5 rozdílů mezi Chlapem a Chlapečkem


„Budu s Tebou navždy, v dobrém i zlém,“ slíbil, div mu neukápla slza. To je CHLAP, co?

Pak stačil jediný moment. Kamion na ledovce sklouzl a přimáčkl její auto na strom. Ztratila schopnost chodit, načež slyšela: „Promiň, se zmrzačenou nebudu.“

Když mě navštívila na Setkání, ptala se, zda to chápu. Chápal jsem to. Její úraz byl přece těžkost. A někteří lidé těžkosti neunesou. Jsou tak slabí, že se jim říká slaboši. Nebo CHLAPEČCI.

„Chci s Tebou miminko,“ šeptal jí do ucha a jí to připadalo tak rajské, až neskutečné.

Její intuice nelhala. Se skutečností to nemělo nic společného. Když mu s radostí oznámila, že budou táta a máma, vzal nohy na ramena: „Promiň, ale na rodinu se ještě necítím.“

„Nesmysl. Miluji Tebe i děti. Něco takového bych nikdy neudělal,“ zapíral nad anonymem, který držela v rukou. „Nebuď hysterická,“ napadal ji, když z něj cítila dámský parfém, když mu na krku našla otisky rtěnky, když mu v noci cinkaly příchozí SMS zprávy a na displeji se zobrazovala srdíčka. „Jsi blázen. Zajdi si na vyšetření,“ zpochybňoval ji tak dlouho, až je spolu načapala. „A divíš se?“ vmetl jí do tváře. „Dávno Tě nemiluji. Kromě odporu k Tobě nic necítím. Jsi stará, za zenitem, nepoužitelná.“

Poklesla v kolenou. „Proč mi vzal tolik času? Proč mi neřekl férově do očí, že se mnou už roky nepočítá? Scházeli se roky!“ upínala ke mně při Setkání oči se žádostí o vysvětlení. Ale ani tentokrát jsem neměl jiné. „Musíte se naučit rozlišovat mezi Chlapy a Chlapečky.“

Zraje se zkušenostmi, ne věkem

To jsou jen tři příběhy z nespočtu těch, které jsem při Setkáních řešil.

„Vždyť mu bylo padesát! To už není chlapeček,“ snažila se namítat třetí dáma. Marně. Z psychologického pohledu se zrání měří nikoli biologickým věkem, ale duševní zralostí. Člověk roste díky chybám, které si uvědomuje, ztrátám, které mu vadí a nechce je opakovat, bolesti, která je nesnesitelná a nesmí ji už nikdy zažít. Tehdy se z Chlapečků stávají Chlapi. Ano, zvrásnění jizvami po zraněních, která způsobili nebo sami utržili, ale o to moudřejší, ponaučenější, obezřetnější.

Chlapečci jsou zpravidla ti, kteří žádné chyby nevidí. A když, tak nikdy ne u sebe. Chyby, stejně jako problémy, jsou vždy jen Vaše. S nimi nemají nic společného. Proto se s Vámi déle nezdržují. Úraz jako každodenní obtíž? Miminko jako životní komplikace? To nechtějí. Ani ženu, jež stárne. Nechápou, že stárnou všechny. I ta, která je dnes o třicet let mladší, bude jednou v téže pozici.

„Proč chtěl miminko, když o něj potom nestál?“ ptala se druhá slečna. „Protože dítě je komplikace. Snižuje míru pohodlí. A to Chlapeček nechce. On touží mít dál svůj bezstarostný život bez odpovědnosti a řešení problémů. Bez ohledu na to, že biologicky by měl být už dávno dospělý, je pořád dítě. Často má v zádech rodiče, kteří ho pořád chrání, pořád za něj řeší jeho starosti, stačí zvednout telefon a maminka či tatínek pomohou nebo zachrání. Takové dítě, vržené do vztahu, není zvyklé ani řešit problémy, ani se starat o kohokoli dalšího. Neumí to. A hlavně neumí cokoli obětovat. Neví, co to je. Rodiče nedopustili, aby někdy prohrál. Chránili ho, izolovali, až se není schopen vypořádat s reálným životem a být někomu oporou. Tu oporu potřebuje sám.“

Dvacetiletí Chlapi, padesátiletí Chlapečci

Když jsem psal knihu Dvanáct srdcí, o nutných podmínkách mužského vyzrání, zdůrazňoval jsem, že všichni Chlapi se narodili jako Chlapečci, ale ne všichni Chlapečci se stali Chlapy. Můžete běžně potkat padesátileté „děti“, které ještě nevědí, jak naložit se životem, jakým směrem jít a co vůbec od svého protějšku chtějí, tak jako dvacetileté solitéry, které už vyškolil život. Připravil jim tvrdé dětství, fatální ztráty, karmické prohry, bolestivé zkušenosti, které je zocelily a postavily na vlastní nohy. Ne snad proto, že by tito kluci chtěli. Museli. Museli to zvládnout. Sami. A tak se umějí o sebe postarat a nedělá jim problém postarat se i o druhé. Váží si lásky, protože ji sami obvykle postrádali, a stejně tak si váží člověka, který je má rád, protože takových neměli nazbyt.

Zato Chlapečci ještě nevyrostli. Zůstali sobci, slabochy, ničiteli. Milující protějšek pro ně nemá hodnotu, silný protějšek je jim na obtíž, věrnost je pro ně slabost, kdežto srážení, slovní i fyzické ubližování, podvádění je pro ně znamením „mužnosti“. Jsou si jisti, že pokořením druhého ve vztahu se stávají vítězi. Omyl. Ještě nepochopili, že ve vztahu nikdy není jenom jeden vítěz a jeden poražený, ale vždy jsou buď dva vítězové, nebo dva poražení. Že když zničí člověka, který jim věřil, nezískávají, ale ztrácejí. Protože lidé, kteří jsou ochotni druhému věřit a milovat ho, jsou vzácní. A to je jedna ze zkušeností, kterou mají Chlapečci před sebou.

„Kolik toho Váš protějšek v životě ztratil? Kolik bolesti v životě zažil? Jak s obojím naložil? Dokáže litovat svých chyb? Uvědomuje si je, přiznává je, ponaučuje se? Stává se s každou porážkou pokornějším, trpělivějším, lepší verzí sebe sama? Padl už někdy na dno, kde pochopil hodnotu vztahu a oddaného parťáka po svém boku? Umí si vážit člověka?“ To jsou otázky, které často při Setkáních kladu, když se mě ptáte: Byl tohle vůbec Chlap, nebo jen Chlapeček? (viz kniha Dvanáct srdcí)

Pro ty z vás, kteří si kladou podobnou otázku a ani nečetli Dvanáct srdcí, ani nebyli na mých Setkáních, mám pět nejvýraznějších nápověd, jak zaznamenat rozdíly mezi těmito kategoriemi:

1. rozdíl: Chlapeček žije komplikovaně, Chlap jednoduše

Chlap je ten, kdo už pochopil, že život sám o sobě není složitý, to jen my si ho někdy zbytečně komplikujeme. Proto žije jednoduše, to znamená přímočaře. Říká to, co si myslí, a dělá to, co říká. Je upřímný. Nelže, protože pochopil, že by si pak musel mnoho pamatovat. Jeho činy odpovídají jeho slovům (slibům), a pokud nemůže splnit to, co po něm protějšek vyžaduje, neslibuje to. Je to prosté, řeknete. Bohužel Chlapeček tak daleko ještě nedozrál.

Chlapeček je ten, kdo považuje za snazší lhát. Věří, že je to výhodné a že víc získá než ztratí. Chlapeček je dítě, proto neumí ani počítat. Nedochází mu, že stačí jedna jediná odhalená lež, a druhý mu už nikdy nemusí věřit. Stačí jedna jediná lež, a ztratí svůj kredit, svou pověst. Stačí jedna jediná lež, a nezíská zpátky důvěryhodnost ani milionem následných pravdivých tvrzení. Pro Chlapečka je totiž příliš složité pochopit: „Když chceš, aby Ti lidé věřili, nelži jim. Když jim lžeš, nediv se, že Ti už nevěří.“

Poznat Chlapečka je tedy snadné. Stačí sledovat činy, ne slova. Slova totiž mohou lhát, ale činy vždy vyjadřují pravdu. Chlapeček to nechápe. Nevěří, že by lež mohla být vidět. Omluvte ho, je to pořád ještě dítě. Víte, jak se chovají malé děti, když hrají na schovávanou? Jestliže je objevíte, zakryjí si oči – jsou přesvědčené, že nevidí-li Vás, nemůžete vidět ani Vy je.

