Manipulátor je bytost, která – několika slovy řečeno – žije z Vašich slz.

Jako by to byl automobil, který jede na slzy. Má motor slzomotor. A není to náhoda, omyl ani nedopatření.

Manipulace je vědomé rozhodnutí, úmyslné chování. Manipulátor je přesvědčen, že pohon na slzy je nejvýhodnější. Slzy ho totiž nic nestojí. Stačí člověka srazit, ponížit, přivést do nesnází, a už má sám energii.

Toto je první věc, kterou si musíte pamatovat: Manipulace není chyba. Proto manipulátora nelze změnit. Manipulátor si je jist tím, že jeho směr mu přináší to, co potřebuje. A většinou má pravdu. Slzám se nevyhnete.

Protože můj kurz Jak čelit manipulaci se v rekordně krátkém čase vyprodal a mnozí se dál ptáte, jak zvládat manipulátory a slabochy, rozhodl jsem se uspořádat dvě Setkání ve dvou po sobě jdoucích týdnech. Je jedno, zda se trápíte manipulací v rodině, v práci nebo třeba v sousedských vztazích, příležitost pro Vás, jak to změnit, je zde. Záleží jen na Vás, zda přijdete.

Vina a slabosti

Manipulace je psychologický modul, kterému se oběť těžko brání. Těžko ji totiž na počátku vztahu rozezná.

Manipulátor totiž působí jako spřízněná duše. Dává Vám to, co nejvíce postrádáte. Zahrnuje Vás láskou, pokud Vám láska dlouho chyběla. Tím vytváří a upevňuje emoční pouto. Přijít o takovou osobu, to by Vás bolelo. Možná je to první osoba, které kdy na Vás opravdu záleželo. O to je pak manipulace účinnější.

Oběť totiž vnímá jen to, že se „Anděl zničehonic změnil v Ďábla“. Ten, kdo miloval, se najednou projevuje lhostejně nebo nenávistně. Oběť se přirozeně ptá PROČ. Manipulátor má své pohotové PROTOŽE. Například: „Protože pro mě neděláš dost.“ Typicky: „Protože mě dostatečně nemiluješ.“ Vyděšená oběť chce okamžitě zjednat nápravu: „A co mám udělat víc?“ A to manipulátor ví.

Podstatou úspěšné manipulace je naprostá důvěra. Oběť naprosto věří manipulátorovi, že není dost dobrá, že se musí zlepšit, že musí udělat přesně to, co manipulátor požaduje. Součástí této taktiky je totiž manipulátorovo vědomí, že milující člověk se otevírá. Oběť, když začala milovat, začala otevírat svou třináctou komnatu a ukazovat manipulátorovi svá slabá místa. I ta nejslabší.

Například: Že se bojí samoty. Nebo: Že na vztah čekala strašně dlouho. Nebo: Že jí záleží na dětech. Toto všechno jsou cenné informace, které manipulátor zneužije.

Obrátí proti Vám minulost. Použije proti Vám nejslabší stránky. Zastraší Vás opuštěním. Bude Vás vydírat tím, co na Vás ví. Jen aby ve Vás vytvořil a umocnil pocit viny. Že jste špatní. Že si ho nezasloužíte. Že si nezasloužíte jeho lásku ani dobré zacházení. Že on Vás miloval, ale přestal. Že jste neperspektivní člověk a můžete být vděční za to, že o Vás on ještě opírá kolo.

Emoce

Zamilovaný člověk je při manipulaci ztracen. Jedinou zbraní proti manipulaci je totiž chladný rozum. Horké emoce jsou špatným rádcem. Proto také všechny strategie manipulátora směřují k tomu zbavit Vás rozumu. Vyvolat ve Vás jakékoli emoce. Ať šťastné (lásku, sílu, radost), nebo nešťastné (strach, slabost, bezmoc). Přes emoce se každá oběť ovládá nejlépe. Ona pak nemyslí.

Pokud máte trápení s manipulátory, přijďte na Setkání. Jinak Vás manipulátor může zničit – zdeptá Vás psychicky, a to se propíše i do tělesného zdraví. Pamatujte na zjištění psychoimunologie: Stav Vaší psychiky přímo ovlivňuje stav Vaší imunity. Duše (psyché) a tělo (soma) jsou spojené nádoby. Zhoršení psychiky automaticky přináší zdravotní těžkosti, bohužel i velmi vážného rázu.

Na ukázku uvádím pět nejčastějších a nejúspěšnějších strategií manipulátora ve slovní komunikaci. Všechny tyto věty ve Vás probouzejí provinilost, pocit selhání a obavu z nedostatečnosti. Na všechny máte nutkání reagovat. Co nejrychleji. Tedy emocionálně. Všechny Vám berou rozum. Protože samy o sobě jsou nesmyslné, úmyslně nesmyslné. Jen Vás mají vyprovokovat k chybě, a tedy i k slzám.

1. „Nerozumíš tomu, co jsem řekl“

Toto oběť slyší statisticky nejčastěji tehdy, když manipulátora přistihne při lži – když se zcela rozchází to, co manipulátor říká, s tím, co manipulátor dělá. Manipulátor se vždy brání tak, aby to jako obrana nevypadalo. Obrátí situaci proti Vám. Vyvolá pochybnost ve Vaší hlavě. Zejména samozřejmým tvrzením, že „Vy jste ti chybující“. Proč to dělá? Abyste znejistěli. Abyste ve své hlavě připustili: „Co když skutečně špatný není on, ale já? Co když ho osočuji neprávem? Nemám se mu naopak omluvit a požádat ho o odpuštění?“

Aby Vás navedl k této úvaze, připomene to, jak Vás miloval. Jak Vás kdysi zachránil. Jak nebýt jeho…., bůh ví, co by s Vámi bylo. Manipulace je mistrovství nejen ve vytváření viny, ale i v přenosu viny a negativních emocí ze sebe na druhého. Manipulace je jako průhledná skleněná stěna, od níž se každá Vaše výtka odrazí jako míček. A když se do této stěny zahledíte, spatříte v jejím skle vždy sebe jako jediného špatného.

Účelem této strategie je vyvolat zmatek v hlavě oběti. Znevěrohodnit její rozum. Vrátit oběť do původního nastavení, kdy bude opět věřit tomu, co manipulátor říká, ne tomu, jak oponuje mysl.

2. „Chováš se tak iracionálně…“

Prosím, odhlédněte od konkrétních slov, mohou být i jiná, ale účel je stejný. Na rozdíl od prvního tvrzení (Neporozuměla jsi tomu, co jsem řekl) jde v tomto případě již o silnější kalibr – o útok na samotný intelekt a rozumové schopnosti. Nazváni můžete být i jednodušeji – hloupými, bláznivými, šílenými, dementními. Udržíte-li si však rozum aktivní, položíte si otázku PROČ. Proč Vás tak označuje někdo, kdo Vás údajně miluje? Proč Vám ubližuje? Racionální odpověď je prostá: On Vás nemiluje. On Vám chce ubližovat. Přičemž klíčové slovo je CHCE.

Budete-li vnímat manipulátora racionálně, nikoli emocionálně, pak si všimnete, jak dokáže říkat emocionálně nabité věty bez planoucích emocí, asertivně a zdánlivě neosobně. Snaží se totiž o to, aby takové věty nezněly z jeho úst arogantně nebo slabošsky. Jako kdyby Vás zranit nechtěl. Jako by to nebylo osobní. Jako by to nemělo strategický smysl. Ale právě to je lež. Jeho věty jsou vždy osobní, zraňující a účelové. On to ví. Právě proto to dělá. Aby ve Vás vznikl dojem, že to Vy se „neumíte ovládat“, že to s Vámi se „nedá rozumně diskutovat“, že to „Vaše chování a Vaše požadavky jsou dětinské“, že to Vy „jste nezralí“.

I tady je výsledkem nevyslovený vzkaz: „Jen se trap. Jen breč. Jen se obhajuj. Jen se dívej, jak mně je to lhostejné. A právě tím nabývám na síle, zatímco Ty slábneš.“ Za manipulací je často touha po moci nad člověkem.

3. „Jsi nějak přecitlivělá/ý

Právě tak či podobně reaguje manipulátor na situaci, kdy se snažíte mluvit o tom, co je pro Vás důležité a on to ignoruje, bagatelizuje nebo znevěrohodňuje. Zkoušíte říct, že Vás to na něm štve, mrzí, že si už nevíte rady, že jste nešťastní – tudíž, z logiky věci, by jako „milující protějšek“ měl jednat v opačném směru a pomoci Vám. Jenže on to neudělá. Vaše přání zpochybní tím, že Vám vytkne „příliš mnoho citu“.

Bože, kdo by v té chvíli nevybuchl? Samozřejmě, že ve Vašich slovech je spousta citu. Je v nich přece bolest i touha po lásce. Nikdo neumí klidně reagovat na dlouhodobé zneužívání své osoby. To, že je člověk citlivý, není nic zlého. Je to lidské!

Manipulátor to ví. Ovšem nemůže si dovolit stát se tím vinným. On nikdy není ničím vinný. Nikdy! Za všechno můžete Vy. A proto očerní i základní dovednost zdravých vztahů – citlivost.

Kdo má cit k člověku, ten se o něj stará, svede mu porozumět, pomoci, obejmout ho. Cituplní lidé jsou pak samozřejmě citliví na reakce, myšlenky, emoce. Je to jejich přednost, ale manipulátor to podá jako slabinu a trefuje se do ní tak dlouho, dokud jeho manipulaci neuvěříme a nezačneme si své city vyčítat. V ten moment v sobě začneme zabíjet lásku, pohrdat sebou za to, že nám záleží na vztahu a snažíme se ho budovat.

Manipulátor není hlupák. Každý jeho čin spěje k likvidaci silných stránek oběti. „Až moc vycházíš vstříc lidem… Tebe dojme každá prkotina… Koukáš na směšné filmy… Máš srandovně ctnostné kamarádíčky…“ Jak může, píchne špendlíkem do Vašeho sebevědomí. Zpochybní Vás. Zesměšní Vás. Poníží Vaše city. Ze všeho, co Tvoří mozaiku předností Vašeho charakteru, vyrobí špatnost – nakonec i z Vašeho celého charakteru. Nejde jen o to, abyste pak sebou pohrdali, ale abyste ho především vnímali jako autoritu, která ví lépe než Vy, „co je pro Vás správné“.

4. „Dramatizuješ to“

Při Setkání jsem řešil případ ženy, kterou muž-manipulátor systematickým cynickým ponižováním dovedl k alkoholismu. Potřebovala utéct z „tohoto světa“, už neslyšet jeho výtky, tak se začala opíjet. Neutekla. Řekl, že ji nechá zbavit svéprávnosti a připraví ji o dítě. Ne proto, že by o její dítě stál. Jen proto, aby ji dostal na dno. A když pak bezmocně stoupla na parapet okna, že skočí, „zachránil ji“, aby vzápětí zavolal na psychiatrii a tam ji nechal internovat. Natočený záznam jejího chování měl. Když mu ji pak lékaři vrátili do péče, protože „u milujícího manžela jí bude nejlépe“, to první, co jí v autě sdělil, bylo: „Udělám to zas, kdykoli mě nebudeš poslouchat. Přijdeš o dítě, kdykoli mě nebudeš poslouchat. Zničím Tě, kdykoli uznám za vhodné. Protože Tobě praskají nervy, ne mně.“

To nebyla analýza, to byla jeho další manipulace. Jako pokaždé, když slyšíte: „Dramatizuješ to. A já nemám rád dramata.“ Groteskní. Lež. Jako ve všem, co manipulátor říká. Vždyť on dramata přímo miluje. Proto je vyvolává. Ale na nervy si dává pozor. Snaží se nejednat násilím, agresí, zvyšováním hlasu. Efektní manipulátor jedná chladně, a tudíž nečitelně. Úplně mu stačí zpochybnit oběť. Zasít v ní semínko pochybností, že „tohle už nezvládneš“, „v tomhle už Tě ovládám“, „vzdej to“, „Ty jsi ten viník, Ty musíš poslouchat a být vděčná za to, že vůbec dýcháš“.

Účelem je opakovat tuto pochybnost tak dlouho, než z ní vyklíčí přesvědčení, že „to zlo jste Vy“ a „on je dobro“. I ten muž to říkal: „Dělám všechno pro Tebe, pro malou. Proto na Tebe volám policii a lékaře. Když jsi v amoku, ubližuješ si. Nezvládáš sebekontrolu. Jsem to já, kdo Tě zachraňuje, zatímco Ty můžeš svou malou udělat velmi nešťastnou. Tak mě už konečně poslouchej…“

Máte podobné zkušenosti? Přijďte na Setkání, než bude pozdě.

5. „O všem až moc přemýšlíš“

Jako kdyby chtěl manipulátor říct: „Nepřemýšlej tolik.“ Proč asi? Možná opravdu o něm i o vztahu s ním moc přemýšlíte. A přemýšlení manipulaci škodí. Přemýšlet znamená zapojovat rozum.

Zapojovat rozum znamená rozvíjet své kritické myšlení. Kritické myšlení je schopnost rozporovat realitu, která je nám předkládána – tedy i rozporovat něčí slova. Třeba manipulátorova slova. To manipulátor nemůže potřebovat. Proto chce Vaše emoce. Váš rozum je pro něj nebezpečný, ohrožuje ho, protože je schopen přečíst strategii.

Proto manipulátor potřebuje znát Vaše nejslabší stránky, emoční strunky, na které může drnkat, kdykoli „zlobíte“. Je tak snadné Vás zlomit, může-li obrátit největší slabosti Vašeho života proti Vám. Jenže v případě, že Vám naskočí rozum, uvážíte: Ten, kdo mi způsobuje bolest, mě přece nemiluje. Tomu, kdo mi ubližuje, na mně přece nezáleží. A tím konstrukce manipulace padá.

Jak Vám mohu pomoci?

  1. Týká-li se Vás manipulace jinou osobou, natož cítíte-li na sobě nebo na blízkých (Vašich dětech) zdravotní dopady takového vztahu, přijďte na Setkání. Nemyslete si, že manipulace časem skončí, že se manipulátor unaví. Ne, on ŽIJE Z VAŠICH SLZ a z Vašich iracionálních přesvědčení, že když uděláte to, co on chce, přestane. Je to lež. Naopak, zjistí, že jeho strategie na Vás funguje, a tohoto parazita se nezbavíte. Své místo na Setkání Jak zvládat manipulátory a slabochy si zajistěte včas zde.
  2. Využívejte mé knihy L.E.Ž. (o kořenech a řešení manipulace) a Znovuzrození (potřebujete-li se pročistit po vztahu s manipulátorem).
  3. Berou Vám právě teď někteří lidé sílu? Kurz Jak jednat s toxickými lidmi si můžete přidat do košíku zde.

Žádnou z mých učebnic – knih nebo kurzů – neseženete v běžném knihkupectví. Jedinou kamennou prodejnou je Space Cafe v Praze, kde pořádám i svá Setkání. V den Setkání jsem přítomen a na místě tak můžete zakoupit knihy i kurzy s mým čerstvým věnováním (nejen pro Vás, ale i pro Vaše blízké, na kterých Vám záleží).

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart