Trýzní Vás, že protějšek – od hádky nebo když nebylo po jeho vůli – mlčí? Uzavřel se do své „jeskyně“ a nerozmluví ho ani Vaše naléhání, ba prosby, aby Vám sdělil, co mu konkrétně vadí, co děláte špatně, co máte udělat lépe, po čem touží, jak si dál představuje vztah? Štve Vás to a neumíte v takové atmosféře žít? Ptáte se, jak tu Sfingu „rozmluvit“?

Pak jste možná jako Adéla, jejíž partner buď trucuje, nebo ji strategickým mlčením rád přivádí k zoufalství, a ona mu neumí rozvázat jazyk, ani takhle dál fungovat. I proto mi napsala: „Petře, jak mlčícího člověka přimět, aby mluvil?”

Na takovou otázku je jednoduchá odpověď: Člověka nemůžete přimět mluvit, pokud mluvit nechce. Přimět se musí on sám. Stejně tak nemůžete opravit problém, kvůli kterému tento člověk začal mlčet a Vy ho ani neznáte. Jak byste ho mohli opravit, když Vám neřekne, proč mlčí?

I to je důvod, proč jsem vydal ZNOVUZROZENÍ. Aby se lidé zbytečně netrápili pro to, co nemají ve své moci. I když je to bolí. A to tím víc, čím důležitější je pro ně vztah nebo partner.

Iracionální chyba

Strategické mlčení, kterým člověk trucuje anebo se snaží druhého vytrestat, je iracionální chyba. Mlčení je totiž začátkem konce vztahu.

Vztah dělá komunikace. Partneři spolu potřebují komunikovat, aby věděli, co má druhý momentálně v hlavě, co mu právě přeletělo přes nos, co ho vnitřně tíží nebo po čem vnitřně touží. Nikdo z nás nevidí druhému do hlavy. Od toho máme uši a ústa – abychom poslouchali, co nám řekne. Jestliže ale protějšek nemluví v domnění, že tím problém řeší, pak se kardinálně plete, protože tím nejenže původní problém neřeší, ale další ještě vytváří. Další problém, kterému se v psychologii říká NIC. Ale popořadě.

Důvod, který mi vadí, ale já Ti ho neřeknu

Jestliže člověk začne mlčet, má to vždy nějaký důvod. Ale ten důvod nemusí být zřejmý. Mnohdy je pouze v hlavě toho člověka. To znamená: Aby mlčet přestal, musel by ten důvod pominout. Ale co když souvisí s námi? Co když my máme „něco“ udělat či změnit, ale nevíme co? Potřebujeme vědět, co konkrétně mu vadí. Tudíž se ho logicky ptáme: „Prosím Tě, co je ten problém?” Jenže on mlčí. Neodpovídá na naše otázky a sám nám to také neřekne. Možná nás tím mlčením chce trestat, protože ví, že nás tím přivádí k zoufalství, že stojíme o vztah a on si s námi může svým mlčením „hrát“. Skutečnost však může být fatální – jeho mlčení totiž ten vztah pomalu zabíjí. A on to nechápe.

Nechápe totiž, že člověk jako biologický druh má jednu podstatnou slabinu. Člověk vydrží hodně, ale má své limity. Když si s ním někdo hraje, nevydrží to věčně. V jeden moment nastane NIC.

Dobře, vzdávám to

NIC je protichůdná forma mlčení.

Jeho mlčení bylo úmyslné, vědomé, dobrovolné, s cílem rozkládat vztah, destruktivně říkalo: „Chci Tě, můj partnere, trestat, vyvolávat v Tobě strach, stres, pocit viny.”

NIC je mlčení opačné. Žádná strategie a hraní si s druhým. NIC ani nemůžete vědomě ovlivnit. Zkrátka přijde, aniž to chcete. Přijde to strašlivé NIC – ticho, které je paradoxně nejhlasitějším výkřikem člověka, který se dosud snažil. Který dosud za vztah bojoval, ustavičně mluvil, vysvětloval, obhajoval se, prosil, doprošoval, ponižoval, zachraňoval vztah – ale najednou přestal. To mlčení říká: „Už nemůžu. Už jsem vyčerpaný. Už nemám na nic sílu. Vzdávám to.” – Toto je NIC.

NIC je konec vztahu. Žádná nenávist, naštvanost, lítost, žádná emoce. Naopak je to bezemočnost – apatie, lhostejnost, odpojení se od protějšku. Není to hra, ale krutá realita. Moment, který indiáni z kmene Krí vystihli rčením: „Když zjistíš, že je kůň mrtvý, pochopíš, že je lepší sesednout.” NIC vnitřně znamená DOST. Uvědomit si, že „všechnu tu snahu, lásku, energii, kterou jsem dosud marně dával Tobě, odteď začínám dávat sobě, potažmo jiným lidem, kteří ji oceňují, kteří si mě váží, kteří se mnou vztah budovat chtějí.”

Zasloužená karma

V knize ZNOVUZROZENÍ varuji před fatálními chybami, jež způsobují zbytečné ztráty vztahů a vedou k pozdním lítostem. Každému, kdo takové chyby udělá a naříká při Setkání se mnou, pak připomínám, že ZNOVUZROZENÍ bylo už dávno k dispozici, že je to jeho problém a jeho karma. To poslední slovo je stěžejní. NIC je totiž karmická lekce, kdy ten, kdo strategicky mlčel, dostává pouze to, co sám zasel. Za mlčení dostává také mlčení. Za ignoraci dostává také ignoraci. S tím zásadním rozdílem, že NIC je mlčení a ignorace navždy. A to je katastrofa pro člověka, který si „jen hrál“ s Vašimi city. Který o Vás nechtěl přijít. Který jen ve své naivitě nedomyslel, že by se to mohlo stát. A náhle je to tady. Bez šance to vrátit zpět. Neboť ve Vás vztah už umřel.

Jako karmická se tato životní lekce označuje proto, že od základu mění člověka. Kdo jednou pozná NIC, ten ho už nikdy nechce zažít. Nedopustí své strategické mlčení. Zlepšuje se v komunikaci, aktivně se ptá, naslouchá, sám říká, co mu vadí nebo co ho těší, nehraje si s city druhého, protože už pochopil, že komunikace = vztah. Když druhý neví, co potřebujete, nemůže Vám pomoci. A když Vy nevíte, co druhý potřebuje, nemůžete mu pomoci. Tak jednoduché to je. Partnerský, rodinný či přátelský vztah, kde si dva lidé nepomáhají, je zbytečný. A tuto zkušenost musí někdo načerpat bohužel za velmi vysokou cenu – musí přijít o milující protějšek, aby poznal, jak iracionální chyba to byla.

Inu, chybami se člověk učí. Díky zkušenosti může začít nový život, nový přístup k lidem, být lepší verzí sebe sama. Anebo je tu druhá možnost: Nemusí si projít žádnou takovou karmickou lekcí, a přece se může stát lepší verzí svého Já. Stačí si projít ZNOVUZROZENÍ. Začít jinak a lépe hned teď, i bez placení velmi vysoké ceny.

Jak Vám mohu pomoci?

Kniha Znovuzrození je k dostání buď v našem e-shopu zde, anebo v pražském Space Cafe.

Přejete-li si do knihy moje věnování, můžete BUĎ při objednávce v e-shopu zadat Vaše jméno do kolonky Poznámka a kniha Vám přijde domů již opatřená věnováním, ANEBO si přijít pro knihu osobně ve středu mezi 14. a 16. hodinou do Space Cafe, kde mě potkáte. Později už jsem k dispozici hostům Setkání, kterými samozřejmě můžete být i Vy, máte-li zakoupenou vstupenku zde.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart