Četli jste/poslouchali jste Proč nás lidé ponižují? Byl to i Váš příběh? Nebo příběh někoho Vám blízkého?

Problematice ponižování se věnuji i proto, že jej nezřídka řeší rodiče šikanovaných dětí. Jako Iva, která mi napsala: „Moje dítě ve škole prochází šikanou. Nevím, jak o tom spolu máme mluvit. Docházíme sice k psychologovi, ale ten jediné, co nám poradil, je změnit prostředí, školu. Co když se to ale bude opakovat i jinde?“

Děkuji za všechny Vaše dotazy. Zodpovídám je v mluvených Řešidlech, v tištěných knihách Řešidlo 1 a Řešidlo 2 a samozřejmě při osobních setkáních. Odpovím také Ivě z pohledu nejen psychologie a psychoterapie, ale i psychoimunologie.

Proč jsou ti, kteří šikanují, v přesile?

Psychoimunologie je obor, který vnímá psychické problémy v kontextu imunity. Psychoimunologové totiž prokázali, že zhoršená psychika zhoršuje imunitu. Dlouhodobé trápení tedy přímo poškozuje zdraví. To je důvod, proč i například ve Vánočním Speciálu stavím na první místo zlepšené pocity člověka. A těm napomáhá odlišný pohled na situaci, která ho trápí. Ukážu to právě na příkladu se šikanou.

Člověku mnohdy pomůže už pouhé zamyšlení nad tím, jak šikana probíhá. Obvyklý obraz: Osamělé dítě je izolováno od pomoci v nějakém prostoru, například na školních toaletách, a tam je napadeno. Ale kým je napadeno? V průměru třemi jinými dětmi, a to zpravidla staršími. Přemýšlejte o tom, prosím. Vysvětlete mi, proč na to jedno osamělé dítě musejí být TŘI děti, a ještě STARŠÍ? Jediná logická odpověď je: Musejí být tři, a ještě starší, protože kterékoli z těch starších dětí je ve skutečnosti SLABŠÍ než to osamělé napadené dítě.

Že to tak na první pohled nevypadá? Samozřejmě. I sůl na pohled vypadá jako cukr.

Kdyby ti, kteří šikanují, byli skutečně o tolik silnější, jak se tváří, pak by nepotřebovali napadat menší dítě v početní převaze. Zvládli by to sami. Jenže oni to nezvládnou. A vědí to.

To je psychologický problém i dětských gangů. Děti, které jsou jejich členy, se cítí silněji jen v davu. Samy jsou tak slabé, tak ubohé, tak nesebevědomé, tak zranitelné, že nemohou přepadat druhé samy. Proto je těch, kdo šikanují, při šikaně vždy víc než šikanovaných. Šikanou (ubližováním) si totiž kompenzují svůj mindrák, který ze šikanovaného mají. Šikanovaný má totiž vždy něco, co oni sami nemají, co jim chybí, o co by ho tak rádi připravili.

A to je první otázka, kterou by si každé šikanované dítě mělo položit: Proč musejí být v přesile, když jsem podle nich tak slabý a neschopný? Není to celé naopak? Není to celé tak, že ve skutečnosti slabí jsou oni a já jsem silnější? Co když právě to jim na mně vadí, co když právě to na mně nedokážou snést, co když právě to se na mně snaží otupit?

Problém v člověku, který pokud nevyřeší, ponese si životem

Ve Vánočním Speciálu ukazuji, že věci jsou jinak, než jak se na první pohled zdají. Mnohdy jsou přímo opačně, než jak vypadají. Jako při šikaně.

Dítě, které šikanuje, je ve skutečnosti slabé, nejisté, zranitelné. Ví to o sobě. Ví, že se nedokáže postavit druhému samo. Když uděláte tu chybu a pokusíte se to šikanující dítě konfrontovat, takže ho vyhledáte v jeho domově, šokuje Vás, jak se začne schovávat za sukni nebo kalhoty svého rodiče a prosit „maminko, tatínku“, aby se druhý den Vašemu dítěti znovu pomstilo. Ale v anonymitě větší skupiny. Toto je obrovský psychologický problém šikanujících dětí – jejich vlastní slabost. Proč je to pro ně problém? Protože si tím zničí život.

Aby člověk odstranil jakoukoli svou slabost, musí být silný, přemoci svým způsobem sebe, své poraněné ego. Musí být ochoten a schopen pochopit, co odlišuje silného a slabého člověka – silný člověk dokáže ustát těžkosti. Například právě šikanu. Člověk je adaptabilní bytost, takže se (při správném myšlení) přes všechna příkoří naučí se jí přizpůsobit, vyrovnat se jí, zvyknout si na ni a svým způsobem se jí nechat zocelit. Šikanovaný se intuitivně učí v šikaně přežít, začíná chápat, že na něco bude v životě úplně sám, že se na sebe musí spolehnout, protože jsou chvíle, kdy mu nikdo nepomůže, že se za sebe MUSÍ postavit, že se MUSÍ naučit bránit nebo alespoň chránit.

Z toho plyne, že šikanované dítě paradoxně rychleji dospívá, rychleji chápe život a jeho nesnáze, rychleji si uvědomí, že tu pokaždé nebude někdo, kdo mu pomůže, a že svět je plný hajzlíků, na které musí být připraveno. Nesmí však psychicky podlehnout. Musí si uvědomit i tuto druhou rovinu těžkostí, kterým člověk v životě čelí.

Naopak protějšek – dítě, které šikanuje – začne mít v životě značný problém. Z hlediska psychologie propadne pocitu, že všechno lze vyřešit násilím, pohrůžkami, kumpány. Jenže jak může takové dítě později fungovat v partnerských nebo pracovních vztazích, kde bude samo za sebe, kde bude nutné řešit problémy i konstruktivně, kde bude třeba přiznávat své chyby a přestat žít v iluzi, že „mi kamarád/rodič vždy pomůže“, potažmo že „za mou slabost může vždy ten druhý“.

Nebýt nic a zůstat nic

Šikana je negativní čin, a to znamená, že skutečnost je obrácená, než jak se nám jeví. Tím, kdo je ničím a zůstává ničím, je ten, kdo šikanuje. Je slabý, svým způsobem směšný, když potřebuje na všechno přesilu, ale v tom je bohužel i nebezpečný. Jak jsem zdůrazňoval v podcastu Proč nás lidé ponižují, ti nejslabší lidé jsou nejnebezpečnější. Ti, kteří musejí druhé ponižovat, jenom aby se cítili trochu silnější. Ti, kteří musejí vzít do ruky zbraň nebo být obklopeni kumpány, jen aby mohli říct: Boj se mě, podívej, jak jsem silný, silnější než Ty. Šikana je svým způsobem groteska, která ty, kdo šikanují, vyobrazuje k smíchu, protože oni ve skutečnosti bez své zbraně nebo kumpánů nejsou nic. A vnitřně to vědí. Právě proto jdou na druhé se zbraní a kamarády.

Dokud tohle nepochopí, budou vždy, když je přemůže slabost, potřebovat zbraň a kumpány. Bez násilí, bez převahy, bez pohrůžek, bez vydírání nebudou schopni dosáhnout ničeho. Ani jediného zdravého vztahu. Ani jediného životního úspěchu. A to je jejich prokletí a karma, kterou mohou změnit jen sami. To by ale museli přemoci sami sebe. A to slabý člověk nedokáže.

Trápíte se a nevíte, jak to změnit? Položte si pod stromeček Vánoční Speciál. Udělejte pro sebe nebo pro druhé tuto laskavost. Zjistíte, že mnohá trápení jsou zbytečná a jen ve Vaší hlavě. A že je na čase začít se starat nejen o své tělo, ale i o svou mysl, srdce a duši. Vánoční Speciál nehledejte v žádném knihkupectví ani v žádné trafice, seženete jej pouze zde. Přijde Vám přímo domů.

Zbývající termíny vánočních setkání jsou zde.

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart