5 archetypů manipulátorů

„Nejlépe člověka zničíme, když mu vsugerujeme, že ho milujeme.

Jiří Brdečka, Faunovo velmi pozdní odpoledne

Představte si, že jdete po ulici. Cizí člověk Vám zastoupí cestu a požaduje: Okamžitě na mě přepiš veškerý svůj majetek. Ihned se zaruč za všechny moje dluhy. Neprodleně se zřekni svých dětí, rodiny, přátel. Odejdi z práce, vzdej se svého bydliště, utni své dosavadní kontakty. Odevzdej se zcela do mé moci. Od této chvíle Tě budu ovládat!

Předpokládám, že byste v jeho ruce hledali zbraň. Bez ní by takový člověk byl k smíchu. Bez pohrůžky násilím přece „není možné“ na tak bizarní požadavky přistoupit. To je Vaše domněnka. A omyl. Právě tohle se totiž děje dnes a denně. I v této chvíli, kdy čtete moje řádky, někdo někde trýzní oběť, kterou si vybral. A ta oběť mu dobrovolně odevzdává všechno, oč si řekne. Když se té oběti zeptáte, proč to dělá, odpoví Vám, že „musí“, že „jinou možnost nemá“. Nebo dokonce, že trýznitele „miluje“ a „neumí si představit“ život bez něj. Ačkoli to, co jí způsobuje, ji bolí.

Ta oběť „ví“, že „dělá chybu“, že „si ubližuje“, že „zhoršuje své postavení“, že „je ztracená“. Ale současně „ví“, že „nemůže jinak“, že „neexistuje jiné řešení“. Tomu všemu se v psychologii říká „samolež“, lež, kterou si vytváří oběť manipulace ve své hlavě a o které se snaží sama sebe přesvědčit. Je to její vlastní vnitřní lež, kterou se snaží proměnit v subjektivní (svoji) pravdu. Ačkoli objektivní pravda (ta, kterou vidíme zvenčí) je přesně opačná.

To je důvod, proč jsem napsal knihu L.E.Ž. a k ní – na základě laviny Vašich příběhů ke kapitole o manipulaci – ještě psaný kurz Jak čelit manipulaci, zaměřený pouze na psychologické metody, jak se osvobodit z vlivu manipulátora, případně jak z něj vymanit i naše děti.

Od vánku k vichřici

V knize L.E.Ž. přirovnávám manipulaci k větru. Přichází jako osvěžující vánek, ale na konci bere majetek, zabíjí lidi a vytváří neštěstí.

Vztahová manipulace začíná zdáním lásky, zájmu o Vás a Vaši spokojenost. Protějšek se ptá, co Vás dělá šťastnými a nešťastnými. Pak to, co Vás těší, hojně dělá, a tomu, co Vás bolí, se vyhýbá. Aby v určitý moment otočil – přestal dělat to, co Vás těší, a začal dělat to, co Vás bolí. Aby ve Vás vyvolal zmatek a otázku PROČ. Aby Vám mohl naznačit: „Protože pro mě neděláš dost.“ Tedy: „Musíš pro mě dělat víc.“ A tím dosáhl základní psychologické manipulace: Dá rovnítko mezi to, jak se chováte Vy k němu, a to, jak se chová on k Vám.

Začnete si tedy myslet, že si „jeho lásku nezasloužíte“. Že „něco kazíte“. Že „to musíte opravit“. Jinak totiž „přijdete o milujícího člověka“, možná „prvního a jediného, který kdy dělal to, co Vás těší, a nedělal to, co Vás bolí“. Tím v sobě jen upevňujete iluzi, že „on je spřízněná duše“. Přitom je to klam a lež. Typická manipulace.

Vliv času

Manipulátor není hlupák. Ví, co dělá. Ví, proč to dělá.

Ví, jaký vliv z hlediska psychologie má čas. Čím déle se k Vám chová dobře, tím spíše si zvykáte na jeho jednání a tím spíše o takový protějšek nechcete přijít. Čas hraje do jeho karet.

Stejně tak ve chvíli, kdy obrátí. Vy si neumíte představit o něj přijít. Jste na něj zvyklí. Tak jak Vám dříve bylo dobře, je Vám nyní špatně. Špatně ze sebe, protože „Vy jste vinni tím, že se Vám nedostává dobrého zacházení“.

„Tvoji rodiče se na mě křivě podívali. Jestli mě miluješ, už se s nimi nepotkáš.“ „Tvoje dítě se o mně nehezky vyjádřilo. Jestli mě miluješ, už ho mezi nás nepřivedeš.“ „Tvoji kamarádi mě začali pomlouvat, že jsem manipulátor. Jestli mě miluješ, zřekneš se jich.“ Jednoduše nastaveno: „Buď mě miluješ, a pak uděláš to, co chci, anebo mě nemiluješ, a pak žij beze mě, bez lásky.“ Tudíž: „Je to Tvoje rozhodnutí, jestli budeš šťastným, nebo nešťastným člověkem.“

Manipulátoři vědí, koho si vybírají. Nejčastěji osoby se syndromem hladového srdce, kterým se lásky v životě moc nedostalo. Kteří by „pro trochu lásky šli světa kraj“. Kteří, když už lásku začali prožívat, ji nechtějí ztratit. Jejich přemýšlení je jednosměrné: O tento vztah nesmím přijít. Musím udělat, co po mně druhý chce. Jinak mě to zničí.

Nedochází jim, že to, co je ničí, je právě prostředí špatného, manipulativního vztahu, kde pro druhého nebudou nikdy „dost dobří“ a kde se opětovaná láska nebude moci vrátit, protože žádná opětovaná láska v tomto vztahu nikdy nebyla. Jen přetvářka, maska a hra na opětovanou lásku (více v knize L.E.Ž.).

Toxická pětka

V kurzu Jak čelit manipulaci přirovnávám manipulátora k bacilu. Je nezbytně důležité poznat, o který kmen jde, jen tak totiž můžeme nasadit účinnou obranu.

Všichni manipulátoři mají společné jedno: žijí z Vašich slz, z pocitu moci nad Vámi. Proto je na obálce kurzu Jak čelit manipulaci loutka. Manipulátor chce být loutkovodič. Dělat si s obětí, co chce. To mu zvyšuje sebevědomí a posiluje ego. Nic není pro manipulátora horší, než když Vám jeho taktika nic špatného nedělá. Když se nad jeho činy umíte povznést a dokonce se mu vysmát. Hlavní zbraní manipulátora je Váš cit. Manipulátor udělá cokoli, co Vás bolí. Když Vám záleží na vztahu s dětmi, rozbije Váš vztah s dětmi. Když Vám záleží na dobré pověsti, pomluví Vás. Když je pro Vás zásadní život v lásce, bude Vás vydírat tak, že si začnete myslet, že si lásku nezasloužíte.

Každý jeho čin musí ve Vás vyvolat pocit, že Vy můžete za to, jak špatně s Vámi jedná. Že Vy můžete za špatný vztah a život. Že Vy jste nedostateční, když to říká. Vždycky jste špatní Vy. – Už na tom by racionálně uvažující člověk poznal, že toto není zdravý a vyvážený vztah, ale toxický vztah s výrazně nakloněnou rovinou. Jenže oběť manipulace nepřemýšlí racionálně. Je ovládaná výhradně přes svůj cit. Přes svou bolest. Přes pocit, že „nemá smysl odcházet“, protože „ani jiný vztah by určitě nebyl lepší“, „nic dobrého si nezaslouží“.

Když během vánočních setkání pracuji na zlepšení Vaší psychiky, odolnosti i schopnosti odejít ze zničujících vztahů, snažím se Vám mimo jiné vysvětlit pět základních archetypů manipulátorů. Je to totiž jako s bubáky. Ve tmě se bubáků bojíme. Stačí však rozsvítit – posvítit si na ně – a oni zmizí. Ztratí svou sílu, kterou je právě ona tma, způsobená tím, že „nevíte, jak to dělají“.

Až tedy otevřete kurz Jak čelit manipulaci nebo knihu L.E.Ž. a budete chtít sami sobě pomoci (a z nějakého důvodu nebudete chtít využít mé pomoci během vánočních setkání), myslete, prosím, i na to, s kým vlastně máte „tu čest“:

1. Měnič

(Manipuluje Vámi tak, abyste se měnili v někoho, kým nejste nebo být nechcete.)

Je to první manipulativní metoda, jak ve Vás vytvořit pocit neschopnosti, nedostatečnosti a selhání. Zbavit Vás Vašeho Já, Vaší přirozenosti, zpochybnit ji jako špatnou a řídit Vás tak, abyste byli spíše něčí kopií, hlavně ne svým vlastním originálem. Pak totiž manipulátor vždy může říct: „Nemáš dostatečnou hodnotu.“ Kopie nikdy nemůže být tak hodnotná jako originál.

Tento archetyp manipulátora Vás přesvědčuje o tom, že jací jste, nejste dost dobří. Nemáte správnou postavu, správnou povahu, správné přátele, správné zájmy, správně neřešíte problémy, docházíte k nesprávným závěrům. Jemu nejde jen o to, aby Vám vzal sebevědomí. Jemu jde o to, abyste v něm vnímali autoritu – abyste uvěřili, že on je schopen soudit, kdy jste dobří a kdy špatní. Jestliže tomu uvěříte, stanete se jeho loutkou. Kdykoli Vás pak bude moci rozesmutnit, že „nyní nejednáte správně“, to znamená „jste hloupí, neschopní, nedostateční“, „nediv se, že Tě nemám rád a že Tě trestám za to, jaký jsi“.

Tato manipulace působí fatální škody. Oběť přestane být originálem. Začne se řídit tím, co jí manipulátor říká. Ztratí svou osobnost, úsudek, cestu. Jejím nepřítelem se stane její vlastní cit. Ten vytváří velmi špatné emoce. Člověk není sám se sebou spokojen, ani nemůže být – když jde sám proti sobě. Cit to ví. Rozum přesto říká: „Musíme mu vyhovět, jinak nás nebude mít rád.“

Ve vztahu s Měničem ztrácíte sami sebe. Nabýváte přesvědčení, že jste nuly, že nemůžete být sami, protože Vás už nikdo chtít nebude. Stáváte se závislými na Měniči, kterému ale nejde o to, abyste byli „nějací“, byť „jiní“. Jemu jde jen o to, abyste mu dovolili Vás ovládat. Rozpoložení oběti ve vztahu s měničem je podobné ovci: „Hlavně mě veď. I když to bude na porážku.“

„Podívej, tamta žena je krásná.“ (Abyste se trápili tím, že Vy dost krásní nejste.) „Podívej, tamten muž má pořádné auto.“ (Abyste se Vy styděli za to, že takové nemáte.) Změnit Vás k obrazu svému, a to bez ohledu na špatné pocity, které taková změna bude provázet, to je úsilí Měniče. Naučit Vás vždy na sobě najít nějaké chyby, nedostatky, nepřijímat se, pozbýt sebedůvěry.

2. Trapič

(Manipuluje Vámi tak, abyste se hlavně trápili, a ještě se cítili provinile.)

„Jeden kolega Tě pomlouvá. Ale neřeknu který.“ To můžete slyšet v pracovním vztahu.

„Neptej se, jestli jsem Ti byl nevěrný.“ To můžete slyšet v partnerském vztahu.

„Něco mi na Tobě vadí, ale nepovím Ti co, nechci Tě trápit.“ To můžete slyšet v „kamarádském“ vztahu.

Tento typ manipulátora nepotřebuje košatý slovník. Například s Vámi přestane spát. A nevysvětlí to. Způsobí, že se ve Vás začnou rojit nejhorší domněnky. Páchnete? Zestárli jste? Má jiného sexuálního partnera? „Určitě! A je to mou chybou!“ Ale jakou? To se nikdy nedozvíte. Anebo vyslechnete nedostatek, se kterým ale nemůžete pohnout (souvisí s tím, jací jste – například máte zdravotní hendikep). Anebo Vám je opakovaně vyčítáno něco, co nemůžete vzít zpátky (to už je ale přesah do páté kategorie, Vraceče).

Trapič je ten, kdo se na ulici ohlédne po jiném člověku a dá Vám najevo, že Vy něco postrádáte. Trapič Vám vkládá semínka pochybností do hlavy, a to tak, abyste je zavlažovali svým trápení a aby z nich vyrůstaly katastrofické scénáře a černé vize. Trapič je schopen takřka beze slov ve Vás rozvinout úzkost nebo „pravdy“, o nichž začnete být přesvědčeni, ačkoli jsou zcela vylhané.

Trapič je především mistr manipulativního zamlčování. Vytváří ve Vás dojem, že si něco nezasloužíte, například slyšet celou pravdu, nebo že jste se provinili něčím, pro co Vámi opovrhuje on i druzí. Typický průvodní atak: „Odcházím od Tebe. Mám někoho lepšího.“ Manipulativní věta, která ve Vás má vyvolat strach, doprošování, ponižování a omlouvání i za to, co jste neprovedli. Je to jen zvrácená hra jeho ega. On Vás přitom nechce opouštět. Koho jiného by takto emocionálně ovládal?

3. Brzdič

(Manipuluje Vámi tak, aby Vám zabránil v tom, co Vás naplňuje.)

Je jedno, po čem toužíte, on bude proti. Tam, kde čekáte podporu, přijde odrazení.

Představte si nějaký náročný cíl. Sdělíte mu, že jste se odhodlali to zkusit. Od zdravého partnera byste obdrželi povzbuzení. Manipulátor Vám řekne opak: „Nedělej to. Ublížíš si. Pokud jsi toho cíle ještě nikdy nedosáhl, proč bys ho měl dosáhnout teď?“ Jinak řečeno: „Nemáš na to.“ A posléze (když Vám pokus nevyjde): „Vidíš? Říkal jsem Ti to. Tohle není pro Tebe.“

Brzdič potřebuje, abyste o jeho slovech přemýšleli. Abyste sami sebe uváděli do rozpaků. Abyste připustili, že to „s Vámi myslí dobře“. Ve skutečnosti tento manipulátor nemůže dovolit, abyste objevili odvahu, odhodlání, víru, úspěch. Abyste dokázali víc, než dokázal on. Brzdič Vás brzdí, protože si uvědomuje, že by Vás pak mohl ztratit. Jestliže mu jednou dokážete říct NE a dokonce poznat, že nemá pravdu (tím, že byste ve své cestě uspěli), dokázali byste to i příště.

Brzdič je manipulátorem blízkým slabochovi. Snaží se Vás odrazovat proto, aby si vedle Vás, kdybyste uspěli, nepřipadal ničemný. Brzdič nevystojí soběstačné protějšky, zbavuje je tendence k nezávislosti tím, že Vaše úspěchy vykládá jako selhání: „Co si dokazuješ tím, že máš vyšší mzdu nebo postavení než já? Chceš o mně přijít?“ „Odejdi z práce, nech se mnou živit!“ Tedy: „Staň se na mně závislým.“

Od Brzdiče nikdy neuslyšíte podporu. Obejme Vás jen tehdy, když neuspějete. „Kašli na to. Už se o to nikdy nepokoušej. Není nám dobře bez Tvého úspěchu?“ Proč to říká? Brzdič je negativní partner, který je nešťastný, když Vy jste šťastní, a který je šťastný, když Vy jste nešťastní. I proto má mnohdy blízko ke čtvrtému archetypu:

4. Ponižovač

(Manipuluje Vámi tak, abyste si připadali slabší než on.)

Tento manipulátor má vůbec nejzbytnělejší ego. Nedovolí, abyste ho převyšovali. Přitom si rád – jako výzvu – vybírá protějšky, kteří ho na začátku převyšují. V tom je jiný než Brzdič. Brzdič si vybírá neúspěšné protějšky a pak usiluje o to, aby neuspěli. Ponižovač si troufá na víc. Vybere si v nějakém ohledu silnější a úspěšnější protějšky a pak usiluje o to, aby své schopnosti ztratili.

Ponižovač je hrobařem sebevědomí. Pokud se Vám v nějakém ohledu daří, jste spokojeni se životem nebo rozsahem svých přátel, Ponižovač k Vám přistoupí zpočátku s obdivem a úsměvem, ale následně Vás jako zdatnějšího partnera začne podrážet. To, co mu na Vás na začátku imponovalo (například u celebrit počet fanoušků na sociální síti), alespoň tak Vám to tvrdil, se posléze stává důvodem jeho toxického chování (vadí mu, jak často postujete na sociální síti a podobně). Jste-li herci, vadí mu, jak často hrajete. Jste-li zpěváci, vadí mu, že vůbec zpíváte. Máte-li děti, které sami vychováváte, vadí mu, jak je vychováváte a že je vůbec máte. Peníze, majetek, sociální status – vše, co ho na začátku přitahovalo, ho nyní odpuzuje. Chová se jako přepólovaný magnet. Nejčastější případ: Sbalil Vás pro Váš atraktivní zevnějšek? Skládal Vám pro něj poklony? Nyní mu Váš přitažlivý vzhled vadí. Kritizuje Vás pro něj. Žárlí. Je vůči Vám velmi toxický.

Není to slabošství. Je to pro něj výzva a hra. Ze šťastného člověka vytvořit nešťastného. Silného oslabit. Nezávislého učinit závislým. Ze zdravého udělat nemocného. Z jedničky nulu.

Ponižovač rád využívá to, že na všem dobrém lze najít něco špatného. Líbilo se mu na začátku, kolik vyděláváte? Nyní mu vadí, kolik vyděláváte – kolik času trávíte v práci. Chlácholil Vás dříve pro nedostatky, které byly patrné na první pohled? Nyní je vytahuje proti Vám. Svěřili jste se mu s důvěrou, čeho se obáváte? Nyní to obrátí proti Vám. Krásné ženy slyší, že jsou šeredné. Dobří chlapi slyší, že jejich štědrost je nedostatkem. Co věta, to jehlička do sebevědomí člověka. Dostat Vás pod sebe. Vzít Vám energii. Přesvědčit Vás o nižší hodnotě, než ve skutečnosti máte. To je motto toho, kdo má tu drzost označovat se za partnera či přítele. Nebo i rodiče (viz kurz Jak čelit manipulaci).

A Vás za celou dobu nenapadne, že je to jen JEHO příběh. Že Vás nikdy nemiloval. Že jste nikdy ve skutečnosti neselhali. Že si zasloužíte mnohem více než Ponižovače.

5. Vraceč

(Manipuluje Vámi tak, abyste nepřestali litovat minulosti.)

Velice rozšířený manipulátor. Zneužívá proti Vám to, co dnes už nemůžete změnit. Co jste mu svěřili a co on příhodně obrací proti Vám.

Příklad: Na jedno z vánočních setkání za mnou přišla žena se složitou minulostí. Jeden z ex-partnerů jí zanechal dluhy, které musela rychle splatit. Dala se na prostituci. Jakmile dluhy splatila, prostituci opustila. Novému partnerovi se s touto historií svěřila. Věřila, že by to měl vědět. Dal jí najevo, že stojí při ní. A stál. Než obrátil. Pak slýchala, jaká je „děvka“, a vysvětloval to po svém také její dceři.

„Nemohu to ovlivnit.“ Tak zní uvědomění, které způsobuje naši úzkost. „Tys to udělala, neříkej, že ne.“ Jasně, nemůžete to popřít. Ale je to PRYČ! Pro Vás ano. Pro Vraceče ne. Pokud chce bít psa, musí najít hůl – tou nejspolehlivější holí je minulost. Je jedno, co se v ní stalo. Vždycky se v ní najde nějaká chyba, slabý moment, který lze zneužít proti Vám. Minulost je totiž archiv Vašich vin. A dáte-li manipulátorovi klíče k tomuto archivu, on jednotlivé záznamy i rozšíří, pokud Vám to dostatečně ublíží.

„Chceš, abych to o Tobě řekl Tvým rodičům, přátelům, nadřízeným?“ „Zapomněls, co jsi mi jednou provedl? Mám Ti znovu připomenout to, zač ses styděl?“ Úkolem Vraceče není Vaši minulost uzavřít a vyléčit, ale naopak ji otevírat a rozrývat rány, dříve než se stačí zahojit. „Cože? Člověk s tak strašnou minulostí mi bude něco vykládat?“ A máte to!

Minulost, kterou neuzavřete, bude ovlivňovat/kontaminovat Vaši přítomnost. Vraceč to ví a usiluje o to, aby Vaše dávné chyby byly dávno živé, i když jste je už dávno odpykali. Nedivte se tomu. Manipulátoři potřebují něco, čím Vám způsobí bolest. Svěříte-li se jim se svými slabostmi nebo selháními, dáte jim náboj do revolveru. V rodině, v práci, v přátelském či partnerském vztahu.

Jak to zvládnout

  1. Napsal jsem o tom celou knihu L.E.Ž..
  2. Výhradně na vymanění se z vlivu manipulátora jsem zaměřil jeden polopatický kurz Jak čelit manipulaci.
  3. Nabídl jsem vánoční setkání všem, kteří mají konkrétní a osobní otázky.
  4. Vytvořil jsem Vánoční Speciál pro ty, kteří potřebují spravit sebevědomí a doplnit radost poté, co se potkali se zlem v člověku.

Vyberte si, co Vám nejvíce vyhovuje.

Top
Shopping Cart