Prosím Vás o jedno: Nesmějte se jim. Nejsou k smíchu. Jsou spíše k politování. Chlapečci totiž ve vztazích pouze ztrácejí. Neuvědomují si ani základní věc – příčinnou souvislost mezi následkem (odchodem milujícího protějšku) a příčinou (svým jednáním). Nikdy nepřiznají chybu. Jsou-li opuštěni, dělají divadlo, že byli ošizeni. Tím, že nepřiznají chybu, ji ani nemohou opravit. A tím se nemůže vrátit ani vztah, o který přišli. Potřebují si ještě mnohokrát natlouct ústa, než pochopí, že za to nemůže život, ale jen jejich vlastní ego, ze kterého ještě nevyrostli.

2. rozdíl: Chlapeček od problémů utíká, aby je nemusel řešit, Chlap zůstává, aby je vyřešil

Chlapeček je ještě malý, slabý, to jsme si řekli. Proto nedokáže unést nic těžkého – odpovědnost, problém, vlastní chyby. Všechny výzvy se snaží obejít, zapřít, strčit před nimi hlavu do písku.

Chlap už pochopil, že těžkosti jsou jako činky. Dají práci zvednout. Ale to zvedání činek člověka posiluje.

Chlapeček proto dokáže být gentlemanem na jeden večer. To ještě stačí. Déle ne. Chlap je schopen být gentlemanem ne týdny, ne měsíce, ale po celý vztah. Chlapeček dokáže ženě slíbit, že s ní bude do konce jejího života. Chlap je natolik inteligentní, že už ví, že něco takového slíbit nejde. Může však slíbit, že se ženou zůstane do konce života svého.

Chlap oproti Chlapečkovi chápe, co ještě může ovlivnit, a co už ne. Co může ovlivnit, to se snaží ovlivnit. Nevadí mu životní bouře. Každá bouře ukazuje, jak zdatný je kormidelník. Proto Chlap ví, že s problémy pravý vztah neslábne, ale sílí, že problémy nepřicházejí proto, aby vztah zničily, ale prověřily, že právě v bouři lze poznat, koho máte po svém boku. Chlapeček v bouři uteče.

A nejen to. Chlapeček na útěku ještě hodí po ženě bláto. Chlap naopak sestoupí k ženě do bahna, pokud ji v něm máchá celý svět, protože nedopustí, aby v něm zůstala sama. To je největší rozdíl mezi Chlapem a Chlapečkem. Chlap pomáhá ženě zahojit rány. Chlapeček jí rány způsobuje.

3. rozdíl: Chlapeček hledá „modelku na slunečné pobřeží“, Chlap přítelkyni do deště

Chlapeček je ještě dítě, žije v pohádkách, věří, že ve vztahu nebo životě může slunce svítit napořád. Proto když se trochu zatáhne, utíká jinam – tam, kde „slunce svítí napořád“. Ano, je to oběť iluzí. Vidí-li nádhernou mladou ženu, napadne ho: „Ach, jak nádherný by s ní byl život.“ Je tak schopen opustit někoho, kdo při něm stál v nejtěžších krizích, jen proto, že se mu okoukal, přejedl, omrzel. Hodí ho přes palubu, protože ještě neví, že rozhodující ve vztahu není to, jak člověk vypadá, ale jak se chová, jaký má charakter a srdce, jestli Vás v klíčové chvíli nepodrazí, neopustí.

Proto také Chlapeček tolik střídá vztahy. Nikde není spokojený. Problémy jsou všude. Všechny ženy stárnou. Všechny mají své dny. Žádná není dokonalá. A on jiný než dokonalý vztah nechce.

Chlap oproti tomu ví, že dokonalá žena ani dokonalý vztah neexistují. Umí počítat. A tak ví, že vizuální přitažlivost není všechno. Kdyby se žena stáhla z kůže a ta se rozložila, zabrala by sotva dva metry čtvereční. I průměrný mužský průzkumník ohledá tuto plochu za pár nocí. Vzhled má své limity, navíc se s časem mění, a ne vždy lichotivě. Zato uvnitř je lidský poklad, který nabývá na hodnotě i přitažlivosti. Chlap ví, že zaměřit se na vnitřní krásu ženy znamená mít co objevovat celý život. Potažmo: najít i skutečnou přítelkyni na celý život.

4. rozdíl: Chlapeček chce na ženě měnit to či ono, Chlap nanejvýš příjmení

Chlapeček „nemá kazy“, ty má vždy jen ten druhý. Je to přeborník, který vyniká v hledání vad na druhém. Ví, co by žena měla změnit, aby byla dokonalá. Dokáže vychrlit soupis toho, v čem mu jakákoli žena nevyhovuje. Chlap je jiný. Je schopen ženu přijmout, jaká je, a takovou i milovat. Byť je nedokonalá. Ba dokonce právě nedokonalost se mu na ní líbí nejvíc. Jak to?

V knize Dvanáct srdcí popisuji mnoho nedokonalostí žen, potažmo člověka vůbec. Červenání v tváři, když se stydí. Vláha v dlani, když si nevěří. Chvění rtů, když se jejich vzrušení potká s vytouženým polibkem. To všechno jsou nedokonalé projevy člověka, ale moment dělají dokonalým. Chlap tedy ví, že nejkrásnější je žena ve své přirozenosti i že jejím nejlepším make-upem je úsměv. A právě ten má na prvním místě. Učinit ženu šťastnou. Zatímco Chlapeček chce učinit šťastným pouze sebe. Sobec. Narcis. Chudák.

Chudák proto, že se plahočí za něčím, co nelze uskutečnit. Jako by se moře mělo přelévat na opačnou stranu. Třeba aby žena nestárla. To Chlap si její vrásky dokáže zamilovat, ba je umí také vytvářet. Hlavně ty vrásky kolem očí, ty z častého štěstí.

5. rozdíl: Chlapeček hledá ženu, kterou zajímají hlavně slova, Chlap tu, která ocení hlavně činy

Ženy jsou, na rozdíl od racionálnějších mužů, spíše emocionálnější stvoření. Mají cit a rády ho využívají. Rády zavírají oči, aby se nechaly kolébat na vlnách libých slov. Mají je natolik rády, že je chtějí slýchat co nejvíce, a naivně jim věří. Mnohé bolí to, když po slovech nepřicházejí adekvátní činy, ale prominou, jestliže z týchž úst zaslechnou ještě libější slova, ještě růžovější sliby.

Chlapečci tak mají zaručené místo po jejich boku. Nejsou na činy, ale na slova. Ženám tedy působí hodně utrpení, avšak pak se hájí, že „to ženy chtějí“. Naproti tomu Chlap moc nemluví. Raději koná. Už dávno pochopil, že slovo neznamená nic, dokud mu člověk nedá obsah svým vlastním jednáním. Stejně tak omluva je bezcenná, není-li doprovázena změněným chováním.

Z toho by mělo být patrné, že Chlapi budou mít u žen přednost. Nemají. Ženy, ta emocionální stvoření, totiž spojují svou lásku s objekty, které jim přinášejí pohádku. To Chlapečci umí. Chlapi už ví, že pohádky jsou jen pro děti. Že život, jakkoli je jednoduchý, je i těžký. Tady máš problém, vyřeš ho a zesílíš. Tak jednoduché to je. A současně tak těžké.

I ženy si potřebují projít svým vývojem a zkušenostmi. Jakmile potkají Chlapečky a zjistí, jak se v nich zmýlily, jsou rovněž ponaučené a najednou si dokážou vážit obyčejného Chlapa, obyčejné upřímnosti, obyčejné lásky, obyčejné jednoduchosti. Ta jednoduchost je v činech.

Takový Chlapeček s oblibou vykřikuje: „Ty jsi moje královna!“ Ach, jak sladce to zní. Naproti tomu Chlap nemluví. Ví, že nezáleží na tom, co říká. Že pokud je žena pro něj opravdu královna, je to okamžitě patrné z toho, jak s ní zachází.

Jak Vám mohu pomoci?

  1. Knihu o vyzrávání mužů Dvanáct srdcí seženete buď v tomto e-shopu, nebo v pražském Space Cafe.
  2. Každou středu jsem v pražském Space Cafe přítomen i já. Mezi 14. a 16. hodinou jsem k dispozici pro vepsání věnování a pomoc s výběrem knih, které zde můžete volně zakoupit, a po 16. hodině pro Setkání, chcete-li hovořit o svých problémech.
O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart