Bijí se ve Vaší hlavě dva protichůdné hlasy? Jeden z nich říká, že něco nezvládnete, že jste slabí, už staří, že dobře už bylo a žádné štěstí Vás už nečeká, zatímco druhý z hlasů oponuje, ať to naopak nevzdáváte, ať se držíte, že něco dobrého je pořád před Vámi, že to dáte? Jste po těžkém vztahu a doznívají ve Vás bolestné emoce, které způsobují, že současně cítíte pocity viny za to, že jste odešli, ale také uvědomění, že jinak to nešlo, že jinak by Vás setrvání ve vztahu možná zabilo?

I proto jsem se rozhodl pro Setkání na témata, kdy stojí za to zachraňovat vztah a kdy už ne, ale i jak se vyrovnat s důsledky manipulace nebo slabošství, jak pracovat se strachem a poklesem sebedůvěry – kalendář jednotlivých Setkání pro ty, kdo chtějí OPRAVDU VYŘEŠIT své trápení, je zde.

Mezi mnohými z vás mi napsala také Markéta. Odešla ze vztahu s manipulátorem. Už ho delší dobu nevídá, a přece si pořád „není jista“ tím, jestli odchodem neudělala chybu. Píše: „Ustavičně mi něco v hlavě říká: To jsi neměla dělat, na to doplatíš, už nikdy si nikoho nenajdeš, jsi nezajímavá, neschopná, sama zahyneš. Petře, proč ale současně věřím, či přesněji – proč mám současně záblesky víry, že jsem odchodem udělala správně a že postupně bude všechno v pořádku? Odkud se berou ty dva opačné hlasy?”

Než odpovím, připomínám: O rozeznění negativních hlasů v souvislosti s odchodem z toxického vztahu pojednává kniha L.E.Ž., jež je obecně o zvedání se po toxických vztazích, manipulátory nevyjímaje. Nyní alespoň rámcově k vysvětlení.

Nahrávky v podvědomí

My všichni v sobě máme dvě entity, dvě síly. Příroda vždy stojí na protikladech, které se vzájemně doplňují. I naše myšlení takto funguje. Máme vědomí a podvědomí.

Naše podvědomí je hluboká, dlouhodobá paměť. Jsou v ní uloženy důležité emocionální stopy, tedy i bolestné zápisy z naší minulosti, které obsahují naše zranění či momenty našeho ohrožení. My si je musíme pamatovat, abychom si na stejné ublížení podruhé nenaběhli. Je to archiv našich tvrdě zaplacených ponaučení.

V tomto podvědomí jsou nahrány i hlasy lidí, kteří nám ublížili, potažmo pochybnosti o nás, které nám vnutili. Jsou-li tyto stopy neuzavřené, ovlivňují naše vědomí – naše emoce, myšlenky, činy. Což zná každý, kdo po ubližujícím vztahu v sebe nevěří. (Viz kniha L.E.Ž., ale také kurz Silné Já, slabé Já, který obsahuje psychologické metody návratu k sebevědomí.)

Pokud máte, jako Markéta, za sebou vztah s manipulátorem, nepochybně v sobě máte několik emocionálních stop negativních až toxických, jedovatých. I když už manipulátora po svém boku nemáte, Vaše podvědomí svým způsobem „pokračuje v jeho práci“. Přehrává Vám ta slova, která jste příliš dlouho poslouchali, a trápí Vás jimi. Nedá Vám spát. A víte, proč to dělá? Abyste tuto minulost v sobě uzavřeli. Aby „úředníci ve Vašem podvědomí“ mohli složku s názvem Když mi někdo říká, že jsem nula, co mám dělat? přemístit ze škatulky K vyřízení do škatulky Vyřízeno.

Slova, která nejsou Vaše, ale zní ve Vaší hlavě

Samotný název knihy L.E.Ž. upozorňuje na lži, které si nosíme ve své hlavě a věříme jim, ačkoli s námi nemají nic společného. Sem patří i tyto nahrávky. To, co slyšíte ve své hlavě po toxickém vztahu, není to, co si o sobě myslíte Vy, ale to, co si o Vás myslel ten druhý. Přesněji: Co si přál, abyste si o sobě mysleli. A proč to dělal? Záměrně. Když totiž uvěříte manipulátorově lži, že od něj nemůžete odejít, že na případný odchod doplatíte, že si už stejně nikdy nikoho nenajdete, že jste nezajímaví, neschopní, že samotu nepřežijete, pak tento manipulátor dosáhne cíle – neodejdete, a to pouze kvůli strachu, kterým Vás ovládl. Manipulátor, potažmo jeho ve Vás nadále rezonující slova, Vás oslabí natolik, že v sebe možná už nikdy nezačnete věřit.

Proto je tak těžké manipulátora opustit. Ne proto, že by byl „tak silný“, ale proto, že Vy jste po jeho působení tak slabí.

A není se co divit.

A tak si pamatujte: Síla manipulátora nikdy nespočívá v jeho schopnosti, ale ve Vaší následné neschopnosti či slabosti, o které se dáte přesvědčit.

Ale tato jeho slova, která Vám vtluče do hlavy, jsou lež. A Váš rozum to ví. Právě jeho je ten druhý hlas. Souboj ve Vaší hlavě je tedy o tom, že Vaše emoce se trápí, bolí, bojíte se. Ale Váš rozum ví, že to zvládnete. A já to vím také. Odkud plyne tato moje jistota, kterou dávám najevo i při Setkáních?

Síla adaptability

Člověk jako biologický druh má jednu senzační schopnost. Je adaptabilní, dovede se přizpůsobit skoro všemu, co trvá dostatečně dlouhou dobu. Je tak flexibilní, že si dokáže najít způsob, jak přežít, dokonce v nesnesitelných situacích.

Jako to dokázali vězňové za druhé světové války v koncentračních táborech. Byť byli vystaveni nelidskému zacházení a beznaději, jejich organismus dříve či později zjistil, že se dá adaptovat a pořád přežít. Ti, které věznitel fyzicky nezničil, to dokázali psychicky ustát. (Některé příběhy přináším i v Největším bohatství v životě.) Ale to proto, že neposlouchali jenom ten oslabující hlas.

A právě to je i jedno z mých doporučení.

Síla druhého názoru

Neovlivníte, jestli na Vás zvenčí někdo začne křičet. Jestli se pokusí snížit Vaši důstojnost. To může udělat kdokoli, kdykoli, kdekoli, a Vy tomu nezabráníte. Tomu, že začne nebo se pokusí, ne.

Možná z jeho blízkosti ani nebudete moci odejít (práce, rodina) a budete muset ta ubližující slova poslouchat často, opakovaně, pravidelně. A možná se Vám podaří odejít, jenže ta slova s Vámi stejně „ještě chvíli půjdou“. Ale ne dlouho, pokud začnete dělat jednu věc. KOMPENZOVAT. Co to znamená?

Každé špatné slovo, které Vám naskočí nebo někdo vtluče do hlavy, se pokuste z té hlavy vyrazit naopak jedním dobrým slovem. Pamatujte: Člověk může mít ve svém vědomí v jedné chvíli JEN JEDNU myšlenku. Pokud ve Vás uvízla ta špatná, vyhledejte, pokud možno okamžitě, jakýkoli zdroj dobré myšlenky, dobré energie, podpory, radosti, povzbuzení. Zavolejte pro protinázor někomu, kdo Vás má rád – příteli, rodiči, dítěti, partnerovi, nezáleží na tom, kdo konkrétně to je, ale ať je to někdo, kdo Vám dá ALTERNATIVU – jiný pohled na Vás.

Uslyšíte-li od manipulátora, že jste nula, poděkujte za jeho názor, otočte se a zeptejte se ve svém okolí, jestli nula opravdu jste. Možná od jiné osoby uslyšíte, že vůbec nejste nula, ale jednička!

Cítíte, jak Vám to POSLEDNÍ SLOVO uvízlo v hlavě? Jednička? A pokud tomu pořád nevěříte, najděte tedy dalšího člověka, který ve Vás dokáže vidět i to dobré a který možná také zpochybní to, co jste slyšeli od manipulátora.

Síla x-tého názoru

Tehdy pochopíte, že názor manipulátora, jakkoli bolestný, je nakonec relevantní názor, má na něj právo, ALE POŘÁD JE TO JENOM názor jedné osoby, a proti němu může stát mnoho jiných názorů, ba opačných. A já, Markéto, upřímně nevím, jestli jste nula, nebo jednička. Jak to můžu vědět, když Vás neznám? Přijeďte za mnou na Setkání a všechno může být jasnější.

Možná to, jestli jste nula, nebo jednička, nevíte ani Vy sama. Ale to je v pořádku, že to nevíte. Jestliže to nevíte, znamená to, že byste se to měla dozvědět. Tak to pojďme spolu zjistit. Nebo si to ověřte sama: Opravdu nezvládnete to, co Vám manipulátor namlouval? Jenže co když ano? To je vážná otázka! CO KDYŽ ANO? Co když všechno, co zpochybňoval, zvládnete? Co když ten manipulátor neví vlastně VŮBEC NIC o tom, co dokážete? Co když dokážete více, než si po toxickém vztahu myslíte, přesněji než si myslí Vaše podvědomí?

Uvědomte si, že Vaše podvědomí všemi neuzavřenými minulostmi ovlivňuje Vaše přítomné emoce, myšlenky, činy. A také proto máte, vedle podvědomí, také rozum. A to by měl být Váš přítel.

Váš rozum totiž přemýšlí, na rozdíl od Vašeho podvědomí. Vaše podvědomí nepřemýšlí, jen archivuje a občas vytahuje staré emocionální stopy a namítá: „Markéto, tohle nemáme vyřešené! Jak to tedy je? Máš na to, nebo na to nemáš?“ Tak to zkuste. Pojďte vstříc budoucnosti se zvědavostí. Věřte mi, že jakmile uděláte to, čeho se po toxickém vztahu bojíte, tak nad Vámi strach (a tedy také manipulátor) ztratí moc. A nebude to náhoda, ale logický POSUN ve Vašem podvědomí, protože složka s názvem Dokážu to, nebo ne? se POSUNE do škatulky Vyřízeno, dokážu to. To je celé.

Jak Vám mohu pomoci?

  1. Svírá Vás toxický vztah? Nevěříte si a trápíte se, čím déle v něm jste? Kniha L.E.Ž. je zde.
  2. Oslabují Vás obecně pochybovačné myšlenky? Prožíváte souboj mezi Vaším silným a slabým já? Stejnojmenný kurz Silné Já, Slabé Já je zde.
  3. Chcete se mnou probrat svůj problém? Ať se týká vztahu nebo samoty, vnější nebo vnitřní příčiny trápení, vyberte si svůj problém a vhodný termín zde.

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart