Kohoutí zápasy ve vztahu

Co je pro Vás síla? A co slabost?

Sdělit to, co Vás už dlouho tíží, dokonce v slzách – potřebujete k tomu sílu, anebo tím dáváte najevo, jak moc jste slabý?

Jsou vůbec slzy znamením slabosti? Jistěže ne. Slzy jsou řečí duše. Říkají, že byl člověk až příliš dlouho silný. Až příliš dlouho potlačoval (psychologicky řečeno internalizoval) špatná slova, špatné činy, špatné emoce, a nyní už je plný a nemůže to nést dál; musí ten těžký balvan už odložit, rozmělnit, vypustit ze sebe na kousíčky.

Svěřit se člověku s tím, co nás tíží, zvláště když svěřujeme nějakou těžkost, na to musí mít člověk hodně síly a odvahy. A naopak ten, kdo proti Vám slabou stránku obrací, je slaboch. Vůbec – mít možnost člověku ublížit a udělat to, to je slabošské. Naopak mít možnost člověku ublížit a nikdy to neudělat, to je projev skutečné lidské síly, nadhledu, velkorysosti, a hlavně lásky.

A proto jsem napsal FC Kurz Silné Já versus Slabé Já. Unikátní návod, jak překonat sebe – například v momentech, kdy je tak snadné druhému ublížit. Anebo když někdo snadno ublíží Vám. Protože jste mu dali příležitost – svojí láskou. Láska znamená dát člověku šanci, aby Vám ublížil, a současně doufat, že to neudělá. A jednou z příležitostí jsou kohoutí zápasy.

Mít možnost a udělat to

V kurzu Silné Já versus Slabé Já ukazuji, proč nás mozek nutí ublížit člověku, kterého milujeme. Proč nás nutí udělat to, o čem víme, že druhého (jednou) bude bolet. Stejně tak to vědí i druzí. Když nám se sladkým úsměvem lžou, vědí, jak nám odhalená lež jednou může ublížit. Nejenže zjistíme pravdu (která často sama o sobě bolí), ale uvědomíme si i to, koho jsme měli vedle sebe. Kdo se na nás celou dobu smál, a přitom nám lhal. Nebo nás podváděl. Nebo námi manipuloval. A my tomu člověku věřili, bláhově věřili, a v ten moment prudce klesne i naše sebevědomí. Můžeme se stát i nepoužitelnými pro vztahy, protože si položíme logickou otázku: „Proč vůbec mít vztah, když přináší takovou bolest?“ Ale to je omyl. Bolest nezpůsobuje vztah ani láska, jen člověk.

A to právě i v kohoutích zápasech – v situacích, kdy má nutkání prosadit svůj názor, svou dominanci, a to třeba i násilím. Ne nutně fyzickým, stačí slovním. A protože zná naše slabé místo, ví, jaké slovo použít. To nejbolestnější.

Silné Já versus Slabé Já není lehké čtení. Zvládnout ho je jako vzepřít činku. Byl to můj záměr. Kdykoli zvládnete nelehkou věc, posílíte. A to je můj cíl. Abyste na konci Silné Já versus Slabé Já naprosto chápali, jak čelit něčímu slabošství. Případně i svému vlastnímu, pokud ubližujete člověku, který Vás má rád, a myslíte si, že není jiná cesta. Kdy ubližujete i sobě a myslíte si, že jinou možnost nemáte. Máte. V kurzu Silné Já versus Slabé Já je těch cest několik.

Silný slabým

Můžete být sebesilnější člověk. To znamená: Mít za sebou už spoustu překonaných těžkostí. Být úspěšný podnikatel, který vybudoval podnik či zvládl mnoho byznysových krizí. Nebo úspěšná matka-samoživitelka, která v komplikacích vychovala děti a zvládla se současně postarat i o sebe. Úspěch i síla mají mnoho podob.

A pak potkáte člověka, který chce být stejně silný. Silnější. Možná ho štve Váš úspěch, Vaše soběstačnost. Možná jemu samotnému se nic podobného nepovedlo. Možná jsou to jenom emoce, jenom momentální špatné rozpoložení, které ho nutí Vám ublížit. Možná je to jenom hádka, která se dotkla jeho ega. A tak udeří.

Příklad: Zná Vaši slabou stránku. Aby bylo jasno – každý člověk má slabou stránku. Ne každý však zná tu Vaši. Partner, přítel, rodič, kolega ji znát může. Právě proto, že jste k sobě měli blízko, jste mu ji v citlivé chvíli sdělili. Byl to akt lásky. Dali jste mu totiž příležitost, aby Vás (někdy v budoucnu) zranil, a současně jste doufali, že to neudělá. Jenže on má nyní „náboj v hlavni“. Možná ví, že jste v minulosti nějak chybovali. A tak Vám tu chybu teď může vmést do obličeje. Nebo: Ví, že máte z něčeho strach. Že neumíte být sami. A tak Vám pohrozí, že odejde a Vy budete sami.

Jen proto, aby Vás zdeptal, zneužije Vaši slabost proti Vám. Tomu se říká slabošství. A Vy, pokud jste naopak silný člověk, naopak jeho slabost, byť ji znáte, proti němu neobrátíte.

Tak vzniká vztahová katastrofa, kdy silný člověk trpí (a stává se slabším tím, jak mu druhý ubližuje) a slabošský kohout klove do Vašich slabin a cítí se silnější, dominantnější. Aniž mu dojde, co idiotského způsobí – zničí člověka, potažmo vztah, na kterém (jak jednou může zjistit) je závislý.

Všechno může být naopak

Každý středeční večer pořádám veřejné setkání pro lidi, které něco trápí a potřebují se posunout z trápení ven. Naposledy seděl v hledišti právě takový pár. Jen oba daleko od sebe. On, který hodně ublížil, ale zjistil, že „tohle nechtěl“. Ona, která si jeho chování neuměla vysvětlit, ale také „tohle nechtěla“. Rozumějte: Nechtěla muže „takového“. A on nechápal, co ho dělá „takovým“.

Paradox byl, že ona, která v životě překonala tolik těžkostí, se cítila slabě, zničeně. Zatímco on, který jí ublížil právě proto, aby se cítil silnější, byl zhroucený neméně. Ubližování ve vztahu totiž nikdy nevede ke skutečnému posílení. Oslabí ten, který byl srážen. A ztratí i ten, který srážel. Proto jsem sestavil kurz Silné Já versus Slabé Já. Aby lidé pochopili, že všechno může být naopak.

Jen několik námětů k zamyšlení: Pánové, když partnerce řeknete: „Dobře jsi uvařila!“, „Báječně jsi uklidila!“, „Skvěle ses postarala o děti!“, „Jsi výborná partnerka!“, myslíte, že tím ztratíte? Jistěže ne. Z psychologického pohledu pohladíte člověka a sami narostete, protože: 1. tu partnerku jste si vybrali Vy (byla to tedy správná volba), 2. tu partnerku jste ocenili Vy (stavíte se tedy do role „autority“, schopné „odborně“ posoudit člověka), 3. uplatníte moc zlepšit či upevnit vztah a motivovat partnerku, aby si i příště šla pro Vaše ocenění, které ji učiní šťastnou.

Převedeno do pracovního vztahu: Napadnete-li podřízeného slovy: „Špatně jsi to provedl!“, nerostete, ale klesáte, protože Vy jste mu to špatně vysvětlil. Obrátíte-li proti němu slabou stránku (například víte, že má napjatou finanční situaci a je na tomto zaměstnání závislý) slovy: „Na Tvé místo čeká zástup lidí!“, nerostete, ale klesáte, protože stejný zástup lidí čeká i na Vaše místo, na pozici člověka, který neumí vybrat správného zaměstnance, respektive s ním správně pracovat – více ho demotivuje, zastrašuje a činí křečovitým, než motivuje, inspiruje a činí produktivním.

Dům

Každý vztah je jako dům. Někdo je cihlou ve zdi, někdo taškou ve střeše. Někdo není pořádně vidět, někdo se vyhřívá na slunci. Na každém však záleží stejně. A když se taška bude vyvyšovat na cihlu, když ji bude vyrážet ze zdi, způsobí jen to, že se stěna rozpadne a roztříští to i tašku.

Muž není víc než žena a žena není víc než muž. Přijde-li totiž osobní krize, je protějšek tím, kdo pomůže krizi zažehnat. Dostaví-li se podnikateli těžké časy v podnikání, je ještě rád za funkční rodinu a zklidňující zázemí. A padnou-li na sebeúspěšnější mámu splíny, potřebuje něčí paže, které ji obejmou a dodají organismu chybějící oxytocin, hormon bezpečí a lásky (více v kurzu Silné Já versus Slabé Já).

Když se mi při posledním veřejném setkání rozplakala v hledišti žena, že necítí žádnou radost a štěstí ve svém životě, s jejím dovolením jsem k ní přistoupil a opravdu silně ji objal. Netrvalo to dlouho a rozesmála se. Připadalo jí to tak absurdní, že já ji objímám, ale ve skutečnosti absurdní byl její pocit, že život už nenabízí nic, aby mohla mít hezký den. Je tak snadné ze silné osoby udělat slabou. Stačí jí chrstnout do obličeje zlé slovo, hlavně to, kterého se nejvíc bojí. „Opustím Tě. Nezvládneš to. Všichni Tě odsoudí.“ Ublížit člověku slovem je tak lehké jako vzít kámen a hodit ho do řeky. Problém je, že nikdy nevíte, kam ten kámen propadne, jak hluboko uvízne a zda se ho vůbec podaří někdy vyjmout. Stejně jako to slovo z rezonující hlavy člověka.

To je důvod, proč potřebuje kurz Silné Já versus Slabé Já každý, kdo má špatnou psychiku (vinou cizího či svého jednání) už příliš dlouho. Psychoimunologie říká, že stav psychiky přímo souvisí se stavem imunity. Ano, dlouhodobá deprese Vás může zničit i zdravotně. Překonávat své slabé Já a zocelovat své silné Já je důležité nejen pro vztahy, ale i pro Vaše vlastní štěstí a naplnění.

Přemýšlejte o tom. A zbavujte se těžkostí, které Vám přináší život či jiní lidé. Na každý problém, který Vás může potkat, je samostatný psaný kurz. Stačí si vybrat podle Vašeho momentálního tématu, které bolestně řešíte, zde. NEŘEŠTE problémy. VYŘEŠTE je.

Poznámka: Každé odpoledne před veřejným setkáním (termíny zde), tj. cca od 14 do 16 hodin, jsem v pražském Space Cafe. Rád na místě osobně vepíšu věnování každému, kdo přichází pro osobní odběr knihy/kurzu nebo zakoupí na místě.

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart