7 brzd do hádky aneb Než zlomíš blízkého člověka

„Pokud zvolíš (doplňte jméno jednoho z kandidátů na prezidenta ČR), už neuvidíš vnoučata,“ řekla dcera své matce.

„Pokud nebude po mém, zmiz,“ řekl muž ženě.

Člověk proti člověku. Přesněji: Blízký člověk proti blízkému člověku. Nejpřesněji: ÚDAJNĚ blízký člověk proti ÚDAJNĚ blízkému člověku. I tak vypadají krize ve vztazích, které mi svěřujete při Setkáních. Jsou stejně komické i tragické, jako když spoluhráč chce porazit spoluhráče. Vsítí gól a myslí si, že vyhrál. Ve vztahu ale nikdy není jen jeden vítěz a jeden poražený, vždy jenom dva vítězové a dva poražení. Protože gól, který dáte spoluhráči, je vlastní gól. A to mnoha lidem nedochází.

Co to lidé dělají? Kam dávají srdce? Kam rozum? Čeho chtějí dosáhnout, když ničí člověka, kterého přitom milují? Proč ho potřebují vidět na kolenou?

Když jsem psal knihu ZNOVUZROZENÍ, kterou doplňuje psaný kurz Jak si nastavit osobní hranice, myslel jsem i na lítosti, jež přicházejí pozdě. Kdy lidé provedou nejplamennější proslov svého života, který by zanedlouho chtěli vrátit – ale ono už to nejde. Hádky jsou způsobené emocemi, ale emoce pominou, zatímco vyřčená slova už v posluchači zůstanou. Emoce tak mohou snadno zničit vztah, který byl přitom protkán láskou – jen v jednu chvíli láska ztratila kontrolu a dala prostor lhostejnosti.

Jak zabrzdit emoce

Prudkost je vyvolána amygdalou, vývojově nejstarší částí mozku, která se aktivuje v případě ohrožení. Nemusíme být ohroženi na životě, stačí, že cítíme ohrožené sebevědomí, ego, postavení. Záleží-li nám na „své pravdě“, pak se necháváme vláčet pudy, potažmo emocemi. Nepoužíváme rozum. Tomu trvá déle, než se zapojí.

I proto je dobré nejednat v emocích. Posečkat s reakcí. Prodýchat okamžik. Hovořím o tom také v podcastu Proč jednáme prchlivě.

Zapojit rozum, přesněji neokortex (novou kůru mozkovou), jež je novější částí mozku a pomáhá ředit panikaření, znamená uvědomit si fakta. Komu se nedostane do ruky kniha ZNOVUZROZENÍ, tomu objasním alespoň sedm z těchto brzd:

1. Buď ovládnete emoce, nebo emoce ovládnou Vás

Nic mezi není. Emoce lze ovládnout pouze rozumem, proto ho máme. Ale to, že ho máme, neznamená, že ho použijeme. Nenaskočí sám. Musíme ho chtít použít. Musíme si včas položit otázku: Proč vlastně ubližuji člověku, na kterém mi záleží? Proč způsobuji to, že ho mohu ztratit? Proč ho od sebe odháním, když bez něj nechci být?

2. Vytýkáte-li někomu problém, neznamená to, že problém je nutně v něm

Když na někoho ukazujete prstem (obviňujete ho), tři další Vaše prsty současně ukazují na Vás. Přesvědčte se. Je to důležitý symbol. Uvedu osobní příklad: Jednou jsem přišel domů nacucaný hněvem jako houba. Naštval mě tehdejší nadřízený. Byl jsem plný zla a potřeboval ho ze sebe dostat. Hledal jsem „hůl“, abych mohl „zbít psa“. Jinak řečeno: Hledal jsem záminku, abych mohl „za cokoli“ vyčinit partnerce. Bohužel, nebylo za co. Ale já potřeboval něco najít. Tonoucí se stébla chytá. A tak jsem v odpadkovém koši objevil shnilé rajče. To mě vytočilo. „Plýtváš? Víš, kolik peněz stojí rajče?“ udeřil jsem na ni. „A to jsem zrovna dnes měl chuť na salát! Znechutilas mě. Zkazilas mi večer!“ křičel jsem. Ale měl jsem smůlu. Partnerka byla asertivní bytost. „Připadá Ti to rajče v pořádku?“ zeptala se. Když jsem přikývl, vzala čistý talíř, na něj z koše vyklepla to shnilé „cosi“, zakápla olivovým olejem a položila na stůl s líbezným úsměvem: „Tak dobrou chuť, miláčku.“

Problém nebyl v ní, ale ve mně. A humor je jedna z nejlepších cest, jak se zbavit přetlaku. Eskalace nikomu nepomůže, v horším případě zničí oba.

3. Tmu nelze vyhnat ještě větší tmou

Když nám vadí tma a nechceme čekat na rozbřesk, potřebujeme rozsvítit. To je jediná šance, jak se zbavit tmy. Tím světlem bývá empatie, velkorysost, nadhled a laskavost. Tmu nelze zničit ještě větší tmou. Ještě větší tmou se totiž tma prohloubí. Naopak světla není potřeba moc. Stačí jeden jediný záblesk a tma v tom okamžiku končí.

4. Není-li slovo lepší než mlčení, tak mlčte

Na Setkání párů si vždy beru příruční kufřík se sadou nářadí. Uvnitř je kladivo, kleště, hřebík a kus dřeva. To stačí k názornému vysvětlení destruktivnosti negativní komunikace.

Toho, kdo nechápe sílu slova, požádám, ať kladivem zatluče hřebík do dřeva. To symbolizuje vtloukání zlého slova do člověka. Následně činu litujeme. Omluvíme se chudáčku dřevu. Načež za pomocí kleští hřebík vyjmeme. „Je všechno jako dřív?“ zeptám se. Ten, kdo dosud nechápal sílu slova, v okamžiku pochopí. Ve dřevě totiž zeje díra. Jako v člověku stopa po zlém slově.

Říká se tomu emocionální stopa. I proto v knize ZNOVUZROZENÍ varuji: „Ublížit člověku zlým slovem je tak snadné jako sebrat kámen ze země a mrsknout ho do řeky. Problém je, že nikdo neví, kam přesně ten kámen propadne, jak hluboko uvízne a zda se ho vůbec ještě někdy podaří vyjmout.“ Tak jako z člověka zlé slovo, které přeženete nebo příliš opakujete.

5. Všichni chybujeme, ale ne všichni se učíme

Člověk je chybující bytost. Proto všichni lidé chybují. Všichni se ale z chyb nepoučí. Jsou lidé, kteří své chyby nevidí, vidět nechtějí nebo přiznat nechtějí. S takovými lidmi daleko nedojdeme. Život je totiž změna, ale lidé, kteří se vyhýbají odpovědnosti, se nemohou ani změnit.

Aby se člověk změnil, musí se chtít změnit. Nikdy nezměníte člověka, který ve svém jednání nevidí chybu nebo problém. Umět přiznat chybu (ačkoli jsme lidé a chyby přirozeně děláme; na tom není nic ostudného) je jedna z nejdůležitějších vlastností rozvoje člověka. Vyhýbejte se lidem, kteří se tváří, že všechny chyby děláte Vy a oni nedělají chyby žádné. S nimi budete mít hodně nešťastný život.

6. Komunikace pracuje pro ty, kdo pracují na ní

Komunikace je jedna z prvních dovedností, které se jako děti učíme, a současně jedna z prvních, které jako dospělí zapomínáme. I proto vzniklo ZNOVUZROZENÍ – abychom si prošli dětstvím a připomněli si třeba i Buddhovo Síto tří (viz také 10 myšlenek Buddhy, které dokážou změnit celý den). Je tak důležité každé své slovo před vyřčením prohnat sítem tří otázek:

  1. Je to, co chci druhému říct, skutečně PRAVDIVÉ?
  2. Je to, co chci druhému říct, skutečně NEZBYTNÉ?
  3. Je to, co chci druhému říct, skutečně LASKAVÉ?

Jak zdůrazňuji ve ZNOVUZROZENÍ, laskavé má kořen ve slově láska. Komunikaci nedělá jen významový obsah slov, ale i energetický – energie, kterou nesou slova. Jinak řečeno: Slova tvoří jak to, co říkáme, tak to, co neříkáme, ale je mezi řádky – v tónu, v souvislostech, v záměru, s jakým hovoříme. To vše dotváří lásku. Nebo lhostejnost. Jedno nebo druhé je naše vizitka.

7. Přemýšlejte, proč má člověk jedna ústa a dvě uši

Vypracujte si jeden návyk. Až se Vás zmocní hněv, utíkejte před zrcadlo. A prohlédněte se. Uvidíte jedna ústa a dvě uši. Proč asi? Možná abychom mluvili, ale ještě více naslouchali. Naslouchat neznamená jenom poslouchat. Vysvětlím to na příkladu koncertu: Tam poslouchat znamená slyšet hudbu. Ale naslouchat znamená porozumět skladbě.

A proto naslouchejte. Snažte se nejen slyšet slova, ale i porozumět člověku. Pochopit, co je mezi řádky – naslouchat i tomu, co člověk neříká. Vnímat nejen to, ŽE podrážděně reaguje, ale také PROČ. Co je skryto za jeho příběhem, rozpoložením, emocemi. Nepotřebuje místo opětovaného útoku spíše obejmout, políbit, pochopit? Nevíte toho o druhém až příliš málo?

Prosím, než v hádce zlomíte blízkého člověka, mluvte k němu, dokud Vám naslouchá, a naslouchejte mu, dokud k Vám promlouvá. Objímejte ho, dokud je nablízku. Snažte se mu pomoci, dokud máte příležitost.

Při Setkáních se ke mně dostává mnoho už velmi toxických příběhů, které není snadné zachránit. Jde to, vždy, ale musí být oboustranná vůle. Ta začíná zase jen u vás dvou. Přesněji, u každého z vás. U Vaší ochoty začít znovu a jinak, a hlavně lépe. Nestyďte se za chyby, za výbuchy, jste lidé. Naučte se ale zlepšovat. Ať nezůstanete sami – na výčitky, že jste pro jednu emoci zabili vztah.

Kniha ZNOVUZROZENÍ je pouze zde. Termíny Setkání jsou zde. (Více o místu Setkání je zde.)

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart