc na sebe. A pokud to neumíte, naučit se to (viz letošní kurzy včetně Jak jednat s toxickými lidmi).
  3. Vnímejte realitu. Nesuďte svět podle sebe. To, že máte hodné srdce, neznamená, že stejné má kdokoli další. To, že máte hodné srdce, znamená jen to, že se stejně hodné srdce snažíte vidět v každém jiném. Ale to je chyba. Já vím, že realita bolí. I ta, která říká: „Ztrácíte spoustu času s nesprávnými lidmi.“ Prosím, nemyslete na čas, který uplynul, ale na mnohem důležitější čas, který Vám v životě ještě zbývá a je před Vámi. Dělejte vše pro to, abyste právě tento čas nepromarnili čekáním na něco, co u daného člověka NEEXISTUJE.

Jak Vám mohu pomoci?

Potřebujete o svém problému mluvit? Využijte Setkání. Termíny jsou zde.

Nedokážete o svém problému mluvit, a přesto ho potřebujete vyřešit? Využijte mé tištěné kurzy. Vybrat si téma podle svého dominantního problému můžete zde.

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart