Ocitli jste se sami?

A je Váš momentální pocit dobrý, nebo špatný?

Dlouhodobě cítíte spíše stres, nedostatečnost, strach a pocit ohrožení, anebo vyrovnanost, uvolnění, klid a pocit bezpečí?

To všechno jsou vážné a důležité otázky. Odpověď na ně závisí i na tom, co konkrétního jste ve vztazích prožili. Kdo spíše lásku a potom bolest, cítí to první. Kdo spíše teror a trvalé utrpení, cítí to druhé. Nicméně pocity se mohou i mísit. I ten, kdo utekl z toxického vztahu, může cítit úlevu, ale současně strach. Strach ze samoty, strach ze vztahů.

Proto jsem vytvořil dva nástroje – kurzy Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi, a pro ty, kdo chtějí nejen číst, ale o svém problému i mluvit, Setkání se mnou na téma Strach a sebedůvěra.

Důležitost momentálního pocitu

Když se ptám na Váš pocit, není to náhoda. Pocit je základem všeho. Jaké máme pocity, takové máme potom myšlenky. Jaké máme myšlenky, takové jsou potom naše činy. Jaké jsou naše činy, takové jsou potom naše výsledky. Jaké jsou naše výsledky, takové jsou pak naše pocity. Špatné pocity tedy nedovedou vytvořit dobrý život. Aby si člověk vytvořil dobrý život, potřebuje vytvořit nejprve dobrý pocit. Z čehokoli. Třeba i ze samoty, ať je dlouhodobá, nebo teprve momentální – po nedávném skončení vztahu. Že nevíte jak?

Mezi mnoha dotazy, kterými mě denně zahrnujete, vyberu ten Tondův: „Petře, k Velikonocům jsem dostal neobvyklou pomlázku: Vaši knihu Sami. Už jsem ji skoro přečetl a pomohlo mi už to, že odlišujete samotu a osamělost. Přestal jsem se cítit špatně, přičemž dosud jsem se tak cítil jen proto, že jsem delší dobu sám. Co Vás motivovalo k napsání té knihy?”

Úplně prvním impulzem bylo pět důvodů – pět závěrů dlouhodobých vědeckých studií, které popsaly, co s člověkem dělá ne samota, ale jeho negativní přístup k samotě.

Ono je totiž na jednu stranu fajn být sám, pokud si to přejeme. Odpočinout si a znovu nabrat energii. Taková chtěná samota je vítaná, když jste unaveni nebo přetíženi a potřebujete se uzavřít před světem. Avšak když jste nechtěně, necíleně sami, tak Váš vnitřní svět začne velmi rychle trpět, a to právě v pěti směrech, které nyní popíšu:

1. Deprese

Pokud jste někdy byli delší dobu nechtěně sami, možná jste si všimli, jak se změnil Váš „vnitřní dialog“. Když totiž nemáte nikoho, kdo by povzbudil Vaši mysl konverzací, tak se Vaše pozornost, potažmo Vaše konverzace obrátí dovnitř. A v takovém rozpoložení je snadné začít přemítat, proč jste vlastně sami, i když nechcete. Záhy Vás ovládnou negativní myšlenky, které ještě prohloubí Vaše špatné pocity a izolaci, protože negativně naložení jste pak nepříjemní i své rodině či přátelům. Už proto jsem napsal knihu Sami. A i proto jsem k ní přidal ještě kurzy Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi. Abyste nezačali být pasivní – duševně i fyzicky. Abyste se rozhýbali nejen procházkami a dýcháním čerstvého vzduchu, ale třeba také čtením či poslechem témat, která Vás zajímají a naplňují.

Jedině naplňující pocity dokážou změnit polarizaci myšlenek. A toho se týká i druhý bod:

2. Sebevražedné myšlenky

Kdo tráví příliš času v nežádané samotě a negativních myšlenkách, které se (viz výše) stále prohlubují, ten může poznat, jak dlouhodobá negativní izolace postupně z člověka vysává touhu žít.

Člověk není dokonalý a někdy se zkrátka cítí beznadějně, má snad i právo v některých chvílích váhat, jestli jeho život má smysl. Ale přemýšlet o sebevraždě, respektive plánovat její kroky, to už je jiný příběh. Knihu Sami, potažmo kurzy Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi jsem vytvářel i proto, aby si čtenář uvědomil, že vnější okolnosti nemusejí mít nic společného s jeho osobní hodnotou. Že i když mu okolí momentálně dává najevo, jak je zbytečný, nemusí to být pravda, stejně jako nemusejí být správné pocity, že už nic nemá cenu. Stačí si jen pamatovat či připomínat svoji osobní hodnotu. Tomu pomáhají pracovní listy v obou kurzech Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi. Je důležité si uvědomovat, zapisovat a v negativní chvíli i osvěžovat své dobré vlastnosti, své silné stránky, své talenty, cokoli, za co můžete být vděční. A když se začnete, třeba vinou jiné osoby, cítit ztracení v životě a nehodní ocenění, stačí si projít tyto záznamy ve svých pracovních listech a osvěžíte si, jak úspěšní, silní, důležití a cenní ve skutečnosti jste, a to třeba i pro další osoby, na něž v negativním rozpoložení zapomínáte.

Nástrojů rozptýlení oslabujících myšlenek je mnoho. Uvádím je v kurzech Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi. Například jóga pomáhá zklidnit nervy, meditovat a vědomým dýcháním zmírňovat stres a navracet dobrou energii, která nám pomáhá vytvářet šťastný život.

3. Kognitivní úpadek

Mozek, úplně stejně jako každá jiná část lidské bytosti, potřebuje pro své optimální zdraví správnou výživu a správné cvičení. Pokud hodiny pasivně sedíte před televizí nebo před bílou stěnou, pokud negativně přemítáte o minulosti nebo současné špatné situaci, pak vinou dlouhodobé nezměny mohou Vaše mozkové buňky atrofovat – upadat do letargie a odumírat. Jako svaly, které přestanete používat k něčemu novému a neprocvičujete je pozitivním způsobem.

Mozek je svým způsobem také sval a potřebuje okysličit, procvičit, využívat. To, že jste delší chvíli sami, neznamená, že máte přestat myslet a žít. Naopak, potřebujete začít přemýšlet, jak žít. Hledat každý den nový způsob, jak svůj mozek příjemně zaměstnat. Čtěte. Luštěte křížovky. Věnujte se jakémukoli koníčku, který vyžaduje tvořivost, kreativitu. Čím aktivnější mozek si udržíte, tím lépe Vám bude, přesněji: tím lépe Vám potom bude sloužit. Protože aktivní mysl Vám bude vytvářet dobré představy, dobré pocity, těšení se, a hlavně Vy tu dobrou energii začnete odrážet ve svém vlastním obličeji a vzhledu. Ano, každý, kdo se dobře cítí, potom dobře vypadá. A takový zářící člověk nebývá dlouho sám. Kdo by totiž takový protějšek ve svém životě nechtěl?

4. Změna osobnosti

Aby bylo jasno: Dlouhodobá izolace Vás nemusí radikálně změnit z doktora Jekylla v pana Hydea. Přesto si můžete všimnout toho, že Vaše nálada zdaleka není stabilní.

Deprese, pocit ohrožení, strach z budoucnosti nebo nuda, to všechno totiž postupně vytváří nepohodlí, přecitlivělost, podrážděnost a vnitřní pocit neštěstí. Kvůli těmto projevům, které zevnitř pronikají navenek, můžete být ještě více sami a osamělejší, protože lidé se Vám v takovém rozpoložení mohou vyhýbat – nemusí být pro ně vůbec příjemné s Vámi být. To se pak může promítat i do Vašich negativních způsobů vypořádání se s nekomfortem – rozvíjením neřestí nebo špatných návyků. Nejde jen o alkohol nebo hazard, ale i rezignaci na boj s nimi. Vždyť to stejně nemá cenu, kvůli komu mám hubnout? Proč se mám o sebe starat? Všechno spojené se sebeláskou, co vyžaduje odhodlání, je najednou nezajímavé. A tím hlouběji se pak propadáte i ve vztazích.

5. Ovlivnění imunitního systému

Toto je hlavní, pátý důvod, proč jsem napsal knihu Sami, potažmo kurzy Silné Já versus Slabé Já a Jak jednat s toxickými lidmi. Vyjadřuje ohrožení samotné podstaty člověka.

Jenom proto, že je člověk delší dobu sám nebo mu delší dobu něco nevychází, může přijít hlavní efekt vyhoření – může začít kolabovat jeho zdraví. Dlouhodobá izolovanost od toho, co by chtěl, totiž ovlivňuje imunitní systém. Pokud jsme si něco ve svém životě nepřáli a vnímáme to dokonce jako své ohrožení, pak nadbytek uvolňovaných stresových hormonů potlačuje naši imunitu. Pak jsme přirozeně náchylnější k nemocem a nemoci těla následně zhoršují naši psychiku. Proto i v kurzech apeluji, že nesmíme zapomínat, hlavně v takovém období, na dostatek všeho, co posiluje imunitu: dostatek spánku, ovoce, zeleniny, vitaminů, minerálů. Jinak vlivem snížené imunity předčasně zestárneme.

A proto, prosím: Pojďte se o sebe starat. Nejen o svou pleť, i když o tu taky. Nejen o výživu svého těla, i když o tu taky. Ano, jezte co nejvíce antioxidantů a pijte hodně vody, ať jste hydratovaní. Ale také pečujte o obvykle zanedbávané či opomíjené části lidské bytosti – o svou mysl, o svou duši.

Právě o tom jsou mé knihy a kurzy. O návratu k sobě.

Jak Vám mohu pomoci?

Nikdy si nemyslete, že jste na své problémy sami. Stejný dojem ve stejné situaci mají i jiní lidé. Přesvědčte se. Využijte konzultaci a poznejte, že každý problém má řešení, bez ohledu na to, že v negativním rozpoložení řešení prozatím nevidíte. To, že ho nevidíte, neznamená, že neexistuje.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart