Proč silní lidé přitahují slabochy

Toužíte po přitažlivém partnerovi?

Imponují Vám soběstační lidé?

Zajímal by Vás protějšek, který se v těžkostech jen tak nesesype?

Domýšlíte však, co se stane, když se Vám tento sen splní? Ustáli byste takového člověka po svém boku?

To není žert. Myslím to vážně. Ne každý totiž silnou osobnost ustojí. Jako Zdeněk.

I proto vzniklo ZNOVUZROZENÍ. Kniha, která Vám pomůže změnit život, pokud Vám dosavadní postoj (například ve vztazích) více vzal než dal.

Co bylo předností, stalo se nevýhodou

Zdeněk potkal ženu, která ho přitahovala – vším, co on sám neměl. Zůstala sama na dvě děti, a poradila si. Zvykla si na těžkosti, a naučila se jim odolávat. Kateřinu jen tak něco nezlomilo. Ale Zdeněk to dokázal.

„Líbilo se mi, s jakým nadhledem zvládá složité situace. To jsem já nedokázal,“ popsal Zdeněk jak důvod, proč Kateřinu začal obdivovat, tak důvod, proč ji začal ponižovat. To, co jej na ní zprvu přitahovalo, ho na ní posléze odpuzovalo. Anebo Kateřinin vzhled. Přitahovalo ho, jak o sebe Kateřina pečuje, jak se za ní i ve zralém věku otáčejí jiní muži. Dmul se pýchou, když ji právě on vedl k oltáři. „Vyhrál jsi mezi tolika nápadníky,“ našeptávalo mu zbytnělé ego. Bohužel, po svatbě se Kateřinin vzhled nezměnil, zatímco Zdeňkův postoj k němu ano. Dráždilo ho, že se za ní otáčejí i jiní muži. Provokovalo ho, že o sebe Kateřina nadále pečuje. „Proč to dělá, když už má mě?“ trápil se. A začal trápit i Kateřinu.

Aby si Kateřina nebyla sebou tak jistá, aby se nepýřila, kdykoli jí cizí muž složí poklonu, začal ji Zdeněk srážet. Poukazovat na její nedostatky. Zveličovat její vrásky. Zpochybňovat její vzhled. Činit si legraci z jejího šatníku. „Neuvědomuješ si, že už máš roky?“ znejistěl ji jednou. „Že je na Tobě krásná sukýnka k smíchu? Že se za Tebou lidé otáčejí jen proto, aby se znechuceně odvrátili?“

Dokonce i v posteli se od Kateřiny začal teatrálně odtahovat. „Přibrala jsi. Máš špeky. Nepřitahuješ mě,“ vymýšlel si. Kateřinu to začalo ničit. Přišla na Setkání, přesvědčená, že už nemá půvab.

Důvod ponižování silných lidí

Viděl jsem přitažlivou ženu, která si však byla jistá tím, že přitažlivá není. To nebylo normální. Její snížené sebevědomí muselo mít někde původ. Nejčastěji to je v jiném člověku a jeho srážení.

Slyšel jsem vyprávět ženu, která v minulosti překonala řadu těžkostí. Taková žena nemohla být slabá. Naopak její soběstačnost mohla někomu ve vztahu vadit. Někomu, kdo neměl TO, co měla ona. Někomu, kdo jí TO nemohl odcizit (a přivlastnit si TO), ale mohl ji o TO připravit (zničit jí TO). Co myslím slůvkem TO? Například sílu, sebevědomí, soběstačnost.

Pozval jsem si na Setkání Zdeňka. Stačil krátký rozhovor a bylo patrné, že je to muž opačný než Kateřina. Nejistý, bázlivý, závislý na Kateřině. Neuměl si představit, že by od něj odešla. Začalo být stále jasnější, že vytvářel podmínky pro to, aby Kateřina neodešla. Ne posilováním Kateřiny a svou láskou, ale oslabováním Kateřiny a svým egem. Nakonec se sesypal a rozplakal.

Říkal jí, že není krásná, proto, aby tomu uvěřila. Aby si začala myslet, že jiný muž by o ni kolo neopřel. Že může být vděčná za Zdeňka, který s ní „milosrdně“ je. „Stydím se,“ řekl. „Samozřejmě vím, že Kateřina je krásná. Samozřejmě vidím, že se za ní jiní muži mlsně ohlížejí. Samozřejmě vnímám, že je soběstačná a snadno by se obešla beze mě. To já bez ní ne. Proto se ji snažím vzít sebevědomí. Sám totiž žádné nemám.“

Byl slabý. Proto ponižoval. Ten, kdo ponižuje druhé jen proto, aby se cítil silnější, je mimořádně slabý člověk.

Dvě cesty

Zdeněk byl přesvědčen, že když ho Kateřina v síle, sebevědomí a soběstačnosti PŘEVYŠUJE, existuje jediná možnost, jak se jí VYROVNAT – SNÍŽIT její sílu, sebevědomí a soběstačnost na jeho úroveň. „Co jiného mám dělat?“ pokrčil rameny, jako by to byla řečnická otázka.

Nebyla. Byla to relevantní otázka. To, že neviděl jinou možnost, neznamenalo, že jiná neexistuje. „Chcete-li se, Zdeňku, vyrovnat Kateřině v její síle, sebevědomí a soběstačnosti, existuje ještě opačná možnost – místo oslabování Kateřiny začít pracovat na svém vlastním posílení: na zvýšení vlastní síly, sebevědomí a soběstačnosti. Tedy: Nikoli SNÍŽIT její hodnoty na svou úroveň, ale ZVÝŠIT své hodnoty na její úroveň.“ A tak dostal za povinnou četbu ZNOVUZROZENÍ – knihu o tom, jak překonat své slabosti, když nás i ve vztazích stahují ke dnu.

„Silným se ještě nikdo nenarodil. Silnými se stáváme tím, že překonáváme své slabosti. Třeba své ego, svou potřebu ponižovat druhé, jen abychom se cítili silnější.“ Byl začátek ledna, tak jsem ukázal na vánoční stromeček v rohu kavárny. „Vztah je jako řetěz. Je jen tak silný jako jeho nejslabší článek. Oslabujeme-li tedy svého partnera, přispíváme k oslabování našeho vztahu. A každý řetěz se přetrhne tam, kde povolí nejslabší článek. Chceme-li tedy mít silný, odolný vztah, musíme usilovat o to, abychom OBA byli co nejsilnější. Ne oslabovat, ale posilovat druhé. Ne se sami stávat slabšími, ale pokud možno být co nejsilnějšími.“

Jak?

1. Přestaňte v silnějším partnerovi vidět zrcadlo. Slabým lidem ve vztahu se silným člověkem ubližuje zrcadlení. Když pohlížejí na schopnějšího partnera jako na soupeře: On má tohle a já TO nemám. Vadí mi, že TO nemám. Vadí mi, že on TO má. Když zařídím, že TO přestane mít, pak mi přestane vadit, že TO nemám. Což znamená připravit protějšek o jeho přednost jen proto, že „já ji nemám“.

2. Začněte v silnějším partnerovi vidět učitele. Je rozdíl mezi slabými lidmi, kteří slabými zůstanou, a slabými lidmi, kteří se zamyslí nad svými slabostmi a začnou je odstraňovat, čímž se začnou stávat silnějšími. Jednou z cest je VYUŽÍT partnera jako vzor a příklad. Inspirovat se jeho schopnostmi, ba nechat se jím vést. Přestat ho nenávidět a začít ho následovat. Toto byl pro Zdeňka stěžejní úkol. Uvědomit si, že co dokázala maminka-samoživitelka, by mohl dokázat i on. Ostatně, kdyby začal pracovat na odstranění svých slabostí, čelil by hned první těžkosti – a v případě jejího zvládnutí by měl za sebou první úspěch, první zesílení. Překonat vlastní slabost totiž vůbec není lehké. Je to těžké. A co je těžké, to má potenciál nás posílit, když to zvládneme.

3. Chraňte si zdroj své síly. To znamená: Chraňte svého učitele. Nedovolte, ať jej kdokoli zvenčí zkouší oslabit. Přišli byste o někoho velmi důležitého nejen pro své sílení, ale i pro svůj život. Umět čelit těžkostem se totiž hodí nejen v partnerských vztazích. Právě tento bod Zdeňka změnil.

Uvědomil si, že jeho rolí je chránit Kateřinu. To, že je někdo silný člověk, ještě neznamená, že neprožívá slabé chvíle. I silná žena potřebuje vedle sebe oporu, třeba aby si občas mohla dovolit být křehkou a zranitelnou. Jako Kateřina, které bylo mnohokrát v životě do pláče. Slzy nejsou znamením slabosti, ale znamením toho, že se člověk snažil být až příliš dlouho silný. I on si někdy potřebuje emočně ulevit.

A tak se stal „zázrak“. Zdeněk, díky ZNOVUZROZENÍ, změnil náhled na Kateřinu. Přestal v její síle vidět nežádoucí element a v Kateřině nepřítele. Přestal se trápit tím, že má vedle sebe silnou, soběstačnou a přitažlivou ženu. Naopak se začal dmout pýchou, že někoho takového vedle sebe má. Začal Kateřinu podporovat v její péči o sebe, v jejím sebejistém oblékání, v jejím úsměvu, který vyjadřoval: „Jsem šťastná i proto, že nemám po svém boku slabocha.“

Možná Zdeněk ještě dlouho nedosáhne hodnot jejího sebevědomí, ale to nevadí. Je na dobré cestě. A to hlavně proto, že nemá potřebu ponižovat jen proto, aby se sám cítil silnější.

Memento

Není týdne, aby mi na Setkání nepřišel někdo sražený slabým člověkem. Už mám dost těchto případů. Proto vznikla kniha ZNOVUZROZENÍ. Nedejte se srážet. Nenechte si vzít svou sílu jenom proto, že někdo slabý nesnese pohled na Vás, silného člověka.

A pokud jste naopak ti, kteří doposud druhé sráželi jen pro své nízké sebevědomí, pamatujte: Silní lidé nejsou ti, kteří nikdy neprohráli, ale naopak ti, kteří své prohry překonali. A to můžete i Vy. Záleží jen na Vás. Uvědomte si ale, že s negativním rozpoložením nemůžete mít pozitivní život. Navíc ničíte-li silné lidi jen proto, že Vás převyšují, sami si tím nepolepšíte, nevyrostete ani o píď.

A Vy, kteří jste už v životě překonali několik těžkých momentů, a tudíž jste přirozeně silní, počítejte s tím, že Vaše síla bude druhé přitahovat. Ale to nejen ty, kteří Vás budou obdivovat, nýbrž i ty, kteří Vás právě za to, co jste překonali, budou nenávidět. Protože oni to nedokázali. Není to o Vás, je to o nich, je to jejich problém. Pokud si to ale začnete brát osobně, bude to i Váš problém. Jako v případě Kateřiny.

Špatně vzdorujete nenávistným slovům nebo činům jiných lidí? Oslabuje Vás to, ztrácíte sebevědomí? Využijte ZNOVUZROZENÍ. Tuto knihu získáte pouze zde.

Chcete se osobně potkat? Přijďte na kávu. Termíny možných Setkání jsou zde. POZOR, počet vstupenek je limitován. (Více o místu Setkání čtěte zde.)

Top
Shopping Cart