9 znamení, že jste se spřízněnou duší

V životě potkáte jen čtyři typy lidí. A nejlépe je poznáte v problémech. Ve svých vlastních problémech.

První lidé Vám v problémech pomohou. Druzí lidé Vás v problémech nechají. Třetí lidé Vás do problémů přivedou. A čtvrtí lidé Vás v těch problémech ještě podusí.

Psaný kurz Silné Já versus Slabé Já jsem sestavil i proto, abyste se přestali ptát, PROČ takoví lidé existují, PROČ jste je potkali právě Vy a právě teď, PROČ se k Vám takto chovají, když Vy se k nim chováte jinak, a raději jste se naučili přijímat, ŽE takoví lidé existují, ŽE je můžete potkat i Vy a právě dnes, ŽE se k Vám budou chovat tak, jak chtějí, bez ohledu na to, jak se k nim chováte Vy. Ano, Silné Já versus Slabé Já je mimo jiné o umění „přijímat to, co nemohu ovlivnit, jako fakt“. Když to dokážete, ubude Vám polovina zbytečných starostí způsobených Vaší umíněnou snahou ovlivnit to, co ovlivnit nemůžete. A to jsou, mimo jiné, ostatní lidé.

V kurzu Silné Já versus Slabé Já zdůrazňuji, že nemůžete ovlivnit to, jací jsou lidé kolem Vás, ale můžete ovlivnit to, jaké lidi máte kolem sebe. Že Vám obě věty připadají shodné? Ne, nejsou. Vy totiž neovlivníte charakter lidí (to, jací lidé jsou), ale ovlivníte svůj okruh lidí (to, kteří lidé budou vytvářet Vaše prostředí). Pamatujte: Všichni jsme průměrem pěti nejbližších osob, kterými se nejvíce obklopujeme. Přemýšlejte, komu věnujete svůj čas, svou energii, své myšlenky, své starosti. Nezabýváte se náhodou většinou lidmi z kategorií dva až čtyři? Nevytlačili jste náhodou ze života ty, kteří Vám pomáhají? Kdo zabírá největší kapacitu Vašeho mozku i srdce? Není to náhodou někdo, kdo Vám ublížil nebo stále ubližuje? Proč mu odevzdáváte svůj život, proč si kazíte dnešek?

Na Setkání mě navštěvují lidé, kteří potřebují pomoci zbavit se špatného prostředí. Kdo mě nenavštíví, může si pomoci sám – právě proto píšu své kurzy. Někdo má problém se strachem (na to zaměřuji kurz Jak pokořit strach), někdo se cítí slabý na změnu (na to zaměřuji kurz Cestou vnitřní síly), někoho brzdí staré vzorce minulosti (na to zaměřuji kurz Jak překonat pochyby), někdo si pořád není jist tím, že se protějšek nevrátí (na to zaměřuji kurz Proč neznám Tvoje proč). Přehled všech momentálně dostupných psaných kurzů je zde. Stačí si vybrat svůj problém.

Co všechno je najednou možné

Prostředí má nesmírný vliv na naše emoce. Může nám sebevědomí vzít, nebo dodat. Může nás povzbudit, či odradit. Může nás inspirovat, nebo frustrovat. Může nás oslabovat, či posilovat. To ostatně víme už ze svého dětství.

První kategorii lidí (kteří nám pomáhají) se říká spřízněné duše. To není jen partner. To mohou být i přátelé, kolegové, kteří se za nás v těžké chvíli postaví, anebo příbuzní. Ale pozor: V rodině nemusejí být automaticky spřízněné duše, můžeme tam potkat i bezcharakterní zmetky, kteří však také mají svůj význam pro náš rozvoj. Mohou nás naučit tomu, jací nikdy nebýt, koho vedle sebe už nikdy nechtít. Mohou nám ukázat, co v životě nechceme, a vyvolat v nás vzdor. (I o tom je kurz Silné Já versus Slabé Já.)

Spřízněné duši můžete říct, co se Vám líbí i nelíbí. Můžete jí svěřit, čemu nerozumíte, co Vás tíží nebo že se necítíte dost silně. Můžete jí sdělit svou pravdu, a ona se na Vás nezlobí, ačkoli její pravda může být odlišná. Můžete jí ukázat své slabé stránky, a ona je nikdy nepoužije proti Vám. To je podstatný rozdíl oproti zmetkům. Ti právě ty nejcitelnější slabiny obrátí proti Vám, kdykoli se jim to hodí. A jsou-li tito zmetkové součástí rodiny, pak o Vás mají dokonalý přehled už odmalička. I o všech Vašich chybách, které jste kdy udělali – a které mohou kdykoli zneužít proti Vám.

I kvůli těmto zmetkům je důležité mít spřízněné duše. Právě s nimi poznáte, co je opravdová láska – sdílení, souznění, pochopení, podpora. Někdo za nejvěrnější spřízněnou duši považuje po špatných zkušenostech s lidmi domácí mazlíčky. Třeba psy. Něco na tom bude. Mezilidské vztahy nejsou snadné. Na to, že Vás pes neopustí, když k němu nejste zlí, si však můžete vsadit…

Pokud zažíváte následující emoce s nějakým člověkem, važte si ho. Je to poklad.

1. Zkrásňuje Vás, a to navenek i uvnitř

Je známo, že nejlepším make-upem je přirozený úsměv. Působí navenek, ale vychází zevnitř. Do tváře se pak propíše spokojenost člověka. Kdo se upřímně usmívá, je tak nějak krásnější.

Spřízněná duše nevynechá prakticky žádnou příležitost, aby Vám bylo dobře, respektive abyste se cítili lépe. Využívá k tomu nejen vlídná slova, ale i laskavost v chování.

Například nešetří objetím. To vyplavuje do organismu oxytocin, hormon uklidnění, který zastavuje působení kortizolu, hormonu ohrožení. Spřízněná duše tak prospívá Vašemu zdraví.

2. Vzbuzuje ve Vás inspiraci

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandberg přišla na dovolené o manžela. Čtyřicátníkovi bez předchozího varování selhalo srdce. Jen tak, najednou. Mohla se zhroutit, ale věděla, že si to nemůže dovolit: „Vím, že potřebuji být silná. Kvůli dvěma dětem. Dcera bude mít vzor a syn pochopí, jakou ženskou oporu jednou hledat, až sám vyroste.“

Toto je na vztazích krásné. Mohou Vás změnit, ba i zachránit. Ale musíte mít správného člověka. Oslabenému muži vůbec nemusí překážet silná žena, pokud on ji neponižuje a ona ho nesráží, pokud on na ni nežárlí a ona mu úmyslně nerozvíjí komplexy. Naopak, silný partner může slabšího inspirovat k tomu, aby se stával lepší verzí svého Já. Slabší nemůže říct: „To nejde.“ Protože to jde. Vidí to.

3. I když zná Vaše slabé stránky, nepoužije je proti Vám

Základní pravidlo spřízněné duše zní: Nedělej druhému nic, co bys nechtěl, aby dělal on Tobě. Tím je řečeno vše.

U spřízněné duše je vyloučené, aby si na Vás neudělala čas, pokud tu možnost má. Ví, že není nic snazšího než říct „Nemám na Tebe čas“ někomu, kdo ji potřebuje, ale také není nic těžšího než slyšet „Nemám na Tebe čas“ od někoho, koho potřebuje sama.

Pro spřízněnou duši neexistuje pomsta. Chápe totiž vztah jako propojení dvou duší. Problém jedné je problémem obou. Zničit jednu znamená zničit obě. A posílit druhé znamená posílit i sebe.

4. Dává Vám pocit jistoty

Vedle spřízněné duše můžete být „neomluvitelně“ sami sebou. Pomůže Vám smát se vlastním chybám, své lidskosti, kterou Vám druzí otloukají o tvář. Nebrání Vám rozhodnout se podle sebe, přijmout sebe, žít podle sebe. Respektuje Vaše NE, ctí Vaše pásmo bolesti, neubližuje. A hlavně představuje přístav. Takový, ze kterého vždy můžete vyplout poznávat svět, ale když se objeví bouřka, můžete se vrátit zpátky – do bezpečí.

Toto je zvláštní rys spřízněné duše. Ta ví, že lidé jsou jako lodě. V přístavu sice mají pocit bezpečí a jistoty, ale jen pro pobyt v přístavu se lodě nestavějí. Loď, která má opustit přístav, potřebuje odvahu, a právě tu jí spřízněná duše dává. Splnit si své sny. Pak se vrací do přístavu ráda, ne slabší, ale silnější.

V realitě života jsou tím přístavem rameno, o které se můžete opřít, ucho, které Vás vyslechne, paže, která Vás obejme, a srdce, které Vám vždy porozumí. To je jistota, kterou máte vždy, když to potřebujete.

5. Dělá pro Vás maličkosti

Ženy to znají. Najít muže, který se bude chovat jako gentleman jeden večer, není těžké. Ale mít po svém boku muže, který vydrží být gentlemanem týden, měsíc, rok, ba celý život, není snadné. A je to zdánlivě paradoxní, protože gentlemana dělají maličkosti. Když ženě podrží dveře. Když odsune židli, aby se mohla pohodlněji usadit. Když jí pomůže do kabátu. Když jí uvolní své místo v tramvaji. Při společné večeři, když odhlédne od displeje mobilního telefonu. Zkrátka když dá prioritu druhému člověku. To všechno je jen prkotina, řekne někdo. Jenže detaily tvoří celek.

Spřízněnou duši dělají maličkosti. Ona totiž nikdy není natolik zaneprázdněna, aby nemohla nabídnout malé gesto pomoci. A opravdovým paradoxem je to, že maličkosti se nejvíce počítají.

6. Je k Vám fér

Ach, kolik neupřímných lidí potkáte v životě? Mnoho. I proto střetu s nimi věnuji řadu svých kurzů: třeba Karmu lhářů. Nebo kurz zvládání bolestného ghostingu Proč neznám Tvoje proč. To je případ, kdy Vás někdo opustí, zradí nebo s Vámi přestane komunikovat, a přitom nezanechá jediné vysvětlení. Vypaří se jako duch (odtud slovo ghosting, ghost je anglicky duch).

Spřízněná duše ví, jak je důležité být fér. Jakou hodnotu má upřímnost a loajalita. Jak dokáže lež, faleš a zrada zničit člověka. Zvláště toho, který se pro vztah obětoval a nechápe, jak mu druhý mohl oplatit tak toxickou mincí. I proto spřízněná duše raději zraní pravdou než lží. Pravda totiž umožňuje zorientovat se v životě i lidech. V kurzu Karma lhářů to popisuji na jednoduchém příkladu:

Představte si, že někdo, komu důvěřujete, stojí za Vašimi zády s nožem. Chce Vás bodnout, ba zabít. Vidí to člověk, kterého považujete za přítele. Co by měl udělat? Někdo vykřikne a varuje Vás. Jiný ale právě v té chvíli mlčí. Nechce Vám říct, že někdo, komu důvěřujete, Vás zradil. A tak umožní, aby Vám někdo fatálně ublížil. Právě to je rozdíl mezi pravdou a lží.

Pravda mnohdy bolí, o tom není sporu. Nikdy však nebolí tolik jako lež, která jednoho dne vyjde najevo. Proč lež bolí víc? Protože bere čas. To nejcennější, co v životě máme. Je lepší poznat, koho máme po svém boku, komu jsme důvěřovali a že to byla chyba, než promarnit život ve falši a v iluzi. Pravda umožňuje ještě stihnout nový život s lepšími lidmi. Lež tuto možnost bere.

7. Stojí při Vás celým srdcem

Spřízněná duše při Vás stojí, protože jí na Vás záleží. To je vše. Okolnosti nehrají roli. I kdyby Vás opustil celý svět, ona při Vás zůstane stát. Ba dokonce právě tehdy, když Vás opouští celý svět, ona se k Vám přivine. Protože v té chvíli to nejvíce potřebujete. To je nádhera.

Hodí-li po Vás někdo bláto, použije svůj čistý kapesník, aby špínu setřela. Padnete-li do bahna, sestoupí k Vám, ne proto, že by milovala bahenní lázně, ale proto, že v tom nesmíte zůstat sami. Často zažila podobnou událost, takže ví, co v té chvíli cítíte a co Vám nejvíce pomůže. Hlavně ne osamělost.

To je důvod, proč se i já snažím psát vedle knih i kurzy pro Vás. Abyste ani v sebevětších problémech nezapomínali, že řešení existuje. Každé vydání kurzu znamená jeden velký problém, ale i sto stran jeho řešení. A to jen proto, že mi záleží na tom, abyste byli v pohodě. Tvoříte totiž tento svět, můj domov, a já potřebuji, aby „doma bylo všechno a všichni v pohodě“.

8. Snaží se vytvářet a udržet vztah s Vámi

Spřízněná duše bývá Stavitel. Konstrukční problém pro ni není důvodem stavbu zbořit, ale opravit, zpevnit, postavit ji ještě lépe. Proto spřízněná duše neodchází. I když se přestěhuje na druhý konec světa, pořád je s Vámi a k dispozici, byť po telefonu nebo na internetu.

Na spřízněné duši je krásné, že chápe, jak důležitý je Váš vztah. Proto nedělá nic, čím by přispěla k tomu, aby Vás ztratila. Neriskuje, nehazarduje, váží si toho, že Vás má, a to možná i proto, že už někdy někoho důležitého ztratila. Nyní si dává větší pozor.

To odůvodňuje, proč tolik rozumí lásce. A také Buddhovi, který řekl: „Teprve když dáváš a nic nežádáš zpět, je to láska.“ Ano, spřízněná duše dává a nic si nevynucuje zpět. Ví totiž, že cokoli vynucené není poskytnuté upřímně, od srdce, autenticky. Cokoli si musíte vyprosit, není skutečné, jen předstírané. A spřízněné duši jde o skutečný vztah. I proto:

9. Má Vás mezi prioritami za všech okolností

Nezvedá Vám telefon, jen když má čas. Nevolá Vám sama, jen když něco potřebuje. Neobjímá Vás, jen když na ni přišly choutky. Má jednoduché myšlení: Kdo je pro ni důležitý, na toho myslí a tomu se věnuje.

A tím se dostáváme zpět k prvotní otázce: Kdo je pro Vás vlastně důležitý – z těch čtyř kategorií lidí? Koho tudíž máte jako prioritu? Někoho, kdo Vám ničí život? A proč to děláte? Nemyslíte, že by Váš život byl lepší se spřízněnou duší než se zmetkem?

Víte to, ale už nevíte, jak se ze špatných vztahů odchází? Tušíte, co Vás brzdí? Pojmenujte svůj problém a najděte jeho řešení v psaných kurzech zde.

Top
Shopping Cart