Záleží Vám na člověku, který se ale chová tak, jako by mu nezáleželo na Vás?

Je toxický, a ne jen jednorázově, že by měl dnes špatný den, nebo přišel občas naštvaný z práce, ale naopak Vám otravuje život, kdykoli se vidíte?

Chováte k němu úctu, třeba i historickou, protože Vám někdy s něčím hodně pomohl, jenže to už je minulost a nyní Vás každé přítomné setkání bolí?

Trestá Vás ten člověk i za to, co není ve Vaší moci – za celý svět, za vlastní problémy –, a Vy to už nedokážete déle snést?

Pak jste jako Lucie, která mi popsala svou zkušenost s velmi toxickým rodičem a přidala otázku: „Je vůbec možné přestat ho navštěvovat?“

Jednou větou: Přístupu k toxickým lidem jsem věnoval knihu L.E.Ž., kde také zdůrazňuji, že přestat se stýkat se zdroji špatné energie je nejen možné, ale i nutné, a to zejména v případě, kdy se NEUMÍTE ODOSOBNIT.

Je Vám život milý?

Odosobnit se znamená přestat si brát cizí slova a činy osobně. Říct si, že druhý by se choval naprosto stejně, i kdyby na mém místě byl kdokoli jiný. U toxických lidí to platí téměř bezvýhradně.

Pokud se odosobnit neumíte, tedy pokud si berete OSOBNĚ, co Vám toxičtí lidé říkají nebo jak s Vámi zacházejí, pak to má rychlý a zdrcující dopad na Vaši psychiku, na Vaše psychické zdraví, potažmo, prostřednictvím psychosomatiky, spojených nádob duše (psyché) a těla (soma), na Vaše tělo, na Vaše tělesné zdraví. To znamená, že v lepším případě Vás toxické chování druhých, které si berete osobně, porazí nebo zlomí, v horším případě Vás může zabít. A to nežertuji.

A tudy vede hranice, za kterou vztah s toxickým člověkem nesmí zajít. I kdyby to byl rodič. Jinak řečeno: Pokud už teď cítíte, že setkávání s toxickým člověkem má dopad na Váš spánek, Vaše soustředění, Vaši vnitřní rovnováhu, Váš klid (duševní rovina), potažmo (přejděme do fyzické roviny) se promítá do bolestí hlavy, nechutenství, ba hlubších zdravotních obtíží, kdy se objevují a množí například žaludeční vředy či dokonce první onkologické problémy, pak MUSÍTE říct DOST. Vaše tělo tím hlásí, že zadržujete to špatné v sobě, tedy že se neumíte odosobnit, tedy že něčí slova nebo činy AUTOMATICKY polykáte, tlačíte do sebe a nekompenzujete je, tudíž že Vás každé takové setkání stále více ničí.

Udělejte tohle

Říct DOST znamená, že MUSÍTE té toxické osobě sdělit: „Tak takhle už dál ne! Pokud to ještě jednou uděláš, už se neuvidíme.”

Zní to drsně? Takto nastavenou mez, toto pravidlo pro chování druhé osoby ve vztahu s Vámi, je potřeba správně pochopit: Odpovědnost za pokračování či nepokračování Vašeho vztahu od té chvíle přestane ležet na Vás a začne ležet na tom druhém. Doporučenou větou jste neřekli, že UŽ SE NEUVIDÍTE. Pouze jste řekli, že POKUD TO UDĚLÁ JEŠTĚ JEDNOU, už se neuvidíte. Z toho plyne, že jestli TO udělá či neudělá, je NA NĚM. Tudíž i to, jestli se ještě někdy uvidíte nebo neuvidíte, je NA NĚM.

Díky uvedené větě druhý DOPŘEDU ví, že KDYŽ TO UDĚLÁ ZNOVU, přestanete se vídat. To je fér – vědět to předem. Navíc je to i důležité – aby si druhý uvědomil DOPAD svého jednání, aby si uvědomil PŘÍČINU A NÁSLEDEK. Že když se v budoucnu přestanete vídat, příčina je V NĚM, bylo to JEHO rozhodnutí, a tedy to, zda o Vás přijde, je JEHO ODPOVĚDNOST, ne Vaše.

Co se stane, když to neuděláte

V knize L.E.Ž. akutně varuji, že jestliže si tuto mez DOPŘEDU nenastavíte, doplatíte na to. Přijdete-li o sebevědomí a energii, bude to ještě ta dobrá varianta. Horší je, když přijdete o zdraví.

A pokud si mez (doporučenou větou) DOPŘEDU nenastavíte a BEZ tohoto VAROVÁNÍ rovnou přerušíte vztah s toxickým člověkem, uškodíte si podobně. Druhý to totiž nemusí pochopit. Může se vůči Vám stát ještě toxičtějším a hodně Vám uškodit – obviňovat Vás před dalšími lidmi (třeba z rodiny), že jste nevděční, nevšímaví, že jste „zničehonic“ přestali chodit, „já jsem Tě, spratku, vychoval a Ty se mi odvděčíš nezájmem?” Půjde-li o toxického člověka s manipulativními sklony, vyvolá ve Vás pocit viny a špatného svědomí. Pak si tu toxicitu budete sami v sobě vytvářet, i když už s tím toxickým člověkem nepřijdete do styku. Toxickými se stanete sami.

Přitom Vy nemáte proč mít špatné svědomí. To by měl mít on, ba to MUSÍ mít on. MUSÍ si uvědomit, že jeho toxické chování má své důsledky a ty pro něj mohou být dokonce fatální. Že zůstane na těžké období svého života sám. Ne Vaším rozhodnutím, ale SVÝM VLASTNÍM. To je jedna z cest, jak můžete toxického člověka „změnit“ (ve skutečnosti se změní on sám, ve své osamělosti.)

Moje varování

Stýkáte-li se s toxickým člověkem, MUSÍTE víc myslet na sebe. Zdraví, které jednou ztratíte, Vám už nikdo nevrátí. Jak tedy postupovat?

NEPŘERUŠUJTE vztah, pokud jste schopni udělat (například pro svého toxického rodiče) víc. Buďte mu nablízku, a to hlavně pokud má psychické potíže z této doby nebo z vlastního stárnutí (a právě proto je toxický). Nedivte se mu, snažte se mu porozumět. Připomínejte si, kdo ví, jací budete Vy jednou v jeho věku.

ALE Vaše laskavost musí mít mez. Nenechte se ničit pro jeho osobní komplexy. Pamatujte, že (ani když jde o rodiče) nejste jeho majetek. Nejste jeho boxovací pytel.

A on si MUSÍ uvědomit, že pokud Vám bude ubližovat, dříve nebo později o Vás KAŽDOPÁDNĚ přijde – buď Vás postupně zabije (zlikviduje Vaše zdraví), nebo Vás od sebe odežene, odejdete od něj – jiný konec to mít nemůže. A obojí má v rukou on. Řekněte mu to.

Řekněte mu, že pořád má na výběr: Že buď Vám NEBUDE ubližovat a Vy za ním nadále BUDETE chodit. Nebo Vám BUDE ubližovat, a pak za ním chodit PŘESTANETE. Přičemž za ním přestanete chodit ne proto, že byste ho neměli rádi, ale proto, že kromě něj máte rádi také sebe. V knize L.E.Ž. to píšu: Lidé neodcházejí ze vztahů proto, že by druhého nemilovali. Mohou ho i dál milovat, a přece odejít, jestliže té bolesti, kterou způsobil nebo působí druhý, je už příliš – je jí už tolik, že víc nejde snést.

Odejít je zkrátka sebezáchovný mechanismus. Pokud to neuděláme, dříve nebo později nás zničí ti, které my sami milujeme. Přemýšlejte o tom, prosím.

Jak Vám mohu pomoci?

  1. Máte toxický vztah a pocit, že jej nemůžete opustit? Drží Vás protějšek v šachu (včetně rodinných či pracovních vztahů)? Knihu L.E.Ž. čtěte zde.
  2. Přáli byste si změnu člověka, který si ale sám se svými slabostmi neumí poradit? Darujte mu Znovuzrození, knihu najdete pouze na našem e-shopu zde.
  3. Chcete probrat svůj problém? Přijďte na Setkání. Termíny jsou zde.
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart