Pociťujete úzkost při představě, že byste se ocitli sami?

Nebo už sami jste a nepřipadáte si „se sebou v dobré společnosti“?

Anebo prožíváte osamělost, přestože máte vztah, ale v něm jste vystaveni emocionální izolovanosti, nekomunikaci, lhostejnosti, přehlížení, nedocenění?

Ve všech těchto případech je tak snadné poztrácet sebevědomí, sebelásku, sebeúctu i sebehodnotu.

Aby se tak nestalo, napsal jsem knihu Sami – 272 stran pro všechny, kdo se v osamění necítí dostateční, platní, sebejistí, šťastní.

Je to i Váš problém? Nebo máte někoho vnitřně osamělého ve své blízkosti a nevíte, jak mu pomoci s jeho sevřeným rozpoložením?

Než mu podáte knihu Sami, prosím, pokuste se mu alespoň trochu pozměnit energii následujícím příběhem.

Samota: Zdroj síly, či slabosti?

Muž na fotografii se jmenoval Karl Lagerfeld. Byl to kontroverzní módní návrhář. Ale pro mě současně pozoruhodný svým způsobem myšlení. On totiž uctíval samotu.

Jsou to čtyři roky, co odešel, ale v mé hlavě pořád rezonují jeho slova:

 • „Nevadí mi, jestli smrt bude těžká. Už narodit se a pak žít není snadné. Vyžaduje to velkou sílu, a navíc ji musíš nacházet sám. Nicméně už to, že ses narodil a žiješ, je důkaz, že tu velkou sílu máš. I že dokážeš jít sám.
 • Být člověk a žít není snadné, protože každý člověk už ze své podstaty dělá chyby, už z podstaty života a procesu učení nevyhnutelně čelí překážkám, které se učí překonávat, a vlastně pořád je sám, to on musí u každé překážky překračovat svůj vlastní limit.
 • Je to jen on sám, kdo v sobě bojuje, kdo každé ráno procitá s pochybami, zda to zvládne, a kdo je každý večer zase sám na to, když mu prožitá selhání nedovolují spát.
 • Ale poznání nevyhnutelně – úspěchy nebo selháními – nabírá, a pokud přes všechny své vnitřní slabosti pořád dál pokračuje, pak ke svému úžasu zjišťuje, že ta cesta, po níž kráčí, není jenom těžká jako činka, ale i posilující jako činka.
 • Že všechno, co ho přimělo přemýšlet, jak je slabý, ho vlastně činí silnějším, jen nesmí přestat jít – i když je na všechno pořád sám, i na to pořád nacházet a odněkud brát větší sílu.
 • Až jednoho dne zjistí, že právě ta proklatá cesta ze všech cest nejvíc vytváří jeho charakter.“

Naučit se, třeba po oslabujícím rozchodu, pozitivnímu postoji k vlastní samotě, k tomu je nezbytné, jak obsáhle objasňuji i v knize Sami, pochopit rozdíl mezi samotou a osamělostí. To jsou totiž rozdílné pojmy.

Samotu, ten fyzický stav, kdy jsme (zaplaťpánbůh) sami, si vybíráme a hojíme se v ní. Samota je rozhodnutí. O samotě jsme se sebou v dobré společnosti.

Naopak osamělosti, tomu stavu duše, jsme nechtěně vystaveni. Nestojíme o ni, protože se v ní necítíme dobře.

Proto je rozdíl mezi slovy být sámcítit se sám (třeba i vedle někoho jiného – někoho, komu jsme lhostejní, ale my bychom s ním rádi tvořili vztah).

Jak si přenastavit mysl

Karl Lagerfeld na samotě nikdy nic špatného neviděl. „Není to jen o tom, že při kreativní práci potřebujete být sami na dobíjení svých baterií. Nejde být pořád v centru pozornosti, a přitom hýřit nápady. Pro lidi, jako jsem já, je samota vítězstvím. Ale nejen proto.“

Hlavně pochopil, co dobrého může na sobě najít. „Jako dítě jsem hodně poslouchal druhé. Cítil jsem, že jsou větší, silnější, starší, tedy jsem si myslel, že jsou moudřejší. Líbilo se mi, že jsou sví a nikoho nemusejí poslouchat. Přirozeně jsem chtěl být jako oni. Ale pak mě zarazilo, že to mi oni nedovolují. Třeba mi říkali: ‚Ty jsi špatný‘, ‚Ty jsi hloupý‘, a později ‚Ty ses změnil‘, když jsem začal dělat rozhodnutí, která se líbila mně, ale ne jim. Zjistil jsem, že to není moje cesta.“

Vadily mu útoky na singles. Nechápal je. „Proč by lidé, kteří žijí sami, měli být osamělí? Proč by se pro svou samotu měli cítit špatně? Já jsem také single a necítím se osamělý. Jím, kdy chci a co chci. Dělám, kdy chci a co chci. Kupuji si, co chci a kdy chci. Mám svobodu, když jsem sám. Co je na svobodě osamělého? Špatně se cítí pouze ti, kteří se o svou radost během samoty neumějí postarat. Pro ty se ale společnost stává nutností, pro mě je pouze možností, když ji chci.“

Žít pro vnější ocenění (které nikdy nemusí přijít), anebo žít v souladu se sebou samým?

Jako dítě trpěl, když očekával ocenění zvenčí. „Říkali mi, že jen když přijde pochvala, jsem hodný kluk. Tak jsem dělal vše nejlépe, jak jsem uměl, a přesto mi, dítěti, často říkali, že jsem hloupý, špatný, neumětel. Já si to bral osobně, až později mi došlo, že někdy se lidé snaží najít to, co je na Vás špatného, především když se nemohou vyrovnat s tím, co je na Vás dobrého.“

Říkal, že jedině když bude žít sám se sebou, má šanci žít nejvíc v souladu se svým Já. „Obávám se, že jen já jediný jsem schopen sám sebe opravdu milovat. Milovat znamená pečovat, chtít pro milovanou osobu, aby se měla dobře, aby byla šťastná. V dnešních vztazích častěji vidím, že milovat znamená vyvíjet nátlak, uzurpovat si, vlastnit, kontrolovat, diktovat, s kým smíš být a jak dlouho. Vztahy se stávají víc vězením, ve kterém musíš ve všem souhlasit a druhého bez rozmyslu kamkoli následovat. Přitom láska má opačnou tvář. Láska musí dávat svobodu.“

Vzpomínal, že potkal mnoho lidí, kteří v dětství nepoznali lásku, ale přísnost, tlak na výkon a dokonalost. „Ti lidé v dospělosti trpěli pocitem nedostatečnosti, nízké sebehodnoty, mysleli v rozporu s tím, co jsem viděl a i všichni ostatní vnímali. Byli to krásní, laskaví, srdeční, snaživí, pracovití lidé, ale smutní a vůči sobě přehnaně kritičtí. Vinou toho neprožívali žádnou radost ve svém životě, jen se honili za tím být ještě dokonalejšími jedinci, partnery, rodiči, a to jen proto, že od svých rodičů nikdy neslyšeli, že je mají rádi, že si jich váží, že jsou na ně hrdí, že jsou pro ně důležití. Znali jen ponižování, a to bez ohledu na to, co všechno pro jejich lásku dělali.“

7 Lagerfeldových vodítek ke zvládání samoty

 1. „Když se odkloníte od okolí, které Vám vytváří špatné pocity, objevíte, kolik zajímavého a dobrého je na Vaší duši. Zjistíte, kolik bolesti si působíte, když čekáte na ocenění zvenčí. A naopak kolik štěstí si můžete dát, když se oceníte sami. Proto nikdy nečekejte na pochvaly a schvalující projevy ostatních. A už vůbec ne pro svou duševní rovnováhu.“
 2. „Člověk je nejšťastnější, když je sám sebou, a nejnešťastnější, když má být někým jiným.“
 3. „Mějte sebe na prvním místě. Neobětujte svou osobnost, veškerý svůj čas a veškerou svou energii pro druhé. Zítra totiž nemusí zbýt nikdo, kdo se postará o Vás.“
 4. „Vyhýbám se lidem, kteří tvrdí, že včerejší život byl lepší než dnešní. Oni znehodnocují svou přítomnou existenci. A kdo znehodnocuje sebe, svůj život, je schopen znehodnotit kohokoli jiného, jeho život.“
 5. „Nenávidím kolovrátek o starých dobrých časech. Každému, kdo ho roztočí, říkám: Staré nejsou ty časy, starý jsi Ty. Všechno krásné se totiž děje v přítomnosti. O starých dobrých časech tak mohou mluvit leda mrtví. Ti živí mohou všechno krásné v životě stále vytvářet.“
 6. „Moje duše má ráda dobré emoce. A postřehl jsem, že je mají rády duše všech lidí na světě. Snad proto žijeme v hmotné dimenzi. Dobré emoce v nás podněcuje cokoli, co můžeme vidět, slyšet, ochutnávat, čeho se můžeme dotýkat. Proto potřebujeme krásné prostředí i šatníky. Vždyť i architektura stimuluje cit, v krásném prostředí máme chuť vypadat dobře. Je to jako žízeň a hlad, vzájemně se podporují. A hlavně v člověku vytvářejí krásný život, spokojený pocit.“
 7. „Mladost člověka není o tom, jak dlouho žije, ale jak žije.“

Karl Lagerfeld zemřel 19. února 2019. Mezi jeho posledními slovy byla tato: „Snažte se být na sebe hrdí. To znamená žít tak, abyste se za svá rozhodnutí později nemuseli stydět. A to ne před okolím, ale před sebou. Pak totiž na sebe budete automaticky hrdí – jak v tom aktuálním okamžiku, kdy své činy vytváříte, tak časem, když tyto činy pak hodnotíte.“

Jak Vám mohu pomoci?

 1. Schází Vám hrdost na sebe? Naopak ztrácíte sílu a jistotu právě proto, že se cítíte osamělí? Knihu Sami můžete získat i s mým věnováním zde.
 2. Je Vaším dlouhodobým problémem strach, pochybnosti o sobě nebo sebepodceňování? Využijte mé FC Kurzy. Stačí si vybrat Váš dominantní konkrétní problém a jeho řešení zde.
 3. Chcete svůj problém probrat se mnou? Zde je pět termínů pro Vás. Vyberte si, zda chcete A) zachránit vztah, ve kterém se cítíte osamělí, B) osvobodit se z toxického vztahu s manipulátorem či slabochem, C) posílit sebedůvěru. Podle Vaší volby se potkáme na daném Setkání. Přehled všech termínů a možnost zakoupení vstupenek (pouze do vyprodání stanovené kapacity) je zde.
O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart