7 odstínů vnitřní tmy aneb Jak čelit depresi v cizí mysli

Zalarmovat pomoc. Zapojit odborného lékaře. Vyvést ze tmy. To vše jsou nezbytné následné kroky, které však nejdříve předpokládají jedno: že vůbec nebezpečí deprese v člověku rozpoznáte.

Depresi, to stlačení zevnitř (de-pression), lze těžko vysvětlit člověku, který ji nezažil. Nejde jen o to, že Vám dojde síla. Nejde jen o to, že už nevidíte perspektivu, že by to „ještě nějak mohlo jít“. Nejde jen o to, že obrátíte všechno proti sobě. Autoagrese může vyvrcholit smetením z povrchu zemského nejen sebe, ale i všeho, co považujete za svou součást, jiné lidi nevyjímaje.

I pro tyto momenty jsem psal ZNOVUZROZENÍ. Aby člověk pochopil, že když není spokojen se současným životem, nemusí ho ukončovat násilně, ale může začít život nový.

Černý pes věčně v patách

Naději může ztratit kdokoli. Stačí jen vložit si do hlavy tuto myšlenku. Vyrobit si negativní emoci. Emoce pochází z latinského emovere, energie v pohybu. Emocí dáváme do pohybu změnu. Ale ta změna nemusí být jen pozitivní. Záleží na tom, jak myslíme i jak cítíme.

Lidi v počínající depresi trápí nejen emoce a myšlenka, kterou si vyrobili, ale často i chování druhých. „To bude dobré.“ „To rozchodíš.“ První větu takový člověk označí za lež – dobré to nebylo, není a zjevně jen tak nebude. A druhá může ještě zhoršit jeho stav – jako by kritik říkal, že překonání má být snadné. Ale ono to snadné není. Takže „selhávám“?

Deprese není pomíjivá. Je jako neodbytný černý pes, který se Vám drží v patách, i když zrychlujete. Nejde ho zahnat. Tak jako depresi utéct. Je všude s Vámi, protože je ve Vás. Je Vaší součástí – každou naději cupuje na kousky, a to mu nestačí, dál Vás pronásleduje.

Tady začíná druhý problém: pro blízké lidi není příjemné s takovým člověkem být. Jejich trpělivost a ochota pomoci je omezená. „Může si sám za to, jak se chová.“ A tak člověk v depresi zůstává sám. Na toho černého psa, který je pořád silnější…

Pořád hlubší tma

Lidé, kteří depresi nezažili, si myslí, že je to jen dlouhotrvající smutek. Omyl. Smutek jen zraňuje, ale deprese je palčivá a vyčerpává. Člověk ztrácí sám sebe, odosobňuje se, poškozuje se, mizí jeho přirozený vztah k sobě, včetně pudu sebezáchovy. Jako by se měnil v někoho jiného, v cizince ve svém těle. Jako by neměl se sebou už nic společného. Ani se životem, který kdy chtěl.

Když mi bylo dvacet, stál jsem na mostě a chtěl skočit. Zničit tu bytost, která selhala, zničit život, který jsem nechtěl. Kardinálním dramatem deprese je, že zatímco v jiných situacích nalezením a odstraněním příčiny zmizí následek, tak deprese sama identifikování správné příčiny nedovoluje. Bizarní příměr: Představte si, že se díváte na svět, ale všechno vidíte rozmazaně. Při každém pohledu Vás bolí hlava. Rozhlížíte se, abyste našli, čím to může být způsobeno. Přitom Vám nedochází, že máte nasazené příliš silné brýle. Ty totiž na nose nevidíte. Přitom právě ony ovlivňují a způsobují to zlé. A Vy místo toho křičíte na partnera, na děti, na kohokoli dalšího, že oni způsobují ten bolehlav. I proto je důležité včas vnímat signály nastupující deprese:

 1. Slábnutí energie. Základem psychické odolnosti člověka je dostatek dobré energie. Deprese tedy přichází pokradmu, ubíráním životní energie. Téměř to nevnímáme. Jen se cítíme den po dni unavenější, i po dlouhém spánku. Deprese je jako vnitřní píst, který plíživě z člověka vytlačuje životadárný vzduch ven, a tím uvnitř vytváří podtlak – předpoklad zhroucení se do sebe.
 2. Nezdravý spánek. Člověk je tak trochu jako dynamo. Energii získává hlavně pohybem, stravou a spánkem. Deprese odebírá „dynamu“ právě tyto zdroje. Člověku vymaže vůli k jakékoli činnosti. Vezme mu chuť jíst a klid k hodnotnému spánku. Energie se tak z člověka vytlačuje a nová se nevytváří.
 3. Přepólování mysli. I když člověk bez pohybu, stravy a spánku leží, pořád by si mohl vyrobit energii mentálně. Postojem. Dobrou myšlenkou, nadějí, vírou, pozitivní představou. Proto deprese přepóluje mysl. Upne jeho pozornost na to, co je špatné a co „nemůže“ ovlivnit. Tím jako by přestalo existovat to, co je dobré a co člověk může ovlivnit. Výsledkem je prudká skepse, beznaděj, ať už zaměřená na minulost, přítomnost nebo budoucnost.
 4. Přepólování pocitů. Pořád je tu však pro depresi „nebezpečí“ – nepřijde-li zevnitř, mohl by dobrý pocit přijít zvenčí. Ten by pak podnítil dobrou myšlenku. A tak je s depresí spojena otupělost vůči pozitivním podnětům a současně přecitlivělost k podnětům negativním. Otupělý a negativní člověk se pak uzavírá do bubliny, v níž ztrácí okolí. Pro druhé je mrzutý, podrážděný, naštvaný, apatický. „Nechte ho být, když je takový…“ Pomoc se vytrácí. A s ní i zájem depresivního člověka o vnější svět. O všechny potenciální zdroje nové dobré energie. O kreativitu, sex, objetí.
 5. Sebevražedné myšlenky. „Už pro mě není naděje.“ „Svět je bezútěšné a nezajímavé místo.“ „Smrt je jedinou snesitelnou volbou.“ Tyto myšlenky směřují k pomalému připouštění extrémního řešení. Pořád je čas.
 6. Prostupující prázdnota. Najednou se čas zastavuje. Přestává být pro člověka tak trýznivým. Čas je totiž změna a deprese vytváří pocit toho, že se nic nemění. Ustaluje se vnitřní vyprázdněnost, neztotožnění se se sebou, se světem. Být ve vlastní kůži je stále méně snesitelné, protože život už přestává pulzovat, stojíte jen v ohni.
 7. Zacyklení v těžkostech. Pocit viny, hanby, nevíry. Zlomení hole nad okolím i světem. Nenávist vůči těm, kdo se vzdálili, neochota nechat „takovému“ světu ty, kteří zůstali nablízku. Definitivní uzel, kdy je rozhodnuto.

Za jaký konec brát depresi

Jak podotýkám v knize ZNOVUZROZENÍ, žijeme ve světě, kde lidé považují za rozmařilé mít kouče, terapeuty, navštěvovat psychology. Ukazuje to na nepochopení doby a vůbec práce člověka se sebou samým. Každý profesionální sportovec má trenéra. Čím je lepší, tím více na trenéra dá. To amatéři „trenéra nepotřebují“. Není to paradox? Jak je možné, že v posilovnách ti, kteří nikdy řádně necvičili, propadají pocitu, že trenér je zbytečný, a naopak ti svalnatí a kondičně vyladění dál pokračují s trenérem? Povím Vám proč. Lidé si myslí, že jsou porouchaní, stydí se říct si o pomoc.

Psychohygiena je pořád zakleté slovo. Jak se čistí zuby, to ví i tříleté dítě. Jak se čistí mysl a srdce, to neví většina dospělých. Žijeme v materialistickém, hmotném světě, kde si myslíme, že na nehmotě nezáleží. Že psychické onemocnění je simulace. Že z deprese se člověk vyspí. Že zlomeninu srdce rozchodí. Přitom nikoho nenapadne říct: „To rozchodíš!“ na zlomeninu nohy.

Na sebevraždách, potažmo rozšířených sebevraždách (kdy rodič vezme na onen svět i své dítě) nese spoluvinu samozřejmě i společnost. Nulové vzdělávání ohledně emoční první pomoci, nulové povědomí o psychohygieně, nulový zájem systému, počínaje školními osnovami. Z toho plynou omyly, z nichž ty základní zmíním zde. Snad bude patrné, proč depresi už nikdy nepodceňovat:

1. Deprese není stav, který by si člověk vědomě vybral

Psycholog Carl Jung (1875–1961) přirovnal depresi k zabloudění v hlubokém lese: Člověku chvíli trvá, než mu dojde, ŽE se ztratil, natož CO to skutečně znamená.

Takový psychický zbloudilec si zpočátku depresi vůbec nepřipouští. Věří, že – zůstanu-li u přirovnání – když zabloudil v lese, za chvíli bude všechno v pořádku, odněkud přijde světlo nebo náhodný pocestný, a on najde cestu ven. Přece všechny příběhy musejí mít dobrý konec… Jenže pak se začne stmívat – s každou minutou víc a víc. Čím později je, tím spíš nemá zbloudilec ponětí, kde vlastně je. Za tmy je dezorientovaný, je někde, kde to nezná, v místě, které si nevybral, a hlavně nevidí cestu ven. To je nástin deprese.

Jung podotýkal: „Zabloudění v lese si nikdo dobrovolně nevybírá, a také to neumí ukončit lusknutím prstu – pouhým vlastním rozhodnutím.“ Deprese je stav, který se napravuje dlouho, krok za krokem. Některé teorie říkají, že léčba může trvat podobnou dobu, po jakou člověk ignoroval podmínky pro vznik a rozvoj deprese.

2. Deprese není hlubší smutek

Už jsem o tom něco zmínil. Přidám ještě víc:

Důležité je pochopit, že smutek může přispět k depresi, ale deprese není vyšší fází smutku. Deprese a smutek jsou dva různé světy. Deprese (na rozdíl od smutku) nemá rozumovou nebo emoční příčinu. Deprese (na rozdíl od smutku) není přímá reakce organismu na konkrétní situaci. Deprese především JE. Tak jako JE dnešní počasí. Zažíváme zimu, ale nemůžeme ovlivnit (svou myslí nebo vyslovením nějaké vtipné anekdoty) to, jaká je.

Samozřejmě, někdo zažívá depresi v rámci rozchodu, ztráty zaměstnání, milované osoby. Těžké životní prověrky mohou umocňovat depresi, ale primárně jsou spojeny se silnými emočními výkyvy a zátěžemi. Výsledná deprese je paradoxně nijaká, plochá, člověku na rozdíl od smutku bere cit, racionalitu, a hlavně naději. Smutek lze vědomě změnit, rozveselit se.

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856–1939) člověka v depresi definoval slovy: „Mrtvý zevnitř.“ A dodal: „Jedná tak, jako by se snažil zabít sám sebe – společensky, životosprávou, myšlením.“

Freud přirovnal psychické rozpoložení člověka v depresi k uvěznění nešťastníka na okenní římse hořícího mrakodrapu. Vpřed, či vzad: na obě strany je cítit marnost s nevyhnutelným špatným koncem. Takový je podle Freuda pocit člověka v depresi. Freud k tomu řekl: „Lidé, kteří skáčou z oken hořícího mrakodrapu, nemají o nic menší hrůzu ze smrti. Není to ani jejich víra ve šťastný dopad na zem, co je přiměje skočit. Jsou to plameny. Ve chvíli, kdy olizují jejich pokožku, smrt skokem dolů se zdá jen méně strašná ze dvou strašných smrtí.“

A dodal: „Kdo tam dole na úpatí budovy křičí: ‚Neskákej, vydrž!‘, ten skákajícímu nikdy neporozumí. Musel by být sám uvězněn na tom okenním parapetu. Potom by pochopil motiv, který předchází skoku.“

3. Láska milující/milované osoby je opak toho, co člověk v depresi vyhledává

Cituji z e-mailu, který mi poslal jeden čtenář: „Ležím v pokoji, závěsy zatažené. Jen tak je to snesitelné. Jenom tak se cítím v souladu. Černo kolem mě, černo ve mně. To černo uvnitř je tak děsné, že mě nic nemůže vyčistit. Všechno je moje chyba. Všechno jsem zkazil. Jsem zavržený, bezcenný, mrtvý člověk.“

Někdo by řekl, že pisatel prožívá akutní stav osamělosti a izolace. Není to přesné. To není stav, ale POTŘEBA. Ač se zdá, že osamělost ještě víc prohlubuje depresi, paradoxně právě osamělost člověk v depresi intuitivně vyhledává. (Níže vysvětlím proč.) A naopak může špatně snášet to, je-li obtěžován lidmi, i těmi milujícími. Pak se izoluje ještě víc, a dokonce odstrkuje každého, kdo má pocit, že na něj svou láskou zapůsobí léčivě. Proto je tak důležité pochopit, že když se nám blízký člověk vzdaluje vinou hluboké úzkosti nebo deprese, můžeme pro něj udělat následující maximum, ale ne víc:

 • Připomeňme mu, že jsme pořád nablízku. Vysvětleme mu jen několik možností, ideálně jen jednu, jak se nám může ozvat, když si to bude přát (tady máš číslo).
 • Nenuťme ho, aby s námi mluvil o svých pocitech, dokud sám nechce.
 • Mějme s ním trpělivost.

A hlavně pochopme následující:

4. Deprese absolutně vysává energii

Jen vstát z postele může být nad veškeré síly. A i když se mu to podaří, může to být pro něj vyčerpávající. Navíc deprese může připomínat horskou dráhu. Jeden den může být člověk emočně nahoře, druhý dole. Přitom vůbec nerozhoduje, co kterému dni předcházelo – zda včera zdravě jedl, pil, dbal na pohyb, pohodu, vydatný spánek. Už následující ráno může rušit všechny plány nebo do telefonu, byť přijal hovor, nevydat ani hlásku. Tohle má bohužel fatální dopad na vztahy, zvláště u nevědomých lidí, kteří si to vyloží jako osobní útok vůči sobě.

Depresi můžeme vnímat i jako nejvýkonnější vysavač. V mžiku vysaje z člověka všechnu energii. Základní pomocí je reagovat na depresi s pochopením a láskou, a to i když z druhé strany (od člověka postiženého depresí) pochopení a láska nepřicházejí.

Čím méně si něčí depresi budeme vykládat osobně, tím spíše se vyhneme neadekvátním a zbytečným reakcím a člověka neopustíme právě v té chvíli, kdy nás nejvíce potřebuje, přestože svým jednáním může dávat najevo pravý opak – že jsme mu lhostejní, že nás nenávidí, že by byl nejraději bez nás.

5. V depresi nepomohou klasická klišé

„To bude časem dobrý, uvidíš.“ „Potřebuješ jenom odpočinek a čerstvý vzduch.“ „Nakonec to nebude tak hrozné, neboj.“ Ani jednu z těchto vět, prosím, nepoužívejte. Proč? Za prvé, není dobré spojovat s depresí jakákoli pozitivní očekávání, hlavně ve své vlastní hlavě. Za druhé, motivační afirmace, vyslovené i s nejlepšími úmysly, mohou na člověka v depresi působit v lepším případě prázdně, v horším případě provokativně či výsměšně. On totiž přece cítí naprostý opak: že to není a NEBUDE dobré, odpočinek a čerstvý vzduch opravdu NEPOMÁHAJÍ a hrozné to už JE.

Nechceme-li být v jeho očích za lháře, posměváčka, bagatelizátora, nechápavce, tudíž se mu ještě víc vzdálit, mám jeden příměr: Kterékoli z uvedených klišé si, než ho řeknete člověku v depresi, představte jako náplast, kterou přikládáte na zlomenou nohu.

6. Deprese může být uzdravující kotva

Po všem, co jsem napsal, to může znít nepochopitelně. Ale deprese je reakce lidského organismu, který bojuje o život. Každému, kdo se ocitne vedle depresí stiženého člověka, opakuji: I deprese může nakonec člověku pomoci. Ve výsledku může změnit jeho život k lepšímu. Deprese totiž nepřichází do života proto, aby člověka zničila, ale právě proto, aby mu pomohla uvědomit si, na co zapomněl nebo co nikdy ani nevěděl.

Vynucená potřeba osobní izolace ho může konečně odstavit od SKUTEČNÉ příčiny, která depresi vyvolala nebo k depresi zásadně přispěla. Člověk může v ústraní postupně najít sám sebe a pochopit, jak důležité je se za sebe umět postavit, říkat NE tam, kde jej druzí nutí vzdalovat se od svého Já, ba i být zdravě agresivní, když je to třeba a někdo opakovaně nerespektuje jeho hranice. (Více o zvládání těchto potřeb v knize ZNOVUZROZENÍ.) Deprese totiž, byť neurvalými způsoby, pomáhá člověka izolovat od tří největších spouštěčů deprese:

 1. od práce, která dlouhodobě vede k burn-out syndromu (syndromu vyhoření),
 2. od nesprávných lidí, kteří dlouhodobě tlačili na ignorování jeho vlastních potřeb,
 3. od negativní rutiny, jež člověka dlouhodobě uzamkla do krysího závodu (rat race), z něhož zdánlivě nebylo úniku. Čím víc se tento nešťastník chtěl jako hlodavec vymanit z běhacího kolečka, tedy čím rychleji běžel, tím víc se s ním kolečko točilo. A je jedno, zda jde o pracovní režim, osobní problém či dlouho neřešenou a odkládanou nepříjemnost, jež náhle člověka zachvátila.

Ano, deprese je svým způsobem očistec, jedna z nejtěžších, ale potenciálně i nejnutnějších inventur, jakou může zlomený člověk za pozemského života podstoupit. Odděluje ho od vnějšího zdroje bolesti, pomáhá mu, byť velmi bolestně, se pročistit/očistit. Deprese je vnímána jako nouzová brzda, za kterou zatáhne život. Náraz, jako ve vlaku, který náhle zaskřípe brzdami, bolí tím víc, v čím větším spěchu jsme byli. Deprese srozumitelně učí: Opusť dosavadní negativní rituály. Více mysli na sebe.

Deprese nikdy nepřichází „zničehonic“. Život předtím obvykle mnohokrát varoval. Však si to zpětně vybavme: špatné pocity, nespavost, nechutenství, bolesti fyzické i duševní. Když však tyto jemné signály přehlížíme, musí zasáhnout hrubá síla. Deprese není úder, který jen přijde a odezní. Je to vracející se úder, který nedá člověku vydechnout, dokud nezmění sám sebe.

Pokud neví jak, nesmí se bát říct si o pomoc. Cesta vždy existuje. A to i tehdy, když si on myslí, že žádná být nemůže.

Trápí Vás nějaká okolnost a Vaše neschopnost ji zvládat? Potřebujete začít nový život? Využijte ZNOVUZROZENÍ. Knihu získáte v předprodeji zde.

O autorovi
Petr Casanova
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart