Co dělat, aby se mnou lidé přestali jednat jako s nulou

Četli jste článek 10 důvodů, proč lidé zůstávají tam, kde se jim ubližuje? Zažíváte podobně toxický příběh Vy sami?

Bolí Vás, jak si Vás lidé neváží, třeba v práci nebo rodině? Trápí Vás, když Vám dávají najevo, že Váš názor je podřadný, nedůležitý, když Vámi pohrdají, když Vás srážejí?

Vadí Vám to? Ptáte se, jak to zařídit, aby s Vámi už konečně přestali jednat jako s nulou?

Děkuji za všechny dotazy, které mi zasíláte. Zodpovídám je postupně v mluvených Řešidlech, v tištěných knihách Řešidlo 1 a Řešidlo 2 nebo při osobních setkáních. Odpovím i na tento.

Kouzelné slovo

Proč mi lidé ubližují? Proč si mě lidé neváží? Proč se mnou zacházejí jako s nulou? – Tyto otázky nejsou správně formulované. Správně by měly znít: Proč to DOVOLUJI, aby mi lidé ubližovali, aby si mě nevážili, aby se mnou zacházeli jako s nulou? Proč DOVOLUJI, aby to pokračovalo, abych mě to dál trápilo?

To jedno jediné vložené slovo je klíčové. Ale musí být správně pochopeno.

Kouzelná věta

Už ve své knize obnovení sebelásky Sami zmiňuji, že mnoho lidí, se kterými jejich okolí jedná jako s nulou, si myslí, že „přestat to dovolovat“ znamená „nastavit si osobní hranici směrem ven“. Tedy: Říct těm, kteří mnou pohrdají: „Ne, dost, to už stačí, takhle se mnou zacházet nebudeš!“ Jenže toto je až druhý krok.

První krok, který nastavení vnějších hranic předchází, musí být o nastavení vnitřní hranice – o vzepření se směrem dovnitř, do sebe. Musíte být schopni nejprve sami sobě říct: „Ne, dost, to už stačí, takhle se mnou zacházet nebudeš!“ Sami se sebou musíte přestat jednat jako s nulou. „Já nejsem nula.“ To je klíčová věta.

Jestliže o ní pochybujete, pak připouštíte, že možná jste nula. A v ten moment se změní jedna podstatná věc. Objasním ji.

Je důvod ve mně?

Když s Vámi někdo jiný jedná jako s nulou, přirozeně se ptáte PROČ: Proč se mnou jedná jako s nulou? Tuto otázku si ovšem můžete položit jak směrem ven, tak směrem dovnitř. Tedy: Buď z toho můžete vytvořit problém toho druhého, nebo problém svůj.

Svůj problém z toho vytvoříte ve chvíli, kdy odpověď na otázku „Proč právě se mnou jedná jako s nulou?“ hledáte ve své vlastní chybě. V té, která má za následek vnější negativní chování k Vám. V tomto případě se ptáte: „Co je na mně tak špatného?“, postavíte se před zrcadlo a hledáte odpověď. Hledáte na sobě jakýkoli nedostatek, jakýkoli důvod k pohrdání nebo posměchu. Z hlediska psychologie v té chvíli vnitřně připouštíte, že by na Vás nějaká chyba „mohla být“, že kvůli ní byste opravdu „mohli působit jako nula“, tudíž: druzí by „měli nárok“ ve Vás vidět nulu.

Jak vysvětluji v knize Sami, problém tohoto směru dovnitř je v tom, že v sobě vždy nějakou chybu najdete. Nebo si ji vymyslíte. Nikdo z nás není dokonalý, každý máme nějakou chybu. Co když ta, kterou jste našli nebo která Vás napadla, „je důvodem“ negativního chování jiné osoby? – Tak uvažujete. Ale to může být naprostý nesmysl.

Není důvod v tom druhém?

I proto potřebujete zmíněnou otázku přesměrovat „ven“, na druhého člověka. Zeptat se: „Proč právě on se mnou jedná jako s nulou? Proč právě on s lidmi, jako jsem já, jedná jako s nulou?“ To znamená, že obrátíte pozornost na něj a hledáte, kde je problém v něm. Tím se z psychologického pohledu celá situace změní, ba úplně otočí.

Můžete dojít ke zjištění, že má vůči Vám komplex, že Vás potřebuje ponižovat, že na Vás žárlí. Že to není tak, že by na Vás nebylo nic dobrého, ale naopak na Vás je mnohé dobré a on právě to neumí vystát, a právě proto potřebuje na Vás najít nějakou špínu, něco špatného. A možná se jen kvůli sobě potřebuje cítit silnější, uplatnit nad Vámi moc, převahu. Možná se k Vám dávno chová špatně, a právě proto si potřebuje dodatečně najít důvod, proč se k Vám vlastně tak špatně chová. Důvod pro sebe, důvod pro druhé, kteří se diví: „Opravdu je Tvá oběť taková nula?“

Rozbít zrcadlo

Cokoli z toho, ale i něco jiného může být skutečným důvodem jeho negativního chování. Ano, příčina může být V NĚM a Vy můžete sloužit jen jako spouštěč tohoto komplexu. V psychologii se pro to užívá pojem zrcadlení. Jestliže se na Vás podívá člověk, kterého převyšujete, pak si v kontrastu Vaší výšky může uvědomit, jak je sám malý. Kdyby Vás nepotkal, mohl si žít ve sladké iluzi, jak je velký. Jako trpaslík, který se cítí jako obr mezi broučky. Ale ve chvíli, kdy ho zastíní vyšší bytost, se začne cítit méněcenně, je vyveden ze své iluze, vrácen do reality, a proto se může snažit Vás zničit. Rozbít to „zrcadlo“. Jako ošklivec, který se na sebe nemůže dívat, nemůže mít doma zrcadlo. Nemá-li zrcadlo, může si myslet, že je krásný. Přitom problém nutně není v zrcadlech, ale v jeho přístupu k sobě – že sám se sebou neumí být spokojen, vyrovnán, nemá rád sebe.

Jeden neznamená „všichni“

A tak když se Vás někdo snaží přesvědčit, že jste nula, pamatujte, co píšu v knize Sami: že to může být jeho příběh, který s Vámi nemá nic společného. A nejlépe to poznáte, když začnete vnímat i jiné lidi než jen jeho. Zamyslete se: Jak se k Vám chovají přátelé, kolegové, rodiče? Že se někdo z nich k Vám NEchová jako k nule? Jak je to možné, jestliže „máte být nulou“?

Možná nula nejste. Pro ně ne, zatímco pro toxického člověka ano.

A tak se naučte nejdříve větu „NE, nejsem nula“ říkat sobě, abyste pak „NE, tohle si ke mně už nebudeš dovolovat“ mohli říct s jistotou někomu jinému. Anebo vztah s ním ukončit, pokud si Vás neváží. Pamatujte: Jestliže si Vás jiní lidé neváží, naučte se vážit si sami sebe. U Vás všechno začíná. Pokud si nevážíte sami sebe, jak by si Vás mohli vážit druzí, a to včetně Vašich přátel?

Myslete na svou hodnotu. Připomínejte si své přednosti, úspěchy, ale i situace, kdy jste selhali, a přece jste to zvládli. Nejste nula jen proto, že Vám to někdo říká. Hrozí však, že se stanete nulou, když tomu uvěříte a když se tím začnete řídit.

Potřebujete zapracovat na sebevědomí, a to mimo jiné po rozchodu? Knihu Sami seženete zde. Pokud ji věnujete někomu, jehož osamělost a sebeoslabování Vás trápí, uveďte do poznámky v objednávce křestní jméno obdarovaného; vepíšu mu do knihy osobní věnování, ať pod stromečkem rozbalí skutečně OSOBNÍ dárek. Ze všech mých knih můžete pro své blízké vybírat zde.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart