A dost! 50 způsobů, jak začít znovu a lépe

Toužíte po něčem velkém a momentálně se Vám nedaří to uskutečnit?

Něco důležitého jste cestou pokazili a máte pocit, že všechno je definitivně ztraceno?

Uklidněte se, prosím.

Oscar Wilde už v devatenáctém století napsal: „Chyboval jsem. Můj život je tedy zruinován. Minulost už totiž nikdy nepůjde opravit.“

Připadá Vám to logické? Měl by člověk rezignovat po každé chybě, kterou udělá?

Dovolte, abych Vám připomněl, že člověk je chybující tvor – je nastaven tak, aby chyboval, protože právě z chyb se učí. To je důvod, proč naopak nemá smysl bát se kdykoli začít znovu, protože s dalším pokusem nikdy nezačínáme od nuly, ale od zkušenosti.

I proto vznikl Vánoční Speciál. Aby vrátil energii těm, kteří poznali, co je život ČLOVĚKA. Jakou moc i bezmoc dokáže objevit ve své vlastní hlavě. Kolik je v ní síly i slabosti. A že právě mysl je největším bojištěm na tomto světě.

Vypořádáváte se s vlastní velkou chybou? Točíte se už déle v kruhu, ze kterého se Vám nedaří vystoupit? Věřte mi, že to, zda budete mít lepší, nebo horší život, je do značné míry závislé na tom, jaký příběh si o svém selhání začnete vyprávět. Co tím myslím?

Jak změnit postoj

Až se jednou budete s odstupem času dívat na minulost, zjistíte, že pro Váš celkový rozvoj byly nejdůležitější průšvihy. Ne úspěchy. Průšvih má totiž tři výhody:

  1. Průšvih Vás dokáže probudit.
  2. Průšvih Vám dokáže ukázat chyby, tedy Vás ponaučit.
  3. Průšvih Vás tedy dovede ke zlepšení.

Úspěch má naproti tomu tři nevýhody:

  1. Úspěch Vás dokáže NAOPAK uspat.
  2. Úspěch Vás dokáže NAOPAK uspokojit – začnete si myslet, že jste bez chyb a nic na sobě tedy nemusíte zlepšovat.
  3. Úspěch Vás tedy dovede NAOPAK ke stagnaci nebo způsobí Vaše zhoršení.

Už proto se naučte měnit svůj postoj k chybám. Jednou je přestanete proklínat a začnete za ně děkovat. Možná Vám cestu k tomuto prozření urychlí 50 mých doporučení, které můžete používat i při práci s vlastními dětmi. Pro lepší orientaci je rozdělím do tří skupin.

Kéž Vám pomohou jinak přistupovat ke svým zakopnutím nebo pádům. Pokud Vám přijdou srozumitelné a nápomocné, využijte Vánoční Speciál, který je na části těchto principů i postaven:

1. až 15. doporučení: Základní vnitřní nastavení

1. Chcete-li změnit svůj život, musíte změnit způsob, kterým myslíte. Jedině jiné myšlenky přinesou jiné činy a jedině jiné činy povedou k jiným výsledkům. Stejné myšlení vede ke stejným výsledkům. Albert Einstein to řekl ještě jinak: Žádný problém nelze vyřešit za použití těch samých myšlenek, které ho způsobily. 

2. Nečekejte na lepší situaci. Nepřijde. A není čas čekat. Začněte s tím, co máte, s tím, kde jste a kdo jste. Chápejte, že je to výchozí pozice, ne konečná.

3. Neřešte to, jaká konkrétně je tato výchozí pozice. Pamatujte, že důležité je začít se změnou. Nejhorší je vůbec neodstartovat. 

4. Neřešte přespříliš to, jak jste se ocitli v problému. Nevyčítejte si minulost, že jste tomu tehdy mohli předejít a proč se tak nestalo. Obecně nepřemýšlejte přespříliš o původu jakéhokoli problému, nebo vymyslíte (další) problém, který předtím neexistoval. Nehledě na to, že příliš dlouhé přemítání, jak něco udělat, vede nejčastěji k tomu, že neuděláte nakonec vůbec nic.

5. Hleďte vpřed a pamatujte, že na začátku žádného úspěchu v životě není náhoda, ale lidské rozhodnutí. Přirozeně Vás napadne, že to, o čem sníte, nedokážete. Úspěch je totiž v první řadě o překonání sebe, své vlastní nevěřícnosti.

6. Nečekejte na „dokonalé podmínky“. Začněte. Už tím učiníte jakékoli podmínky dokonalými.

7. Lidský úspěch spočívá v jednání. Naučíte-li se konat ve směru svých cílů, už tím se začnete přibližovat k úspěchu.

8. Konat znamená neodkládat. Uvědomte si, že žádný den v kalendáři se nejmenuje „Jednou“, „Někdy“, „Příště“. Co odložíte jednou, odložíte pokaždé. Každé „Jednou“ se může proměnit v „Dnes“ a každé „Dnes“ se může proměnit v „Jednou“.

9. Nikdy neříkejte, že zítra bude vhodnější den. Protože zítra můžete zjistit, že vhodnější den byl včera. A žádné včera pak už nevrátíte.

10. Snažte se ke každému dni přistupovat jako k velké příležitosti odměnit se. Snažte se zkrátka dnes udělat něco, za co si zítra poděkujete (viz pracovní listy ve Vánočním Speciálu).

11. Učte se pravidelnosti. Na tom, co děláte každý den, záleží mnohem víc než na tom, co uděláte jednou za čas.

12. Život neodměňuje ty, kteří se snaží o dobré nápady, ale ty, kteří mají dobré výsledky.

13. Základ je ve Vašem chtění. Jestli chcete něco dokázat, najdete způsob, jak to dokázat. Jestli nechcete, způsob nenajdete. Jinak řečeno: Kdo hledá, může najít. Kdo nehledá, nikdy nenajde. Vyjma výmluvy, proč to nemůže dokázat.

14. Zkusit něco a neuspět je vždycky cennější než nezkusit nic. Při neúspěchu totiž získáte zkušenost.

15. Cesta k úspěchu je v zásadě jednoduchá: V každém okamžiku se snažte dělat to nejlepší, co umíte. Neznamená to, že neuděláte chyby. Ba naopak, musíte dělat chyby. Jedině chyby Vám ukážou, co můžete a máte zlepšit.

16. až 30. doporučení: Nový přístup k chybám a minulosti

16. Nikdy se nesnažte zapomenout na to, co špatného nebo dobrého se stalo v minulosti. Používejte minulost jako zdroj zkušenosti. Více ohledně minulosti neřešte. Dopředu se nedá couvat. Kdo se snaží jet vpřed, a přitom nespustí oči ze zpětného zrcátka, ten narazí (viz část o konstruktivním uzavírání minulosti ve Vánočním Speciálu).

17. Nevláčejte své chyby celým životem jako balvany na bedrech. Odpusťte si je. Pochopte, že Vám pomohou k lepšímu rozhledu. Obrazně řečeno: Shoďte je pod nohy a vystupte na ně, pak uvidíte z nadhledu víc než dřív.

18. Chyby jsou předpokladem úspěchu. Poskytují Vám nejdůležitější lekce. S každou chybou, potažmo s každým ponaučením, jste blíž cíli. Jedinou opravdovou chybou, která Vás vzdaluje od cíle, je rozhodnutí raději neudělat nic v obavě, ať neuděláte chybu. Pamatujte: POTŘEBUJETE chyby!

19. Z dlouhodobého pohledu nezáleží na tom, kolik chyb uděláte nebo jak pomalu postupujete. Stále budete v předstihu před člověkem, který neudělal vůbec nic. Kdo kráčí pomalu, ale správným směrem, je pořád blíže cíli než ten, kdo chvátá rychleji, ale špatným směrem.

20. Každý okamžik je příležitostí k nápravě. Každý.

21. Přijměte minulost, jaká byla. Neohlížejte se za dveřmi, které se už za Vámi zavírají. Přehlédnete mnohem důležitější dveře, které se před Vámi otevírají.

22. Nenadávejte na to, co je těžké nebo namáhavé. Růst člověka vždy začíná tam, kde končí jeho pohodlí.

23. Nenadávejte na to, co bolí. Co roste, to obvykle bolí. Kosti a svaly by mohly vyprávět. Ne, růst není snadný. Ale co není snadné, většinou stojí za to. I postel je nejměkčí po nejnáročnější túře.

24. Chcete-li dosáhnout nad průměr, nesmíte dělat to, co je průměrné.

25. Nedopusťte, aby Vaše katastrofická představa, co špatného by se mohlo stát, způsobila, že se Vaším přičiněním nestane vůbec nic. Učte se měnit zabarvení té představy. Uvidíte pak i to, co dobrého by se mohlo stát. Největší lidské brzdy spočívají v negativní vizualizaci (viz práce s vlastní vizualizací ve Vánočním Speciálu).

26. Lidé se statisticky nejčastěji bojí toho, co se nakonec vůbec nestane. Chápejte, že strach Vám neříká, co nedokážete, ale co jste doposud ještě nedokázali. Porazit strach je jednoduché: stačí najít odvahu udělat přesně to, čeho se bojíte. Tím se Váš strach změní ve Vaši sílu.

27. Jestliže chcete „vzlétnout“, musíte nejdříve odhodit všechno, co Vás stahuje dolů. Lidi, kteří Vás celoživotně jen odrazují a ponižují, především.

28. Jakmile se přestanete zabývat vším, co nedokážete ovlivnit, objevíte najednou spoustu času a energie na zabývání se vším, co dokážete ovlivnit a co je skutečně důležité.

29. Pokud si myslíte, že nejste dost dobří, nejprve se o tom PŘESVĚDČTE. Opravdu to nedokážete? Ukažte! Možná zjistíte, že nejtěžší na každém kroku je překonat okamžik, kdy ten krok nechcete udělat.

30. Lidé zřídka dělají to, k čemu jsou nejnadanější. Nejčastěji dělají to, k čemu jsou nejochotnější.

31. až 50. doporučení: Nový přístup k poměřování

31. Přestaňte se toxicky soustředit na to, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než Vy. Protože když ho budete hledat, najdete ho. A víte proč? Protože vždy existuje někdo, kdo už nepřemýšlí o tom, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než on.

32. Váš hlavní úkol není mít lepší život než druzí, ale mít takový život, který naplňuje Vás. Není o druhých, je o Vás. Zaměřujte se proto na sebe. Potřebujete-li se s někým měřit, měřte se se sebou. Snažte se překonávat svůj nejlepší výkon z předchozího období. Stačí jen o píď. Tak se roste. Úspěch je zásadně výsledkem té nejtěžší bitvy, jakou můžete podstoupit – mezi sebou a Vámi. Jediný, kdo Vás může porazit, jste Vy (viz práce s vlastním egem ve Vánočním Speciálu).

33. Nezdržujte se lidmi, kteří Vás odrazují od toho, co je pro Vás důležité. Těžko někdy dojdete do cíle, když budete pořád zastavovat a před každým se obhajovat, kam chcete dojít a proč.

34. Dejte si pozor na myšlenku „Je to nemožné“. Až příliš nemožných snů se totiž změnilo v realitu.

35. Nedoufejte, že čas náhodou změní Vaše výsledky. Čas změní jen okolnosti, nikdy ne Vaše myšlení a činy. Vaše nečinnost nic nezmění. Nechá výsledky tam, kde byly – bez ohledu na měnící se okolnosti. Outsider zůstane outsiderem v každé době, pokud se nerozhodne přestat být outsiderem. Čas ho nezmění. Vůle ano.

36. Vaším světlem, které Vás vyvede z temnoty, jsou příležitosti. Každý den jim čelíte, jen možná nevíte, že jsou převlečené za překážky. Každý den čelíte problémům, v nichž je ukryt svým způsobem poklad. Řešením Vaší situace je najít ho, otevřít ho a objevit uvnitř ponaučení.

37. Dávejte prioritu péči o své myšlení a svá slova. Cokoli, co si chcete promyslet nebo říct, musí nejprve protéct Vaším mozkem. Když říkáte, že něco nedokážete, Váš mozek to zopakuje.

38. Nikdy nezačínejte kladení vnitřních otázek tím, proč nemáte sebevědomí. Nezačínejte negacemi, ale pozitivy. Ptejte se, na co můžete být pyšný, za co se ocenit, co všechno máte a na čem tak můžete stavět. Stavět můžete pouze na tom, co máte, nikdy ne na tom, co nemáte (viz přepínání z negativního myšlení na pozitivní ve Vánočním Speciálu).

39. Užijte si své úspěchy, ale nezůstávejte při nich. Možná znáte tu pohádku: Tak dlouho se kochal tím, co dokázal včera, až už nikdy neudělal nic.

40. Plánovat je důležité, ale jednat ještě důležitější. Plánovat je totiž jako houpat se v křesle. Vypadáte děsně zaměstnaně, ale nehýbete se z místa.

41. Každý dlouhodobý úspěch je běh na dlouhou trať. A vítězem takového běhu nikdy není ten nejchytřejší nebo nejrychlejší, ale ten nejvytrvalejší.

42. Kdo spadl a zase vstal, je připravenější uspět než ten, kdo nikdy nespadl.

43. Jediným rozdílem mezi překážkou a výzvou, chybou a školou, prohrou a zkušeností je úhel Vašeho pohledu.

44. Kdykoli Vám vstoupí do života nějaká zkouška, máte dvě možnosti. Buď ji zkusit zvládnout a nabrat tak nové sebevědomí, nebo ji dopředu vzdát a ztratit tak další sebevědomí. Dvě volby. Rozhodnutí je na Vás.

45. Mám pro Vás dvě zprávy. Jedna je špatná: Prakticky nikdo jiný nemůže za chyby ve Vašem životě, jedině Vy. Druhá je dobrá: Prakticky nikdo jiný nemá v rukou jejich nápravu, jedině Vy.

46. Neptejte se: „Proč bych to měl dokázat zrovna já?“ Ptejte se: „Proč bych to NEměl dokázat zrovna já?“

47. Vždycky buďte tak pozitivní, abyste příliš nepochybovali, tak optimističtí, abyste se příliš nebáli, a tak odhodlaní, abyste to nevzdali.

48. Přijímejte s vděčností každé zakopnutí. Alespoň poznáte, co v sobě máte, aniž o tom víte. Tím pádem se to totiž probudí.

49. S každým pádem se těšte na vnitřní hlas, který doposud mlčel. Vysloví jediné: „Vstaň!“ To díky němu vstanete. Seznamte se s ním. Je to hlas Vaší odvahy.

50. Dbejte na své myšlenky. U nich všechno začíná. Jen se rozhlédněte. Všechno hmotné, co kolem sebe vidíte, bylo kdysi myšlenkou. Myšlenkou v něčí hlavě, která se uskutečnila. Dejte tedy pozor na to, co si vkládáte do mysli – uskuteční se to.

Potřebujete rozpouštět negativní emoce? Jste až příliš unavení, přetížení, bez životního kompasu a smyslu? Položte si pod stromeček Vánoční Speciál. Darujte ho někomu, komu schází lepší energie. Doručení do Štědrého dne stihnete díky objednávce zde.

Top
Shopping Cart