Máte dny, kdy se cítíte dole? Stalo se Vaším zvykem, že něco pokazíte a hned si říkáte: „To jsem ale hloupý člověk!“ nebo „To je ale špatný den!” nebo dokonce „To je ale špatný život!“? Sečteno, podtrženo: Sami sobě ubíráte energii a také odvahu do dalšího dne, protože s každým zklamáním se více a více bojíte, abyste zase něco nepokazili, zase nebyli „ti hloupí“, zase neměli „špatný den nebo život“, a tak se s klesajícím sebevědomím raději do ničeho nového ani nepouštíte?

Když jsem sestavoval psaný kurz Silné Já, Slabé Já, měl jsem na stole spousty příběhů, které jste mi svěřili a které měly jedno společné: sebeoslabování, potažmo sebepodceňování. Přitom to tvrzení, že „jste hlupáci“, jste si do hlavy nemuseli vsadit Vy sami, mohl to v nestřežené chvíli udělat někdo za Vás – to on Vám mohl nabourat sebevědomí a Vy pak každý den ve své mysli jeho práci dokončujete.

Sebesílení se věnuje celý kurz Silné Já, Slabé Já, je v něm uvedeno mnoho metod, jak sobě můžete pomoci. Na Vaše četné dotazy uvedu tedy ještě jednu metodu, kterou se vyplatí aplikovat každý večer, než půjdete spát. Je snadná, zvládne ji i malé dítě, a přitom dokáže den co den měnit energii člověka, a hlavně se starat o to, aby se člověk naučil brát si z každého dne to dobré, a to i v situaci, kdy se mu zdánlivě nic dobrého neděje. Objasním to.

Uvědomovat si obojí

Sebevědomí je schopnost uvědomovat si v jedné chvíli obojí – jak své přednosti, tak své nedostatky. Snížené sebevědomí má každý, kdo si uvědomuje jen nedostatky a chová se, jako by neměl žádné přednosti. Vyvážené sebevědomí je důležité proto, abychom mohli své přednosti rozvíjetsvé nedostatky potlačovat nebo odstraňovat. Ale k tomu musíme znát obojí a rovněž umět s obojím SPRÁVNĚ zacházet. Jak s tím dobrým (přednostmi), tak s tím špatným (nedostatky). A právě o tom – o správném zacházení s tím dobrým i špatným – je i každodenní vyvážený život.

Nám se totiž každý den děje jak to špatné, tak to dobré. Něco se nám dnes povede a něco nepovede. A pokud si chceme udržet vyvážené sebevědomí, musíme s obojím správně zacházet. To znamená pozitivně, konstruktivně. Ano, i s tím, co se nám dnes nepovedlo. Protože i to, co se nám nepovedlo, nám poskytuje něco dobrého. To, co se nám nepovedlo, nás učí něco nového.

Změna pohledu na chybu

Jinak řečeno: Každý den se nám NĚCO POVEDE a současně se i NĚCO NAUČÍME. Na takovéto pojetí kladu důraz, protože chci, abyste neříkali: Každý den se mi něco povede a něco nepovede. I to, co Vám nepovede, má totiž pozitivní význam, protože Vás to něco naučí. Proto od této chvíle změňte svůj postoj k chybám. Každý večer, než půjdete spát, si na papír nebo do mobilu napište tři stěžejní údaje: 1. Co se Vám dnes povedlo, 2. Co jste se dnes naučili nového (díky tomu, co se Vám nepovedlo) a 3. oba tyto záznamy přepište i do třetího sloupce, který by mohl být nazván V čem budu zítra pokračovat. Protože Vy potřebujete pokračovat jednak v tom, co Vám přineslo úspěch, a jednak v tom, co jste se naučili. Jestliže se Vám totiž něco povedlo, hurá, víte, v čem máte zítra pokračovat. A jestliže jste se vlastní chybou něco naučili, hurá, také víte, v čem máte zítra pokračovat.

Uvedu příklad: Byli jste na někoho podráždění nebo zlí? Chcete říct, že „tohle“ se Vám nepovedlo? Ne, říkejte, že jste se něco naučili. Třeba nebýt už zítra tak snadno podráždění nebo zlí. Ano, naučte se o chybách, které děláte, přemýšlet pozitivně. Díky nim se přece stáváte lepším člověkem, pokud si své chyby uvědomujete a berete je jako zdroj ponaučení, moudrosti a zkušenosti.

Přenos toho dobrého do dalšího dne

Zkuste to. Každý večer si napsat, co se Vám ten den povedlo i co jste se ten den naučili. Nejde totiž jen o to, v čem budete zítra pokračovat – co dobrého si přenesete do dalšího dne –, ale také jde o to, že se začne přenastavovat Váš mentální přístup k chybám. Už v té chvíli, kdy se Vám něco nepovede, si můžete říct: „Tak teď jsem se něco naučil.“ Jednou za chybu dokonce začnete děkovat.

Je to jedna z nepatrných metod, které člověku pomáhají nepoškozovat si sebevědomí. Nevinit se jen proto, že udělal chybu. Učit se už chyby nedémonizovat, ale využívat k sebeposouvání. I tak lze den co den odstraňovat své slabosti. V kurzu Silné Já, Slabé Já najdete další jednoduché metody práce na sobě. K dostání je zde.

Jak Vám mohu pomoci?

  1. Nevíte, jak uchopit svou chybu? Nebo nedovedete pustit z hlavy chybu někoho jiného? Přijďte na Setkání. Vyberte si večer, který se týká Vašeho problému. Přehled je zde.
  2. Chcete si pomoci prozatím sami? Kromě kurzu Silné Já, Slabé Já jsem připravil i další psané kurzy na témata překonání pochyb, strachu, soubojů rozumu a srdce a dalších. Vybrat si psaný kurz podle svého aktuálního problému můžete zde.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart