Jak se naučit odpouštět

Opustil Vás bolestně někdo, koho jste milovali? Ublížil Vám toxicky někdo, komu jste důvěřovali?

Cítíte pro to zlobu, hořkost, neštěstí a trvá to už týdny, měsíce nebo dokonce roky?

Pak je zřejmé, že jste neodpustili. Možná dosud ani nechápete, proč je důležité odpustit. Třeba se i domníváte, že neodpouštění Vám pomáhá, nebo že zrovna ve Vašem případě není možné.

Ale je to klam. Omyl, který Vám ubližuje mnohem více a mnohem déle než samotný člověk.

Zažívá to i Karin, která mi napsala: „Petře, manžel mě spolu s dětmi před časem poslal do zahraničí. Prý si to zasloužím, pronajal nám byt u moře, s tím, že mě tam na dálku bude hýčkat a za námi pravidelně létat. Říkala jsem si: ‚To je milující muž!‘ Jenže on mě ve skutečnosti jenom elegantně uklidil pryč. Do našeho domu v Česku si nastěhoval jinou. Rozvod, který nyní požaduje, mu neumím odpustit. Ani tu zbabělost, že mi pravdu nedokázal říct do očí. Copak tohle lze odpustit?“

Nejenže lze, milá Karin, ale je to NEZBYTNÉ. A povím Vám proč.

Děkuji za všechny dotazy, které mi zasíláte. Odpovědi na ty nejčastější naleznete v mých souborných knihách Řešidlo 1 a Řešidlo 2. Pokud se potřebujete po prožitém šoku mentálně pročistit, využijte Vánoční Speciál, určený všem, kdo v nejcitlivějším období roku čelí současně jedné z největších bolestí života.

Co znamená neodpustit

Dovolte mi jeden příměr. Představte si, prosím, uzavřený pokoj. A v něm sebe. Jste zhroucení na kanapi, trápíte se, bolí Vás hlava, špatně se Vám dýchá. Příčina? V tom pokoji utíká plyn.

Plyn v uzavřeném pokoji vytváří toxické, respektive stále toxičtější prostředí. I Vás činí toxickými, stále otrávenějšími. Je Vám stále hůř. Nechápete, proč. Dokonce se mě ptáte: „Petře, co mám udělat, aby mi bylo lépe?“

Mám tři doporučení, která nejenže můžete, ale musíte následovat. Musíte 1. Vypnout plyn, 2. Otevřít okna a vyvětrat a 3. Otevřít dveře a jít ven. To je absolutní základ, aby se Vám mohlo udělat lépe. Varuji, že čím později to uděláte, tím těžší to pro Vás potom bude. Protože ten hromadící se plyn Vám bude neustále ubírat sílu, naději a odhodlání cokoli na své situaci změnit.

Rozumíte tomuto příměru? V takovém uzavřeném pokoji jste, dusíte-li se svými vlastními negativními (jedovatými) emocemi, myšlenkami, představami, závěry.

Hippokratův apel

Neodpustit znamená sedět v takto uzavřeném pokoji s unikajícím plynem, bez větrání, bez ochoty vyjít ven. Proto vezmu všechna doporučení po jednotlivých fázích, abyste pochopili, proč je každá z nich zásadní.

Vypnout plyn znamená v překladu do psychologie přestat si ubližovat. Přestat „sám sobě pouštět plyn“. Ale já nevím, jestli právě to chcete. Možná si myslíte, že Vám jedovatý plyn vyhovuje, že právě to potřebujete k „vyřešení svého problému“, ke „zlepšení své situace“. Proto už před téměř třemi tisíci lety Hippokratés řekl: „Než začneš někoho léčit, nejdříve se ho zeptej, jestli je vůbec ochoten přestat dělat to, co jej činí nemocným.“ A tak se Vás ptám: Chcete, aby Vám bylo lépe? Pokud ano, přestaňte dělat všechno, co situaci zhoršuje. Zejména se přestaňte obviňovat, očerňovat, přestaňte přemýšlet a mluvit o pomstě, přestaňte sami sebe plnit jakýmkoli nesmyslným jedem, v našem příměru „plynem, který sami sobě pouštíte“.

Jak se můžete divit, že Vám je špatně? Je to stejné, jako bodat se nožem a žasnout, že Vás to pořád bolí, dokonce pořád víc. Vypnout plyn zkrátka znamená ukončit negativní myšlení. Tohle je první, co dělají policejní psychologové, když hovoří k psychicky zlomenému člověku stojícímu například na okenním parapetu. Oni vědí, že s ním nezmohou nic, dokud tam stojí. On tam totiž stojí právě proto, že si myslí, že „jediné řešení, jak sobě pomoci, je sobě ublížit“. Ale to je negativní, tedy obrácené myšlení. V negativním myšlení děláte všechno naopak, než máte. Ubližujete sami sobě v domnění, že Vám to pomůže. Jenže nepomůže, ublíží Vám to. Proto negativní člověk musí nejdříve sestoupit z pomyslného okenního parapetu, jen tím dá najevo, že přestal myslet destruktivně a začíná myslet konstruktivně. Jinak řečeno: Ani já s člověkem, který si „pustil plyn a dýchá ho“, nic nezmůžu. Potřebuji, aby alespoň plyn vypnul, aby pochopil, že vytvářením jedu ničeho zdravého nedosáhne. Ani pomstou.

Kdo z Vás jde na první předvánoční setkání se mnou už tuto středu (upozorňuji, že vzhledem ke komplikovaným problémům, které se mnou chcete řešit, omezuji účast na maximálně 10 případů, tedy 10 osob nebo 10 párů – možnost rezervace je ještě zde), ať se na tento první bod připraví. Musí CHTÍT zlepšit svou situaci. Pokud sám nechce, já ji za něj nezměním.

A proto pamatujte: Plyn, který sami sobě pouštíte a který pořád dýcháte, otravuje nikoli toho, kdo Vám ublížil, ale Vás. Vrátím-li se k příměru s parapetem, realita je taková, že skočíte-li z okna, ublížíte především sobě, ale ne jen sobě. Ublížíte i lidem, kteří Vás mají rádi. Jenže to ten, kdo Vám ublížil, není! Takže – k dovršení všeho paradoxu – ublížíte sobě a lidem, kteří Vás mají rádi, ale tomu, kdo Vás rád nemá a možná nikdy neměl, to bude lhostejné. Ještě se Vám vysměje, poplive Vaši památku, že „tento akt je důkazem, že jste nikdy nebyli v pořádku“, že „s hysterkou nebo psychoušem“ (jak Vás následně označí) „opravdu nebylo možné žít“. Chápete? Proto v klidu vypněte ten plyn. Jenom si škodíte.

Všechno bude okamžitě lepší

První čtenáři Vánočního Speciálu mi posílají dojemné recenze, jak „jednoduché“ to vlastně je. Jak stačí skutečně následovat jednotlivá obsažená doporučení a popsané meditace a život se záhy stává snesitelnějším. Protože pochopili podstatu druhého bodu. Otevřít okna a vyvětrat znamená v překladu do psychologie pročistit si svůj život.

Stačí se zamyslet například nad tím, co vlastně v životě potřebuji a co ne. Chcete si alespoň krátce zahrát se mnou takovou malou hru? Fajn, tak říkejte ano/ne:

  • Hořkost, potřebujete ji? Já ne.
  • Lásku, potřebujete ji? Já ano.
  • Sebeobviňování, sebesžírání, sebepoškozování, potřebujete je? Já ne.
  • Naopak úsměv, radost, štěstí, potřebujete je v životě? Já ano.

I tohle znamená protřídit si mysl. Tudíž:

  • K čemu je mi člověk, který mě podrazí? Já ho nepotřebuji, jen běž ode mě co nejdál.
  • Nebo: Proč po mém boku není člověk, který by mě miloval? Možná jsem ho dosud po svém boku ani neměl, takže ho musím jít hledat. Musím otevřít dveře a jít ven. Což je třetí bod – více než jenom vypnout plyn a vyvětrat si hlavu. Otevřít dveře a jít ven znamená poznat jiné lidi, potkat jiné charaktery, objevit nové přátele, někomu pomoci nebo najít někoho, komu pomohu sám. Tím přestanu mít pocit zbytečnosti, prašivosti nebo marnosti.

Neodpouštěním k bublině

Pro ty, kdo nepřijdou na předvánoční setkání se mnou, a přesto nedokážou odpustit, protože si myslí, že to v něčem zlepšuje jejich život, jsem vytvořil Vánoční Speciál, kde je odpuštění jednou z osmi hlavních kapitol. Ty, kdo zatvrzele neodpouštějí, musím upozornit na jedno: Žít v důkladně uzavřeném pokoji a dýchat svůj vlastní jedovatý plyn znamená vytvořit si jeden nepříjemný psychologický efekt. Říká se mu bublina. Je to klamná představa, kterou člověk nabude o světě.

Vrátím se k tomu příměru: Dýcháte-li příliš dlouhou dobu plyn, začnete mít pocit, že nic než plyn už nikdy dýchat nemůžete. Přeneseno do vztahů: Že nic jiného než toxické prostředí a toxičtí partneři neexistuje. Ale to je lež, kterou pochopí každý, kdo vyjde z toho pokoje – kdo opustí tuto svou bublinu, ve které se pouze cítí špatně, ba stále hůř. Vyjít z pokoje znamená dát si šanci seznámit se s jinými lidmi, s jiným prostředím. Jsou jen dvě možnosti: Buď zjistíte, že jiní lidé mají podobné problémy jako Vy, že jim chybí milující partner (což pro ně můžete být i Vy, pokud přestanete být sami toxičtí), anebo zjistíte, že jiní lidé nemají problémy jako Vy, protože sami už mají milujícího partnera. V obou případech tedy zjistíte, že svět je jiný než Vaše bublina a že ve svém jedovatém pokoji opravdu žít nemusíte, že Vám jen vytváří halucinace v hlavě, že na světě je reálně spousta lidí, kteří pořád milujícího člověka potřebují, stejně jako ho potřebujete Vy.

Ale abyste takového partnera a takový zdravý vztah mohli mít, musíte nejprve udělat tři zmíněné kroky. Jedině tak se zbavíte svého jedu, který Vás logicky činí toxickým člověkem. Potřebujete pochopit, že ke zlepšení svého života se nepotřebujete mračit, mstít, tonout v hořkosti. Z hořkých surovin – hořkých pocitů, myšlenek a činů – přece nemůžete vytvořit sladký nápoj, tedy ani sladký život. Už proto je důležité odpustit. Jen si musíte odpovědět na primární otázku: Chci hořký, anebo sladký život?

Vypustit toxickou páru

Zbavte se jedu, který máte v sobě. Právě on vytváří Vaše špatné rozpoložení.

Mimochodem, všimli jste si toho nejpodstatnějšího? Za celou dobu jsem odpuštění vůbec nespojil s druhým člověkem – s tím, kdo Vám ublížil. Skutečné odpuštění totiž není o jiném člověku, je pouze o Vás, týká se pouze Vašeho pokoje. Ano, je doslova o VAŠEM POKOJI, o Vašem klidu. Proto jsem použil příměr k toxickému pokoji.

Jen proto, že Vás někdo opustil, zranil, že si Vás přestal vážit, nemusíte sami sebe trestat. Ba nemusíte nikoho trestat. Naopak stačí jen odpustit špatnou páru, tfuuu, ten škodlivý plyn ze sebe, tfuuu, provětrat si hlavu, to znamená: uvědomit si, že přece nepotřebujete lidi, kteří si Vás neváží, potřebujete přesně opačné lidi, kteří si Vás váží.

A už tohle uvědomění, pokud ho dosáhnete, je důkazem Vašeho přepnutí z negativního myšlení na pozitivní. Pamatujte: V negativním myšlení se domníváte, že potřebujete právě ty lidi, kteří si Vás neváží, kteří Vám pouštějí plyn, právě ty se podivuhodně snažíte vracet do svého života, a pak se ještě k tomu divíte, že je Vám špatně. Myslete, prosím, na Hippokrata: Chcete-li se vyléčit, zbavte se všeho, co Vás činí nemocnými. Ať je to negativní myšlení nebo negativní prostředí včetně negativních lidí.

Pokud s tím chcete pomoci, přijďte na některé z předvánočních setkání. Všechno o této příležitosti je zde.

Pokud věříte, že to zvládnete sami, využijte doporučení o praktikování i například odpuštění (včetně konkrétních meditací) ve Vánočním Speciálu. Ten můžete sobě nebo někomu blízkému, kdo se dlouhodobě a zbytečně trápí, dopřát pod stromeček zde.

Top
Shopping Cart